Документальна виставка «Встане Україна і розвіє тьму неволі»

Документальна виставка «Встане Україна і розвіє тьму неволі»

Впродовж десятиліть поборники української державності, що опинилися в наслідок поразки визвольних змагань 1920-х рр. за кордоном, спрямовували свої зусилля на здобуття Україною самостійності. Саме ідея створення незалежної держави є темою виставки, а вислів «Встане Україна і розвіє тьму неволі» – став її символічною назвою.

Через архівні документи ЦДАЗУ 1926-1992 рр. представлені видатні постаті українського визвольного руху: Симон Петлюра (1879–1926), Євген Коновалець (1891–1938), Степан Бандера (1909–1959), Андрій Мельник (1890–1964) та ін.; висвітлюється діяльність Державного центру УНР в екзилі, Світового конгресу вільних українців, Українського визвольного фонду, Організації державного відродження України та інших інституцій, створених українцями за кордоном.

Також на виставці представлена добірка емігрантської періодики з різних країн світу, на сторінках якої постійно підіймалися питання боротьби за українську державність. Виставка містить багато фотографій та зразків герба України як головного символу державності.

Від роздумів про IV Універсал 1918 р. до передачі повноважень президентом УНР М. Плав’юком у 1992 р. можна прослідкувати боротьбу закордонного українства за самостійність нашої країни і, як результат, святкування знаменної історичної події – дня Незалежності України.

ІV Універсал Української Центральної Ради 22 січня 1918 р.

1.Текст ІV Універсалу Української Центральної Ради, 22 січня 1918 р., ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 3148О.

Текст ІV Універсалу Української Центральної Ради, 22 січня 1918 р., ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 3148О.
2. Вислів С. Петлюри, надрукований у програмі заходів з нагоди вшанування його пам’яті за участю представників філії ОДУМ (США) [1970–1980-ті рр.], ЦДАЗУ, ф. 25, оп.1, спр. 3, арк. 2.

Вислів С. Петлюри, надрукований у програмі заходів з нагоди вшанування його пам’яті за участю представників філії ОДУМ (США) [1970–1980-ті рр.], ЦДАЗУ, ф. 25, оп.1, спр. 3, арк. 2.

«Справа здобуття української держави – це справа цілої нації української, а не якоїсь кляси її, чи партії, от через що порозуміння, согласованість усіх чинників громадських і співпраця їх є умовою, без додержання якої ми ніколи своєї мети державності не досягнемо».

3. Стаття невстановленого автора «22 січня – День проголошення самостійності Української Народної Республіки…Свято Незалежності!». Тижневик «Тризуб», Париж, 22 січня 1926 р., ЦДАЗУ, ф. 15, оп.1, спр.116, арк.49.

Стаття невстановленого автора «22 січня – День проголошення самостійності Української Народної Республіки…Свято Незалежності!». Тижневик «Тризуб», Париж, 22 січня 1926 р., ЦДАЗУ, ф. 15, оп.1, спр.116, арк.49.
4. Стаття «Універсал Уряду Української Народної Республіки» за авторством керівництва УНР А. Лівицького, В. Прокоповича, В. Сальського. Воєнно-науковий журнал «Табор», Варшава, лютий 1928 р., ЦДАЗУ, ф. 15, оп.1, спр. 79, арк. 109.

Стаття «Універсал Уряду Української Народної Республіки» за авторством керівництва УНР А. Лівицького, В. Прокоповича, В. Сальського. Воєнно-науковий журнал «Табор», Варшава, лютий 1928 р., ЦДАЗУ, ф. 15, оп.1, спр. 79, арк. 109.
5. Продовження статті «Універсал Уряду Української Народної Республіки», ЦДАЗУ, ф. 15, оп.1, спр. 79, арк. 110 зв.

Продовження статті «Універсал Уряду Української Народної Республіки», ЦДАЗУ, ф. 15, оп.1, спр. 79, арк. 110 зв.

