Кириличні рукописні книги та стародруки в зібраннях ЦДАЗУ

Документальна виставка “Кириличні рукописні книги та стародруки в зібраннях ЦДАЗУ”

Кириличні рукописні книги, українські церковні стародруки та рідкісні видання посідають особливе місце в історії та культурі України. Вони є цінними об’єктами для дослідження духовності нашого народу, його мови, літератури, мистецтва, світського і церковного права та писемної культури.

На репрезентованій виставці представлені книги XVI – початку ХХ ст. з колекції, зібраної українською діаспорою Словаччини та переданої в 2008 р. на державне зберігання до ЦДАЗУ. Вони утворюють три розділи.

До першого розділу увійшли кириличні богослужбові рукописні книги XVI–XVII ст., написані церковнослов’янською мовою: «Апостол» (фрагмент), «Мінея місячна», «Октоїх недільний», «Мінея святкова» та «Ірмологіон».

Художнє оформлення книг досить скромне. Кіновар’ю написані ініціали, окремі рядки та літери, що було зроблено як для прикрашання сторінок книги, так і для створення певного ритму у процесі читання тексту – підкреслення інтонаційних наголосів і придихів, для необхідних структурних і функціональних виокремлень у тексті.

Серед книг першого розділу привертає увагу нотолінійний рукопис «Ірмологіон» XVII ст., текст якого написаний півуставом церковнослов’янською мовою. Заставки у вигляді геометричного плетення стрічок, обрамленого стилізованими рослинними елементами двох кольорів: темно-коричневого та кіновар’ю.

Представлений на виставці «Октоїх» XVI ст. містить маргіналії: малюнки і записи на полях книг, рукописів, які містять коментарі, тлумачення, думки щодо фрагментів тексту.

Характерною ознакою рукописних книг, створених до XVIII ст. – відсутність нумерації сторінок. Зокрема, тільки «Мінея святкова» містить посторінкову нумерацію, яка здійснена за допомогою літерної системи позначення чисел (у верхньому правому куті).

Другий розділ увібрав у себе примірники українських церковних стародруків і рідкісних видань. Донедавна стародруками кириличного шрифту було прийнято називати всі книги, надруковані кирилицею до 1700 року включно. В останні роки цей термін набув більш широкого значення: до стародруків стали відносити всі примірники, які побачили світ до 1830 р. На виставці представлені «Полуустав», «Біблія», «Молитвослов», «Літургіон», «Тріодь цвітна» тощо, надруковані протягом XVІІ – початку ХХ ст. в друкарнях Ставропігійського інституту Львівського Успенського братства та друкарні Михайла Сльозки (Львів), друкарні Британського і закордонного біблійного товариства (Відень), друкарні Королівського університету (Будапешт) та ін.

Вищезазначені книги відрізняються високим рівнем опрацювання тексту, майстерністю поліграфічного виконання. Багате оздоблення – заставки, кінцівки, художні ініціали, фігурні гравюри – перегукуються з узорами тогочасного прикладного мистецтва, яке надовго визначило своєрідність української друкованої книги та її особливий принцип художнього конструювання.

В третій розділ увійшли стародруки та рідкісні видання, які пройшли консервацію, реставрацію, ремонт та брошурувально-палітурні роботи в Державному центрі збереження документів НАФ. Вони вперше представлені на оn-line виставці «Кириличні рукописні книги та стародруки в зібраннях ЦДАЗУ».

Розділ І

Рукописні книги
1. Сторінка Апостола, фрагмент, [друга чверть XVI ст.]. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 3, спр. 2, арк. 3 зв..

Сторінка Апостола, фрагмент, [друга чверть XVI ст.]. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 3, спр. 2, арк. 3 зв.
2. Мінея місячна, [середина XVI ст.]. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 3, спр. 3..

Мінея місячна, [середина XVI ст.]. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 3, спр. 3.
3. Сторінки Мінеї місячної, [середина XVI ст.]. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 3, спр. 3, арк. 140 зв.-141..

