На розширеній колегії ЦДАЗУ підбито підсумки діяльності архіву та визначено ключові пріоритети

3 березня у ЦДАЗУ в форматі розширеного засідання колегії відбулося підбиття підсумків роботи архіву за рік, що минув, та спільними зусиллями були визначені пріоритетні завдання на поточний рік.

З доповіддю «Про підсумки роботи ЦДАЗУ у 2019 році та визначення пріоритетних завдань на 2020 рік» виступила директорка ЦДАЗУ Ірина Мага.

Вона позитивно оцінила досягнення колективу архіву, який попри проблеми матеріально-технічного і кадрового забезпечення, виконав усі основні показники заплановані на 2019 р., при цьому не відхилився від запланованих пріоритетів.

До обговорення доповіді долучилися керівники-співдоповідачі трьох виробничих підрозділів архіву: відділу забезпечення збереженості та обліку документів Любов Пенжуляк, головний спеціаліст відділу формування НАФ Володимир Сємков, відділу використання інформації документів Галина Горбунова та головний спеціаліст Людмила Карпека.

Пріоритетними завданнями ЦДАЗУ на 2020 р. із присутніми поділилася заступниця директорки – головний зберігач фондів ЦДАЗУ Ірина Казімірова. Серед них: цифровізації усіх процесів архівної справи та діловодства; організації формування і забезпечення гарантованої збереженості документів НАФ як складової вітчизняної і світової культурної спадщини та інформаційних ресурсів суспільства; популяризації архівних документів до пам’ятних дат та ювілеїв визначних осіб в історії України.

У обміні думками щодо роботи архіву за 2019 р. та перспективних завдань на 2020 р. взяли участь: заступниця директорки департаменту – начальниця відділу зберігання та обліку НАФ департаменту діловодства, формування, зберігання та обліку документів НАФ та методологічного забезпечення Державної архівної служби України Ірина Паламарчук, завідувачка кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка, докторка історичних наук Марина Палієнко, завідувачка відділу джерелознавства новітньої історії України Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України Валентина Піскун, професор кафедри історії світового українства історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка Олександр Даниленко, директор Українського науково-дослідного інституту архівної справи та діловодства, директор Спілки архівістів України Олександр Гаранін, член громадської ради при Державній архівній службі України Юрій Кулініч та представники громадськості.