Українська держава Павла Скоропадського

Добірка документів
Українська держава Павла Скоропадського

Сьогодні, 26 квітня, виповнюється 75 років від дня смерті гетьмана Павла Скоропадського, творця Української Держави (Гетьманату Павла Скоропадського), одного з лідерів та ідеологів монархічного гетьманського руху.

Гетьман прийшов до влади в результаті перевороту 29 квітня 1918 року. Поміж двома періодами УНР він пробув на чолі Української Держави недовго – лише сім з половиною місяців. Проте цей час більшість істориків оцінюють як період соціального та громадського спокою, культурно-освітнього й економічного піднесення.

Водночас Скоропадського називають і однією з найсуперечливіших постатей на чолі країни – адже, попри державотворчі успіхи, припустився й серйозних помилок, які, власне були притаманні в тій чи іншій мірі всім національно-державним утворенням періоду Української революції 1917–1921 рр. Михайло Грушевський і Українська Центральна Рада, Павло Скоропадський і Гетьманат, Симон Петлюра та Директорія УНР – незалежно від розбіжностей у поглядах на державний устрій, спільним для Української Революції було бачення України як незалежної держави.

Про роль і місце Павла Скоропадського в українському минулому, погляди гетьманців щодо моделі правління та ін. можна ознайомитися у невеличкій добірці документів із фондів ЦДАЗУ.

1. Павло Скоропадський – гетьман Української Держави, 1918 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. №3, інв. № 2889-О

2. Закони про тимчасовий державний устрій України, 29 квітня 1918 р.
К. Костів. «Конституційні акти відновленої Української держави 1917–1919 років і їхня політично-державна якість», 1964 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 2289-О 1,
2, 3

3. Павло Скоропадський серед учасників прийому делегації від Сірої (1-ї Козацько-стрілецької) дивізії 21 травня 1918 р. у Києві.
«Літопис червоної калини», травень 1930 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 33, арк. 9 зв.

4. «Універсал про відновлення козацтва», виданий Гетьманом України П. Скоропадським. «У 60-річчя відновлення Гетьманства». Торонто, 1978 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 4, інв. № 569-В

5. Уривок зі «Споминів» гетьмана Павла Скоропадського.
«Хліборобська Україна», кн. 7–8, 1922–1923 рр.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 9, арк. 2
2 зв.

6. Цитата В. Липинського та заклик Гетьманської управи, б/д.
«Бюлетень гетьманської управи», 1929 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 2, спр. 16, арк. 27

7. «Схема державних форм» – ілюстрація до статті М. Кочубея «До питання організації сучасної класократичної держави» та фрагменти статті.
«Бюлетень гетьманської управи», Берлін, березень 1929 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 2, спр. 16, арк. 29 зв.,
30, 34