Стаття присвячена десятій річниці ІV Універсалу Центральної Ради, прийнятого 22 січня 1918 р., який декларував незалежність України.

6.О. Войнаровський «Дещо про Зміст ІV Універсалу».Тижневик «Канадійський фармер», Вінніпег, 21 січня 1967 р., ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 6314О.

О. Войнаровський «Дещо про Зміст ІV Універсалу».Тижневик «Канадійський фармер», Вінніпег, 21 січня 1967 р., ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 6314О.

В статті наводяться роздуми автора щодо основних положень, викладених в ІV Універсалі, думки Голови Центральної Ради М. Грушевського про те, що самостійність – це лише етап до федералізації. А саме: федералістична традиція на далі залишається «провідною ідеєю нашого національно-політичного життя». В статті міститься фото Педагогічного музею в Києві, де засідала Центральна Рада у 1918 р.

7. Зразок літературно-мистецького оформлення свята Української Державності в ЧСР, 1930-ті рр., ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 3148О.

Зразок літературно-мистецького оформлення свята Української Державності в ЧСР, 1930-ті рр., ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 3148О.
8. Зразок літературно-мистецького оформлення свята Української Державності в ЧСР, 1930-ті рр.-продовження, ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 3148О.

Зразок літературно-мистецького оформлення свята Української Державності в ЧСР, 1930-ті рр.-продовження, ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 3148О.
9. Доповідь невстановленого автора «46th anniversary of Ukrainian Independence Day» (з документів УНО, Канада), 1965 р., ЦДАЗУ, ф. 27, оп. 4, спр. 15, арк. 196.

Доповідь невстановленого автора «46th anniversary of Ukrainian Independence Day» (з документів УНО, Канада), 1965 р., ЦДАЗУ, ф. 27, оп. 4, спр. 15, арк. 196.

Українське національне об’єднання (УНО) було засновано у 1932 р. в Канаді. Головні завдання: об’єднання українських громадсько-політичних сил у Канаді, матеріальна допомога Батьківщині та збереження українських традицій серед підростаючого покоління українців Канади.

Визначні постаті українського визвольного руху

1. Фото С. Петлюри (1879-1926) – Голови Директорії УНР 1919–1920 рр., Головного отамана Війська і Флоту, б/д., ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 6563О.

Фото С. Петлюри (1879-1926) – Голови Директорії УНР 1919–1920 рр., Головного отамана Війська і Флоту, б/д., ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 6563О.
2. Стаття невстановленого автора «Головний отаман». Газета «Українське слово», Париж, 29 травня 1966 р., ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 6563О.

Стаття невстановленого автора «Головний отаман». Газета «Українське слово», Париж, 29 травня 1966 р., ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 6563О.

Стаття починається такими рядками: «Людина, що дала своє ім’я цілому історичному періоду, людина, ім’я якої стало політичним символом національно-визвольної боротьби…».

3. Фото А. Мельника (1890-1964) – військового і політичного діяча, голови Проводу українських націоналістів, б/д, ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 2603О.

Фото А. Мельника (1890-1964) – військового і політичного діяча, голови Проводу українських націоналістів, б/д, ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 2603О.
4. Лист А. Мельника до С. Бандери із запрошенням до участі у конференції у м. Бад-Кіссінген (Німеччина), 1 серпня 1945 р., ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 2, арк. 9.

Лист А. Мельника до С. Бандери із запрошенням до участі у конференції у м. Бад-Кіссінген (Німеччина), 1 серпня 1945 р., ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 2, арк. 9.

Крім С. Бандери, А. Мельник запросив на конференцію громадського і політичного діяча А. Лівицького (1879-1954) та поета, драматурга, публіциста Б. Гомзина (1887-1965), вказуючи в листі на те, що їх участь є необхідна, як «солідарізація всіх діючих політичних осередків». Предметами розгляду конференції мали бути унормування відносин в українському політичному і суспільно-громадському секторі та питання військового характеру.

