Архівний Фонд 48

Фонд № 48. Борщак Ілько Костянтинович (Баршак Ілля Львович, 1892–1959), історик, публіцист, літературознавець, дипломат, громадський діяч

Опис № 1

п/п

Заголовок справи

Крайні дати документів справи

Кількість аркушів у справі

І. Документи наукової діяльності Борщака І.

 

 

1.1 Статті

 

 

1.

Борщак І. «Европа й відродження України». Стаття. Варіанти.

Англ., нім., укр., фр.

Автограф, авторизований маш. з прав., друк типогр.

[1919]

73

2.

Борщак І. «Пилип Орлик – книжник (за невиданими документами)», «Histoire de l’Ukraine: publications en langue ukrainienne parues en dehors de l’U.R.S.S.», «Les noms de famille ukrainiens», «З моєї книгозбірні (деякі рідкі книжки з ділянки франко-українських зносин)», «Onomastique ukranienne».

Відбитки статей з «Revue Internationale d’Onomastique», «Revue historique» тощо, деякі з екслібрисами автора.

Укр., фр.

Друк типогр.

1929 – червень 1953

36

3.

Борщак І. «Український проект слов’янської федерації братства Св. Кирила і Мефодія в Києві» («Project Ukrainien d’une federation Slave du Confrérie de Saint Cyrille et Methode de Kiev»). Стаття, нотатки до неї.

Укр., фр.

Автограф, авторизований маш. з прав.

15 травня 1943

28

4.

Борщак І. «Еміль Золя», «Наші ювілеї». Чернетки статей.

Автограф.

[1952]

14

5.

Борщак І. «Кримська війна, як ми бачили на якийсь час за актуалізувала у Франції українську проблему…», «статті 6, 19, 20 перелічують обов’язки моск. Царя…». Уривки з невстановлених праць.

Укр., фр.

Автограф.

б/д

160

6.

Борщак І. «амбасадера з/явилася, певне за рпорадою шведів, Орлик та Гордієнк й зробили перед представником французького короля цікавий демарш…». Уривок рукопису праці «Великий Мазепинець Григорій Орлик».

Авторизований маш.

б/д

18

1.2 Передмови до наукових праць

 

 

7.

Борщак І. Передмова до збірки оповідань Франка І. Варіанти.

У справі є машинопис оповідання Франка І. «Ріпник».

Автограф, маш.

б/д

83

8.

Коректурні аркуші «Опису України» Боплана. Текст підготувала Марі Шерер. Вступ і примітки Борщака І.

У справі є відбиток статті Вайди Г. М. “Dejiny európskej literatúry».

На першому аркуші напис: «Для Вш. Пані Марії Шерер».

Фр., чес.

Друк типогр. з прав., рук.

б/д,

9 червня 1957

56

1.3 Рецензії, відзиви, висновки

 

 

9.

Рецензії Борщака І. на збірник «Шевченко в документах і матеріалах», на книгу Віктора Сержа (Кибальчича В. Л.) «Спогади революціонера» («Mémoires d’un révolutionnaire»).

Укр., фр.

Автограф.

[1950], б/д

12

10.

Рецензія невстановленого автора на книгу Яковліва А. «Договір гетьмана Б. Хмельницького з московським царем Олексієм Михайловичем. 1654 р.».

На звороті третьої сторінки рукопис Борщака І. з оцінкою рецензії і книги.

Рук.

[1954]

3

11.

Замітка Борщака І. з назвою «Головатий» про працю Голобицького В. А.

У справі є праця Уманця М. «Антін Головатий. Запорозький депутат і кобзар».

Автограф, маш.

б/д

47

12.

Замітки Борщака І. про Решетара Дж. С., автора праці «Українська революція 1917–1920».

Автограф.

б/д

7

1.4 Тексти лекцій

 

 

13.

[Тексти лекцій] Борщака І. для курсів в Сорбонні.

Фр.

Автограф.

б/д

82

1.5 Підготовчі документи : виписки, нотатки, чорнові записи

 

 

14.

Чорнові записи та виписки Борщака І. до його праць

з «Енциклопедії українознавства», архівних документів, друкованих видань тощо.

Англ., укр., фр.

Автограф., рук.

б/д

238

15.

Нотатки Борщака І. до «Україна в літературі Західної Європи».

У справі є перша сторінка стародруку «Le Miroir de L’empire Ottоman, ou l’estat present de la Cour & de la Milice du Grand Seigneur».

Англ., нім., укр., фр.

Автограф, друк типогр.

б/д

117

16.

Нотатки Борщака І. про Алексинського Г. та виписки з книги Алексинського Г. «La Russie et la Guerre» (1915) тощо.

Укр., фр.

Автограф, друк типогр.

б/д

13

17.

Виписки Борщака І. про мистецтво в Україні: “L’art Larchitecture», “L’art La Sculpture», “Histoire de la Musique» тощо.

Фр.

Автограф, маш.

б/д

52

1.5 Спомини, щоденники

(загального змісту)

 

 

18.

Борщак І. «Вісім місяців у Санте. Щоденник 1940–1941.» («Huit Mois a la Santé. Journal. 1940–1941») з екслібрисом автора. Спомини.

Фр.

