Підписання Угоди про наміри між ЦДАЗУ та Державним літературно-меморіальним музеєм-заповідником М. О. Некрасова “Карабіха” (м. Ярославль, Росія)


Підписання Угоди про наміри між ЦДАЗУ та Державним літературно-меморіальним музеєм-заповідником М. О. Некрасова “Карабіха” (м. Ярославль, Росія)
 

Одним із перших результатів міжнародного співробітництва ЦДАЗУ в архівній сфері стало підписання Угоди про наміри з Державним літературно-меморіальним музеєм-заповідником М. О. Некрасова “Карабіха” (м. Ярославль, Росія). Угода біла підписана 21 грудня 2008 р. директором ЦДАЗУ Ю. Я. Кулінічем та директором ДЛММЗ М. О. Некрасова “Карабіха” А. О. Івушкіним.

У рамках Угоди здійснюватиметься спільне вивчення та опрацювання архіву Миколи Миколайовича Ушакова, відомого поета, перекладача творів Т. Шевченка, Л. Українки, Ю. Коцюбинського, І. Франка, П. Тичини та ін. Архів наразі неопрацьований та зберігається у документальному фонді музею-заповідника “Карабіха”.

Кінцевою метою такої співпраці є видавництво каталогу архіву поета М. М. Ушакова із залученням архівних матеріалів, що зберігаються у фондах М. М. Ушакова у Російському державному архіві літератури і мистецтва (м. Москва, Росія) та українських архівах.

Умовами угоди передбачено також проведення спільної виставки архіву М. М. Ушакова у 2009 р. у рамках святкування 110-ї річниці з дня народження поета.

Підписанню Угоди передувала певна робота по знайомству з архівом М. М. Ушакова та його систематизації, що була проведена директором ЦДАЗУ Ю. Я. Кулінічем та начальником відділу формування НАФ та діловодства В. О. Тихенко у ДЛММЗ М. О. Некрасова “Карабіха”.

Під час зустрічі у РДАЛМ (м. Москва). Директор РДАЛІ Т. М. Горяєва, директор ЦДАЗУ Ю. Я. Кулініч, нач. відділу формування НАФ і діловодства ЦДАЗУ В. О. Тихенко

Підписання Угоди про наміри директором ДЛММЗ М. О. Некрасова “Карабіха” А. О. Івушкіним та директором ЦДАЗУ Ю. Я. Кулінічем