«Довгий шлях повернення в Україну»

Вшановуючи пам’ять видатного українського громадсько-політичного діяча, останнього президента Української Народної Республіки в екзилі, активного учасника та очільника ряду провідних українських закордонних організацій Миколи Плав’юка, Центральний державний архів зарубіжної україніки презентує документальну виставку «Довгий шлях повернення в Україну».

Микола Плав’юк народився 5 червня 1925 р. (за іншими даними – 1927 р.) у селянській родині у с. Русів (на той час належало до Станіславівського воєводства Польщі, тепер – село Снятинського р-ну Івано-Франківської обл.). У юнацькі роки під час Другої світової війни опинився у Німеччині. У 1949 р. емігрував до Канади.

Попри випробування, які зустрічав кожен українець на чужині, Микола Плав’юк здобув гарну освіту, навчаючись спочатку в Мюнхенському університеті Людвіга-Максиміліана, а згодом в Університеті Конкордія у Монреалі.

Ще перебуваючи у Німеччині, М. Плав’юк долучився до діяльності українських молодіжних та студентських організацій, згодом став учасником громадсько-політичного життя української спільноти в Канаді. Вже на схилі віку, повернувшись після 48-річної розлуки в Україну, діяч згадував: «Був щасливий, коли, живучи у впорядкованих країнах, своєю професійною працею здобував добробут сім’ї, а політичною – допомагав своєму народові. Чужий світ своїм добробутом не зламав мене, як багатьох інших українців. Попри всю складність нашої боротьби був і залишаюся щасливим у ній».

Громадсько-політична активність Миколи Плав’юка вражає. У 1950-х роках він став членом філії Українського національного об’єднання (УНО) Канади в Монреалі, згодом – організаційним референтом Крайової екзекутиви УНО Канади і, зрештою, головою цієї організації. На цій посаді він перебував до 1966 р.

У другій половині 1960-х – початку 1970-х років Микола Плав’юк був членом Президії Комітету українців Канади. Його вважають одним з ініціаторів створення Координаційної ради Ідеологічно споріднених націоналістичних організацій (КР ІСНО), на установчому з’їзді якої влітку 1964 р. його було обрано першим головою ІСНО. Стояв Микола Плав’юк і біля витоків Світового конгресу вільних українців (СКВУ). Тому й не дивно, що делегати ІІІ-го Конгресу СКВУ обрали президентом саме його.

Одночасно із активною роботою у вищезазначених організаціях, він сприяв розвитку Організації українських націоналістів (ОУН). У 1964 р. на V-му Великому зборі українських націоналістів (ВЗУН) М. Плав’юка було обрано членом Проводу українських націоналістів (ПУН), а на ІХ-му ВЗУН (1979) – головою Проводу ОУН. Цю посаду він обіймав до кінця життя (10 березня 2012 р.).

В одному з інтерв’ю Микола Плав’юк підкреслив: «Різниця між патріотами і націоналістам полягає в тому, що патріот любить свою державу, а націоналіст не лише любить, а й цілеспрямовано діє для того, щоб наповнити її реальним змістом. Бо мало любити, а треба закотити рукави і працювати».

Упродовж кількох десятиліть Микола Плав’юк гідно репрезентував українську спільноту за кордоном на міжнародній арені, інформував про ситуацію, що панувала в радянській Україні, акцентуючи «увагу на колоніальному і окупаційному її стані». Цей багаторічний досвід став у пригоді з обранням Миколи Плав’юка у 1989 р. віце-президентом, а за кілька місяців – президентом УНР в екзилі. Із здобуттям Україною незалежності він ініціював прийняття Надзвичайною Сесією Української Національної Ради 14–15 березня 1992 р. постанови про припинення діяльності еміграційних інституцій УНР, визначення змісту та форми історичного акту передачі повноважень Державного центру УНР в екзилі. Рішення, що приймалися упродовж першого року з моменту набуття незалежності України, одразу ж набували особливого значення і назавжди увійшли в історію нашої держави.

Саме тому своєрідним прологом до виставкового проєкту «Довгий шлях повернення в Україну» стала «Грамота про складення повноважень і припинення діяльності Державного центру Української Народної Республіки в екзилі». Ця Грамота – не тільки документальне свідчення сталих традицій української державності. Це документ, що відіграв у житті самого Миколи Плав’юка важливу роль, оскільки він був одним із його творців. І саме він – останній президент УНР в екзилі – на урочистому засіданні Верховної Ради України 22 серпня 1992 р. передав цей документ першому президенту незалежної України Леоніду Кравчуку.

