Науково-методична рада

Науково-методична рада
Центрального державного архіву зарубіжної україніки

Науково-методична рада Центрального державного архіву зарубіжної україніки (далі – НМР ЦДАЗУ) є науково-дорадчим органом, створеним 11 грудня 2008 р. згідно Положення про ЦДАЗУ для розгляду питань організації, визначення основних напрямів та оцінки результатів науково-дослідної, методичної та видавничої роботи в галузі архівної справи та діловодства, вирішення інших питань відповідно до покладених на архів завдань. У своїй діяльності НМР керується положенням про архів, наказами Держкомархіву України та своїм положенням.

До складу НМР ЦДАЗУ входить 10 науковців.

заступник директора – головний зберігач фондів ЦДАЗУ, голова комісії:

Казімірова Ірина Олександрівна

провідний науковий співробітник відділу використання інформації документів ЦДАЗУ, секретар ради:

Фазлєєва Віра Петрівна

Склад науково-методичної ради Центрального державного архіву зарубіжної україніки