Друк типогр.

1946

57

ІІ. Документи до біографії Борщака І.

 

 

19.

Особисті документи: членська картка СУГУФ, запрошення на відкриття Юридично-економічного товариства громадян СРСР у Франції, постійна перепустка представника преси на Міжнародну виставку в Парижі.

Рос., укр., фр.

Друк типогр., маш., рук.

1 січня 1929 –

1931

8

ІІІ. Документи службової та громадської діяльності Борщака І.

 

 

20.

Листування Борщака І. з організаціями та установами (Інститутом по вивченню історії та культури СРСР, Office des Emigres Ukranniens en France, Librarie Hachette тощо).

Укр., фр.

Друк типогр., маш., рук.

5 квітня 1922 –

19 червня 1954

48

21.

Листи Борщаку І. від видавництва «Le Monde Slave».

У справі є вир. з газ. про видавця «Le Monde Slave», Луі Айзенмана, його смерть.

Нім., фр.

Друк типогр., маш., рук.

5 березня 1927– 1939

48

22.

Документи щодо клопотання Боращака І. про залишення Василіва П. на території Франції.

Укр., фр.

Маш., рук.

16 вересня 1944 – 4 жовтня 1944

4

24.

Листування Борщака І. з Пан-Американською Українською Конференцією.

Маш., рук.

5 квітня 1950 –

23 серпня 1958

26

IV. Документи майново-господарської діяльності Борщака І.

 

 

24.

Лист з Інституту слов’янознавства (Institut d’etudes Slaves), Українського товариства допомоги емігрантам з великої України про надсилання гонорарів за праці Борщака І. «Légende historique», «Lectures ukrainiennes», «Collaboration a la R.E.S.» тощо. (T. XXIX).

Укр., фр.

Маш., рук.

19 січня 1925 – 3 березня 1953

2

25.

Лист від Гмирі М., секретаря невстановленої парафіяльної ради з проханням до Борщака І. продовжувати щорічні внески, квитанція про внесок 500 франків Борщаком І. за квітень 1951 р.

Рук.

Укр., фр.

22 квітня 1951, б/д

2

V. Листи Борщака І.

26.

Листи Борщака І. до Бачинського Є.

Автограф, маш.

8 січня1954 – 21

жовтня 1955

5

27.

Листи Борщака І. до протоархим. Великого А. Г.

Автограф, маш.

04 квітня 1952 – 24 червня 1955

4

28.

Листи Борщака І. до Глобенка (Оглобина) М.

Автограф, маш.

06 вересня 1951 – 13 липня 1952

3

29.

Листи Борщака І. до Горбача О.

Автограф, маш.

13 січня 1953 –26 грудня 1954

3

30.

Лист Борщака І. до Іваниса В.

Автограф, маш.

22 вересня 1951

1

31.

Листи Борщака І. до Івченка Л.

Автограф, маш.

8 травня 1952 –

3 березня 1954

6

32.

Лист Борщака І. до Керенського О. Ф.

Рос.

Автограф, маш.

25 липня 1952

1

33.

Лист Борщака І. до Коваля Ф.

Автограф, маш.

1 квітня 1952

2

34.

Листи Борщака І. до Костюка Г.

Автограф, маш.

2 липня 1954 –

30 жовтня 1954

2

35.

Листи Борщака І. до Кубійовича В.

Автограф, маш.

23 січня 1948 – 14 лютого 1952

34

36.

Лист Борщака І. до Луцького Ю.

Автограф, маш.

12 лютого 1956

1

37.

Лист Борщака І. до Олянчина Д.

Автограф, маш.

20 січня 1953 –

24 червня 1954

4

38.

Листи Борщака І. до Полонської-Василенко Н. 

Фр.

Автограф, маш.

27 грудня 1948 – 7 червня 1951

13

39.

Листи Борщака І. до Січинського В. 

У справі є стаття Січинського В. в бюлетені «Musee le du Livre».

Автограф, маш.

28 жовтня 1948 – 2 листопада 1949

8

40.

Лист Борщака І. до Старицького В. Автограф, маш.

[червень 1956]

1

41.

Листи Борщака І. до Фалька К.-У.

Фр.

Автограф, маш.

20 квітня 1952 – 9 листопада 1953

4

42.

Лист Борщака І. до Чапленка В.  

Автограф, маш.

28 червня 1952

2

43.

Листи Борщака І. до Чижевського Д.

Автограф, маш.

14 березня 1955 – 29 квітня 1955

2

44.

Листи Борщака І. до Чубатого М.

Автограф, маш.

3 квітня 1938 – 2 лютого 1955

5

45.

Листи Борщака І. до Шерера Р.

Укр., фр.

Автограф, маш.

19 березня 1955 – 14 жовтня 1955

3

***

46.

Листи Борщака І. до різних осіб (Вайсблума М., Жука Б, Нордманна К., Падаха Я. та ін.).

Укр., фр.

Маш., рук.

24 листопада 1949– 23 лютого 1956

24

***

 

47.

Листи Борщака І. до невстановлених осіб

Рос., укр., фр.

Автограф, маш.

28 жовтня 1930 – 26 жовтня 1948

16

VI. Листи Борщаку І.

 

 

48.