Під час цієї історичної події Микола Плав’юк зазначив: «Складаючи свої повноваження, ми заявляємо, що проголошена 24 серпня і утверджена 1 грудня 1991 року народом України Українська Держава продовжує державно-національні традиції УНР і є правонаступницею Української Народньої Республіки».

У 1993 р. за особливі заслуги Микола Плав’юк отримав громадянство України, продовжив свою громадську роботу, зокрема, як голова Проводу ОУН, засновник та голова Фундації імені Олега Ольжича в Києві, президент Видавництва імені Олени Теліги. Його багаторічна громадсько-політична діяльність була неодноразово відзначена державою, громадськими організаціями, ієрархами релігійних конфесій.

Вікопомні події в житті Миколи Плав’юка, окремі віхи його громадсько-політичної діяльності як в еміграції, так і у вільній Україні, висвітлюють документи виставки «Довгий шлях повернення в Україну». Окрім відомих документів із фондів ЦДАЗУ, на виставці вперше експонуються нові надходження.

Загалом, основу виставки становлять документи восьми архівних фондів; колекції документів Павла Дорожинського та Фундації імені Олега Ольжича, що наразі проходять науково-технічне опрацювання; а також друковані видання довідково-інформаційного фонду ЦДАЗУ. Хронологічно документи виставки охоплюють період 1950–2011 рр. та утворюють чотири розділи: «Постать Миколи Плав’юка», «Микола Плав’юк та українські громадсько-політичні організації», «Микола Плав’юк – останній президент УНР в екзилі» та «Відзначений Україною».

Грамота про складення повноважень і припинення діяльності Державного центру УНР в екзилі, 22 серпня 1992 р.
ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 70, арк. 34

Постать Миколи Плав’юка

Фрагмент статті «Почесні громадяни м. Снятина».
«Снятинська вежа», № 22, серпень 1993 р.
ЦДАЗУ, з колекції Фундації ім. О. Ольжича, на етапі науково-технічного опрацювання
Фрагмент біографії Миколи Плав’юка, б/д
ЦДАЗУ, ф. 36, оп. 1, спр. 60, арк. 119
Коротка біографія Миколи Плав’юка, б/д
ЦДАЗУ, з колекції Фундації ім. О. Ольжича, на етапі науково-технічного опрацювання
Стаття С. Бруня «Усе життя – служіння Україні».
«День», № 100, 7 травня 2000 р.
ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 69, арк. 52
Стаття Т. Успенської «Від мітли – до булави, або уроки Миколи Плав’юка».
«Кримська світлиця», № 97–99, 14 вересня 2001 р.
ЦДАЗУ, з колекції Фундації ім. О. Ольжича, на етапі науково-технічного опрацювання

Микола Плав’юк та українські громадсько-політичні організації

Українське національне об’єднання (УНО) Канади

Фрагмент доповіді організаційного референта Крайової екзекутиви УНО Канади Миколи Плав’юка «Перспективи УНО Канади на майбутне», [не раніше 1954 р.]
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 1, спр. 15, арк. 97–98
Лист президента УНО Канади Миколи Плав’юка щодо підготовки семінару на тему «Український Націоналізм – підсумки і перспективи». Торонто, 7 березня 1963 р.
ЦДАЗУ, ф. 39, оп. 1, спр. 25, арк. 92
Обіжник Крайової екзекутиви УНО Канади щодо значення актів 22 січня 1918 та 1919 рр. Торонто, січень 1964 р.
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 1, спр. 5, арк. 27
Обіжник Крайової екзекутиви УНО Канади, присвячений питанню двомовності та двокультуризму. Торонто, 20 травня 1964 р.
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 1, спр. 2, арк. 200
Звернення Президії УНО Канади у справі розбудови Українського націоналістичного центру в Європі. Торонто, 1 лютого 1966 р.
ЦДАЗУ, ф. 41, оп. 1, спр. 5, арк. 33
Обіжний лист Крайової екзекутиви УНО Канади щодо арешту Івана Світличного, Івана Дзюби та репресивної політики Радянського Союзу в Україні проти діячів культури. Торонто, 23 квітня 1966 р.
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 1, спр. 2, арк. 222
Запрошення до участі у 22-му Крайовому з’їзді УНО Канади та Братніх організацій. Торонто, 1 вересня 1966 р.
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 1, спр. 5, арк. 35

Координаційна рада Ідеологічно споріднених націоналістичних організацій (КР ІСНО)

