До 95-річчя створення Союзу українок Америки

«Союз Українок Америки не партійна організація, але патріотизм її членок глибокий і щирий, а заходи в обороні прав України, в обороні пригніченого українського народу були на першому пляні праці нашої організації».

Любов Волинець, культурно-освітня референтка СУА, «Наше життя», ч. 12, грудень 1975 р.

Важливою подією в історії українського жіночого руху в США стало створення у 1925 р. Союзу українок Америки (СУА) шляхом об’єднання п’ятьох жіночих осередків Нью-Йорку. За кілька років сформувалась ціла мережа відділів СУА, що діяли у різних містах країни. Про свої здобутки відділи звітували на окружних з’їздах, досягнення та перспективи Союзу в цілому обговорювалися та затверджувалися на Конвенціях, що відбувалися та відбуваються і в наш час кожні три роки.

Діяльність союзянок була різноманітною. Вони проводили акції з метою підтримки українців на Батьківщині, приділяли багато уваги збереженню українського культурного надбання, завдяки чому було створено потужну музейну інституцію в Нью-Йорку. Прагнучи зберегти та поширити серед дітей та молоді українську мову, історію, культуру, членкині СУА створювали світлички, дитячі садочки, школи українознавства, гуртки книголюбів, танцювальні та хорові колективи тощо. Завдяки стипендійним акціям СУА українська молодь у різних країнах отримала можливість здобувати гідну освіту. Досягнення СУА в цілому, а також здобутки окремих відділів детально висвітлювалися на шпальтах друкованого органу Союзу «Наше життя», перший номер якого побачив світ у 1944 р.

Упродовж десятиліть Союз українок Америки співпрацював з такими потужними організаціями, як Український конгресовий комітет Америки, Світова федерація українських жіночих організацій, Світовий конгрес вільних українців (нині – Світовий конгрес українців) та багатьма іншими. Ця співпраця, так само як і активна діяльність СУА в цілому, триває і сьогодні.

З нагоди 95-річчя створення Союзу українок Америки Центральний державний архів зарубіжної україніки підготував документальну виставку. Про історію та різні напрями діяльності СУА розповідають архівні документи, журнальні та газетні публікації, численні друковані видання. На особливу увагу заслуговує інформація з окремих номерів журналу «Наше життя» за 1950-ті–2000-ні рр., що зберігаються в ЦДАЗУ. Загалом, документи виставки хронологічно охоплюють період 1941–2008 рр.

Ілюстрація «Прапори Америки і Союза Українок Америки».
«Ювілейна книжка Союза Українок Америки. 1925–1940», Нью-Йорк, 1941 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 59-О
Інформація про емблему Союзу українок Америки.
«Наше життя», ч. 5, травень 1952 р.
ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 3254
«Гімн Союзу Українок».
«Союз українок Америки. Відділ 33 ім. Лесі Українки», Клівленд, 1992 р.
ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 972

«Союз українок Америки: створення, основні етапи діяльності та здобутки»

Фрагмент «Ювілейної книжки Союзу Українок Америки. 1925–1940», Нью-Йорк, 1941 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 59-О
Стаття Л. Бурачинської «Союз Українок Америки».
«Українка у вільному світі», Нью-Йорк, 1959 р.
ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 967
Комітет ХІІ Конвенції Союзу українок Америки.
«Українка у вільному світі», Нью-Йорк, 1959 р.
ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 967
Програма XIII Конвенції Союзу українок Америки.
«Наше життя», ч. 6, червень 1962 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 5, інв. № 2010-Д
Стаття «По Конвенції СУА».
«Наше життя», ч. 1, січень 1966 р.
ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 2369
Стаття «Успіх зв’язків СУА».
«Наше життя», ч. 6, червень 1968 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 5, інв. № 2019-Д
Стаття «ХV Конвенція Союзу Українок в Чікаґо».
«Овид», ч. 4, жовтень-грудень 1968 р.
ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 2382
Фрагмент статті Л. Волинець «П’ятдесять літ Союзу українок Америки».
«Наше життя», ч. 12, грудень 1975 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 4, інв. № 2383-В
Лист Союзу українок Америки до Президії секретаріату Світового конгресу вільних українців щодо коштів, зібраних для оборони переслідуваних в Україні. Нью-Йорк, 1 липня 1977 р.
ЦДАЗУ, ф. 36, оп. 1, спр. 61, арк. 12
Інформація про підсумки ХVІІІ Конвенції Союзу українок Америки.
«Наше життя», ч. 6, червень 1978 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 4, інв. № 2386-В
Звіт про діяльність Союзу українок Америки за період 1 грудня 1974–31 липня 1978 рр. Нью-Йорк, 31 липня 1978 р.
ЦДАЗУ, ф. 36, оп. 1, спр. 26, арк. 101
Лист Союзу українок Америки до Екзекутиви Українського конгресового комітету Америки щодо запланованої Союзом зустрічі з Надією Світличною, Петром Григоренком, Леонідом Плющем. Нью-Йорк, 15 листопада 1978 р.
ЦДАЗУ, ф. 36, оп. 1, спр. 7, арк. 123–124
Стаття «Іванна Рожанковська переобрана головою СУА».
«Народна воля», ч. 23, 4 квітня 1981 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6333-О
Обкладинка видання «Пам’яткова книжка ХХІ Конвенції СУА», 1987 р.
ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 1002
Інформація про роботу ХХVІІІ Конвенції Союзу українок Америки.
«Наше життя», ч. 3, березень 2008 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 2, інв. № 313-К