Сторінки Мінеї місячної, [середина XVI ст.]. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 3, спр. 3, арк. 140 зв.-141.
4. Мінея святкова, [кінець XVI ст.]. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 3, спр. 6..

Мінея святкова, [кінець XVI ст.]. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 3, спр. 6.
5. Сторінки Мінеї святкової, [кінець XVI ст.]. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 3, спр. 6, 48 зв.-49..

Сторінки Мінеї святкової, [кінець XVI ст.]. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 3, спр. 6, 48 зв.-49.
6. Октоїх недільний, [третя чверть XVI ст.]. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 3, спр. 5..

Октоїх недільний, [третя чверть XVI ст.]. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 3, спр. 5.
7. Сторінки Октоїха недільного, [третя чверть XVI ст.]. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 3, спр. 5, арк. 57 зв.-58..

Сторінки Октоїха недільного, [третя чверть XVI ст.]. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 3, спр. 5, арк. 57 зв.-58.
8. Сторінки Ірмологіона. Нотолінійний рукопис, [друга чверть XVII ст.]. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 3, спр. 8, арк. 85 зв.-86..

Сторінки Ірмологіона. Нотолінійний рукопис, [друга чверть XVII ст.]. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 3, спр. 8, арк. 85 зв.-86.
9. Сторінки Ірмологіона. Нотолінійний рукопис, [друга чверть XVII ст.]. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 3, спр. 8, арк. 114 зв.-115..

Сторінки Ірмологіона. Нотолінійний рукопис, [друга чверть XVII ст.]. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 3, спр. 8, арк. 114 зв.-115.
Розділ ІІ
Стародруки
1. Тріодь цвітна. – Львів: друкарня Михайла Сльозки, 1666 – 1667 рр. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 1, спр. 3..

Тріодь цвітна. – Львів: друкарня Михайла Сльозки, 1666 – 1667 рр. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 1, спр. 3.
2. Сторінки Тріоді цвітної. – Львів: друкарня Михайла Сльозки, 1666 – 1667 рр. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 1, спр. 3, арк.12 зв.-13..

Сторінки Тріоді цвітної. – Львів: друкарня Михайла Сльозки, 1666 – 1667 рр. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 1, спр. 3, арк.12 зв.-13.
3. Полуустав. – Львів, друкарня Ставропігійського Успенського братства, 1740 р. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 1, спр. 14..

Полуустав. – Львів, друкарня Ставропігійського Успенського братства, 1740 р. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 1, спр. 14.
4. Сторінки Полууставу. – Львів, друкарня Ставропігійського Успенського братства, 1740 р. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 1, спр. 14, арк. 253 зв.-254..

Сторінки Полууставу. – Львів, друкарня Ставропігійського Успенського братства, 1740 р. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 1, спр. 14, арк. 253 зв.-254.
5. Титульний листок Біблії (Біблія сирѣч книги свашеннаго писанїа) том 3.– Будин (Будапешт), друкарня Королівського університету 1804 р. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 1, спр.21, арк. 1а..

Титульний листок Біблії (Біблія сирѣч книги свашеннаго писанїа) том 3.– Будин (Будапешт), друкарня Королівського університету 1804 р. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 1, спр.21, арк. 1а.
6. Сторінки Біблії (Біблія сирѣч книги свашеннаго писанїа) том 3.– Будин (Будапешт), друкарня Королівського університету 1804 р. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 1, спр. 21, арк. 210-211зв..

Сторінки Біблії (Біблія сирѣч книги свашеннаго писанїа) том 3.– Будин (Будапешт), друкарня Королівського університету 1804 р. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 1, спр. 21, арк. 210-211зв.
7. Молитвослов. – [Перемишль], 1820 або 1821 р. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 1, спр. 25.

Молитвослов. – [Перемишль], 1820 або 1821 р. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 1, спр. 25.
8. Сторінки Молитвослова. – [Перемишль], 1820 або 1821 р. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 1, спр. 25, 68 зв.-69..