Лист голови Президії УНО Канади Миколи Плав’юка до Аркадія Жуковського щодо підготовки установчої Конференції ІСНО, 31 грудня 1963 р.
ЦДАЗУ, ф. 38, оп. 1, спр. 3, арк. 13
Обіжний лист Крайової екзекутиви УНО Канади щодо запрошення до участі в Конференції ІСНО. Торонто, травень 1964 р.
ЦДАЗУ, ф. 38, оп. 1, спр. 5, арк. 5
Обіжний лист Президії УНО Канади щодо підготовки Конференції ІСНО. Торонто, 8 червня 1964 р.
ЦДАЗУ, ф. 38, оп. 1, спр. 5, арк. 6
Постанови установчої Конференції ІСНО. Вашингтон, червень 1964 р.
ЦДАЗУ, ф. 38, оп. 1, спр. 6, арк. 38–39
Лист голови КР ІСНО Миколи Плав’юка до Президії VІІІ з’їзду Об’єднання українських академічних товариств «Зарева» (США), 24 листопада 1965 р.
ЦДАЗУ, ф. 54, оп. 1, спр. 15, арк. 266

Світовий конгрес вільних українців (СКВУ)

Лист-звернення Миколи Плав’юка до української спільноти щодо підготовки та проведення СКВУ, 1 січня 1965 р.
ЦДАЗУ, ф. 39, оп. 1, спр. 28, арк. 1
Фрагмент доповіді Миколи Плав’юка «Проблеми Світового конґресу українців».
«Бюлетень Координаційної ради Ідеологічно споріднених націоналістичних організацій», Торонто, ч. 1, червень 1965 р.
ЦДАЗУ, ф. 38, оп. 1, спр. 36, арк. 4–5
Оголошення про Доповідь Миколи Плав’юка «Підготовка та перспективи успіху Світового Конґресу Вільних Українців». Нью-Йорк, травень 1967 р.
ЦДАЗУ, ф. 39, оп. 1, спр. 45, арк. 20
Звернення Секретаріату СКВУ до української спільноти щодо відзначення 50-ї річниці проголошення Української Народної Республіки.
«ОВИД», Чикаго, ч. 4 (143), листопад-грудень 1967 р.
ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 2378
Стаття Миколи Плав’юка «На черговому етапі».
«Вісник СКВУ», Торонто, ч. 1, червень 1974 р.
ЦДАЗУ, ф. 36, оп. 1, спр. 69, спр. 19–20
Звернення Президії Секретаріату СКВУ до організацій-членів СКВУ щодо координації діяльності у відзначенні Міжнародного року дитини. Торонто, 24 липня 1978 р.
ЦДАЗУ, ф. 37, оп. 1, спр. 23, арк. 30
Іван Базарко та Микола Плав’юк на ІІІ Конгесі СКВУ. Нью-Йорк, листопад 1978 р.
На ІІІ Конгесі СКВУ Миколу Плав’юка було обрано президентом.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 64-О
Президент СКВУ Микола Плав’юк (у центрі) серед учасників засідання розширеної комісії Президії Секретаріату СКВУ. Нью-Йорк, 7 лютого 1981 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 63-О
Запрошення Миколи Плав’юка на ІХ Світовий конгрес українців. Київ, серпень 2008 р.
ЦДАЗУ, з колекції Фундації ім. О. Ольжича, на етапі науково-технічного опрацювання

Організація українських націоналістів (ОУН)

