Документальна виставка «Українські письменники-емігранти»

Документальна виставка «Українські письменники-емігранти»

Літературні твори емігрантів відображають різноманітні аспекти історичного розвитку українського народу в ХХ столітті. Творчість українських письменників-емігрантів є невід’ємною частиною світової літературної спадщини.

Літературу української еміграції в ХХ столітті можна умовно поділити на дві основні групи: до першої групи відноситься т. зв. «празька школа» − 1920–1930-і рр., охоплювала країни Європи; до другої групи належали українські письменники-емігранти, які після завершення Другої світової війни сформували мистецький український рух письменників, що проживали в основному в таборах для переміщених осіб в Німеччині, а на початку 1950-х рр., в більшості своїй виїхавши до США, гуртувались навколо Об’єднання українських письменників «Слово» в США.

Запропонована документальна виставка ілюструє становлення, розвиток та особливості української емігрантської літератури в ХХ ст. Зокрема, на виставці представлено літературні твори українців, що належали до так званої «празької школи»: Є. Маланюка, О. Теліги, О. Ольжича, А. Павлюка та інших. Окремо слід виділити твори, що були написані колишніми українськими військовими Армії Української Народної Республіки та Української Галицької Армії, інтернованими в таборах Чехословаччини та Польщі в першій половині 1920-х років. Саме вони і стали головним підґрунтям «празької школи» та в подальшому формували ідейні течії української емігрантської літератури в ХХ столітті. Потрібно відзначити, що творчість українських емігрантів міжвоєнного періоду відображає недавні події національно-визвольних змагань 1917 – 1921 рр., важкі умови перебування за кордоном та надії на швидке повернення на батьківщину і її відродження.

Після Другої світової війни місцями перебування більшості українських письменників-емігрантів були табори для переміщених осіб в Німеччині, а також країни Західної Європи. В другій половині 1940-х років в Німеччині був заснований і діяв мистецький український рух, до якого входили письменники, що проживали в таборах для переміщених осіб в Німеччині. Серед представників мистецького українського руху були відомі поети та прозаїки: Є. Маланюк, П. Голубенко та ін., які в подальшому емігрували до США. Характерною особливістю емігрантської творчості першого повоєнного десятиліття були спогади про героїчне минуле українського народу (період Першої та Другої світових воєн), віра в можливість здобуття Україною незалежності, але на швидке повернення на батьківщину вже практично ніхто не сподівався.

За документами виставки можна простежити розвиток української емігрантської літератури протягом 1920–1930-х років на прикладі творчості представників літературно-мистецького товариства «Веселка»: Є. Маланюка, А. Павлюка, І. Блакитного та інших. Крім того, крізь призму документів архівних та бібліотечних фондів ЦДАЗУ продемонстровано творчий доробок Олени Теліги, Олега Ольжича, Дмитра Геродота та Василя Гренджі-Донського. Розвиток української емігрантської літератури в другій половині ХХ століття представлено в контексті творчості Наталії Замулко-Дюбуше та Петра Голубенка.

Запропонована виставка дає можливість прослідкувати основні тенденції та особливості української емігрантської літератури ХХ століття. А також, на основі представлених документів можна скласти уявлення про внесок та значення творчої спадщини емігрантів у розвиток української літератури.

Хронологічно документи виставки охоплюють період 1923–2007 рр.

 

Обкладинка журналу «Наш світ», ч. 15–16, 1924 р.ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 73, арк. 79.

Обкладинка журналу «Український скиталець», ч. 3 (25), 1923 р. ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 5, арк. 26.

Обкладинка журналу «Наша культура», кн. 6, 1935 р. ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 72, арк. 107.

 

ІІ. «Празька школа»

 


Стаття К. Лавриновича
«Творчість молодих письменників на еміграції».
«Наш світ», ч. 17–18, 1924 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 73, арк. 98 зв.–99.

Вірші О. Олеся «Вчорашні спільники на нас здіймають зброю»
та М. Левицького «В вигнанні дні течуть, як сльози».
«Наш світ», ч. 13–14, 1924 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 73, арк. 95.

Вірш І. Блакитного «Крізь грюкіт громів».
«Веселка», ч. 2–3, 1923 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 66, арк. 30.

Ініціативна група товариства письменників
«Культ» у Подєбрадах.
«Наш світ», ч. 13–14, 1924 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 73, арк. 68 зв.

