Цифрові копії документів фондів ЦДАЗУ

Цифрові копії архівного фонду (Метричні книги Пряшівщини)

Цифрові копії бібліотечного фонду

Цифрові копії фонду № 1. Колекція документів діячів політичної та воєнної еміграції в Румунії міжвоєнного періоду.

Цифрові копії фонду № 3. Ніщеменко Корній Семенович (1893 – нев.), український громадський діяч на еміграції, інженер- економіст.

Цифрові копії фонду № 4. Секретар Микола Львович [кінець ХIХ ст. – 70ті рр. ХХ ст.], український публіцист, етнограф на еміграції.

Цифрові копії архівного фонду № 5. Міленко Микола Каленикович (1886 – нев.), український режисер театру і громадський діяч на еміграції

Цифрові копї фонду № 6. Артимович Агенор Васильович (1879–1935), визначний український мовознавець та культурно-освітній діяч.

Цифрові копії архівного фонду № 7. Антоненко Сергій Никифорович [кінець ХIХ ст. –нев.], військовополонений у Фрайштадті (Австрія).

Цифрові копії архівного фонду № 13. Опис 1. Горбачевський Іван Якович (1854–1942), видатний український і чеський вчений та громадсько-політичний діяч.

Цифрові копії архівного фонду № 14. Колекція друкованих бібліографічних матеріалів, виданих в Україні та за її межами (1907 – 1970 рр.).

Цифрові копії архівного фонду № 18. Колекція філокартичних матеріалів, зібрана українцями в Словаччині

Цифрові копії архівного фонду № 20. Товариство прихильників української культури в м. Курітіба (Бразилія)

Цифрові копії архівного фонду № 21. Колекція копійних документів, що надійшли до ЦДАЗУ.  (Документи з тематики Голодомору в Україні 1932 – 1933 рр.)

Цифрові копії архівного фонду №25. Об’єднання Демократичної Української Молоді (ОДУМ). Філія в Чикаго (США).

Цифрові копії архівного фонду № 26. Метричні книги Пряшівщини.

Цифрові копії архівного фонду № 28. Український відділ Міжнародної культурно-освітньої асоціації (УВ МКОА).

Цифрові копії архівного фонду № 29. «Українська скаутська організація Пласт поза межами України».

Цифрові копії архівного фонду № 31. Замулко-Дюбуше Наталя Йосипівна (1948 р. н.), поетеса, письменниця.

Цифрові копії архівного фонду № 32. Ліга української молоді Північної Америки (ЛУМПА).

Цифрові копії архівного фонду №33. Українська парламентська репрезентація у Рейхсраті Австро-Угорщини

Цифрові копії архівного фонду № 35. .Державний центр Української Народної Республіки в екзилі

Цифрові копії архівного фонду № 41.Селешко Михайло Дамянович (1901-1980), український журналіст та громадський діяч

Цифрові копії архівного фонду № 42.Центральний союз українського студентства (ЦЕСУС)

Цифрові копії архівного фонду №43. Українські студентські організації в Австрії.( 1945-1954-х років.)

Цифрові копії архівного фонду № 47. Українська студентська громада в Римі.

Цифрові копії архівного фонду № 50. Українське національне об’єднання (УНО, Канада)

Цифрові копії архівного фонду № 51. Митрополит Полікарп (Сікорський Петро Дмитрович, 1875–1953), першоієрарх Української автокефальної православної  церкви в діаспорі.

Цифрові копії архівного фонду № 57. Інтернаціонал Свободи.

Цифрові копії архівного фонду № 59. Організація українських націоналістів (ОУН).

Цифрові копії архівного фонду № 63. Швейцарсько-українська асоціація.

Цифрові копії архівного фонду № 65. Кузьменко Світлана (Грибінська, Вакуловська (1928–2013)), поетеса, прозаїк, критик, перекладач (Канада).

Цифрові копії архівного фонду № 66. Деко Олександр Аврамович (1926-2016), письменник, літературознавець, публіцист, перекладач, громадський діяч (Ізраїль)

Цифрові копії архівного фонду № 67.ЦИБУЛЬСЬКИЙ (ЦИБУЛЬКО) ВАСИЛЬ ЄВГЕНОВИЧ (1904–1992), художник (Австралія)

Цифрові копії архівного фонду № 69. Маскалик Павло Михайлович (1942 р. н.), актор Українського народного театру у Пряшеві, письменник.

Цифрові копії архівного фонду № 70. Герець Михайло Іванович (1926 р.н.),інженер,громадсько-політичний діяч ( США).

Цифрові копії архівного фонду № 71. Колекція документів української діаспори, зібраних видавництвом «Смолоскип» Опис 2, 3.