Архівний фонд №70

Фонд 70

Герець Михайло Іванович (1926 р. н.), інженер, громадсько-політичний діяч (США)

Опис 1 справ постійного зберігання за 1965–2005 роки

 

п/п

Заголовок справи

Крайні дати документів справи

Кількість документів у справі

Кількість аркушів у справі

І. Документи освітньої та громадської діяльності Гереця М.
1.1. Документи з вивчення української мови у школах
1. Брошура «The importance of Ukrainian language study». A Recommendation for the Introduction of Ukrainian Language instruction in Ontario Secondary Schools, Toronto. («Важливість вивчення української мови»). Рекомендації щодо введення української мови у середніх школах Онтаріо, Торонто (англ.). Друк типогр. 1972 1 55
2. «Comprehensive Examination in Ukrainian». («Тестові завдання до державного іспиту з української мови») (англ., укр.). У справі є зауваження і рекомендації Гереця М. Друк типогр., рук. 21 червня 1975 1 28
3. Теж саме за 1976 р. (англ., укр.). Друк типогр., рук. 21 червня 1976 8 71
4. Теж саме за 1977 р. (англ., укр.). Друк типогр., рук. червень 1977 3 27
5. Теж саме за 1978 р. (англ., укр.). Друк типогр., рук. червень 1978 3 30
6. Теж саме за 1979 р. (англ., укр.). Друк типогр., рук. 21 червня 1979 7 59
7. Теж саме за 1980 р. (англ., укр.). Друк типогр., рук. 19 червня 1980 6 60
8. Теж саме за 1981 р. (англ., укр.). Друк типогр., рук. 19 червня 1981 4 43
9. Теж саме за 1982 р. (англ., укр.). Друк типогр., рук. 24 червня 1982 3 15
10. Теж саме за 1983 р. (англ., укр.). Друк типогр., рук. 23 червня 1983 3 17
11. Теж саме за 1984 р. (англ., укр.). Друк типогр., рук. 21 червня 1984 4 21
12. Навчальні плани з вивчення соціальних дисциплін у школах штату Нью-Йорк (з правками Гереця М. і Стебельського І. з тем «Радянський Союз і Східна Європа») (англ., укр.). Гектогр., копія, рук. 1986 1 145
13. «Comprehensive Examination in Ukrainian». («Тестові завдання до державного іспиту з української мови») (англ., укр.). У справі є зауваження і рекомендації Гереця М. Друк типогр., рук. 26 червня 1986 9 46
14. Навчальні плани з вивчення соціальних дисциплін у школах штату Нью-Йорк (з правками Гереця М. з тем «Радянський Союз і Східна Європа») (англ., укр.). Варіанти. Гектогр., копія, рук. 1987 1 120
15. «Comprehensive Examination in Ukrainian» («Тестові завдання до державного іспиту з української мови») (англ., укр.). У справі є зауваження і рекомендації Гереця М. Друк типогр., рук. червень 1987 4 16
16. «Відозва до українського і єврейського народів». Оригінальна і правлена версія, та листів стосовно неї. Варіанти. Гектогр., копія, маш., рук. 2 квітня – 21 червня 1988, б/д 6 9
1.2. Документи до вивчення Голодомору в Україні 19321933 рр.
17. Документи (рукописні записи Гереця М. про стейтові іспити з української мови, номера телефонів і адреси вчителів та інших приватних осіб, записи про Голодомор і Геноцид, тексти виступів, заміток до видань, листи та ін.) стосовно Голодомору в Україні (англ., укр.). Рук. 21 грудня 1973 – 28 січня 1987, б/д 20 35
18. Документи (звіти «Тимчасового комітету для навчання про Голод в Україні». (1985-1986 рр.), «Teaching about the Holocaust and Genocide» («Вивчення теми Голокосту і Геноциду» 1985 р.), список вчителів з питань підготовки підручника про Голодомор з адресами та ін.) зібрані Герецем М. щодо Голодомору в Україні (англ., укр.). Гектогр., копії, маш. 1978 – 1987, б/д 16 33
19. Підготовчі матеріали для виставки за темою Голодомор в Україні (вирізки з газ.) (англ., укр.). Друк типогр. 21 березня 1981 – 14 серпня 2005, б/д 24 27
20. Листи до навчальних закладів, різних осіб і організацій стосовно Голодомору в Україні, а також щодо підготовки та проведення стейтових іспитів з української мови (англ.). Маш., копія. 30 березня 1981 – 10 січня 1989, б/д 50 60
21. Брошура «Teaching about the Holocaust and Genocide». («Вивчення теми Голокосту і Геноциду»). З помітками Гереця. М. (англ.). Друк типогр, копія. 1985 1 22
22. Листи до державних установ (the Аssembly state of New York Albany (Асамблея штату Нью Йорк Олбані), Ukrainian American Coordinating Council (Українська Американська Координаційна Рада) та ін.) стосовно вивчення теми Голодомору в Україні в Стейтових учбових закладах (англ., укр.). Копія, маш., рук. 28 травня 1985 – 26 лютого 1989, б/д 22 23