5. Фото Є. Коновальця (1891-1938) – керівника УВО проводу ОУН, б/д, ЦДАЗУ, бібл. ф.

Фото Є. Коновальця (1891-1938) – керівника УВО проводу ОУН, б/д, ЦДАЗУ, бібл. ф.
6. П. Мірчук «Творець державницької традиції». Розділ з книги «Євген Коновалець (У 20-річчя смерті)», Торонто, 1958 р., ЦДАЗУ, бібл. ф.

П. Мірчук «Творець державницької традиції». Розділ з книги «Євген Коновалець (У 20-річчя смерті)», Торонто, 1958 р., ЦДАЗУ, бібл. ф.
7. Фото С. Бандери (1909-1959) – політичного діяча, ідеолога і теоретика українського націоналізму, б/д, ЦДАЗУ, бібл. ф.

Фото С. Бандери (1909-1959) – політичного діяча, ідеолога і теоретика українського націоналізму, б/д, ЦДАЗУ, бібл. ф.
8. Вірш Є. Маланюка «Убійникам» 1928 р., присвячений пам’яті С. Петлюрі та Є. Коновальця, ЦДАЗУ, ф. 40, оп. 1, спр. 11, арк. 82.

Вірш Є. Маланюка «Убійникам» 1928 р., присвячений пам’яті С. Петлюрі та Є. Коновальця, ЦДАЗУ, ф. 40, оп. 1, спр. 11, арк. 82.

Уривок:

«Замкнуть і задушить наш неминучий Рим.

Наївний варваре! Порфірородна кров –

Це пурпур Цезаря на вічну хоругов».

9. Фото пам’ятників С. Петлюри (1879-1926), Є. Коновальця (1891-1938), Р. Шухевича (1907-1950), С. Бандера (1909-1959). ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 6406О.

Фото пам’ятників С. Петлюри (1879-1926), Є. Коновальця (1891-1938), Р. Шухевича (1907-1950), С. Бандера (1909-1959). ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 6406О.
10. Ескіз герба України, ЦДАЗУ, Бібл. ф.

Ескіз герба України, ЦДАЗУ, Бібл. ф.

Ескіз Великого герба України відомого українського геральдиста М. Битинського.

Діяльність українських націоналістичних організацій за кордоном

1. Фото А. Лівицького (1879-1954) – першого президента УНР в екзилі з 1948 по 1954 рр., б/д, ЦДАЗУ, ф. 1, оп.5, спр. 17, арк. 1.

Фото А. Лівицького (1879-1954) – першого президента УНР в екзилі з 1948 по 1954 рр., б/д, ЦДАЗУ, ф. 1, оп.5, спр. 17, арк. 1.

Уряд Української Народної Республіки в екзилі — державний центр, який з кінця 1920 р. перебував поза межами України. Главою держави до 1926 р. був С. Петлюра.

2. «Основи майбутньої Української держави. (Тези)» 1944 р., ЦДАЗУ, ф. 23, оп. 1, спр. 20, арк.1.

«Основи майбутньої Української держави. (Тези)» 1944 р., ЦДАЗУ, ф. 23, оп. 1, спр. 20, арк.1.
3. «Основи майбутньої Української держави. (Тези)» – продовження, 1944 р., ЦДАЗУ, ф. 23, оп. 1, спр. 20, арк.71.

«Основи майбутньої Української держави. (Тези)» – продовження, 1944 р., ЦДАЗУ, ф. 23, оп. 1, спр. 20, арк.71.

Зокрема, у п. 5 розділу «Українська держава постане» наголошується: «лише в суверенній, незалежній Українській державі український народ може провадити повноцінне людське життя… повністю виявити національне обличчя». У п. 12 розділу «Основні засади української державності» зазначається, що «Українська держава має бути створена в інтересах цілого народу українського… отже, в інтересах усіх груп населення України».