Поезія Є. Маланюка «З книги «Еміграція».
«Дажбог», ч. 1, листопад 1932 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 20, арк. 3.

Твори Б. Лисянського «Велике щастя» та «В часі бурі».
«Наша культура», кн. 6, 1935 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 71, арк. 136.


Олена Теліга, б/д. ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 1268-О.

Біографічна довідка про Олену Телігу, б/д. ЦДАЗУ, ф. 55, оп. 1, спр. 14, арк. 77.

Вірші О. Теліги «Танґо», «Козачок».
«Вісник», кн. 5, травень 1933 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 15, арк. 3.

Стаття О. Лащенка «На київських верхах», б/д. ЦДАЗУ, ф. 55, оп. 1, спр. 1, арк. 20–21.

Стаття О. Ждановича «На зов Києва
(Олена Теліга – життя і творчість)», б/д.
ЦДАЗУ, ф. 55, оп. 1, спр. 3, арк. 44.


Стаття О. Лащенка «Про духовні джерела сучасної доби», 1949 р. ЦДАЗУ, ф. 55, оп. 1, спр. 1, арк. 25.

Стаття О. Лащенка «The life of Oleh Kandyba», б/д. ЦДАЗУ, ф. 55, оп. 1, спр. 1, арк. 26.

Олег Ольжич, б/д. ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 1486-О.

Нотатки О. Лащенка про О. Ольжича «Геній, поет!», б/д. ЦДАЗУ, ф. 55, оп. 1, спр. 8, арк. 8.

Вірш О. Ольжича «Емігрантові».
«Поезія. Проза», 2007 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 1486-О.

Вірші О. Ольжича
«Ми вийдем жорстоке зустріти», «Нащо слова».
«Вежі», 1977 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 1490-О.


Титульний аркуш роману В. Ґренджі-Донського
«Червона скала», 1930-і рр.
ЦДАЗУ, ф. 13, оп. 3, спр. 4, арк. 1.

Життєпис Д. Геродота,
записаний О. Порохівською-Андрич, 26 серпня 2007 р.
ЦДАЗУ, ф. 1, оп. 2, спр. 5, арк. 1, 4–5.

Дмитро Геродот
(Івашина Дмитро Васильович), 1927 р.
ЦДАЗУ, ф. 1, оп. 2, спр. 6, арк. 1.

Лист В. Ґренджі-Донського до Словацького педагогічного видавництва в Пряшеві щодо видання роману
«Червона скала», 1967 р.
ЦДАЗУ, ф. 13, оп. 3, спр. 6, арк. 1.

Вірш В. Ґренджі-Донського
«Аби на світі був постійний мир!», б/д.
ЦДАЗУ, ф. 13, оп. 3, спр. 5, арк. 4.

Вірш Д. Геродота «Еміграційний заповіт», 1927 р. ЦДАЗУ, ф. 1, оп. 2, спр. 2, арк. 2.

 

ІІІ. Українська емігрантська література другої половини ХХ століття

 


Вступ до книги П. Голубенка
«Імперія і культура», 19 листопада 1986 р.
ЦДАЗУ, ф. 56, оп. 1, спр. 7, арк. 8–10.

Зміст книги П. Голубенка
«Імперія і культура», 1987 р.
ЦДАЗУ, ф. 56, оп. 1, спр. 7, арк. 15–16.

П. Голубенко «З ліричних поезій»,
«Нові дні», березень, 1959 р.
ЦДАЗУ, ф. 56, оп. 1, спр. 8, арк. 14.


Стаття В. Захарченка
«Як боляче з Україною вдалині від України», 22 липня 1994 р.
ЦДАЗУ, ф. 31, ф. 31, оп. 1, спр. 8, арк. 3.

Посвідчення Н. Замулко-Дюбуше – кореспондента
«Літературної газети» у Франції, 25 січня 1990 р.
ЦДАЗУ, ф. 31, оп. 1, спр. 7, арк. 1, 3.

Вірші Н. Замулко-Дюбуше «Земля», «Ворогам», б/д. ЦДАЗУ, ф. 11, оп. 1, спр. 6, арк. 2.

Вірш Н. Замулко-Дюбуше «Я не звикну до чужого краю», б/д. ЦДАЗУ, ф. 11, оп. 1, спр. 6, арк. 1.

Вірш Н. Замулко-Дюбуше «Лист другові», 2 жовтня 1985 р. ЦДАЗУ, ф. 31, оп. 1, спр. 2, арк. 8 зв.