Архівний Фонд №64

Фонд 64

Український технічно-господарський інститут (УТГІ, Німеччина)

Опис 1 справ постійного зберігання за 1925 – 1997 роки

 

п/п

Заголовок справи

Крайні дати документів справи

Кількість документів у справі

І.  Документи з основної діяльності УТГІ
1.1. Статутні та організаційно-управлінські документи УТГІ
1. Статутні документи УТГІ, товариств та фондів (Товариства прихильників УТГІ, Товариства інженерів-абсольвентів, Соціально-допомогового фонду та ін.) при УТГІ (англ., нім., укр.).
У справі є дозвільні документи від військової адміністрації союзних військ.
Гектогр., маш., маш. з рук. прав.
28 червня 1945 – 5 квітня 1953 38
2. Організаційно-управлінські документи (правильники, регуляміни, інстукції та ін.) УТГІ (англ., нім., укр.).
Гектогр., маш., маш. з рук. прав.
18 жовтня 1925 – 23 листопада 1952 47
3. Меморіали про стан та організацію роботи УТГІ.
Гектогр., маш., маш. з рук. прав.
29 жовтня 1945 – 21 травня 1951 38
1.2. Документи професорської ради УТГІ
4. Документи (постанови, повідомлення, запрошення та ін.) професорської ради (нім., укр.).
Копії з рук. прав., маш., маш з рук. прав.
20 липня 1946 – 1987 72
5. Протоколи засідань професорської ради.
Маш., маш з рук. прав.
19 липня 1949 – 30 грудня 1985 95
1.3. Документи сенату УТГІ
6. Протоколи засідань сенату УТГІ.
Маш., маш з рук. прав.
23 листопада 1947 – 16 травня 1949 187
7. Протоколи засідань сенату УТГІ.
Копії з рук. прав., маш., маш з рук. прав.
26 грудня 1950 – 15 листопада 1989 85
8. Документи (постанови, ствердження, уповноваження та ін.) сенату УТГІ.
Маш., маш з рук. прав.
14 жовтня 1950 – 28 січня 1980 26
1.4. Документи ректорату УТГІ
9. Листування УТГІ з УНРРА, ІРО та органами окупаційної влади (англ., нім., укр., фр.).
Маш., маш з рук. прав.
26 червня 1945 – 20 лютого 1956 210
10. Звіти, інформації та справоздання про діяльність УТГІ (англ., нім., укр., фр.).
Маш., маш з рук. прав.
11 грудня 1945 –1993 120
11. Листування з ЮНЕСКО та Міністерством освіти і культури землі Баварія (англ., нім., укр., фр.).
Маш., маш з рук. прав.
9 травня 1946 – 2 липня 1952 61
12. Документи (повідомлення, доповіді, листи та ін.) ректорату УТГІ (нім., укр.).
Копії з рук. прав., маш., маш з рук. прав.
31 травня 1946 – 27 квітня 1994 82
13. Документи (відозви, звернення, оголошення та ін.) УТГІ.
Гектогр., комп’ют. набір, маш. копії маш.
3 серпня 1946 – 15 березня 1996, б/д 57
14. Листування з українськими допомоговими організаціями (англ., укр.).
Гектогр., маш., маш з рук. прав.
1946 – 20 квітня 1953 21
15. Документи (листи, списки статей, листи передплати та ін.) щодо видавничої діяльності УТГІ (англ., укр.).
Гектогр., маш. копії маш.
2 січня 1947 – 15 грудня 1992 37
16. Документи (регуляміни, положення, програми, статі та ін.) про підготовку та проведення річниць УТГІ (англ., нім., укр., чеська).
Гектогр., друк типогр., маш., маш. з рук. прав.
січень 1947 – 30 квітня 1997 70
17. Протоколи засідань ректорату УТГІ.

Маш.