Лист Борщаку І. від Андрусишина К.

Маш., рук.

11 грудня 1948

3

49.

Листи Борщаку І. від Бачинського Є.

Маш., рук.

6 березня 1954 – 26 вересня 1955, б/д

3

50.

Лист Борщаку І. від Біденка Й.

Маш., рук.

29 липня 1955

1

51.

Лист Борщаку І. від Блаша де ла, П. В.

Фр.

Рук.

20 січня 1915

1

52.

Лист Борщаку І. від протоархим. Великого А. Г. 

Маш., рук.

28 жовтня 1954

1

53.

Листи Борщаку І. від Винників І. та Кульчицького Ю.

Рук.

24 жовтня 1950 –

5 січня 1951

2

54.

Лист Борщаку І. від Вінклера П.

У справі є візитівка родини Вінклер, подяка від родини Вінклер за співчуття.

Фр.

Друк типогр., рук.

7 липня 1949, б/д

4

55.

Лист Борщаку І. від Волконської М.

У справі є запрошення на вінчання її сина, Волконського П.,

екслібрис Волконської М., візитівка Нубара З.

Рос., фр.

Друк типогр., рук.

20 квітня 1932, 30 листопада 1949, б/д

6

56.

Листи Борщаку І. від Глобенка М.

У справі є візитівки Глобенка М. з привітаннями з різними святами.

Друк типогр., рук.

12 вересня 1951 –

18 грудня 1955

10

57.

Листи Борщаку І. від Горбача О.

У справі є рахунок на мікрофільмування «Збірнику секції граматики української мови», Т. 1, і квитанція про відправку його в м. Геттінген (Німеччина).

Укр., фр.

20 грудня 1952 – 14 січня 1954

7

58.

Листівка Борщаку І. від Гординського С. 

Рук.

8 серпня 1931

1

59.

Лист Борщаку І. від Дольницької М. С.

Рук.

5 лютого 1938

2

60.

Поштівки Борщаку І. від Жука А.

Рук.

17 жовтня 1925 – 11 серпня 1926

3

61.

Листи Борщаку І. від Івченка Л.

Маш., рук.

14 березня 1952 – 14 лютого 1953, б/д

6

62.

Листи та телеграма Борщаку І. від Ірчана М.

Маш., рук.

У справі є копія листа Ірчана М. до Мартеля Р., лист Ірчана М. до редакції «Вісника СУГУФ» у Франції.

Маш., рук.

22 грудня 1926 –

25 липня 1930

24

63.

Листи та поштівки Борщаку І. від Караліса А.

У справі є вир з газ. замітки про концерт Караліса А. в Міро-Скала.

Рос., укр.

Друк типогр., рук.

10 січня 1926 – 28 листопада 1947, б/д

5

64.

Листи Борщаку І. від Кордуби М.

Рук.

2 грудня 1938 – 2 червня 1939

2

65.

Лист Борщаку І. від Королевського К.  

Фр.

Маш., рук.

28 березня 1925

1

66.

Листи Борщаку І. від Костюка Г.  

Рук.

1 червня 1954 – 14 жовтня 1954

2

67.

Листи Борщаку І. від Кубійовича В. 

Друк типогр., маш., рук.

21 жовтня 1948 – 12 квітня 1952

26

68.

Листи, візитівки Борщаку І. від Лагейрі П. та його дружини.

У справі є повідомлення про смерть пані Мане, надіслане Борщаку І. Лагейрі П.

Фр.

Друк типогр., рук.

23 квітня 1943 – 30 червня 1955, б/д

26

69.

Листи та візитівки Борщаку І. від Ларів’єра Ш.

Фр.

Рук.

27 червня 1920 – 21 липня 1922

11

70.

Листи Борщаку І. від Левченка М. З.

Рук.

30 березня 1928 –

22 грудня 1928

 

5

71.

Листи Борщаку І. від Лусіані Ж.

У справі є вир. з газ. про Лусіані Ж., вир. з газ. замітки Лусіані Ж.тощо.

Рос., фр.

Друк типогр., маш., рук.

27 червня 1945 –

10 лютого 1955

8

72.

Лист Борщаку І. від Луцького Ю.

Маш., рук.

3 січня 1956

1

73.

Листи Борщаку І. від Людкевича С.

Рук.

1 жовтня 1926 – 25 жовтня 1926

2

74.

Листи Борщаку І. від Мартеля Р.

У справі є відбитки статей, вир. з газ. заміток Мартеля Р. тощо.

Фр.

Друк типогр., маш., рук.

4 вересня 1927 – 25 січня 1945

71

75.

Листи Борщаку І. від Олянчина Д.

Маш., рук.

29 грудня 1952 – 19 липня 1954

15

76.

Лист Борщаку І. від Осецького О.

Рук.

19 грудня 1921

1

77.

Лист та Борщаку І. від Перепелиці С.

У справі є фото, візитівка Перепилиці С. та вирізки з газет некрологів на смерть Перепилиці С.

Укр., фр.

Друк типогр., рук.

30 травня 1931 – 28 лютого 1932

6

78.

Листи Борщаку І. від Перса Б.

