Архівний фонд 49

Фонд № 49 Центральний державний архів зарубіжної україніки

Опис № 1

з/п

Індекс спра-ви

Заголовок справи(тому, частини)

Дата справи (тому, частини)

Кількість аркушів у справі (томі, частини)

1

2

3

4

5

2007 рік

Сектор організаційно-кадрової роботи

1

Накази №№ 1 од-8 з основної діяльності

10 серпня –

06 грудня

2007

66

2

Річні статистичні звіти з кадрових питань

(ф.ф. № 9-ДС, 6-ПВ, № 1-к)

2007

4

3

Звіт про роботу ЦДАЗУ за 2007 рік

03 січня 2008

3

4

Особова справа директора, Терещук Людмили Валентинівни, звільненої в 2007 році

16 липня  – 26 вересня 2007

24

Фінансово-економічний відділ

5

Штатний розпис за 2007 рік

2007

2

6

Кошториси, переліки змін до них за 2007 рік

20 липня –

24 грудня

2007

21

7

Акти, відомості переоцінки й визначення зношеності основних засобів за 2007 рік

грудень 2007

1

8

Бухгалтерські звіти й баланси та пояснювальні до них за 2007 рік

2007

19

9

Звіт з праці, звіт про травматизм, про використання робочого часу, про наявність парку обчислювальної техніки за 2007 рік

2007

8

Розрахункові відомості ФСС ТВП, безробіття, ФСС НВ; податковий звіт та розрахунок за 2007 рік

2007

10

2008 рік

Сектор організаційно-кадрової роботи

10

Накази №№ 1–26 з основної діяльності

8 січня –

26 грудня

2008

66

11

Річні статистичні звіти з кадрових питань

(ф.ф. № 9-ДС, 6-ПВ, № 1-к)

2008

7

12

Річна планово-звітна документація з основних напрямів діяльності архіву за 2008 рік

2008

29

13

Угода про намір співпраці між ЦДАЗУ та Державним літературно-меморіальним музеєм-заповідником

М. О. Некрасова «Карабиха» (Росія)

21 грудня

2008

2

14

Структура ЦДАЗУ

01 вересня,

01 жовтня

2008

2

15

Протокол № 1 засідання колегії архіву

25 грудня

2008

4

16

Протокол № 1 засідання науково-методичної ради архіву

23 грудня

2008

1

17

Протокол № 1 засідання експертно-перевірної комісії архіву

11 грудня

2008

4

Фінансово-економічний відділ

18

Штатний розпис та переліки змін до них за 2008 рік

01 січня –

01 жовтня

2008

10

19

Кошториси, переліки змін до них за 2008 рік

16 січня –

18 грудня

2008

37

20

Розрахункові відомості ФСС ТВП, безробіття, ФСС НВ; податковий звіт; податковий розрахунок за 2008 рік

2008

14

21

Акти, відомості переоцінки й визначення зношеності основних засобів за 2008 рік

2008

8

22

Бухгалтерські звіти й баланси та пояснювальні до них за 2008 рік

2008

30

23

Звіт з праці, звіт про травматизм на виробництві, про використання робочого часу, про наявність парку обчислювальної техніки за 2008 рік

2008

22

2009 рік

Відділ забезпечення збереженості та обліку документів

24

03-16

Відомості про зміни у складі та обсязі фондів на 01.01.2010

2009

8

Відділ формування НАФ та діловодства

25

04-02

Список фізичних осіб-джерел формування НАФ, які можуть передавати документи до архіву

30 липня 2009

4

Відділ використання інформації документів

26

05-04

Документи (тематико-експозиційні плани, переліки документів, прес-реліз) з питань виставкової діяльності

15 січня –

23 грудня 2009

35

Фінансово-економічний відділ

27

06-01

Штатний розпис та переліки змін до них за 2009 рік

01 січня –

01 вересня

2009

5

28

06-02

Кошториси, переліки змін до них за 2009 рік

15 січня –

22 грудня

2009

54

29

06-03

Проекти фінансових планів (бюджетний запит, розрахунки до них) за 2009 рік

2009

31

30

06-26

Акти, відомості переоцінки й визначення зношеності основних засобів за 2009 рік

2009

9

31

06-05

Бухгалтерські звіти й баланси та пояснювальні до них за 2009 рік

2009

35

32

06-05

Звіт з праці, звіт про травматизм, про використання робочого часу, про наявність парку обчислювальної техніки, про кількість працівників за 2009 рік

2009

26

32а

Розрахункові відомості ФСС ТВП, ФСС НВ; податковий звіт; податковий розрахунок за 2009 рік

2009

13

Сектор організаційно-кадрової роботи

33

07-03

Протоколи №№ 1–5 засідань колегії архіву та документи до них

25 березня –

15 жовтня

2009

31

34

07-04

Накази №№ 1–50 з основної діяльності

08 січня –

30 грудня

2009

195

35

07-16

Протоколи №№ 1–12 науково-методичної ради архіву та документи до них

15 січня –

30 грудня

2009

151

36

07-17

Протоколи №№1–9 засідань експертно-перевірної комісії архіву та документи до них

09 січня –

23 грудня

2009

48

37

07-19

Річна планово-звітна документація з основних напрямів діяльності архіву за 2009 рік