8. Сторінки Молитвослова. – [Перемишль], 1820 або 1821 р. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 1, спр. 25, 68 зв.-69.
9. Літургікон си есть служебник… – Львів, друкарня Ставропігійського Успенського братства, 1866 р. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 1, спр. 28..

Літургікон си есть служебник… – Львів, друкарня Ставропігійського Успенського братства, 1866 р. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 1, спр. 28.
10. Сторінки Літургікону… – Львів, друкарня Ставропігійського Успенського братства, 1866 р. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 1, спр. 28, арк. 16 зв.-17.

Сторінки Літургікону… – Львів, друкарня Ставропігійського Успенського братства, 1866 р. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 1, спр. 28, арк. 16 зв.-17.
11. Молитвослов. – Ужгород, 1895 р. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 1, спр. 29.

Молитвослов. – Ужгород, 1895 р. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 1, спр. 29.
12. Сторінки Молитвослова. – Ужгород, 1895 р. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 1, спр. 29, арк. 2 зв.3.

Сторінки Молитвослова. – Ужгород, 1895 р. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 1, спр. 29, арк. 2 зв.3.
13. Біблія – Відень: друкарня Британського і заграничного біблійного товариства, 1903 р. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 1, спр. 33.

Біблія – Відень: друкарня Британського і заграничного біблійного товариства, 1903 р. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 1, спр. 33.
14. Сторінки з Біблії – Відень: друкарня Британського і заграничного біблійного товариства, 1903 р. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 1, спр. 33, 413 зв.-414.

Сторінки з Біблії – Відень: друкарня Британського і заграничного біблійного товариства, 1903 р. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 1, спр. 33, 413 зв.-414.
Розділ ІІІ
Відреставровані стародруки
1. Требник. – Львів, друкарня Ставропігійського Успенського братства, 1695 р. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 1, спр. 5..

Требник. – Львів, друкарня Ставропігійського Успенського братства, 1695 р. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 1, спр. 5.
2. Сторінки Требника. – Львів, друкарня Ставропігійського Успенського братства, 1695 р. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 1, спр. 5, арк. 62 зв.-63..

Сторінки Требника. – Львів, друкарня Ставропігійського Успенського братства, 1695 р. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 1, спр. 5, арк. 62 зв.-63.
3. Псалтир. – Львів, друкарня Ставропігійського Успенського братства, 1708 р. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 1, спр. 8..

Псалтир. – Львів, друкарня Ставропігійського Успенського братства, 1708 р. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 1, спр. 8.
4. Сторінки Псалтиря. – Львів, друкарня Ставропігійського Успенського братства, 1708 р. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 1, спр. 8, арк. 90 зв.-91..

Сторінки Псалтиря. – Львів, друкарня Ставропігійського Успенського братства, 1708 р. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 1, спр. 8, арк. 90 зв.-91.
5. Октоїх сиріч осмогласнік. – Львів, друкарня Ставропігійського Успенського братства, 1715 р. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 1, спр. 9. .

Октоїх сиріч осмогласнік. – Львів, друкарня Ставропігійського Успенського братства, 1715 р. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 1, спр. 9.
6. Сторінки Октоїху… – Львів, друкарня Ставропігійського Успенського братства, 1715 р. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 1, спр. 9, арк. 1 зв.-2. .

Сторінки Октоїху… – Львів, друкарня Ставропігійського Успенського братства, 1715 р. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 1, спр. 9, арк. 1 зв.-2.
7. Літургікон си есть служебник… – Унів, друкарня Успенського монастиря, 1733 р. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 1, спр. 11..

Літургікон си есть служебник… – Унів, друкарня Успенського монастиря, 1733 р. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 1, спр. 11.
8. Сторінка Літургікону… – Унів, друкарня Успенського монастиря, 1733 р. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 1, спр. 11, арк. 263..

Сторінка Літургікону… – Унів, друкарня Успенського монастиря, 1733 р. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 1, спр. 11, арк. 263.