Засідання НМР в ЦДАЗУ пройшло за активної участі науковців

29 вересня у ЦДАЗУ відбулось засідання Науково-методичної ради (НМР), на якому було обговорено та схвалено черговий збірник документів, присвячений життю і діяльності голові Проводу українських націоналістів Андрію Мельнику), проєкт плану-проспекту до збірника засновнику Організації українських націоналістів Євгену Коновальцю та наукову статтю «Життєвий і творчий шлях Міртали Пилипенко (за документами ЦДАЗУ)».

У роботі засідання взяли активну участь: завідувачка відділу джерелознавства новітньої історії України Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, докторка історичних наук, професорка Валентина Піскун, директор Українського науково-дослідного інституту архівної справи та діловодства, к. і. н., старший науковий співробітник Олександр Гаранін, директорка ЦДАЗУ, к. і. н., старша наукова співробітниця Ірина Мага, заступниця директора – головна зберігачка фондів ЦДАЗУ Ірина Казімірова (голова НМР), головний науковий співробітник відділу формування НАФ Володимир Тихенко, начальниця відділу збереження та обліку документів ЦДАЗУ Любов Пенжуляк, провідна наукова співробітниця відділу використання інформації документів ЦДАЗУ Віра Фазлєєва (секретар НМР).

Користуючись нагодою відома дослідниця української політичної еміграції Валентина Піскун презентувала колективу ЦДАЗУ свою монографію «Політичний вибір української еміграції (20-і роки ХХ ст.)».