Склад колегії

Склад колегії Центрального державного архіву зарубіжної україніки

Затверджено наказом Центрального державного архіву зарубіжної україніки від 19.09.2019 № 47 (в редакції наказу: від 21.04.2020 № 25;).

  1. Мага Ірина Миколаївна – директор Центрального державного архіву зарубіжної україніки, голова колегії;
  2. Горбунова Галина Анатоліївна – начальник відділу використання інформації документів ЦДАЗУ
  3. Казімірова Ірина Олександрівна – заступник директора – головний зберігач фондів ЦДАЗУ
  4. Карпека Людмила Миколаївна – головний спеціаліст відділу використання інформації документів ЦДАЗУ, відповідальна за роботу сектора управління персоналу
  5. Кулініч Юрій Якович – член громадської ради при Державній архівній службі України, заслужений працівник культури України (за згодою)
  6. Сємков Володимир Георгійович – головний спеціаліст відділу формування НАФ ЦДАЗУ
  7. Паламарчук Ірина Сергіївна – заступника начальника управління – начальника відділу зберігання та обліку Національного архівного фонду Державної архівної служби України
  8. Палієнко Марина Геннадіївна – завідувач кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор історичних наук (за згодою)
  9. Пенжуляк Любов Іванівна – начальник відділу забезпечення збереженості та обліку документів ЦДАЗУ
  10. Стадник Олена Василівна – завідувач сектору фінансово-економічного та ресурсного забезпечення ЦДАЗУ

Соха Катерина Віталіївна – головний спеціаліст відділу забезпечення збереженості та обліку документів, секретар колегії