«Діяльність відділів Союзу українок Америки»

Афіша концерту товариства «Українська жіноча громада», Нью-Йорк.
У 1925 р. товариство було реорганізоване у 1-й відділ Союзу українок Америки.
«Наше життя», ч. 12, грудень 2006 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 2, інв. № 310-К
Стаття «Ювілей 2 Відділу СУА в Честер, Па».
«Наше життя», ч. 6, червень 1952 р.
ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 3255
Запрошення на 25-річний ювілей 6-го відділу Союзу українок Америки ім. О. Басараб. Рочестер, 10 вересня 1959 р.
ЦДАЗУ, ф. 30, оп. 1, спр. 141, арк. 32
Програма окружного з’їзду Союзу українок Америки. Філадельфія, 27 вересня 1959 р.
ЦДАЗУ, ф. 30, оп. 1, спр. 141, арк. 33
Стаття А. Наконечної «10-літній ювілей СУА в Маямі».
«Свобода», ч. 73, 19 квітня 1963 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6473-О
Стаття «Нові відділи СУА».
«Наше життя», ч. 11, грудень 1967 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 5, інв. № 2017-Д
Українська громадська діячка Маруся Бек на ювілейному зібранні 49-го відділу СУА в Боффало.
«Наше життя», ч. 3, березень 1968 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 5, інв. № 2018-Д
Стаття М. Ганіної «Відбувся Окружний З’їзд СУА Філядельфійської Округи».
«Свобода», ч. 85, 8 травня 1969 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6479-О
Стаття «71-ий відділ СУА – Джерзі Ситі, Нью Джерзі».
«Наше життя», ч. 4, квітень 1979 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 4, інв. № 2387-В
Фрагмент статті Б. Цимбалістого «25-річчя передового відділу Союзу Українок Америки».
«Свобода», ч. 26, 2 лютого 1980 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6489-О
Стаття Л. Луців «21-й Відділ СУА відзначив 50-ліття».
«Свобода», ч. 241, 15 листопада 1980 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6489-О
Обкладинка брошури «Союз українок Америки. Відділ 33 ім. Лесі Українки». Клівленд, 1992 р.
ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 972
Стаття С. Городиської «40-ліття 33-го Відділу СУА».
«Союз українок Америки. Відділ 33 ім. Лесі Українки». Клівленд, 1992 р.
ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 972
Статті Р. Головки «Полуденок 89-го відділу СУА у Кергонксоні, Н. Й.» та М. Баран «Хроніка 89-го відділу СУА ім. Лесі Українки (за 2006 р.)».
«Наше життя», ч. 1, січень 2008 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 2, інв. № 311-К

«Культурно-освітня діяльність Союзу українок Америки»