Тези Миколи Плав’юка «Український націоналістичний рух як засіб визвольної боротьби і його структуральна побудова у світлі сучасности», [1963 р.]
ЦДАЗУ, ф. 59, оп. 1, спр. 37, арк. 22
Микола Плав’юк, 1975 р.
ЦДАЗУ, ф. 75, на етапі науково-технічного опрацювання
Промова голови Проводу українських націоналістів (ПУН) Миколи Плав’юка «Ми віримо у відпорність нашого народу…» біля могили Євгена Коновальця, 22 травня 1983 р.
ЦДАЗУ, ф. 59, оп. 1, спр. 7, арк. 66–66 зв.
Лист голови ПУН Миколи Плав’юка із запрошенням взяти участь у роботі Х-го Великого збору українських націоналістів (ВЗУН), 1 жовтня 1983 р.
ЦДАЗУ, ф. 59, оп. 1, спр. 3, арк. 26
Стаття «Слово голови ПУН на відкритті Х ВЗУН».
«Українське слово», Париж, ч. 2196, 25 грудня 1983 р.
ЦДАЗУ, ф. 59, оп. 1, спр. 32, арк. 105–105 зв.
Звернення голови ПУН Миколи Плав’юка до членів ОУН щодо проголошення 1984 р. роком Олега Ольжича, грудень 1983 р.
ЦДАЗУ, ф. 59, оп. 1, спр. 17, арк. 81 зв.
Фрагмент «Інтерв’ю Голови Проводу Українських Націоналістів Миколи Плав’юка для “Українського слова”», 15 червня 1986 р.
ЦДАЗУ, ф. 59, оп. 1, спр. 1, арк. 73–75 зв.
Лист керівника ресорту культури й науки уряду УНР Володимира Жили до Миколи Плав’юка із запрошенням взяти участь у відзначенні 70-річчя проголошення української державності. Нью-Йорк, 12 листопада 1987 р.
ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 52, арк. 52
Лист голови ПУН Миколи Плав’юка до членів керівних органів ОУН та українського націоналістичного руху, 2 січня 1990 р.
ЦДАЗУ, ф. 75, на етапі науково-технічного опрацювання
Лист голови ПУН Миколи Плав’юка до Павла Дорожинського із запрошенням взяти участь у роботі ХІІ-го ВЗУН, березень 1993 р.
ЦДАЗУ, ф. 75, на етапі науково-технічного опрацювання
Голова ПУН Микола Плав’юк виголошує кінцеве слово на ХІІІ-му ВЗУН. Київ, 12 травня 1994 р.
ЦДАЗУ, ф. 75, на етапі науково-технічного опрацювання
Стаття Миколи Плав’юка «На шляху служіння українському народові». Київ, 1996 р.
ЦДАЗУ, ф. 30, оп. 1, спр. 6, арк. 62–65
Голова ПУН Микола Плав’юк та члени Президії XIV-го ВЗУН, 25–26 травня 1997 р.
ЦДАЗУ, ф. 75, на етапі науково-технічного опрацювання
Запрошення Конгресу українців Канади на захід, приурочений відзначенню «Акту злуки українських земель 22 січня 1919 р.». Торонто, січень 2001 р.
ЦДАЗУ, з колекції Фундації ім. О. Ольжича, на етапі науково-технічного опрацювання

Микола Плав’юк – останній президент УНР в екзилі

Стаття «Справа Президента УНР».
«Мета», № 9, вересень 1989 р.
ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 56, арк. 11
Фрагмент статті «Заприсяження президента УНР Миколи Плавюка».
«Мета», № 4, квітень 1990 р.
ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 56, арк. 32
Стаття П. Косенка «Президент УНР в Рочестері Н. Й.», [червень 1990 р.]
ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 55, арк. 42–43
Запрошення Об’єднання українців у Великій Британії на зустріч з президентом УНР в екзилі Миколою Плав’юком. Лондон, 12 березня 1991 р.
ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 55, арк. 45
Лист директора Української бібліотеки ім. С. Петлюри в Парижі Василя Михальчука до президента УНР в екзилі Миколи Плав’юка. Париж, 25 березня 1991 р.
ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 55, арк. 47
Запрошення народного депутата України Левка Лук’яненка президенту УНР в екзилі Миколі Плав’юку взяти участь у ІІ з’їзді Української республіканської партії. Київ, 25 квітня 1991 р.
ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 55, арк. 52
Фрагмент статті «Президент Української Народної Республіки в еміграції (Лондон) Микола Плав’юк дає інтерв’ю».
«Снятинська вежа», № 23, червень 1991 р.
ЦДАЗУ, з колекції Фундації ім. О. Ольжича, на етапі науково-технічного опрацювання
Звернення президента УНР в екзилі Миколи Плав’юка у зв’язку із проголошенням державної незалежності України, 26 серпня 1991 р.
ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 55, арк. 64
Лист президента УНР в екзилі Миколи Плав’юка до Президента України Леоніда Кравчука, 3 грудня 1991 р.
ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 55, арк. 81
Повідомлення «Державний центр УНР про незалежність».
«Снятинська вежа», № 44, грудень 1991 р.
ЦДАЗУ, з колекції Фундації ім. О. Ольжича, на етапі науково-технічного опрацювання
Стаття «Президент УНР в екз. М. Плав’юк в Україні».
«Бюлетень УІБ», ч. 1/76, січень 1992 р.
ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 59, арк. 28 зв.–29
Стаття І. Кравчука «Президент Микола Плав’юк: “Ми зберегли традиції Української Народної Республіки”».
«Самостійна Україна», № 7, [1992 р.]
ЦДАЗУ, з колекції Фундації ім. О. Ольжича, на етапі науково-технічного опрацювання
Постанови Надзвичайної сесії УНР 10-го скликання про закінчення діяльності Державного центру УНР в екзилі та передачу їх повноважень владі незалежної України, березень 1992 р.
ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 63, арк. 67
Лист президента УНР в екзилі Миколи Плав’юка щодо діяльності Ліквідаційної комісії, 23 березня 1992 р.
ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 64, арк. 5
Лист президента УНР в екзилі Миколи Плав’юка до голови Представництва Державного центру УНР у Великій Британії Миколи Сидоренка, 15 липня 1992 р.
ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 64, арк. 37
Декрет президента УНР в екзилі Миколи Плав’юка про створення ордену імені Симона Петлюри. Філадельфія, 31 липня 1992 р.
ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 64, арк. 49
Грамота Державного центру УНР в екзилі на відзначення Миколи Плав’юка з нагоди відновлення державної незалежності України, 1992 р.
ЦДАЗУ, з колекції Фундації ім. О. Ольжича, на етапі науково-технічного опрацювання
Виступ президента УНР в екзилі Миколи Плав’юка під час складання повноважень Державного центру УНР в екзилі Президенту України Леоніду Кравчуку. Київ, 22 серпня 1992 р.
ЦДАЗУ, ф. 38, оп. 1, спр. 44, арк. 91–93
Президент УНР в екзилі Микола Плав’юк під час передачі повноважень
Президенту України Леоніду Кравчуку. Київ, 22 серпня 1992 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 2602-О