23. Звіти «Тимчасового комітету для навчання про Голод в Україні» (англ., укр.). Гектогр, маш., 16 листопада 1985 – 1986, б/д 4 13
24. Брошура «Case Studies persecution / Genocide. The Human rights series. Volume III.» (Тематичні дослідження з тем переслідування / геноцид. Серія прав людини. Том ІІІ.) (англ.). Друк типогр. 1986 1 90
25. Брошура «Famine in the Soviet Ukraine 1932-1933» («Геноцид в Радянській Україні» 1932 – 1933 рр.) (англ.). Друк типогр. 1986 1 90
26. Запрошення на прийом, присвячений публікації «Teaching about the Holocaust and Genocide the human rights series». Volume III. («Вчення про Голокост і Геноцид в серії права людини»). Том 3 (англ.). Друк типогр., рук. 8 жовтня 1986 1 14
27. Фотографії прийняття у Капітолії штату Нью-Йорк з нагоди появи підручника про Голодомор. З підписами. Маш., фотодрук. 15 жовтня 1986 1 14
28. Статті з журналу «Capital region» щодо Голоду в Україні за авторством Coplon J. (Коплон Дж.) 1988 р. з помітками зробленими Герецем М., а також Копією зауважень і доповнень Гереця М. до цієї статті (англ.). Копія, рук. березень 1988 2 24
29. Стаття «Постанова ЦК ВКП(б) від 24 січня 1933 р. та завдання більшовиків України». З жур. «Більшовик України (з помітками Гереця М.). Гектогр., копія, рук. б/д 1 18
ІІ. Листи Гереця М.
30. Листи від Гереця М. до Грегорі Дж. (Gregory G.) (англ.). Копія, маш., рук. 3 листопада 1983 – 21 травня 1985, б/д 4 9
31. Листи Гереця М. до Донована Дж. (Donovan J.), Фінка С. (Fink S.), Серрано Дж. (Serrano J.) (англ.). Маш. 2 липня 1985 3 3
32. Листи Гереця М. до Дорощака С., Прауда Г. (Praud G.), Гадзевича та інших (англ., укр.). Маш., рук. 2 травня 1983 – 11 лютого 1986, б/д 8 9
33. Листи Гереця М. до Ісаївої І. (Сако) (англ., укр.). Копія, рук. б/д 2 2
34. Листи Гереця М. до Кузьмовича О. Рук. 6, 18 червня 1985 2 3
35. Листи Гереця М. до Меіса Дж. (Mace J.) (англ.). Рук. 2, 20 травня 1984 2 2
36. Листи Гереця М. до Слюсарчука Ю. (англ., укр.). Маш., рук. 7 червня 1985, б/д 2 2
37. Листи від Гереця М. до «Тимчасової комісії з навчання про Голодомор в Україні» (англ., укр.). Маш. 22 липня 1985 – 10 лютого 1989 11 13
38. Листи Гереця М. до Шкільної Ради УККА (Education Council UCCA). Маш., рук. 21 травня 1980 – 17 червня 2004, б/д 5 6
ІІІ. Листи до Гереця М.
39. Листи до Гереця М. від Брагова Д. (Bragow D.), Сісіна Ф. (Sysyn F.), Ткача Р. та інших (англ., укр.).  Маш., рук. 28 жовтня 1979 – 20 лютого 1989, б/д 22 29
40. Листи до Гереця М. від Голдфадена Б. (Goldfaden B.) (англ.). Маш. 2 травня, 29 грудня 1986 2 2
41. Листи до Гереця М. від Грегорі Дж. (Gregory G.) (англ.). Маш. 21 квітня 1983 – 4 жовтня 1985 8 8
42. Листи до Гереця М. від Женішевського В. (Jenisheuskyj W.) (англ.). Маш. 28 травня, 3 липня 1986 2 2
43. Листи до Гереця М. від Коннерса Р. (Conners R.) (англ.). Маш. 5 червня 1985, 2 квітня 1986 2 2
44. Листи до Гереця М. від Меіса Дж. (Mace J.) (англ.). Маш. 2, 5 липня 1984 2 2
45. Листи до Гереця М. від Стебельського І. (Stebelsky I.) (англ., укр.). Маш. 17 лютого 1984, 18 лютого 1987 2 2
46. Листи до Гереця М. від Халея І. (Haley Ir.), Вілліама Е. (William E.) (англ.). Маш. 19 квітня, 25 травня 1988 2 2
47. Листи до Гереця М. від [Хашовської Х. (Hashowska Khr.)] Маш. 2 червня 1985, б/д 2 2
48. Листи до Гереця М. від Шкільної Ради УККА (Education Council UCCA). Маш. 28 жовтня 1981, 12 березня, 24 лютого 1986 3 3
ІV. Листи Герець А. (дружини)
49. Лист Герець А. до Грегорі Дж. (Gregory G.), та лист до Герець. А від Маттеоні Л. (Matteoni L.). (англ.). Копія, маш. 14 липня 1984, 28 серпня 1985 2 4
V. Документи, зібрані Герецем М.
50. Документи (копії статей, доповіді, програми та ін.). У справі є копія частини книги Паньківського К. «Часи німецької окупації» (англ., укр.). Гектогр., копія, маш. 1965 – 6 травня 1987, б/д 18 78
51. Пресові повідомлення та лист до редактора з тем навчання про голод в Україні, проведення стейтових іспитів, та ін. (англ., укр.). Маш, рук. 1980 – 30 серпня 2005, б/д 8 10
52. Вирізки з газ. і жур., зібрані Герецем. М. (англ., укр.). Друк типогр., копія. 26 квітня 1985 – 4 лютого 1989, б/д 43 50