У справі є рекламне видання із бланком замовлення книги Перса Б. “My Russian Memoirs», рецензія Нигрицького Н. на цю книгу, нотатки Борщака І. про Перса Б.

Англ., укр.

Друк типогр., маш., рук.

12 травня 1931 – 8 лютого 1948, б/д

22

79.

Лист Борщаку І. від Полонської-Василенко Н.

У справі є автобіографія Порталя Р.

Маш., рук.

2 січня 1949 – 20 травня 1951

19

80.

Листи Борщаку І. від Січинського В.

Рук.

10 липня 1925 – 5 грудня 1949

10

81.

Лист Борщаку І. від Старицького В.

Маш., рук. 

31 травня 1956

1

82.

Листи Борщаку І. від Фалька К.-У.

Фр.

Рук.

2 квітня 1952 –

27 січня 1953

8

83.

Лист, візитівка Борщаку І. від Фашон М.

Фр.

Друк типогр., рук.

12 липня 1930 –

29 серпня 1941

5

84.

Поштівка Борщаку І. від Фішеля А.

У справі є вир з газ. фото Фішеля А., нотатки Борщака І. про Фішеля А.

Нім., фр.

Автограф, друк типогр., рук.

13 вересня 1951, б/д

3

85.

Лист Борщаку І. від Харченка А.

Рук.

15 березня 1927

1

86.

Записка Борщаку І. від Цегельського Л.  

Рук.

б/д

1

87.

Лист Борщаку І. від Чапленка В.

Маш з прав.

7 травня 1952

3

88.

Листи Борщаку І. від Чижевського Д.

Маш з прав., рук.

29 грудня 1954 – 4 квітня 1955

2

89.

Листи Борщаку І. від Чубатого М.

У справі є обкладинка «The Ukrainian Quarterly» (Volume III, 1946–1947), вир. з газ. «Час» за 1.11.1947 з статею про «Український квартальник».

Друк типогр, маш., рук.

28 березня 1938 – 9 лютого 1955

10

90.

Лист Борщаку І. від Шанковського Л.  

Маш., рук.

2 листопада 1951

1

91.

Листи Борщаку І. від Шерер М. та Р.

Фр.

Друк типогр, рук.

18 серпня 1951 – 22 травня 1955

17

92.

Листи Борщаку І. від Яніва В.

У справі є сторінка з газети «Час» (1947 р.), де вміщена стаття Яніва В.

Друк типогр., рук.

21 грудня 1947 – 1 серпня 1952

3

***

93.

Листи Борщаку І. від Віль-Боже де ла, Ф., Вісті М., Жука Б., Карбйо С., Сорочака М. та ін.

Укр., фр.

Маш., рук.

1 червня 1926 – 25 серпня 1958

70

***

 

 

94.

Листи Борщаку І. від невстановлених осіб.

У справі є лист Михайліва М. Г. до Бабія.

Укр., фр.

Рук.

3 травня 1915 – 7 березня 1964

30

***

95.

Листи від Віри, падчерки Борщака І.

У справі є фотографії Віри, репродукції ікон тощо, надіслані разом з листами.

Фр., рос.

Рук.

28 листопада 1932 –

5 травня 1943

134

VII. Дарчі написи Борщаку І.

96.

Дарчий напис Богатирьова П. на відбитку його статті «Народна пісня з функціональної точки зору».

Рос., фр.

Друк типогр., рук.

8 лютого 1936

7

97.

Дарчий напис Мазона А. на відбитку його праці «Le Slovo d’Igor».

Фр.

Друк типогр., рук.

[1948]

11

98.

Дарчий напис Унбегауна Б. на відбитку «Revue Internationale d’Onomastique», де міститься його стаття «Який стан досліджень російської антропонімії: бібліографія».

Укр., фр.

Друк типогр., рук.

Червень 1950

7

VIII. Документи, зібрані Борщаком І.

 

 

99.

Документи (резолюції, листи, заяви, протоколи, запрошення) СУГУФ. На деяких штамп «Collection Paris Elie Borschak».

Друк типогр., маш., рук.

11 серпня 1920 – 26 вересня 1930

72

100.

Бюлетень Союзу українських емігрантських організацій у Франції (Р. 1, Ч. 1); Вісник української громади у Франції (Р. 1, Ч. 1); Biuletyn Europejskiej Rady Polskiego Stronnictwa Ludowego (Rok I, Nr. 5).

На документах штамп «Collection Paris Elie Borschak».

Пол., укр..

Гектогр., друк типогр.

13 лютого 1925, листопад 1941

15

101.

Вир. з газ. про «Українські вісти», редактором яких був Борщак І.

У справі є «Українські вісти», № 1, наказ головного митного управління Наркомторга СРСР про безмитне ввезення «Українських вістей» тощо.

Друк типогр.

1 травня 1926 – 12 вересня 1929

13

102.

Посвідчення Народного комісаріату УРСР про командирування до Німеччини, Франції та Італії професора Київського художнього інституту Бойчука М. Л., Тарана А. І. для наукової роботи в галузі мистецтва

Копія.

Рос., укр.

Маш., рук.

5 жовтня 1926

2

103.

Лист Честнійшого- Баришевського К. до «Комітету Оборони Чести України» з штампом «Collection Paris Elie Borschak»

Маш.

