Архівний фонд 55

Фонд № 55. Лащенко Олег Ростиславович (1914-1998), письменник, публіцист, громадсько-політичний діяч

Опис № 1

п/п

Заголовок справи

Крайні дати документів справи

Кількість аркушів у справі

І. Документи творчої діяльності Лащенка О. Р.

1.1. Статті, рецензії

1.

Лащенко О. Р. «Заповіт Срібної Землі», «Ще кілька слів до смерти Леоніда Мосендза», «Лютий 1942», ін. (англ., укр.)

Статті.

Друк типогр. з рук. прав., маш. з рук. прав., рук. з прав.

19 травня 1949 – [1985], б/д

37

2.

Документи (рецензії, відгуки) Лащенка О. Р. про виставку у Метрополітан-Музеї (м. Нью-Йорк, США), вшанування памяті Т. Шевченка у м. Торонто (Канада), діяльність Огієнка І., ін.

(англ., укр.).

Вир. з газ.

Друк типогр., рук. з прав.

[1997], б/д

28

1.2. Редаговані твори

3.

Документи (фрагменти видання, редакторські зауваги, нотатки, ін.) до редагованої Лащенком О. Р. збірки «На зов Києва».

Фрагменти.

Копія, маш., маш. з рук. прав., рук. з прав.

липень 1981, б/д

60

4.

Документи (фрагменти видання, редакторські зауваги, нотатки, ін.) до редагованої Лащенком О. Р. збірки «На зов Києва» (пол., укр.).

Друк типогр. з рук. прав., маш., маш. з рук. прав., рук., рук. з прав.

1985, б/д

85

5.

П’єса «Убивство в катедралі (за Т. С. Елліотом)», Кривобок-Заславець М. «Останній зошит», Ю. Л. «Поетеса-громадянка», ін.

Статті, [редаговані Лащенком О. Р.].

Варіанти.

Копії, маш. з рук. прав., рук. з прав.

б/д

106

6.

Чорній Ю. «Декілька слів про МУР», «От «Эмского указа» до XXV съезда КПСС», автор невідомий «Буревійно-леванідівське підприємство», ін. (англ., рос., укр.).

Статті, [редаговані Лащенком О. Р.].

У справі є вказівки для технічного редактора.

Варіанти, фрагменти, вир. з газ.

Друк типогр. з рук. прав., маш., маш. з рук. прав., рук. з прав.

30 січня 1959, б/д

113

1.3. Чорнові нотатки, записи

7.

Документи (нотатки, записи) Лащенка О. Р. про життя та творчість Драй-Хмари М.

Рук.

січень – лютий 1964, б/д

128

8.

Документи (нотатки, записи) Лащенка О. Р. про громадсько-політичну та творчу діяльність Ольжича О. (англ., укр.).

Рук. з прав.

17 серпня 1985 – 29 листопада 1992, б/д

121

9

Те саме.

Рук. з прав.

б/д

119

10.

Те саме.

Варіанти.

Рук. з прав.

б/д

67

11.

Документи (нотатки, записи) Лащенка О. Р. про творчість Шереха Ю.

Рук. з прав.

б/д

12

12.

Документи (нотатки, записи) Лащенка О. Р. про укр. національну ідею,

діяльність ОУН та її Культурної Референтури.

Маш., маш. з рук. прав., рук., рук. з прав.

б/д

116

13.

Те саме.

Варіанти.

Маш., маш. з рук. прав, рук., рук. з прав.

б/д

99

14.

Те саме.

У справі є документи про Телігу О.

Варіанти.

Копії, маш., маш. з рук. прав., рук., рук. з прав.

б/д

90

15.

Документи (нотатки, записи) Лащенка О. Р. з різних питань (англ., [чеська], укр.).

Друк типогр., маш., рук.

14 січня 1948, б/д

108

16.

Документи (нотатки, записи) Лащенка О. Р. з різних питань (англ., укр.).

Рук.

11 травня 1987, б/д

108

ІІ. Листи Лащенка О. Р.

17.

Лист Лащенка О. Р. до [Білецької-Кандиби-Лазор] К.

Рук.

б/д

1

18.

Листи Лащенка О. Р. до Гайдая О.

Маш., рук. з прав.

10 лютого 1954 – 3 лютого 1958, б/д

12

19.

Листи Лащенка О. Р. до Данилевича Р.

Маш., рук., рук. з прав.

14 березня 1958 – 26 вересня 1982, б/д

34

20.

