Колегія

КОЛЕГІЯ
Центрального державного архіву зарубіжної україніки

Колегія Центрального державного архіву зарубіжної україніки (ЦДАЗУ) є консультативно-дорадчим органом, утвореним для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції ЦДАЗУ, обговорення найважливіших напрямів діяльності.

У своїй роботі колегія ЦДАЗУ керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України, наказами Укрдержархіву та цим Положенням.

Основні завдання колегії:

 1. обговорює і приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності архіву;
 2. розглядає пропозиції щодо:
 • удосконалення законодавства з питань, що належать до компетенції ЦДАЗУ;
 • забезпечення співпраці з Укрдержархівом під час виконання покладених на них завдань;
 • реалізації державної політики у сфері архівної справи та діловодства;
 • розширення міжнародного співробітництва у сфері архівної справи та діловодства;
 1. обговорює прогнози, проекти програм розвитку архівної справи та діловодства, інші програми та визначає шляхи їх реалізації;
 2. розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків;
 3. аналізує стан дотримання законодавства з питань державної служби, організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни;
 4. розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності ЦДАЗУ;
 5. розглядає результати роботи ЦДАЗУ;
 6. аналізує стан роботи ЦДАЗУ з питань забезпечення прав і свобод людини і громадянина;
 7. розглядає інші питання, пов’язані з реалізацією завдань, покладених на ЦДАЗУ.

Колегія як дорадчий орган працює згідно з Положенням про колегію Центрального державного архіву зарубіжної україніки, затвердженим наказом ЦДАЗУ від 06.08.2021 № 75.

Наказ про затвердження складу колегії ЦДАЗУ від 06.08.2021 № 75

Наказ про затвердження Положення про колегію ЦДАЗУ від 01.11.2019 № 58

Положення про колегію Центрального державного архіву зарубіжної україніки
Склад колегії Центрального державного архіву зарубіжної україніки