Учітеся, брати мої! Думайте, читайте…

Українська діаспора за роки свого існування зробила великий і неоціненний внесок у гуманітарну сферу діяльності української спільноти – освітню, мовну, культурну, інформаційну, конфесійну, громадсько-політичну тощо.

З огляду і на минуле, і на сьогодення, серед головних завдань українців, які з різних причин опинилася за межами України, було і залишається збереження своєї національної ідентичності, що проявляється не тільки у простому виживанні на чужині, але й збереженні української мови, традицій, обрядів, релігії та ін. Це бажання зростало на фоні панування в Україні невпинної русифікації на кожному відтинку людського життя, полонізації шкіл у певному проміжку часу в Західній Україні тощо. Тому один з обов’язків українців у вільному світі, і, зокрема, в діаспорі, було і є самозбереження та плекання української культури серед свого й інших народів в умовах мовно-культурної асиміляції тощо.

Одним із дієвих напрямів збереження національної ідентичності українці за кордоном в першу чергу вбачали в освіті підростаючого покоління. Як свідчать документи ЦДАЗУ, навіть перебуваючи у важких умовах існування в еміграції, в таборах для інтернованих вояків Армії УНР та УГА у 20-х роках ХХ ст. у Західній Європі, у Ді-Пі таборах на території післявоєнної Західної Німеччини й Австрії була сильно розвинена мережа українського таборового шкільництва.

Кінець 1940-х рр. позначився інтенсивним переїздом нової еміграції із Ді-Пі таборів у Німеччині та Австрії в Австралію, Британію, американський континент. Наплив нових емігрантів значно пожвавив суспільно-громадське життя української спільноти в першу чергу в США, Канаді, Бразилії та Аргентині. Продовжуючи ті культурні процеси, що розгорнулися в Україні та Європі ще на початку ХХ ст., представники української інтелігенції та церкви засновували школи, народні доми, «Просвіти», «Рідні школи», школи та курси українознавства, парафіяльні школи, читальні, видавали шкільні та професійні педагогічні часописи, друкували книжки та шкільні підручники, створювали театри і драмгуртки, проводили святочні академії, українські фестивалі і т. п.

Прикладом виховних інституцій в діаспорі, що займались вихованням підростаючого покоління українців, можна назвати суботні і недільні школи при українських православних парафіях, школи і курси українознавства, «Рідні школи» тощо.

Найбільшого поширення серед української еміграції набула мережа шкіл українознавства та «Рідних шкіл», які гідно і успішно виконали своє завдання й дали освіту десяткам тисячам українцям.

Історія «Рідної школи» почалася на межі ХІХ – ХХ ст. та була пов’язана з пробудженням національної свідомості українського народу. Вже тоді відчувалася потреба в організації освіти для українських дітей в умовах іноземної держави та іншомовного середовища. Вирішення цієї проблеми взяло на себе Українське педагогічне товариство «Рідна Школа».

Головною місією товариства було і є збереження української школи за умов проживання в іноземних державах, виховання молодого покоління в любові до України та надання найбільш якісних знань для учнів. «Рідна школа» виховала майбутніх вояків ОУН та УПА, священиків, лікарів, педагогів, провідних діячів науки та мистецтва. Вона стала важливим явищем суспільно-політичного та культурно-освітнього життя української діаспори у всьому світі та заклала тверді основи для подальшої роботи своїх нащадків у шкільництві.

Саме цьому освітянському напряму діяльності української діаспори і присвячена документальна онлайн-виставка «Учітеся, брати мої! Думайте, читайте…».

У виставці використані архівні документи, діаспорні періодичні і друковані видання, що зберігаються у ЦДАЗУ.

Архів вдячний нашим давнім друзям та партнерам – українським закордонним школам Греції, Естонії, Італії, Нідерландів та Норвегії, за надані світлини, використані у виставці з метою висвітлення сьогодення українського шкільництва за кордоном.