Листи Лащенка О. Р. до [Мельників] К. та Л.

У справі є лист Шумелди Я. до Лащенка О. Р.

Варіанти, фрагмент.

Копія, маш., маш. з рук. прав., рук., рук. з прав.

2 травня 1973 – 6 вересня 1984, б/д

30

21.

Лист Лащенка О. Р. до Могильницьких Є. та О.

Рук., рук. з прав.

4 липня 1980 – 9 лютого 1982, б/д

5

22.

Листи Лащенка О. Р. до Мухіна М.

Маш. з рук. прав., рук. з прав.

27 травня 1954 – 1 грудня 1972, б/д

6

23.

Листи Лащенка О. Р. до Сухомлина П.

Копії, рук. з прав.

8 березня – 20 липня 1987, б/д

14

24.

Листи Лащенка О. Р. до редакторів укр. періодичних видань, у т. ч. з приводу статті Гармаша Р. (Задеснянського Р.) «Трагедія М. Хвильового – трагедія нашого покоління».

Варіанти, вир. з газ.

У справі є ж. «Орлик» (ч. 2, лютий 1948), «Самостійна Україна» (ч. 1(36), січень 1951).

Друк типогр., маш., маш. з рук. прав.

лютий 1928 – 10 травня 1987, б/д

59

25.

Листи Лащенка О. Р. до невстановлених осіб.

Фрагменти.

Маш., рук., рук. з прав.

31 травня 1956 – 3 лютого 1986, б/д

18

ІІІ. Листи до Лащенка О. Р.

26.

Листи Бжеської Н. до Лащенка О. Р.

У справі є фото [Бжеської Н.].

Копія, маш. з рук. прав., рук.

26 жовтня 1986 – 31 листопада 1988, б/д

4

27.

Листи Білецької-Кандиби-[Лазор] К. та [членів її родини] до Лащенка О. Р.

У справі є вир. з газ. «Свобода» про смерть Білецької-Кандиби-Лазор К. від 11 вересня 1996 р.

Друк типогр. з рук. прав., рук.

27 березня 1949 – [11 вересня 1996], б/д

18

28.

Лист Боцюркова Б. до Лащенка О. Р.

Маш.

28 квітня 1950

1

29.

Лист Вербенців О. та Г. до Лащенка О. Р.

Рук.

б/д

1

30.

Листи Войновського П. до Лащенка О. Р.

У справі є копії листів до Войновського П. щодо функціонування церкви-каплички у м. Кергонксон (США).

Копії, маш., рук.

8 жовтня 1974 – 18 січня 1981, б/д

11

31.

Листи Гайдая О. та [його дружини] до Лащенка О. Р. (укр., чеська).

У справі є лист від 19 березня 1964 р. з біографічними даними Гайдая О., копія листа Штогрина Д. до Гайдая О., лист Яновича І. до Лащенка О. Р. щодо смерті Гайдая О., вітальні листівки, фото [Гайдая О.]

Фрагменти, вир. з ж.

Друк типогр. з рук. прав., маш., рук.

19 березня 1952 – 2 лютого 1987, б/д

50

32.

Листи Герасименко А. до Лащенка О. Р.

Маш., рук.

20 вересня 1960 – 23 січня 1961

32

33.

Листи Данилевичів Р. та А. до Лащенка О. Р.

У справі є стаття Данилевича Р. «Дивні «тези» пана професора» про доповідь проф. Шевельова Ю. 22 березня 1962 р.

Варіанти, фрагменти.

Копії, маш., маш. з рук. прав., рук., рук. з прав.

11 вересня 1951 – 21 липня 1982, б/д

95

34.

Лист [Декенс К.] до [Лащенка О. Р.] (англ.).

Рук. з прав.

28 травня 1958

1

35.

Лист Дорожинської В. до Лащенка О. Р.

Рук.

б/д

1

36.

Листи Животко О. до Лащенка О. Р.

Маш., маш. з рук. прав., рук.

24 листопада 1969 – 2 березня 1973

5

37.

Листи Забавського В. до Лащенка О. Р.

Маш. з рук. прав., рук.

16 червня 1964 – 8 серпня 1964

2

38.

Листи Зе[мбая] П. до Лащенка О. Р.

Рук.

14 квітня 1951 – 12 травня 1978

5

39.

Листи Кавки В. до Лащенка О. Р.

Маш., рук.

4 лютого – 7 травня 1997

3

40.