4. Додаток до постанови про зміни в Тимчасовому Законі про реорганізацію Українського Державного Центру, 10 березня 1954 р., ЦДАЗУ, ф. 35, оп.1, спр. 9, арк. 48.

Додаток до постанови про зміни в Тимчасовому Законі про реорганізацію Українського Державного Центру, 10 березня 1954 р., ЦДАЗУ, ф. 35, оп.1, спр. 9, арк. 48.

У додатку йде мова про повноваження другого президента УНР в екзилі з 1954 по 1965 рр. С. Витвицького (1884-1965).

6. Витяг з постанови УНРади щодо Напрямків української зовнішньої політики. 11 травня 1957 р. – продовження. ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 22, арк. 2.

Витяг з постанови УНРади щодо Напрямків української зовнішньої політики. 11 травня 1957 р. – продовження. ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 22, арк. 2.
7. Витяг з постанови УНРади щодо Напрямків української зовнішньої політики. 11 травня 1957 р. – продовження. ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 22, арк. 2зв.

Витяг з постанови УНРади щодо Напрямків української зовнішньої політики. 11 травня 1957 р. – продовження. ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 22, арк. 2зв.

Наприкінці документу зазначено, що за умов створення в Україні національно-державного центру, «екзильний уряд УНР мусів би негайно ввійти з ним у зв’язок… передати йому свої уповноваження».

8. Статут Українського визвольного фонду від 31 вересня 1958 р., ЦДАЗУ, ф. 37, оп.1, спр.1, арк.1.

Статут Українського визвольного фонду від 31 вересня 1958 р., ЦДАЗУ, ф. 37, оп.1, спр.1, арк.1.

Український визвольний фонд (УВФ) був створений в Канаді в першій половині 1930-х рр. Пункт 1 статуту наголошує – мета УВФ є допомагати визвольній акції Української Нації до відновлення Суверенної Соборної Української Держави.

9. Фото пілотів Української Летунської Школи ОДВУ на тлі прапорів ОДВУ та США, [друга половина 1930-х рр.], ЦДАЗУ, ф. 39, оп. 1, спр. 20, арк. 5.

Фото пілотів Української Летунської Школи ОДВУ на тлі прапорів ОДВУ та США, [друга половина 1930-х рр.], ЦДАЗУ, ф. 39, оп. 1, спр. 20, арк. 5.

Організація державного відродження України (ОДВУ) – громадсько-політична організація українців США, створена у 1931 р. Головна увага приділялася збереженню національної ідентичності українців у США, підтримці національно-визвольного руху в Україні.

10. Перший маніфест СКВУ до українського народу в Україні і поза її межами в СРСР та в країнах московського блоку, 1967 р., ЦДАЗУ, ф. 36, оп.1, спр. 3, арк. 5.

Перший маніфест СКВУ до українського народу в Україні і поза її межами в СРСР та в країнах московського блоку, 1967 р., ЦДАЗУ, ф. 36, оп.1, спр. 3, арк. 5.

Маніфест починається наступними рядками: «Тяжку добу переживає Україна. Її окупує своїм військом Совєтська Росія». СКВУ як об’єднання українських громадських організацій, як міжнародний орган усіх українців у Західному світі було засновано у 1967 р. в США.

11. Фото керівного складу «Зарева»: заступника М. Плав’юка, секретаря А. Жуковського, провідника М. Антоновича, Лондон, 1988 р., ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 2602О.

Фото керівного складу «Зарева»: заступника М. Плав’юка, секретаря А. Жуковського, провідника М. Антоновича, Лондон, 1988 р., ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 2602О.

Об’єднання українських Академічних товариств «Зарево» – осередок студентського життя в еміграції, який було створено у 1949 р. у Німеччині для утвердження ідеї української державності серед емігрантської молоді.