РОЗДІЛ I. УКРАЇНСЬКЕ ШКІЛЬНИЦТВО В ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ У МІЖВОЄННИЙ ТА ПОВОЄННИЙ ПЕРІОДИ

1.1. Європа – міжвоєнний період

Допис «Рятуйте наше юнацтво!».
«Наша зоря» – літературно-військовий тижневик, орган незалежної думки табору для інтернованих українських вояків у м. Ланцут (Польща), ч. 12, червень 1921 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 71, арк. 10
Допис «З життя табору» про освітянську роботу в таборі для інтернованих українських вояків у м. Ланцут (Польща).
«Наша зоря» – літературно-військовий тижневик, орган незалежної думки табору для інтернованих українських вояків у м. Ланцут (Польща), ч. 5, червень 1921 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 71, арк. 83–83 зв.
Допис «Ліквідуймо неграмотність між робітництвом – учім своїх дітей по українські». «Український самостійник» – часопис Союзу українських провінціальних організацій (СУПО), Ліберець (Чехословаччина), ч. 4. 1 червня 1935 р.
ЦДАЗУ, ф.15, оп. 2, спр.70, арк. 7
Обкладинка та фрагменти часопису «Наша Україна» з творами вихованців Українського дитячого притулку в Подєбрадах (Чехословаччина) з тем «Чим я хочу бути», «Моє життя в притулку».
«Наша Україна», Подєбради, ч. 1, 1933 р.
ЦДАЗУ, ф. 12, оп. 1, спр. 84, арк. 1–1зв., 5 зв., 6–6 зв.
Стаття «Святочне відкриття Української Народньої Школи в Подєбрадах».
«Час», Чернівці, ч. 2118, 28 березня 1936 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6198
Учителі та учні Українського дитячого притулку в Подєбрадах, Чехословаччина.
«Український тиждень», Прага, ч. 24, 7 червня 1937 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 2, спр. 73, арк. 40
«Заклик до батьків-українців» – відозва Допомогового комітету при Українській реформованій реальній гімназії в Ржевницях (Чехословаччина) віддавати своїх дітей на навчання до гімназії, 1932 р.
ЦДАЗУ, ф. 12, оп. 1, спр. 63, арк. 2 – 2 зв.
Обкладинка журналу учнів української реальної гімназії в Ржевницях «Золоті ворота» та фрагмент твору учениці VI-го класу К. Білецької «Українські думи з погляду національної визвольної ідеї», Ржевниці, 1937 р.
ЦДАЗУ, ф. 12, оп. 1, спр. 61, арк. 63, 77 зв.
Відозва Кураторії Українського інтернату в Модржанах про фінансову підтримку діяльності української реальної гімназії та народної школи в Модржанах, січень 1940 р. ЦДАЗУ, ф. 12, оп. 1, спр. 63, арк. 3 Обкладинка журналу «Нашим дітям» Товариства Українського дитячого притулку та об’яви про запис до Української народної школи в Модржанах на 1940/1941 навч. рік та до Української дитячої колонії в Модржанах на час літніх канікул.
«Нашим дітям», Модржани, ч. ІІ, 1940 р.
ЦДАЗУ, ф. 12, оп. 1, спр. 65, арк. 32–32 зв.
Річне свідоцтво Української реальної гімназії в Модржанах на ім’я Павла Дорожинського про закінчення 1941/42 навчального року. Модржани, 1942 р.
ЦДАЗУ, з колекції Павла Дорожинського, документи на стадії науково-технічного опрацювання.
Стаття П. Черкаського «Українська дитяча школа в Кнютанжі».
«Тризуб», ч. 11, жовтень 1928 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 124, арк. 156–156 зв.
«Українська дитяча школа ім. Т. Шевченка в Кнютанжі».
«Тризуб», ч. 32, жовтень 1929 р.
ЦДАЗУ, ф.15, оп. 1, спр. 126, арк. 221 зв.
Звернення «Українська Шкільна Рада у Франції – до всього громадянства українського».
«Тризуб», ч. 1, липень 1934 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 132, арк. 24–24 зв.
Повідомлення «Свято Івана Франка в Українській Школі в Шалеті 26 серпня 1934 р.».
«Тризуб», ч. 36, жовтень 1934 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 132, арк. 99