Лист Кота К. до [Лащенка О. Р.].

Маш.

18 березня 1991

1

41.

Лист Книша З. до Лащенка О. Р.

Маш.

14 лютого 1987

1

42.

Листи Кучера М. до Лащенка О. Р.

У справі є вітальні листівки.

Маш., маш. з рук. прав., рук.

8 квітня 1958 – 11 квітня 1995, б/д

27

43.

Лист Лісовського Р. до Лащенка О. Р.

Копія.

2 жовтня 1949

4

44.

Лист Маняко Г. (Верес Г.) до [Лащенка О. Р.].

У справі є вірші Маняко Г. (Верес Г.).

Варіанти, фрагмент.

Друк типогр., копії, маш., рук.

6 вересня 1990 – 18 травня 1992, б/д

91

45.

Листи [Мельників] К. та Л. до Лащенка О. Р.

Варіанти, фрагмент.

Друк типогр., копія, маш., рук.

31 травня 1973 – 24 вересня 1983, б/д

68

46.

Листи Михалевича М. до Лащенка О. Р.

Маш., маш. з рук. прав., рук.

16 січня 1973 – 10 лютого 1980

23

47.

Листи Могильницьких Є. та О. до Лащенка О. Р. (англ., укр.).

У справі є вітальні листівки.

Фрагменти.

Комп’ют. набір, рук., рук. з прав.

1 травня 1953 – 19 травня 1998, б/д

73

48.

Листи Мухіна М. до Лащенка О. Р.

Маш. з рук. прав., рук., рук. з прав.

19 липня 1947 – 12 вересня 1963

78

49.

Листи Мухіна М. до Лащенка О. Р.

У справі є фрагменти тексту статті [Мухіна М.] з прав.

Маш. з рук. прав., рук., рук. з прав.

19 січня 1965 – 27 жовтня 1973, б/д

63

50.

Лист Пазуняк Н. до Лащенка О. Р.

Рук.

18 липня 1994

1

51.

Листи Селешка М. до Лащенка О. Р.

Маш., маш. з рук. прав.

15 лютого 1967 – 18 січня 1975

4

52.

Лист Скрипника М. до Лащенка О. Р.

Маш.

22 грудня 1976

1

53.

Листи Сухомлина П. до Лащенка О. Р.

У справі є вітальна листівка.

Копії, маш. з рук. прав., рук.

21 січня 1981 – 1 вересня 1987, б/д

90

54.

Лист Тупіль С. до Лащенка О. Р.

Рук.

21 березня 1954

1

55.

Лист Холодної Н. до Лащенка О. Р.

Маш.

6 квітня 1955

1

56.

Лист Шандора В. до Лащенка О. Р.

Маш.

15 листопада 1989 – 10 листопада 1992

2

57.

Листи невстановлених осіб до Лащенка О. Р. (укр., [чеська]).

Фрагменти.

Друк типогр., маш., маш. з рук. прав., рук.

4 березня 1953 – 22 квітня 1997, б/д

46

58.

Листівки вітальні та поштівки від Андраде М., Вінницького […], Лессер Е., ін. до Лащенка О. Р. (англ., укр.).

Друк типогр., рук.

18 січня 1951 – 9 травня 1990, б/д

26

59.

Листи українських громадсько-політичних організацій Осередку укр. культури й освіти (Канада), Братства партизанських січовиків (Канада), ін. до Лащенка О. Р.

Друк типогр., копія, маш., маш. з рук. прав., рук.

14 лютого 1948 – 1996

26

3.1. Дарчі написи до Лащенка О. Р.

60.

Бюлетень Білоруської Центральної Ради № 1 із дарчим надписом Сабалеускі Ю. (білор.).

Маш., рук.

1954

23

ІV. Документи до біографії Лащенка О. Р.

61.

Документи (сертифікати, листи, фото сенатора Хелмса Дж.) про активну громадсько-політичну позицію Лащенка О. Р., членство у Національному Конгресовому Клубі, ін. (англ.).

Фрагмент.

Друк типогр., маш., рук., рук. з прав., фотодрук.

1984 – 1993, б/д

22

62.

Документи фінансові (рахунки, чекова книжка, супровідний лист, ін.) Лащенка О. Р. (англ.).

Друк типогр., копія, рук.

1984 – 23 травня 1991, б/д

24

63.

Документи (страховка, приписи лікаря, ін.) про лікування Лащенка О. Р., ін. (англ.).

