Архівний фонд 56

Фонд № 56. Петро Голубенко (Шатун Петро Іванович; Петро Ромен, Дмитро Карамзин, Дмитро Шуменко) (1907–1987) –літературознавець, редактор, письменник, публіцист

Опис № 1

 

п/п

Заголовок справи

Крайні дати документів справи

Кількість аркушів у справі

І. Документи творчої діяльності Голубенка П.

1.1. Машинопис книги «Імперія і культура»

1.

Голубенко П. «Імперія і культура. Нариси з історії російсько-українських культурних взаємин».

Ч. І.

«Міражі Росії»

Маш. з рук. прав.

б/д

104

2.

Голубенко П. «Імперія і культура. Нариси з історії російсько-українських культурних взаємин».

Ч. ІІ.

«Боротьба за Київську спадщину».

Маш. з рук. прав.

б/д

94

3.

Голубенко П. «Імперія і культура. Нариси з історії російсько-українських культурних взаємин».

Ч. ІІІ.

«Культурні впливи».

Маш. з рук. прав.

б/д

157

4.

Голубенко П. «Імперія і культура. Нариси з історії російсько-українських культурних взаємин».

Ч. ІV.

«Між двох стихій»

Маш. з рук. прав.

б/д

137

5.

Голубенко П. «Імперія і культура. Нариси з історії російсько-українських культурних взаємин».

Ч. V.

«Боротьба з українською культурою».

Маш. з рук. прав.

б/д

81

6.

Голубенко П. «Імперія і культура. Нариси з історії російсько-українських культурних взаємин».

Ч. VІ.

«Державне відродження України».

Друк типогр., маш. з рук. прав.

б/д

68

7.

Документи (стаття, слово від автора, листи редакторам, примітки до бібліографії, нотатки), що стосуються видання книги Голубенка П. «Імперія і культура».

Маш., рук.

1 серпня 1984,

21 листопада 1986, б/д

20

 

1.2. Статті, чорнові нотатки, записи

8.

Статті Голубенка П. «Микола Хвильовий», «ВАПЛІТЕ», «До проблеми українського націоналізму» та ін.

Вир з газ., копії.

Друк типогр.

4 травня 1953-березень 1959, б/д

48

9.

Чернетки статей Голубенка П. «Микола Хвильовий», «VIII з’їзд письменників України», «Пролог до дискусії» та ін.

Маш. з рук прав.

б/д

129

10.

Чернетки статей Голубенка П. «Трагедія Гоголя і Хвильового», «Куди летіли Вальдшнепи?», «Хвильовий і Хвильвизм» та ін.

Маш. з рук прав.

б/д

168

11.

Чорнові нотатки статей та поезії Голубенка П.

Маш. з рук прав.

б/д

121

12.

Чорнові нотатки Голубенка П. про громадсько-політичні погляди та діяльність Д. Донцова, М. Хвильового та ін

Маш., рук.

б/д

164

13.

Те саме.

Маш., рук.

б/д

146

14.

Те саме.

Рук.

б/д

107

15.

Те саме.

Рук.

б/д

126

16.

Те саме.

Рук.

б/д

122

17.

Те саме.

Рук.

б/д

112

18.

Те саме.

Рук.

б/д

53

ІІ. Документи, зібрані Голубенком П.

19.

Документи (маніфести, протоколи, повідомлення, постанови, листи), які стосуються громадсько-політичної діяльності М. Хвильового.

Копії.

Маш., рук.

жовтень 1921–2 березня 1928, б/д

32

20.

Хвильовий М. «Остап Вишня в світлі «лівої» балабайки», «Одвертий лист до Володимира Коряка» , «З лабораторії» та ін.

Копії.

Друк типогр.

листопад 1925 – липень 1930, б/д

209

21.

Cтатті з журналів, збірників та книг, які стосуються діяльності Хвильового М.

(укр., чес.).

Друк типогр. з рук прав.

1926 – 1966, б/д

111

22.

Статті з газ. «Українське слово», «Українські вісті»  та ін. про Хвильового М.

Вир. з газ.

Друк типогр.

1946 – 14 жовтня 1954, б/д

44

23.

Cтатті з журналів, збірників та книг про ВАПЛІТЕ, Донцова Д., Копиленка О.,

Вир. з ж., копії.

Друк типогр.

1927 –

15 травня 1981, б/д

123

24.

Статті про Плюща Л.

Вир. з газ.

Друк типогр.

21 січня 1977–14 лютого 1978

11

25.

Мірчук П. «Напрямні української культури».

На правах рукопису.

Маш.

1946

11

26.

Статті (вир. з газ., збірників, журналів та книг) на літературознавчу, суспільно-політичну, релігійну тематику, що цікавили Голубенка П.

Копії.

Друк типогр., з рук прав.

1950 – 1986

105

27.

Те саме (рос.).

Друк типогр. з рук прав., копії.

2 березня 1954 – 11 жовтня 1985

23

28.

Те саме.

Друк типогр., з рук прав.

7 грудня 1966 –13 березня 1979

74

29.

Те саме.

Друк типогр., з рук прав.

20 грудня 1980 – 25 лютого 1986

50

30.

Те саме.

Друк типогр., з рук прав.

б/д

147

31.

Те саме.

Друк типогр., з рук прав.

б/д

107