1.2. Європа, повоєнний період – українське шкільництво в Ді-Пі таборах

Обкладинка та фрагмент допису про стан українського шкільництва в Німеччині і Австрії по Другій світовій війні у таборах для переміщених осіб (Ді-Пі) з книги В. Маруняка «Українська еміґрація в Німеччині і Австрії по другій світовій війні. Том 1. Роки 1945-1951». Мюнхен, 1985 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 2062-О
Другий клас народної школи у таборі Ді-Пі «Єгеркасерне» в Міттенвальді (Німеччина), 1947–1948 рр.
ЦДАЗУ, бібл. ф. 4, інв. № 1054-В
Іконописна школа полковника Армії УНР (генерал-хорунжого в еміграції) Бориса Палія-Неїло у таборі Ді-Пі «Єгеркасерне» в Міттенвальді (Німеччина, Баварія), [1946-1949]
ЦДАЗУ, бібл. ф. 4, інв. № 1054-В
Фрагмент доповіді про стан українського шкільництва у таборах Ді-Пі британської окупаційної зони Німеччини по Другій світовій війні у 1950-1954 рр., б/м
ЦДАЗУ, ф. 59, оп. 1, спр. 40, арк. 2, 13
Річне свідоцтво Потієнка Юрія за 1945/46 шкільний рік, видане українською реальною гімназією в Авгсбурзі (філія в Ашаффенбурзі) у таборі Ді-Пі в американській окупаційній зоні Німеччини по Другій світовій війні, 1946 р.
ЦДАЗУ, ф. 23, оп. 1, спр. 29, арк. 2
Світлина з випускниками Української гімназії у таборі Ді-Пі м. Байройта (Німеччина) в американській окупаційній зоні Німеччини по Другій світовій війні. Байройт, 1949 р.
ЦДАЗУ, з колекції родини Петра та Ольги Матул (США), документи на стадії науково-технічного опрацювання.
Свідоцтво зрілості Діберт Ольги (згодом у заміжжі Ольги Матули), видане Українською гімназією табора Ді-Пі м. Байройта (Німеччина) в американській окупаційній зоні Німеччини по Другій світовій війні. Байройт, 1949 р.
ЦДАЗУ, з колекції родини Петра та Ольги Матул (США), документи на стадії науково-технічного опрацювання.
Свідоцтво про закінчення професійних курсів англійської мови Діберт Ольги (згодом у заміжжі Ольги Матули), видане європейським відділенням Church World Service, USA в американській окупаційній зоні Німеччини по Другій світовій війні. Ульм, Німеччина, 1950 р.
ЦДАЗУ, з колекції родини Петра та Ольги Матул (США), документи на стадії науково-технічного опрацювання.

РОЗДІЛ II. АМЕРИКА

2.1. Бразилія

Що то ще жде тебе на океані?
Що у Бразілії, в славній Парані?
(«Гей, розіллялось ти, руськеє горе…», Іван Франко)
Стаття О. Карманського «Українська школа в Бразилії», 1932 р.
«Рідна школа». Львів, ч. 1, січень 1932 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 42, арк. 6–6 зв.
Українська громада в Сан-Паоло (Бразилія) в річницю смерті Головного Отамана Симона Петлюри, б/д
«Тризуб». Париж, ч. 30–31, 17 липня 1927 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 120, арк. 209

