Відкриття конференції на тему “Друга світова війна та (від)творення історичної пам’яті в сучасній Україні”


Відкриття конференції на тему “Друга світова війна та (від)творення історичної пам’яті в сучасній Україні”.
 

23 вересня 2009 р. у приміщенні Ґьоте-інституту відкрилася конференція на тему “Друга світова війна та (від)творення історичної пам’яті в сучасній Україні”. Серед організаторів конференції – Програма імені Фулбрайта в Україні, Національний університет “Києво-Могилянська академія”, Інститут історії НАН України, Український інститут національної пам’яті, Канадський інститут українознавства (Едмонтон, Альберта, Канада), Український науковий інститут Гарвардського університету, Посольства Республіки Польща, Канади, Австрії, Франції та інші організації. У конференції брали участь іноземні та українські історики з університетів та наукових установ України, Польщі, Росії, Канади, США, Австрії, Словаччини, Великої Британії, Франції, Німеччини. Центральний державний архів зарубіжної україніки представляв А. Папакін, начальник відділу використання інформації документів.

В ході конференції обговорювалися різні аспекти подій Другої світової війни 1939-1945 рр. на українських землях, зокрема роль політичних міфів про війну, стереотипів щодо війни та історичної пам’яті українського народу у дослідженні Другої світової, сприйняття подій воєнного періоду в сучасній Україні та у світі, її відображення у літературі, музиці та кіномистецтві, вплив війни на населення України, міжетнічні конфлікти і політика геноциду в період Другої світової війни. Особливий інтерес викликали доповіді, що стосувалися питань історичної пам’яті учасників подій 1939-1945 рр., які після війни опинилися за кордоном.

Надзвичайно цікавими були виступи дослідників української історії з-за кордону. Зокрема, слово у секційних засіданнях конференції брали такі відомі представники української громади за кордоном, як Роман Сербин (професор історії, Квебецький університет, Монреаль, Канада), Іроїда Винницька (Українсько-Канадський Дослідчо-Документаційний Центр, Торонто, Канада), Орест Субтельний (професор Йоркського університету, закордонний член НАН України, Торонто, Канада), Богдан Клід (заступник директора Канадського Інституту Українських Студій Альбертського університету, Едмонтон, Канада), Марко Царинник (Торонто, Канада) та багато інших. Під час конференції українську спільноту було поінформовано про цілі Центрального державного архіву зарубіжної україніки, встановлено контакти із зазначеними представниками установ, що можуть зберігати архівну україніку та іншими дослідниками української діаспори.