2009

59

38

07-30

Особова справа директора, Кулініча Юрія Яковича, звільненого в 2009 році

16 жовтня 2007  – 30 грудня 2009

49

39

07-58

Зведена номенклатура справ архіву за 2009 рік

27 грудня 2008

10

40

07-34

Річні статистичні звіти з кадрових питань за

ф.ф.№ 9-ДС, 6-ПВ

2009

2

41

07-35

Річний статистичний звіт про чисельність, склад і рух кадрів за ф.№ 1- к

2009

2

2010 рік

Відділ забезпечення збереженості та обліку документів

42

03-21

Відомості про зміни у складі та обсязі фондів на 01.01.2011

2010

11

Відділ формування НАФ та діловодства

43

04-04

Протоколи №№ 1–12 засідань експертно-перевірної комісії архіву та документи до них

28 січня –

29 грудня 2010

114

44

04-14

Договори між фізичними особами – власниками документів НАФ та архівом щодо дарування документів

17 травня – 17 листопада 2010

6

Відділ використання інформації документів

45

05-07

Документи (тематико-експозиційні плани, перелік документів, програма, афіші, прес-релізи) з питань проведення організаційних заходів (виставок, семінарів, презентацій)

У справі є диск з фотографіями

12 березня – 12 листопада 2010

37,

1 диск

46

05-10

Листи щодо роботи архіву з метою ініціативного інформування зацікавлених організацій

30 червня – 30 грудня 2010

19

Фінансово-економічний відділ

47

06-01

Штатний розпис та переліки змін до них за 2010 рік

15 січня –

01 грудня

2010

17

48

06-02

Кошториси, переліки змін до них за 2010 рік

15 січня –

28 грудня

2010

94

49

06-03

Проекти фінансових планів (бюджетний запит, розрахунки до них) за 2010 рік

2010

33

50

06-26

Акти, відомості переоцінки й визначення зношеності основних засобів за 2010 рік

2010

4

51

06-05

Бухгалтерські звіти й баланси та пояснювальні до них за 2010 рік

2010

40

52

06-05

Розрахункові відомості ФСС ТВП, ФСС НВ; податковий звіт; податковий розрахунок за 2010 рік

2010

13

Сектор організаційно-кадрової роботи

53

07-06

Структура ЦДАЗУ

11 січня,

4 жовтня

2010

5

54

07-07

Накази №№ 1–49 з основної діяльності

11 січня-20 грудня 2010

130

55

07-08

Протоколи №№ 1–6 засідань колегії архіву

02 березня –

22 грудня

2010

49

56

07-13

Протоколи №№ 1–6 засідань науково-методичної ради архіву та документи до них, т. 1

12 березня –

15 вересня

2010

153

57

07-13

Те саме, № 7, т. 2

22 вересня

2010

176

58

07-13

Те саме, №№ 8–9, т. 3

27 жовтня –

17 грудня

2010

250

59

07-13

Те саме, № 9, т. 4

17 грудня

2010

250

60

07-13

Те саме, № 9, т. 5

17 грудня

2010

25

61

07-15

Річна планово-звітна документація з основних напрямів діяльності архіву за 2010 рік

29 грудня 2009 –

29 грудня 2010

130

62

07-31

Зведена номенклатура справ архіву за 2010 рік

28 січня 2010

12

63

07-41

Річні статистичні звіти з кадрових питань

(ф.ф. № 9-ДС, 6-ПВ)

2010

2

64

07-42

Річний статистичний звіт про чисельність, склад і рух кадрів за ф. №1-к

2010

2

2011 рік

Відділ забезпечення збереженості та обліку документів

65

03-06

Відомості про зміни у складі та обсязі фондів на 01.01.2012

2011

5

Відділ формування НАФ та діловодства

66

04-04

Протоколи № 1–9 засідань експертно-перевірної комісії архіву та документи до них

21 лютого –

26 грудня 2011

62

67

04-09

Додаток до списку фізичних осіб-джерел формування НАФ, які можуть передавати документи до архіву

20 квітня 2011

3

68

04-11

Договори між фізичними особами – власниками документів НАФ та архівом щодо дарування документів

22 лютого – 28 жовтня 2011

8

Відділ використання інформації документів

69

05-06

Протоколи №№ 1–9 засідань науково-методичної ради архіву та документи до них

04 січня –

14 грудня

2011

229

70

05-07

Листи щодо роботи архіву з метою ініціативного інформування зацікавлених організацій

28 березня – 30 грудня 2011

13

71

05-09

Документи (тематико-експозиційні плани, афіші, прес-релізи) з питань виставкової діяльності