19 березня 1927

1

104.

Документи (повідомлення, програми, запрошення, заяви).

Української громади у Франції, Об’єднання українських робітників у Франції, Громади українських емігрантів в Парижі.

На деяких є штамп «Collection Paris Elie Borschak»

Укр., фр.

Маш.

22 червня 1927 – листопад 1947

41

105.

Лист Мак П. до редакції «Les Nouvelles Ukrainiennes» з проханням переслати її лист до Винниченка В.

Рук.

21 жовтня 1927

5

106.

Вирізки з французьких, українських газет про Україну.

У справі є газета «Jutro Polski», № 5 (213), № 7 (215), № 8 (216), № 9/10 (217/218), «Краківські вісті», Ч. 41 (1372).

Пол., укр., фр.

Друк типогр.

1928 – 1954

115

107.

Документи (вирізки з газет, заява Українського пресового Бюро, лист Французької ліги захисту прав людини) щодо нацифікації Східної Галичини.

Англ., нім., укр., фр.

Друк типогр., маш.. рук.

28 жовтня 1930 – 25 лютого 1931

17

108.

Василь Панейко «Autour du Probleme Ukrainien». Extrait de L’esprint International». Відбиток.

Фр.

Друк типогр.

1 січня 1939

10

109.

Виписки невстановленої особи зі статті Уманця М. «Украинский Мефистофель» із газети «Новое время» за 1 листопада 1897 р. про Мазепу І. На звороті – «Nouvelles Continentales. Bulletin d’Informations Politiques et Economiques.»

Рос., фр.

Рук.

[1941]

9

110.

Програми українських вистав і запрошення на них у Парижі, газетні вирізки з оголошеннями про українські заходи (різдвяний концерт, Шевченківський концерт тощо).

Укр., фр.

Друк типогр., маш., рук.

1927 –

1955, б/д

41

111.

Фото Коновальця Є. на смертному одрі.

23 травня 1938

2

112.

Уривок статті Емануїла Муньє. Без назви.

Маш.

б/д

2

113.

«Au Serenissime Prince Et Tres-Puissant Jean Casimir, par la grace de …». Уривок з невстановленої праці невстановленого автора.

Фр.

Маш., рук.

б/д

149

114.

Любомир Винар. «Остап Грицай». Стаття.

В кінці напис Борщака І.: «Любомир Винар».

Рук.

б/д

23

Опис № 2

№   з/п

Заголовок справи

Крайні дати док-тів справи

Кількість док-тів у справі

Кількість аркушів у справі

1

2

3

4

5

 

І. Документи наукової діяльності Борщака І.

 

 

 

 

1.1 Наукові праці

 

 

 

1.

Борщак І. «Шевченко у Франції». Нарис з історії французько-українських взаємин. Книга з нотатками автора.

Маш.

 

1933

1

36

2.

Борщак І. «Карпатська Україна у міжнарод- ній грі». Праця про українське Закарпаття, написана на джерельних матеріалах і документах.

Друк типогр.

 

1938

1

34

3.

Borschak Elie  «Huit mois a la sante, journal  (1940-1941)». Щоденник (фр.).

Маш.

 

1946

1

54

4.

Борщак І. […]

Фрагмент монографії (розділ ХІІ – ХХІ) про події на Україні в 1917-1919 рр.

Маш., рук.

 

7 листопада 1950

1

176

5.

Борщак І. «La letter des zaporogues au sultan», «L’Hetman Orlyk a Salonique, 1723-1724 (d’apres son jornal inedit)».

Відбитки статей з «Revue des Etudes Slaves» том 26-27 (фр.).

Друк типогр.

 

 

1950–1951

2

13

6.

«Україна». Українознавчий збірник за редакцією Борщака І. (ч. 8-10).

Маш.

 

1952-1953

3

158

7.

Борщак І. «Bibliographie raisonnee des centres relatives a L’Ukraine et a L’Europe Orientale 1920-1952»                          [Коментована бібліографія праць про Україну та Східну Європу. 1920-1952] (фр.)

Рук.

 

б/д

2

58

8.

Borschak E. «L’Ukraine dans la literature de l’Europe occidentale» («Україна в літературі Західної Європи»). Книга з  нотатками автора (варіанти). (фр.)

Рук., друк типогр.

 

б/д

1

230

9.

[Чернетка праці] Борщака І. про                         Шевченка Т. (фр.).

Рук.

 

б/д

6

 

79

10.

«Історія України». Коментована   бібліографія праць Борщака І. про Україну.

Рук.

 

б/д

8

263

 

1.2 Статті, нотатки, чорнові записи

 

 

 

11.

Борщак І. Книга зі статтями, рецензіями та згадками про праці до 1939 р. (укр., фр.)

Друк типогр., маш., рук.

 

1938-1956

94

111

12.

Документи Борщака І. (статті, нотатки, виписки, інформації, бібліографія, та ін.)

(укр., фр. )

Маш., рук.

 

б/д

5

217

13.

«Україніка в Європі (бібліотеки, музеї, архіви, пам’ятки)». Перелік складений        Борщаком І.

Рук.

 

б/д

4

84

 

14.

Нотатки Борщака І. з історії України (анг., укр.)