Друк типогр., рук.

22 вересня 1968 – 15 серпня 1988, б/д

15

V. Документи, зібрані Лащенком О. Р.

64.

Спогади невстановленої особи про «білу» еміграцію з Росії у 1921–1922 рр. (рос.).

Фрагмент.

Копія, рук. з прав.

[1980-ті рр.]

52

65.

Гайдай О. «На музичному відтинку», Гуменна Д. «Над Бугом», Данилевич Р. «Тільки не на чужий рахунок», ін.

Статті, фрагменти.

Копія, маш., маш. з рук. прав.

[1926] – [1967], б/д

93

66.

Панас С. (Сухомлин П.) «Дзвонарі і жертви «Собору» О. Гончаря», «М. Фітільов і фітільовці, В. Петров і петровці, та проф. Г. Ващенко і проф. М. Міллер», ін.

Статті, фрагменти.

Копії, маш., маш. з рук. прав.

1954 – 1969, б/д

110

67.

Січинський В. «Українське мистецтво», Халіт Б. «Культурна пропаганда», «Друковане слово на послугах культурної пропаганди», ін.

Статті, фрагменти, лист до редакції.

Гектогр., копії, маш., маш. з рук. прав., рук. з прав.

14 січня 1948 – 28 листопада 1967, б/д

116

68.

Антонович М. «Людина – суспільство – нація», Боцюрків Б. «Поняття й суспільно-політична функція ідеологія», Гайвас Я. «Перспективи української визвольної боротьби й роля української спільноти в Північ. Америці» та ін.

Тези до доповідей, конспекти виступів.

Копії, рук. з прав.

[15 червня 1963 – 2 вересня 1990], б/д

33

69.

Документи (афіші, оголошення, програмки, фото членів Проводу Укр. оперного театру у м. Львів) про укр. театральне життя у 1941–1947 рр. (нім., укр.).

Друк типогр., рук., рук. з прав., фотодрук.

1941 – 1947

14

70.

Документи (брошури, афіші, рекламні проспекти, інформаційні листи, ін.), зібрані Лащенком О. Р. (англ., нім., рос., укр.).

Фрагмент.

Друк типогр., маш., рук.

1954 – 1 червня 1997, б/д

51

71.

Документи (резолюції, стаття, звернення та ін.) про зібрання з приводу 24-ї річниці проголошення Конгресом ЗСА 1959 р. Закону про Тиждень Поневолених Націй (англ., укр.).

Варіанти.

Копії, маш., маш. рук. прав., рук.

липень – 30 серпня 1982

19

72.

Документи (вир. з газ. та ж.) суспільно-політичної тематики за 1940-ві рр. (англ., пол., укр., [чеська]).

[Гектогр.], друк типогр., копія, рук.

7 березня 1946 – 1 серпня 1948

21

73.

Документи (вир. з газ. та ж.) суспільно-політичної тематики за 1950-ті рр. (англ., нім., укр.).

Друк типогр., рук.

23 вересня 1950 – 18 листопада 1953

68

74.

Те саме (англ., укр.).

Друк типогр., маш., рук.

30 грудня 1953 – 1954

95

75.

Те саме (англ., нім., пол., укр.).

Друк типогр., маш., рук.

8 березня 1955 – 4 квітня 1959

107

76.

Документи (вир. з газ., ж. та книг) суспільно-політичної тематики за 1960-1970-ті рр. (англ., нім., пол., рос., укр.).

Друк типогр., копія, рук.

20 липня 1960 – 1 липня 1979

80

77.

Документи (вир. з газ. та ж.) суспільно-політичної тематики за 1980–1990-ті рр. (англ., пол., укр.).

Друк типогр., копії, рук.

7 березня 1981 – 23 квітня 1998

112

78.

Документи (вир. з газ. та ж.) суспільно-політичної тематики (англ., нім., пол., рос., укр.).

Фрагменти.

Друк типогр., копії, рук.

б/д

72

79.

Те саме (англ., нім., пол., рос., укр.).

Фрагменти, поштівки.

Друк типогр., копії, рук., фотокопія.

б/д

61

80.

Документи (вир. з газ. та ж.) культурної тематики за 1940-1950-ві рр. (англ., укр.).

Друк типогр., рук.

2 вересня 1946 – 20 серпня 1959

64

81.

Документи (вир. з газ., ж. та книг) культурної тематики за 1960–1990-ті рр. (англ., укр.).