12. Ескіз герба України, розроблений на замовлення Уряду УНР в екзилі наприкінці 1930-х рр., ЦДАЗУ

Ескіз герба України, розроблений на замовлення Уряду УНР в екзилі наприкінці 1930-х рр., ЦДАЗУ

Ймовірно проект середнього герба відомого українського геральдиста М. Битинського.

Українські друковані видання за кордоном, у яких висвітлювалися питання української державності 1928–1988 рр.

1. Титульна сторінка газети «Незалежна Україна», Ч. 1, 1928 р., ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 2, спр. 53, арк. 62.

Титульна сторінка газети «Незалежна Україна», Ч. 1, 1928 р., ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 2, спр. 53, арк. 62.
2. Титульна сторінка часопису «Клич», 1948 р., ЦДАЗУ, ф.40, оп. 1, спр. 11, арк. 4.

Титульна сторінка часопису «Клич», 1948 р., ЦДАЗУ, ф.40, оп. 1, спр. 11, арк. 4.

«Клич» – двомовний (іспанська та українська мови) часопис української діаспори в Аргентині. Серед видавців часопису — С. Кравець.

3. Обкладинка журналу «Uke-Views» (США), листопад 1941 р. Газета «Народна воля» 4 травня 1989 р., ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 341О.

Обкладинка журналу «Uke-Views» (США), листопад 1941 р. Газета «Народна воля» 4 травня 1989 р., ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 6341О.

Зразки герба України ілюструють приклади трансформації літер, що складають слово «ВОЛЯ», як елементів герба.

4. Обкладинка Календаря-альманаху газети «Новий шлях», 1953 р., ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 2603O.

Обкладинка Календаря-альманаху газети «Новий шлях», 1953 р., ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 2603O.

«Новий шлях» — тижневик УНО, який виходить з 1930 р. понині у Канаді. Засновником та довголітнім редактором був М. Погорецький.

5. Обкладинка газети «Самостійна Україна», 1986 р., ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 2603O.

Обкладинка газети «Самостійна Україна», 1986 р., ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 2603O.

«Самостійна Україна» — орган Центральної Управи ОДВУ та (з 1973 р.) Ідеологічно Споріднених Націоналістичних Організацій (ІСНО), одночасно ОУН. Виходить з 1948 р. понині в США. З 1974 р. — двомісячник. Головні редактори З. Книш, С. Куропась та ін.

6. Обкладинка журналу «Розбудова держави», 1994 р., ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 2603O.

Обкладинка журналу «Розбудова держави», 1994 р., ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 2603O.

«Розбудова Держави» – бюлетень-квартальник, орган студентської націоналістичної організації «Зарево», виходив з 1949 р. у Німеччині, з 1951 р. у Канаді і 1955-1957-х рр. у США. Редактор – М. Антонович (1949-1954), пізніше Б. Винар.

7. Титульна сторінка газети «Сучасна Україна», 1951 р., ЦДАЗУ, ф.40, оп. 1, спр. 11, арк.6.

Титульна сторінка газети «Сучасна Україна», 1951 р., ЦДАЗУ, ф. 40, оп. 1, спр. 11, арк.6.

«Сучасна Україна» – двотижневик, що видавався у Німеччині з 1951 р. по 1960 р. Видавець – Закордонне Представництво Української головної визвольної Ради (УГВР) з 1951 по 1956 рр. та Українське товариство закордонних студій з 1956 по 1960 рр. Головний редактор В. Стахів.

8. Інші українські закордонні видання, на сторінках яких піднімались питання української державності 1928–1988 рр., ЦДАЗУ.

Інші українські закордонні видання, на сторінках яких піднімались питання української державності 1928–1988 рр., ЦДАЗУ.
9. Те саме, ЦДАЗУ.

Те саме, ЦДАЗУ.
10. Те саме, ЦДАЗУ.