Обкладинка журналу «Наше життя» – друкованого органу Союзу українок Америки, ч. 4, квітень 1954 р.
ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 3250
Сторінка журналу «Наше життя» – друкованого органу Союзу українок Америки, ч. 5, травень 1951 р.
ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 2366
Стаття М. Бачинської «Зустріч з письменницею Вірою Вовк в 83-ім Відділі СУА».
«Свобода», ч. 79, 23 квітня 1965 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6475-О
Обкладинка журналу «Наше життя» із зображенням гравюри Г. Якутовича «Княжий Київ».
«Наше життя», ч. 1, січень 1966 р.
ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 2369
Стаття Х. Навроцької «Авторський вечір Леоніда Полтави у 64-му Відділі Союзу Українок».
«Свобода», ч. 24, 6 лютого 1968 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6478-О
Лист Окружної ради Союзу українок Америки в Чикаго до Ганни Черінь щодо її участі у літературному вечорі, присвяченому вшануванню пам’яті Олени Теліги, 5 червня 1972 р.
ЦДАЗУ, ф. 22, оп. 2, спр. 110, арк. 5
Фрагмент статті М. Барагури «Авторський вечір Уляни Любович у 64-му Відділі СУА».
«Свобода», ч. 203, 7 лютого 1973 р.
ЦДАЗУ, ф. 36, оп. 1, спр. 4, арк. 169 зв.
Олена Лотоцька, українська громадська діячка, довголітня голова Союзу українок Америки.
«Наше життя», ч. 11, грудень 1975 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 4, інв. № 2383-В
Повідомлення І. Чорнобривець «Зустріч з вп. панею О. Лотоцькою», б/д
ЦДАЗУ, ф. 30, оп. 1, спр. 142, арк. 61–62
Стаття «Вечір, присвячений композиторові В. Івасюкові».
«Свобода», ч. 22, 29 січня 1980 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6489-О
Вітальний лист Окружної ради Союзу українок Америки у Філадельфії до Ганни Черінь з повідомленням про її перемогу у конкурсі, 1 травня 1981 р.
ЦДАЗУ, ф. 22, оп. 3, спр. 158, арк. 5
Обкладинка та фрагмент програми «Діамантового вечора» поетеси Ганни Черінь. Норт-Порт, 1999 р.
ЦДАЗУ, ф. 22, оп.2, спр. 95, арк. 33–33 зв.
Стаття «Добродії нашого Музею».
«Наше життя», травень 1969 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 4, інв. № 2373-В
Стаття М. Барагури «Від збірки народнього мистецтва до музею».
«Наше життя», ч. 2, лютий 1975 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 4, інв. № 2383-В
Інформація про збір коштів для розбудови музею СУА.
«Наше життя», ч. 10, листопад 1975 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 4, інв. № 2383-В
Стаття М. Барагури «Посвячення і відкриття Українського музею в Нью-Йорку».
«Наше життя», ч. 11, листопад 1976 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 4, інв. № 2384-В
Дитяча світличка при 47-му Відділі СУА в Рочестері.
«Наше життя», ч. 6, червень 1968 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 5, інв. № 2019-Д
Стаття М. Бачинської «З поглядом у майбутнє…».
«Наше життя», ч. 3, березень 1968 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 5, інв. № 2018-Д
Стаття О. Климишин «Наші виховні завдання».
«Наше життя», ч. 1, січень 1970 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 4, інв. № 2374-В
Стаття О. Климишин «Українські Дні у Детройтській школі».
«Свобода», ч. 175, 12 серпня 1980 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6489-О

«Стипендійні акції Союзу українок Америки»

Стаття «Звідомлення про стан стипендійної акції СУА».
«Свобода», ч. 203, 7 листопада 1973 р.
ЦДАЗУ, ф. 36, оп. 1, спр. 4, арк. 170 зв.
Обкладинка брошури «Стипендійна акція СУА. З нагоди ХХІ Конвенції СУА. 1981–1986», Нью-Йорк, 1987 р.
ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 896
Вступне слово Іванни Рожанковської до брошури «Стипендійна акція СУА. З нагоди ХХІ Конвенції СУА. 1981–1986», Нью-Йорк, 1987 р.
ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 896
Обкладинка видання «Стипендійна акція СУА. 1993–2001».
ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 974
Фрагмент статті Л. Більовщук «Стипендійна акція СУА».
«Стипендійна акція СУА. 1993–2001».
ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 974
Обкладинка журналу «Наше життя», присвячена 40-річчю стипендійних акцій Союзу українок Америки, ч. 2, лютий 2008 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф № 2, інв. № 312-К
Стаття «Стипендійні акції Союзу українок Америки. Коротка історія».
«Наше життя», ч. 2, лютий 2008 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф № 2, інв. № 312-К