Друк типогр., копії, рук., рук. з прав.

1960 – 23 квітня 1998

65

82.

Документи (вир. з газ., ж. та книг) культурної тематики (пол., рос., укр.).

Варіанти.

Друк типогр., копія, маш., маш. з рук. прав., рук.

б/д

60

83.

Алчевська Х. «До дітей російської України», «Великеє сонце, зійди над землею…», Андієвська Е. «Наука про землю», ін. (англ., укр.).

Вірші, зібрані Лащенком О. Р.

Варіанти.

Вир. з газ., друк типогр., копії, маш., маш. з рук. прав., рук., рук. з прав.

жовтень 1951 – 1991, б/д

113

84.

Мосендз Л. «Арбалєтник», «Легенди», «Ми були», ін.

Вірші, зібрані Лащенком О. Р.

Фрагменти.

Вир. з газ., гектогр., друк типогр., копії, маш., маш. з рук. прав., рук., рук. з прав.

22 січня 1957, б/д

108

85.

Семенко М. «Поема повстання», Славутич Я. «Із збірки «Правдоносці», «1943», ін. (пол., укр.).

Варіанти.

Вир. з газ., гектогр., друк типогр., копії, маш., маш. з рук. прав., рук., рук. з прав.

1985, б/д

108

86.

Черкасенко С. «Біла жалоба», «Війна», «В хуртовинах мій край…», ін.

Фрагменти.

Вир. з газ., друк типогр., копії, маш., маш. з рук. прав., рук., рук. з прав.

б/д

145

87.

Анонім «Залізні сонети», Байрон Дж. «Асирієць упав…», «Душа моя затьмарена нудьгою…», ін.

Світова поезія в українському перекладі, зібрана Лащенком О. Р.

Варіанти, фрагменти.

Маш., маш. з рук. прав.

б/д

75

88.

Красіцький І. «Горох при дорозі», Ленав М. «До мелянхолії», Ліль де, Л. «Вовче закляття», ін.

Світова поезія в українському перекладі, зібрана Лащенком О. Р.

Варіанти.

Маш., маш. з рук. прав., рук.

б/д

81

89.

Документи (статті, виписки, копійні документи, ін.) про український рух на Закарпатті, перебування українців у концтаборі м. Ніредьгаза (Угорщина), рос. шовінізм, ін. питання, що цікавили Лащенка О. (нім., пол., рос., укр., чеська).

Варіанти, фрагменти.

Копії, маш., маш. з рук. прав., рук., рук. з прав.

6 лютого 1931 – грудень 1991, б/д

117

90.

Документи (статті, зауваги, виписки, вир. з газ. та книг, ін.) про норми укр. правопису.

Гектогр., друк типогр., маш., рук., рук. з прав.

1946 – 1952, б/д

67

91.

Документи (статті, зауваги, вир. з газ.) про життя та творчу діяльність Лятуринської О.

Друк типогр., друк типогр. з рук. прав., копії, рук., рук. з прав.

1946 – 13 березня 1987, б/д

105

92.

Документи (статті, зауваги, виписки та ін.) про життя та творчу діяльність Мосендза Л.

Друк типогр, копія, маш., маш. з рук. прав., рук.

25 квітня 1948 – 28 жовтня 1973, б/д

35

93.

Документи (статті, зауваги, вир. з газ.) про життя та творчу діяльність Теліги О.

Друк типогр., копії, маш. з рук. прав., рук.

24 липня 1946 – 21 лютого 1985, б/д

92

94.

Документи (статті, виписки, вир. з газ., ж. та книг) про творчу діяльність Шевельова-Шереха Ю. (англ., пол., укр.).

Фрагмент.

Друк типогр., копії, маш., маш. з рук. прав., рук.

11 травня 1947 – 27 січня 1989, б/д

56

95.

Документи (статті, виписки, вир. з газ., ж.) про творчість Яновського Ю. та його роман «Жива вода».

Друк типогр., маш., рук., рук. з прав.

1947 – 28 серпня 1962, б/д

125

96.

Документи (нотатки, виписки, вир. з газ. та книг) про творчість Стефановича О.

Друк типогр., маш., рук.

9 січня 1970 – 1976, б/д

69

97.

Документи (зауваги, виписки) Лащенка О. з творів Андрієвського Дм., Бердяєва М., Кандиби О. та ін. (англ., укр.).

Варіанти.

Маш., рук., рук. з прав.