2.2. США

Фото «Просвіта» у Філадельфії, 1907 р.
ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 2416
«Рідна школа» – школа українознавства в Рочестері, Нью-Йорк, 1924 р.
ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 2416
Стаття І. Василищина «Школи українознавства почали свою працю», вересень 1963 р.
«Свобода», Джерзі-Ситі і Нью-Йорк, ч. 173, 12 вересня 1963 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф., інв. № 3, 6473-О
Стаття «Наші діти про питання вивчення української мови».
«Народна воля», Скрентон, ч. 10, 8 березня 1979 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6331-О
«Звернення Світового Конгресу Вільних Українців і Світової Федерації Українських Жіночих Організацій у справі Декади Української Родини», червень 1980 р.
ЦДАЗУ, ф. 36, оп. 1, спр. 30, арк. 103–104
Абітурієнти школи українознавства товариства «Самопоміч» в Нью-Йорку, 1982 р.
ЦДАЗУ, з колекції Павла Дорожинського, документи на стадії науково-технічного опрацювання.
Матуральний диплом Школи українознавства товариства «Самопоміч» в Нью-Йорку на ім’я Марти Бехтольд, 1986 р.
ЦДАЗУ, з колекції Павла Дорожинського, документи на стадії науково-технічного опрацювання.
Фрагмент статті І. Фура «Ювілей Товариства “Рідна школа”» з нагоди святкування 40-річчя школи українознавства в Клівленді, 1993 р.
ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 981
Світлина абітурієнтів школи українознавства товариства «Рідна школа» в Клівленді (1982–1992), 1993 р.
ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 981
Фрагмент «Доповіді Архиєпископа Мстислава ІІІ-му Соборові Української Православної Церкви в США (продовження)», 1956 р.
«Українське православне слово» – місячник Української Православної Церкви в США. Нью-Йорк, Баунд Брук, 1956 р.
ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 1738, арк. 139–140
Вечірня школа парафії свв. Петра і Павла у Клівленді, 1922/23 навчальний рік.
Пропам’ятне видання «Сімдесятип’ятиріччя матерньої парафії святих верховних апостолів Петра і Павла у Клівленді, Огайо. 1910–1985». Клівленд, червень 1985 р.
ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 811
Вихованці сиротинця Св. Василя у Філадельфії з єпископом Іваном Бучко та настоятельками – сестрами ЧСВВ. Філадельфія, б/д.
«Magnify the Lord» – пропам’ятне видання до 50-літнього ювілею Сестер Чину св. Василія Великого у Філадельфії (1911–1961). Філадельфія, 1961 р.
ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 797
Ганна Черінь з молодшими дітьми католицької школи при парафії Церкви Непорочного Зачаття в Детройті, б/д
ЦДАЗУ, ф. 22, оп. 2, спр. 122, арк. 7
Лист учениці католицької школи при парафії Церкви Непорочного Зачаття в Детройті Л. Урбан до Г. Черінь, [1982–1983]
ЦДАЗУ, ф. 22, оп. 2., спр. 85, арк. 58
Відповідь Г. Черінь до Л. Урбан, [1982–1983]
ЦДАЗУ, ф. 22, оп. 2, спр. 85, арк. 59
Лист учня католицької школи при парафії Церкви Непорочного Зачаття в Детройті
І. Шаєнка до Г. Черінь, [1982–1983]
ЦДАЗУ, ф. 22, оп. 2, спр. 85, арк. 68
Відповідь Г. Черінь до І. Шаєнко, [1982–1983]
ЦДАЗУ, ф. 22, оп. 2, спр. 85, арк. 69
Випускники католицької школи при парафії Церкви Непорочного Зачаття в Детройті, випуск 1984 р., кореспонденти Г. Черінь. Детройт, 1984 р.
ЦДАЗУ, ф. 22, оп. 2, спр. 86, арк. 50
Фрагмент буклету «Українська національна кімната, Пітсбург». Пітсбург, Пенсильванія, 1990 р.
ЦДАЗУ, з колекції родини Петра та Ольги Матул (США), документи на стадії науково-технічного опрацювання.