Рук.

 

б/д

18

 

41

15.

«Марко Вовчок у Франції», нотатки              Борщака  І. (фр.)

Рук.

 

б/д

13

16

16.

«Україна в Парижі. Латинський квартал». Нотатки Борщака І.

Рук.

 

б/д

4

27

17.

Стаття Борщака І. без назви про Теве А.

(укр., фр.)

Рук.

 

б/д

1

10

18.

Виписки Борщака І. про. Куліша П. А.

(укр., фр.)

Рук.

 

б/д

5

5

 

1.3 Праці мемуарного характеру

 

 

 

19.

Щоденники Борщака І. за  1939-1940 рр.

(укр., фр.)

Рук.

28 серпня 1939 –              25 липня

 

2

61

20.

Щоденник Борщака І. про події Другої світової війни у Європі 1939-1945 рр.

Рук.

 

1940,

б/д

1

13

II. Листи  Борщака І.

 

 

 

 

21.

Листи Борщака І. до Андрусяка М.

Маш.

18 січня  1953 –           4 вересня 1954

 

5

5

22.

Листи Борщака І. до Біласа Л.

Маш.

20 лютого 1950 –         27 лютого 1951

 

7

9

23.

Листи Борщака І. до Владики Бучка І.

Маш.

20 жовтня 1951 –           9 квітня  1953

 

10

21

24.

Листи Борщака І. до Винара Л. (укр., фр.)

Маш.

18 листопада 1953 –          26 червня 1956

 

8

11

25.

Листи Борщака І. до  Зайцева П.

Маш.

22 жовтня 1951 –            3 лютого 1953

 

3

6

26.

Лист Борщака І. до  Клімаса П.  У справі є візитки Клімаса П. і дружини, картки-запрошення. (фр.)

Маш., рук.

 

28 квітня 1932 –  1933, б/д

9

15

27.

Листи Борщака І. до

Полонської-Василенко Н.

Маш.

24 грудня 1950 –         16 квітня 1952

 

9

20

28.

Листи Борщака І. до Пріцака О.

Маш., рук.

24 жовтня 1950 –         12 березня 1954

 

6

6

29.

Листи Борщака І. до  Рудницького Я.

Маш.

26 липня 1948 –           2 червня 1954

 

12

15

30.

Листи Борщака І. до  Унбегауна Б.

Маш.

3 травня  1949 –                    8 вересня 1954

 

9

10

31.

Листи Борщака І. до  Шерера Р. (укр., фр.)

Маш.

19-29 березня 1955

 

2

2

32.

Листи Борщака І. до Шереха Ю.

Маш.

28 вересня 1951-1955, б/д

 

22

60

33.

Лист Борщака І. до Яворського М.

Маш.

б/д

1

1

 

 

III. Листи до Борщака І.

 

 

 

34.

Листи Борщаку І. від Амманна А. У справі  є візитка  Амманна  А. та поштова листівка. (фр.)

Маш., рук.

 

13 січня  1951 –               19 вересня 1952,  б/д

6

6

35.

Листи Борщаку І. від  Андрієвського Д. Маш., рук.

7 січня –     10 грудня 1927, б/д

 

9

9

36.

Листи  Борщаку І. від Андрусяка М.

Рук.

8 вересня 1953 –           8 липня

1954

 

5

5

37.

Листи Борщаку І. від Антоновича Д.

В справі є вирізки з газет, візитки.

Друк типогр., рук.

 

31 серпня 1920  –        29 листопада 1923, б/д

 

29

38

38.

Лист Борщаку І. від Бачинського Є.             У справі є фото [Бачинського Є.] 1920 р. та листівка.

Друк типогр., рук., фотодрук.

 

1920 –                  25 січня  1955

3

3

39.

Листи, поштова листівка Борщаку І. від               Біласа Л. (укр., фр.)

Друк типогр., маш., рук.

 

26 січня  1950 –                 4 січня

1952

 

10

14

40.

Листи Борщаку І. від Бучка І.

Маш.

25 жовтня 1951 –            1 квітня

1953

 

5

8

41.

Лист Борщаку І. від Васильєвої М.

Маш.

 

б/д

1

1

42.

Листи Борщаку І. від Винара Л.

Рук.

1 вересня 1953 –           7 червня 1956, б/д

 

8

9

43.

Листи та листівки Борщаку І. від Віри (падчерки Борщак І.) (фр.)

Рук.

6 березня 1940 –         10 листопада 1944

 

10

11

44.

Лист Борщаку І. від Врожі І. (Ректора Київського художнього інституту).

Рук.

 

10 липня 1926

1

1

45.

Листи Борщаку І. від Граба М.

У справі є візитка Граба М.

Рук.

 

1 квітня

1932

3

5

46.

Лист Борщаку І. від Грубе Я. (фр.)

Рук.

 

5 квітня

1949

1

1

47.

Лист Борщаку І. від Дюртен Л.                         У справі є візитка Luk Durtain с запискою і стаття “Luk Durtain” (вир. з газ.). (фр.)

Друк типогр., рук.

 

30 серпня 1947, б/д

3

3

48.

Листи Борщаку І. від Зайцева П.

Рук.