Те саме, ЦДАЗУ.
11. Те саме, ЦДАЗУ.

Те саме, ЦДАЗУ.
12. Те саме, ЦДАЗУ.

Те саме, ЦДАЗУ.

Набуття Україною незалежності

1. Memorandum for recognition of Ukraine. Австралійська репрезентація Державного центру УНР в екзилі, 1991 р., ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 2, спр. 10, арк.11.

Memorandum for recognition of Ukraine. Австралійська репрезентація Державного центру УНР в екзилі, 1991 р., ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 2, спр. 10, арк.11.
2. Фото. Передача повноважень Президентом УНР в екзилі М. Плав’юком Президенту України Л. Кравчуку. Київ, 22 серпня 1992 р., ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 2603O.

Фото. Передача повноважень Президентом УНР в екзилі М. Плав’юком Президенту України Л. Кравчуку. Київ, 22 серпня 1992 р., ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 2603O.
3. Грамота про складання повноважень і припинення діяльності ДЦ УНР в екзині, 22 серпня 1992 р., ЦДАЗУ, ф. 35, оп.1, спр. 70, арк. 34.

Грамота про складання повноважень і припинення діяльності ДЦ УНР в екзині, 22 серпня 1992 р., ЦДАЗУ, ф. 35, оп.1, спр. 70, арк. 34.

Грамота підписана 22 серпня 1992 р. Президентом УНР в екзилі М. Плав’юком, Головою УНР М. Воскобійником та головою Уряду УНР І. Самійленко.

4. Виступ М. Плав’юка на Сесії Верховної Ради України з нагоди складання повноважень ДЦ УНР в екзилі Президентові України Л. Кравчуку, 22 серпня 1992 р., ЦДАЗУ, ф. 35, оп.1, спр. 70, арк. 24.

Виступ М. Плав’юка на Сесії Верховної Ради України з нагоди складання повноважень ДЦ УНР в екзилі Президентові України Л. Кравчуку, 22 серпня 1992 р., ЦДАЗУ, ф. 35, оп.1, спр. 70, арк. 24.
5. Заклик Управи Української Громади у м. Вуллонгонг (Австралія) на Віче з приводу проголошення Незалежності України, 11 грудня 1991 р., ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 2, спр. 2, арк.17.

Заклик Управи Української Громади у м. Вуллонгонг (Австралія) на Віче з приводу проголошення Незалежності України, 11 грудня 1991 р., ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 2, спр. 2, арк.17.
6. Титульна сторінка газети «Українське слово» (Франція) під гаслом «Так!» – незалежній Україні», 21 листопада 1991 р.. ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 6384О.

Титульна сторінка газети «Українське слово» (Франція) під гаслом «Так!» – незалежній Україні», 21 листопада 1991 р.. ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 6384О.
7. Сторінка газети «Свобода» (США) з віршами Г. Черінь «Незалежність» і Б. Стефанюка «Воля з нами», 22 серпня 2008 р., ЦДАЗУ, ф. 22, оп. 2, спр. 12, арк. 26.

Сторінка газети «Свобода» (США) з віршами Г. Черінь «Незалежність» і Б. Стефанюка «Воля з нами», 22 серпня 2008 р., ЦДАЗУ, ф. 22, оп. 2, спр. 12, арк. 26.
8. Вірш Г. Черінь «Калабанда», 1993 р., ЦДАЗУ, ф. 22, оп. 1, спр. 4, арк. 4.

Вірш Г. Черінь «Калабанда», 1993 р., ЦДАЗУ, ф. 22, оп. 1, спр. 4, арк. 4.

Уривок:

«Вже нова зростає зміна,

Та й патріотична.

Що б не сталось, Україна

Буде жити вічно!»

9. А. Лісовський. Національний герб України, [1930-ті рр.], ЦДАЗУ.

А. Лісовський. Національний герб України, [1930-ті рр.], ЦДАЗУ.