2.3. Канада

Стаття «Hardy Ukrainians tamed land others spurned» про українських емігрантів у Канаді на початку ХХ ст. (фото датоване бл. 1900 р.).
«Вільне слово». Торонто, ч. 8, 20 лютого 1982 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6457-О
Репродукція картини Василя Курилика з його коменткрем: «Це ера будови: церков, соломою критих хат, однокімнатних шкіл, доріг, залізниць».
The Ukrainian Pioneer by William Kurelek. Торонто, 1980
ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 1992
Відомості щодо стану українського шкільництва в Канаді, [1940-і рр.]
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 1, спр. 14, арк. 5–5 зв.
Звідомлення філії УНО Канади у м. Торонто про роботу «Рідних шкіл» у 1940 р, 6 червня 1940 р.
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 1, спр. 35, арк.4
Шкільне свідоцтво учня «Рідної школи» УНО Канади в Торонто О. Коверка. Торонто, 28 червня 1936 р.
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 2, спр. 12, арк. 1
Повідомлення про благодійний концерт, влаштований учнями української “Рідної школи” в Торонто для допомоги британським дітям.
«Новий шлях», Вінніпег, ч. 20, 8 березня 1944 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6007-О
Запитник філії УНО Канади в Содбурах про роботу «Рідної школи» у 1949/50 навч. році. Содбури, 1950 р.
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 1, спр. 37, арк. 37–38
Звіт філії УНО Канади у м. Монреаль про роботу «Рідної школи» за 1954/55 навч. рік. Монреаль, 1 грудня 1954 р.
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 1, спр. 38, арк. 6–7
Обіжний лист Шкільної підреферентури Крайової Екзекутиви УНО Канади № 7/57 щодо завершення поточного 1956/57 навч. року та організації навчального процесу у 1957/58 рр. Торонто, 1 червня 1957 р.
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 1, спр. 39, арк. 7
Обіжний лист Шкільної референтури Крайової Екзекутиви УНО Канади № 3/60 щодо організації 1960/61 навч. року. Торонто, 12 серпня 1960 р.
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 1, спр. 39, арк. 16–17
Обіжник Крайової Екзекутиви УНО Канади № 4/64, присвячений питанню двомовності та двокультуризму. Торонто, 20 травня 1964 р.
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 1, спр. 2, арк. 200
Фрагмент «Меморіялу Українського Національного Об’єднання Канади до Королівської Комісії в Оттаві з питання двомовності та двокультуризму». Торонто, 1964 р.
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 2, спр. 7, арк. 1, 5
Пресове повідомлення «Меморіял Українського Національного Об’єднання Канади перед Королівською Комісією Канади в Торонті», 29 березня 1965 р.
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 2, спр. 4, арк. 37–38
Вірш «В школу йди, дитино».
«Народна воля», Скрентон, ч. 34, 14 вересня 1978 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6330-О
Повідомлення «Починається новий шкільний рік 1983».
«Вільне слово», Торонто, ч. 34–35, 20 і 27 серпня 1983 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6458-О
Повідомлення «Гасло дня: ані одна дитина не сміє остатися поза Рідною Школою».
«Вільне слово», Торонто, ч. 34–35, 20 і 27 серпня 1983 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6458-О