26 січня –     6 березня 1953

 

2

2

49.

Лист Борщаку І. від Іванченко М.                У справі є екслібрис Іванченка М.

Рук.

 

14 червня 1929

2

3

50.

Лист  Борщаку І. від Івінського Л. (фр.)

Рук.

 

18 березня 1931

1

1

51.

Листи та листівки Борщаку І. від                Ізорського О.   

Маш., рук.

 

24 грудня 1952 – 1955

5

5

52.

Листи Борщаку І. від Ірчана М.                       У справі є статті про Ірчана М. (вирізки з газ).

Маш., рук.

 

22 грудня 1926 –         27 жовтня 1948, б/д

22

27

53.

Листи Борщаку І. від Каржанського Н.          У справі є виписки з журналу […] № 3 (50) Томсон (Чаплин). (рос.)

Рук.

 

1 квітня  –  15 квітня, 1926, б/д

 

3

5

54.

Листи Борщаку І. від Кейна Ж.                      У справі є вир. з газ. про Кейна Ж. (фр.)

Друк типогр., маш., рук.

 

30 січня  1947 –                    5 липня   1952

 

20

20

55.

Листи Борщаку І. від Кисілевського В.

У справі є копія листа до Барана П. в Торонто та статті «Український князь», «Письмо в редакцію», вир. з газ. про  Макагона  (князя Разумовського М.).

(рос., укр. (с транслітерацією лат.).

Маш., рук.

 

11 листопада 1931 –           1 січня     1939

12

12

56.

Лист Борщаку І. від Коваліва П. (ректора Богословської Академії У.А.П.Ц., проф. Українського Вільного Університету).  

Маш.

 

25 березня 1950

1

1

57.

Листівка Борщаку І.  від  Ковжуна П.

Рук.

 

30 березня 1930

1

 

1

58.

Листи та листівки Борщаку І. від Косача Ю.

(укр., фр.)

Маш., рук.

23 листопада 1935 –           5 жовтня   1952, б/д

 

43

73

59.

Листи Борщаку І. від Корбе Ш. (фр.)

Маш., рук.

8 жовтня 1950 –            9 травня    1954,  б/д

 

4

5

60.

Листи  Борщаку І. від  Коструба Т.

У справі є стаття «Памяті О. Теофіля,         Т. Коструби, ЧСВВ» (вир. з газ. «Америка»)

Друк типогр., рук. 

5 липня             1932 –                         24 вересня 1952

3

4

61.

Листи Борщаку І.  від Койре А. (рос., фр.)

Рук.

 

7 березня 1947, б/д

2

2

62.

Листи Борщаку І. від  Левинського С.

У справі є стаття Яблонської С. «Грудка на могилу Степана Левинського» (вир. з журн.)

Маш., рук.

 

7 лютого –    2 липня          1939

3

6

63.

Листи Борщаку І. від Левицького Д. (фр.) 

Маш., рук.

24 лютого 1924–                 22 вересня 1925

 

6

6

64.

Листи Борщаку І. від Мартела Р. (фр.)

Рук.

 

1927-1928, б/д

24

26

65.

Лист Борщаку І. від Оглобліна О.

Рук.

 

21 червня 1951

1

1

66.

Лист Борщаку І. від Орлика Б. з дописом (рекомендація) Скорописа-Йолтуховського  (фр.)

Маш.

 

 

14 квітня 1934

1

2

67.

Листи Борщаку І. від Пареса Б.

У справі є статті про Пареса Б. «України нема!», «My Russian Memoirs” («Мої російські мемуари»), (вир. з журн.). (анг.)

Маш., рук., копія.

 

12 травня 1931 –               8 лютого 1948, б/д

13

13

68.

Листи Борщаку І. від Пелісьє Ж.                    У справі є фотографія Пелісьє Ж., нотатки, вир. з газ. (фр.)

Рук., фотодрук.

 

20 липня 1914 –            3 квітня 1939, б/д

10

31

69.

Листи та листівки Борщаку І. від        Перфецького Л.   

Рук.

 

5 травня –     5 вересня 1922, б/д

4

8

70.

Листи Борщаку І.                                                     від Полонської-Василенко Н.

Маш., рук.

14 грудня 1950 –          10 квітня  1952

 

12

18

71.

Листівка Борщаку І. від Потоцького [М].

(фр.)

Рук.

 

[29 липня 1924]

1

1

72.

Листи Борщаку І. від Пріцака О.

Укр., (укр., лат.).

Маш., рук.

6 жовтня 1938 –          22 вересня 1955

 

12

17

73.

Листи Борщаку І. від Рудницького Я.

(Генерального секретаря УВАН у Канаді).

Маш.

8 червня 1948 –              31 березня 1955

 

12

15

74.

Лист  Борщаку І. від Румана Р.

Маш. 

14 червня 1929

1

1

75.

Лист  Борщаку І. від Сатена Р. (фр.)

Рук. 

11 вересня 1927

1

1

76.

Листи Борщаку І. від Севрюка О.

Рук.

6 квітня –   26 травня 1926, б/д

 

8

8

77.

Лист Борщаку І. від Уден С.                 (Яблонської С.). (фр.)

Рук.

 

4 березня 1940

1

3

78.

