Колегія

КОЛЕГІЯ
Центрального державного архіву зарубіжної україніки

 

Колегія Центрального державного архіву зарубіжної україніки (ЦДАЗУ) є консультативно-дорадчим органом, утвореним для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції ЦДАЗУ, обговорення найважливіших напрямів діяльності.
У своїй роботі колегія ЦДАЗУ керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України, наказами Укрдержархіву та цим Положенням.

Основні завдання колегії:
1) обговорює і приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності архіву;
2) розглядає пропозиції щодо:
удосконалення законодавства з питань, що належать до компетенції ЦДАЗУ;
забезпечення співпраці з Укрдержархівом під час виконання покладених на них завдань;
реалізації державної політики у сфері архівної справи та діловодства;
розширення міжнародного співробітництва у сфері архівної справи та діловодства;
3) обговорює прогнози, проекти програм розвитку архівної справи та діловодства, інші програми та визначає шляхи їх реалізації;
4) розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків,
5) аналізує стан дотримання законодавства з питань державної служби, організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни;
6) розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності ЦДАЗУ;
7) розглядає результати роботи ЦДАЗУ;
8) аналізує стан роботи ЦДАЗУ з питань забезпечення прав і свобод людини і громадянина;
9) розглядає інші питання, пов’язані з реалізацією завдань, покладених на ЦДАЗУ.

Колегія як дорадчий орган працює згідно з Положенням про колегію Центрального державного архіву зарубіжної україніки, затвердженим наказом ЦДАЗУ від 25.06.2013 № 23.

Голова колегії, директор ЦДАЗУ

Мага Ірина Миколаївна

Секретар колегії, головний спеціаліст сектору управління персоналом ЦДАЗУ

Невгад Ірина Миколаївна

Положення про колегію Центрального державного архіву зарубіжної україніки
Склад колегії Центрального державного архіву зарубіжної україніки