РОЗДІЛ III. УКРАЇНСЬКІ ПЕДАГОГІЧНО-ШКІЛЬНІ ТА ВЧИТЕЛЬСЬКІ ЧАСОПИСИ, ЖУРНАЛИ, ПІДРУЧНИКИ

Календар «Рідної школи» на 1932 рік. Львів
ЦДАЗУ, з колекції Павла Дорожинського, документи на стадії науково-технічного опрацювання.
Обкладинка журналу «Українська школа» та редакторська стаття «Наші завдання». «Українська школа», Львів, т. І, зш. 1–3, 1925 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 52, арк. 1–3
Обкладинка часопису «Шлях виховання й навчання» – місячний педагогічний додаток до «Учительского Слова» , Львів, ч. 11, листопад 1929 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 55, арк. 1
Обкладинка та фрагменти журналу «Рідна школа», Львів, ч. 1, 1 січня 1932 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 42, арк. 1–2, 7
Фрагмент аналітичного огляду Г. Минетея «Статистика українського середнього шкільництва. Українські державні й приватні середні школи в Галичині й Волині в шк. р. 1938/39».
«Українська школа», Львів, ч. 7–12, 1938 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 53, арк. 63 зв.–64
Фрагмент бібліографічного огляду Е. Грицана «Українські педагогічно-шкільні та вчительські часописи й журнали».
«Українська школа», Львів, ч. 7–12, 1938 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 53, арк. 70 зв., 71 зв.–72
Обкладинка та фрагменти журналу «Українська Школа. Часопис українського вчительства в Генеральному
Губернаторстві», Краків, ч. 3–4, липень-серпень 1942 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 54, 30, 44зв.–45
Обкладинка журналу «Рідна школа», Торонто, ч. 6, червень 1959 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 5428-О
Фрагмент статті «Хто важнійший».
«Де наші діти» – неперіодичний журнал Центрального батьківського комітету у Філадельфії, ч. 4, жовтень 1960 р.
ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 732
Статут Об’єднання працівників дитячої літератури ім. Л. Глібова. Канада, 1961 р.
ЦДАЗУ, ф.22, оп. 1, спр. 117, арк. 2
Обкладинка та передмова до підручника Я. Рудницького «Український правопис», Вінніпег, 1949 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 3259-О
Стаття В. Мацьківа «Рідна книжка – могутній чинник виховання.
«Рідна школа», ч. 4, квітень 1959 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 5429-О
Обкладинка та передмова до книги «Життя гетьмана Мазепи», Торонто, 1959 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 5, інв. № 491-Д
М. Дейко «Про що тирса шелестіла» – читанка-підручник для п’ятого або шостого року навчання з мовними та граматичними вправами і українсько-англійським словником. Австралія – Англія, 1969 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 2, інв. № 1939-К
Обкладинка та фрагмент книги «Україна. Енциклопедія для молоді», ред. Л. Івченко-Коваленко, Нью-Джерсі, 1971 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 2, інв. № 2041-К
Обкладинка та фрагменти «Абетки з історії України» Я. Паладія, Нью-Йорк, 1973 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 285-О
«Кінцевий Звіт з діяльности Тимчасового Комітету для Навчання про Голод в Україні Жертводавцям та Українській Громаді» щодо видання ІІІ-го тому підручника для середніх шкіл із серії «Порушення людських прав», присвяченого темі Голоду в Україні у 1932–1933 рр. Нью-Йорк, [1986]
ЦДАЗУ, ф. 70, оп. 1, спр. 23, арк. 8–9
Методичний посібник Case Studies: Persecution/Genocide. The Human Rights Series. Volume III. Нью-Йорк, 1986 р.
ЦДАЗУ, ф. 70, оп. 1, спр. 24

РОЗДІЛ IV. УКРАЇНСЬКЕ ШКІЛЬНИЦТВО ЗА КОРДОНОМ У СУЧАСНОМУ ВИМІРІ

Матеріали ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Освіта в українському зарубіжжі: досвід становлення і перспективи» (буклет, прес-реліз, інформація про учасників семінару, доповідь Л. Коваль, доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента АПН України, президента Міжнародної культурно-освітньої Асоціації (м. Чикаго, США, фото учасників конференції).
Київ, 26–29 жовтня 2003 р.
ЦДАЗУ, ф. 28, оп. 1, спр. 9, арк. 1–5 зв., 19
Українська недільна школа в Афінах «Трембіта» (Грецька Республіка)
Українська недільна школа «Водограй» при Асоціації Українських Організацій в Естонії, Сілламяе (Естонська Республіка)
Недільна школа при Центрі української культури в Таллінні (Естонська Республіка)
Школа монастирських мистецтв «Labora» – школа каліграфії, папірня та ін.
Українська закордонна школа імені Лесі Українки в Неаполі (Італійська республіка)
Українська суботня школа «Веселка» в Гаазі (Королівство Нідерланди)
Українська школа «Джерело» в Амстердамі (Королівство Нідерланди)
Українська школа «Еллісів» в Осло (Королівство Норвегія)