Листи Борщаку І. від Унбегауна Б.

(рос., укр., фр.)

Маш., рук.

9 лютого 1931 –          25 вересня 1954, б/д

 

27

29

79.

Листи Борщаку І. від родини Урбсісів Ю.                         та М.

У справі є переклади листів з французької  мови та візитки з прізвищем Урбсісов.

(фр.)

Маш., рук.

 

1930 –           9 грудня 1933, б/д

 

18

23

80.

Листи Борщаку І. від Шелухіна С.

Рук.

14 травня 1920 –         19 квітня 1923

 

24

77

81.

Листи Борщаку І. від Шерера Р.

Рук.

22 лютого –22 липня 1955

 

2

2

82.

Листи та листівки Борщаку І. від            Шереха Ю.

У справі є уривок із статті Морріса                Річарда Б. і Шевельова Г. І.  «Американский, славянский і східноєвро-пейський огляд». (анг., укр., лат.)

Маш., рук.

 

22 серпня 1951–1955

29

36

83.

Листи Борщаку І. від Яворського М.

Маш., рук.

16 березня –  4 травня   1928

 

3

4

84.

Лист Борщаку І. від Єнсен A. (фр.)

Рук.

 

18 листопада 1920

1

1

 

***

 

 

 

85.

Листи Борщаку І. від французького видавництва «Larousse».

У справі є лист тов. Норичу від  адміністрації часопису «Світло». (укр., фр.)

Маш. 

1 березня 1927 – серпень

1948

2

2

86.

Лист Борщаку І. від Сенату Франції. (фр.)

Рук.

 

 

липень

1914

1

1

 

***

 

 

 

87.

Листи, записки від невстановлених осіб.

(укр., фр.)

Маш., рук.

 

липень 1914 – жовтень 1944, б/д

9

15

 

IV. Документи, що відклалися  у фонді Борщака І.

 

 

88.

Документи (протокол загальних зборів та протест) Союзу Українських Громадян Франції, зібрані Борщаком І.

Рук.

 

18 січня  1925 –                      1 лютого 1925

2

2

89.

Листування невстановленої особи, Берти […], Марти […].

Маш., рук.

21 листопада1930 – 17 листопада 1931

 

18

19

90.

«Українець у Франції». Українсько-французький порадник. Видання  «Української Визвольної Бібліотеки» у Парижі. (укр., фр.)

Друк типогр.

 

1934

1

64

91.

Документи (статті про  письменника і драматурга Косача Ю., статті написані письменником, вирізки з газет, записки, листівки, афіші), зібрані Борщаком І.

Друк типогр., рук.

 

16 липня 1936 – 1953, б/д

22

24

92.

Статті «Як це «Радянська влада» на Україні», «Украина – своему старшему брату, великому русскому народу», «Тінь «малоросійщини» над Европою і українська наука» та ін. (вир. з газ.).

У справі є обкладинка журналу «Вільне казачество» за 25 листопада 1937 р.

(рос., укр., фр.)

Друк. типогр.

 

25 листопада 1937–1953, б/д

7

9

93.

Статті: «Die Nation der Ukrainer» Von Companella, “Die engliche Obelschicht” Von Georg Troeltech (стор. 1236-1239) уривки з журналу Das Neuc Тage Buch, зібрані Борщаком І. (нім.)

Маш.

 

 

24 грудня 1938

1

3

94.

Документи (афіші, програми, запрошення, каталоги виставок художника Хмелюка В., графічні відбитки Мозалевського І., та ін.),                                 зібрані Борщаком І. (фр.)

Маш.

 

1938,  б/д

9

17

95.

Дудка Й. «На бездоріжжі…», «Напередодні», «Біль «при собі». Вірші.

Рук.

 

12-13 грудня 1944

1

1

96.

Документи (біографія, розповідь про навчання, довідка з лабораторії фізики, візитка  з поміткою) Гузара Д. – інженера І.М.Т., зібрані Борщаком І. (фр.)

Рук.

 

4 вересня 1944, б/д

4

4

97.

Документи (стаття Шандрука П. «Політика і військо», запрошення на «Свято пісні», тексти віршів, рукопис, доклад), зібрані  Борщаком І. (укр., фр.)

Друк типогр., маш., копія.

 

1947, б/д

5

39

98.

Рудницький Я. «Третє слово до мовних редакторів», «Український Народний Університет у Мюнхені», «Проф. Ярослав Рудницький в Канаді». Статті (вир. з газ.), зібрані Борщаком І.

Друк. типогр.

 

1947, б/д

6

6

99.

Программа конференцій в Музеї східних мистецтв ГІМЕ у Парижі (фр.)

Друк типогр.

 

1953

1

2

Опис № 3

№   з/п

Заголовок справи

Крайні дати документів справи

Кількість док-тів у справі

Кількість аркушів у справі

1

2

3

4

5

1.

Фотографії Борщака І. групові у колі близьких людей та друзів  (на фото є атрибуція та підписи) (фр., рос.).

Фотодрук, рук. 

1915-1945

6

6

2.

Фотографії Борщака І. індивідуальні з його автографами та підписами внучки Кошран М. (фр., укр.).

Фотодрук, рук.

 

1918-1942

7

7