02 лютого – 12 жовтня 2011

36

Фінансово-економічний відділ

72

06-01

Штатний розпис та переліки змін до них за 2011 рік

01 січня –

01 грудня

2011

13

73

06-02

Кошториси, переліки змін до них за 2011 рік

12 січня –

26 грудня

2011

53

74

06-03

Проекти фінансових планів (бюджетний запит, розрахунки до них) за 2011 рік

2011

43

75

06-26

Акти, відомості переоцінки й визначення зношеності основних засобів за 2011 рік

Січень 2012

4

76

06-05

Бухгалтерські звіти й баланси та пояснювальні до них за 2011 рік

2011

45

77

06-05

Розрахункові відомості ФСС ТВП, ФСС НВ; податковий звіт; податковий розрахунок, податкова декларація за 2011 рік

2011

14

Сектор організаційно-кадрової роботи

78

07-05

Накази №№ 1–47 з основної діяльності

04 січня –

22 грудня

2011

142

79

07-06

Протоколи №№ 1–5 засідань колегії архіву

02 березня –

21 грудня

2011

55

80

07-13

Річна планово-звітна документація з основних напрямів діяльності архіву за 2011 рік

30 грудня 2010 – 29 грудня 2011

112

81

07-26

Зведена номенклатура справ за 2011 рік

29 грудня 2010

13

82

07-36

Річні статистичні звіти з кадрових питань за 2011 рік

(ф.ф. № 9-ДС, 6-ПВ)

2011

3

83

07-37

Річні статистичні звіти за 2011 рік до Державної архівної служби України з кадрових питань

2011

8

2012 рік

Відділ забезпечення збереженості та обліку документів

84

03-06

Відомості про зміни у складі та обсязі фондів станом на 01.01.2013

2012

10

Відділ формування НАФ та діловодства

85

04-04

Протоколи № 1-8 засідань експертно-перевірної комісії архіву та документи до них

10 лютого – 26 грудня 2012

82

86

04-11

Договори між фізичними особами – власниками документів НАФ та архівом щодо дарування документів

27 жовтня 2010 – 15 листопада 2012

8

Відділ використанняінформації документів

87

05-06

Протоколи №№ 1-4 засідань науково-методичної ради архіву та документи до них, т. 1

12 січня – 20 квітня 2012

183

88

05-06

Те саме, №№ 5-7, т. 2

03 серпня – 21 листопада 2012

138

89

05-07

Листи щодо ініціативного інформування зацікавлених організацій (копії)

25 січня – 03 грудня 2012

36

90

05-09

Документи (тематико-експозиційні плани, листи, переліки документів, прес-релізи, афіші) з питань виставкової діяльності

12 січня – 21 листопада 2012

59

Фінансово-економічний відділ

91

06-03

Штатний розпис та переліки змін до них за 2012 рік

12 січня –

07 грудня

2012

22

92

06-11

Кошториси, зміни та розрахунки до них за 2012 рік

04 січня –

12 грудня

2012

45

93

06-12

Проекти фінансових планів (бюджетний запит), розрахунки до них за 2012 рік

2011

40

94

06-15

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2012 рік

2013

5

95

06-16

Річні бухгалтерські звіти, баланси та пояснювальні записки до них за 2012 рік

14 січня 2013

34

96

06-18

Квартальні звіти про нарахування та надходження платежів до бюджету за 2012 рік

2012

7

97

06-19

Звіт про перерахування грошових сум на державне соціальне страхування за 2012 рік

03 січня 2013

3

98

06-35

Відомості визначення зношеності основних фондів та товарно-матеріальних запасів за 2012 рік

2012

9

99

06-47

Статистична звітність за 2012 рік

2012

3

Сектор організаційно-кадрової роботи

100

07-02

Положення про Центральний державний архів зарубіжної україніки

15 червня

2007

5

101

07-04

Структура ЦДАЗУ

26 червня

2012

1

102

07-05

Накази №№ 1–46 з основної діяльності, т. 1

04 січня –

10 грудня

2012

212

103

07-05

Те саме, т. 2

10 грудня –

21 грудня

2012

90

104

07-06

Протоколи №№ 1–5 засідань колегії архіву

07 березня –

15 листопада

2012

56

105

07-13

Річна планово-звітна документація з основних напрямів діяльності архіву

23 грудня 2011 – 28 грудня 2012

135

106

07-16

Інструкція з діловодства в ЦДАЗУ

20 серпня 2009

44

107

07-19

Документи (угоди, договори) про співробітництво з організаціями України та з зарубіжними країнами

30 червня – 01 липня 2010

7

108

07-20

Журнал реєстрації наказів директора з основної діяльності

10 серпня 2007 – 21 грудня 2012

197

109

07-36

Річні статистичні звіти з кадрових питань (ф.ф. № 9-ДС, 6-ПВ)

2012

3

110

07-37

Річні статистичні звіти за 2012 рік до Державної архівної служби України з кадрових питань

2012

10