Відзначений Україною

Вірш Мирослава Попадюка «Тож хай Вам добре буде», 29 січня 1992 р.
ЦДАЗУ, з колекції Фундації ім. О. Ольжича, на етапі науково-технічного опрацювання
Лист редактора народного часопису «Снятинська вежа» Зіновія Сав’юка до Миколи Плав’юка, 29 січня 1992 р.
ЦДАЗУ, з колекції Фундації ім. О. Ольжича, на етапі науково-технічного опрацювання
Микола Плав’юк біля пам’ятника Тараса Шевченка. Київ, 22 травня 1993 р.
ЦДАЗУ, ф. 75, на етапі науково-технічного опрацювання
Лист Секретаріату Української всесвітньої координаційної ради голові ОУН Миколі Плав’юку із запрошенням на всеукраїнську культурно-мистецьку і громадсько-політичну акцію «Слобожанський Великдень», 4 квітня 1995 р.
ЦДАЗУ, з колекції Фундації ім. О. Ольжича, на етапі науково-технічного опрацювання
Грамота військової частини № 4114 Національної гвардії України вручена Миколі Плав’юку за слуги перед Україною. Львів, 2 червня 1995 р.
ЦДАЗУ, з колекції Фундації ім. О. Ольжича, на етапі науково-технічного опрацювання
Микола Плав’юк під час церемонії вручення відзнак Президента України Леонідом Кучмою. Київ, 1997 р.
ЦДАЗУ, ф. 75, на етапі науково-технічного опрацювання
Запрошення голові правління Фундації ім. О. Ольжича Миколі Плав’юку на концерт українського хору духовної музики «Фрески Києва». Київ, лютий 1997 р.
ЦДАЗУ, з колекції Фундації ім. О. Ольжича, на етапі науково-технічного опрацювання
Грамота про нагородження голови ПУН і ОУН Миколи Плав’юка орденом Святого рівноапостольного князя Володимира Великого ІІ ступеня за підписом патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета. Київ, 22 серпня 1998 р.
ЦДАЗУ, з колекції Фундації ім. О. Ольжича, на етапі науково-технічного опрацювання
Грамота вручена Миколі Плав’юку з нагоди зустрічі з колективом Львівського державного інституту фізичної культури за відданість ідеї української державності. Львів, 11 вересня 2003 р.
ЦДАЗУ, з колекції Фундації ім. О. Ольжича, на етапі науково-технічного опрацювання
Подячний диплом вручений Миколі Плав’юку за активну громадську позицію і меценатську допомогу при проведенні Третього міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Київ, 23 травня 2003 р.
ЦДАЗУ, з колекції Фундації ім. О. Ольжича, на етапі науково-технічного опрацювання
Запрошення на урочисту академію, присвячену 120-річчю від дня народження Євгена Коновальця. Київ, червень 2011 р.
ЦДАЗУ, з колекції Фундації ім. О. Ольжича, на етапі науково-технічного опрацювання
Указ Президента України Віктора Ющенка «Про нагородження Миколи Плав’юка орденом князя Ярослава Мудрого», 5 червня 2007 р.
ЦДАЗУ, з колекції Фундації ім. О. Ольжича, на етапі науково-технічного опрацювання