б/д

98

98.

Документи (зауваги, виписки) Лащенка О. з творів Ляскавця М., Рогача І., Россохи С., ін. ([пол.], укр.).

Маш., маш. з рук. прав., рук., рук. з прав.

1949, б/д

51

99.

Документи (виписки, цитати) Лащенка О. про життя та творчість Вагнера Р.

Рук.

б/д

38

100.

Документи (нотатки, виписки) Лащенка О. з книги Войцехівського С. [«Трест (Документы и материалы)»] (рос., укр.).

Рук., рук. з прав.

б/д

134

101.

Документи (вир. з газ., ж. та книг, нотатки) на релігійну тематику (англ., нім., пол., укр.).

Друк типогр., друк типогр. з рук. прав., копії, рук.

28 травня 1950 – 30 січня 1997, б/д

31

102.

Листи Сухомлина П. та ін. осіб до редакторів укр. періодичних видань, надіслані Сухомлином П. у копії Лащенку О.

У справі є лист Міненка Т.

Варіанти, фрагменти.

Копії, маш., маш. з рук. прав., рук. з прав.

12 липня 1952 – 29 червня 1987, б/д

61

103.

Листи Сухомлина П. до Бжеського Р., надіслані автором у копії Лащенку О.

Маш., маш. з рук. прав.

14 грудня 1971 – 10 квітня 1976

41

104.

Листи Сухомлина П. до Буряка В., Городецького І., Коваля В., Малащука Р., Штогрина Д. та ін., надіслані автором у копії Лащенку О. Р.

У справі є лист Сухомлин Н. до Коваля [В.].

Копія, маш., маш. з рук. прав.

вересень 1961 – 5 травня 1987, б/д

110

105.

Лист невстановленої особи до Сухомлина П.

Фрагмент.

Копія.

29 березня 1972

1

106.

Листи Чернихівського Г. до [Андраде] М. та ін. осіб зі звертаннями «п. Маргарито», «п. Ларисо», «п. Олег» зі згадкою про Лащенка О. Р.

У справі є інформація про проведення конференції, присвяченої діяльності Бжеського Р., згадки невстановленої особи про Бжеського Р.

Вир. з газ., друк типогр., копії, рук.

1994 – 30 березня 1997, б/д

14

107.

Листування Мельника К. з різними особами у справі підготовки збірника «На зов Києва» та з ін. питань.

Копії.

19 жовтня 1980 – 16 вересня 1983

31

VI. Документи про Лащенка О. Р.

108.

Документи (стаття, вірш, інформація) про Лащенка О. Р.

Друк типогр., копія.

1941, 29 березня 1992, б/д

7

VII. Зображувальні документи Лащенка О. Р.

109.

Фото Лащенка О. Р.: індивідуальні, у групі з Лащенко-Кабачковою М. (матір’ю), Лащенком Р. (батьком)

Рук., фотодрук.

б/д

3

110.

Фото невстановлених осіб з підписами «Коля і Кандлер», «Марко, Меланія, Леся, Келі і Андрій», [надіслані Лащенку О. Р.].

Рук., фотодрук.

1 жовтня 1994, б/д

2

111.

Фото пам’ятника Т. Г. Шевченку у [м. Вашингтон], невстановленої будівлі та дитячого малюнка, [зроблені Лащенком О. Р.]

Рук., фотодрук.

1996, б/д

3

VIІI. Документи членів родини Лащенка О.

112.

Лащенко В. [дядько]. «Laska», «Заснування Укр. Студентської Громади в Варшаві в 1901 році (Уривок зі споминів)», «Укр. антитеза й національні безбатченки» (укр., чеська).

Вірш, статті, виписки.

Маш. з рук. прав., рук. з прав.

б/д

22

113.

Кабачків І. Садівництво.

Нотатки.

Рук. з прав.

22 січня – 13 лютого 1948

13

114.

Лист [Лащенка В. (дядька)] до невстановлених осіб зі звертанням «Маріє Антонівно і Іване Максимовичу».

Рук.

4 січня 1946

2

115.

Листи невстановлених осіб до Лащенко Г. (сестри).

Маш., рук. з прав.

13 квітня 1985 – 6 червня 1982

5

116.

Фото членів родини Лащенка О. Р.

Рук., фотодрук.

б/д

14

117.

Фотонегативи Лащенко-Кабачкової М. (матері) та невстановлених осіб.

Рук., фотодрук.

б/д

9