11 червня 1947 – 23 травня 1981 27
       18. Документи (постанови сенату, еляборат, листи та ін.) щодо перенесення структур УТГІ в інші країни Європи, Північної Америки (англ., укр.).
Маш., маш з рук. прав.
27 жовтня 1947 – 30 листопада 1954 68
19. Листування посадових осіб УТГІ з різних питань (нім., укр., фр.).
Копії з рук. прав., маш., маш з рук. прав.
20 травня 1951 – 11 грудня 1991 65
20. Листки зв’язку ректорату та сенату УТГІ.
Гектогр., маш.
30 листопада 1978 – грудень 1997 57
1.5. Документи інших колегіальних органів УТГІ
21. Документи (протокол установчих зборів, звідомлення, запрошення) агрономічно-лісового товариства
Маш., маш з рук. прав.
24 червня 1946 – 29 березня 1949 9
22. Документи (протокол, запрошення, програма роботи та ін.) Товариства прихильників УГА та Спілки професорів УГА.
Маш. з прав., рук.
3 січня 1947 – 24 листопада 1956 12
23. Документи (листи, запрошення, повідомлення та ін.) Товариства інженерів-абсольвентів Української господарської академії.
Маш. з прав.
квітень 1948 – вересень 1972 13
ІІ. Документи з організаційно-управлінської діяльності структурних підрозділів УТГІ
2.1. Документи сектору аудиторного навчання
24. Документи (статут, протокол зборів, програми навчання та ін.) агрономічно-лісового факультету.
Маш., рук.
8 жовтня 1945 – 26 лютого 1954 28
25. Документи (протоколи зборів, порядок денний, запрошення та ін.) економічного факультету.
Гектогр., маш. з рук. прав., рук.
16 вересня 1945 – 8 липня 1972 24
26. Документи (план навчання, повідомлення, листи та ін.) інженерного факультету.
Гектогр., маш.
15 липня 1947 5
27. Документи (план навчання, бланк іспитового виказу, листи та ін.) фармацевтичного факультету.
Гектогр., маш.
10 жовтня 1947 – 11 травня 1949 10
2.2. Документи сектору позаочного навчання
28. Документи (протокол, правила, звіти, реєстр курсів та ін.) сектору позаочного навчання.
Гектогр., маш. з рук. прав., рук.
31 серпня 1945 – 31 січня1953 90
2.3. Документи сектору фахових, середніх і нижчих шкіл та курсів
29. Документи (правильник, інструкція, звіт та ін.) сектору фахових, середніх і нижчих шкіл та курсів (англ., нім., укр.).
Гектогр., маш. з рук. прав., рук.
1 жовтня 1945 – 30 квітня 1948 27
30. Програми для шкіл та курсів при УТГІ (нім., укр.).
Гектогр., маш., маш. з рук. прав.
4 лютого 1945 – 5 березня 1947 98
31. Документи (протоколи засідань, звіти, листи та ін.) делегатур УТГІ.
Маш., рук.
18 лютого 1946 – 19 вересня 1981 42
32. Протоколи засідань Управи, директорів, адміністраторів, іспитових комісій сектору фахових, середніх і нижчих шкіл та курсів.
Маш. з рук. прав., рук.
12 жовтня 1946 – 16 червня 1948 53
2.4. Документи наукового сектору
33. Документи (протоколи, звіти, запрошення та ін.) наукового сектору УТГІ (нім., укр.).
Гектогр., маш. з рук. прав., рук.
4 грудня 1945 –[1961] 74
34. Б. Іваницький «Культурно-освітні завдання, в полі загальних завдань праці сучасної української еміграції», К. Архімович «Селекційна робота з томатами на Україні», О. Бабикевич «Лісова політика та лісове законодавство на Україні», «Культурний стан української еміграції в Німеччині та Австрії в рр. 1945–1951» та ін.
Статті.
Маш., копії маш., рук.
22 червня 1945 – 4 грудня 1984, б/д 82
ІІІ. Документи фінансової діяльності УТГІ
35. Документи (акти ревізійної комісії, акти контролю, квестура про поступлення студійних такс та ін.) з фінансової діяльності УТГІ.
Маш., копії маш.
25 вересня 1945 – 23 жовтня 1979 51
36. Кошториси та фінансово-господарські звіти УТГІ.
Маш., маш з рук. прав.
7 грудня 1948 –31 грудня 1973 24
ІV. Документи з особового складу
37. Списки студентів та абсольвентів УТГІ.
Маш., копії маш.
15 грудня 1946 – [1950–ті] 29
38. Анкети з біографічними та бібліографічними даними на професорсько-викладацький склад УТГІ, надіслані до організації Lady Devis Foundation для участі в конкурсі на отримання стипендій (англ., нім.).
Маш.
10 вересня 1948 – 14 лютого 1949 37
39. Списки викладацького та адміністративного складу УТГІ (англ., нім., укр.).
Маш., копії маш.
20 січня 1949 – [1980-ті] 89
40. Бланки персональних листів, свідоцтв викладачів та студентів (англ., нім., укр.).
Друк типогр., маш.
[1940–ві], б/д 21
41. Документи щодо присудження наукових ступенів та вчених звань професорсько-викладацького складу УТГІ (англ., укр.).
Друк типогр., копії маш., маш.
25 жовтня 1951 –12 січня 1989, б/д 21
* * *
42. Документи (вир. з газ., бюлетені) про діяльність УТГІ в періодичній пресі (англ., укр.).
Друк типогр., копії друк типогр., маш.
серпень 1946 – 6 липня 1989 25
43. Документи (стаття, програма «Жалібної академії», вир. з газ. «Похорон проф. Бориса Іваніцкого») про Іваніцкого Б.
Друк типогр., гектогр., маш.
16 квітня –16 травня 1953 11