Події, що наближали незалежність нашої держави

«Події, що наближали незалежність нашої держави»

«(з нагоди 28-ї річниці незалежності України та
«до 90-річчя створення Організації українських націоналістів)
«Держава не твориться в будучині,
Держава будується нині…»
Олег Ольжич

У рамках заходів, приурочених до 28-ї річниці незалежності України та з нагоди 90-річчя створення Організації українських націоналістів (ОУН), Центральний державний архів зарубіжної україніки презентує виставковий онлайн проект «Події, що наближали незалежність нашої держави».

У державотворчих процесах ХХ століття та виборюванні нашої незалежності брали участь як окремі діячі, так і потужні українські організації (зокрема, закордонні). Серед них – Організація українських націоналістів, 90-річчя створення якої відзначається цього року як в Україні, так і за кордоном.

Хронологічно документи виставки охоплюють період 1929–1996 рр. та утворюють три розділи. Документи першого розділу висвітлюють окремі віхи історії ОУН, що постала 3 лютого 1929 р. у Відні на Першому конгрес українських націоналістів. В «Устрої Організації українських націоналістів», затвердженому на ІІІ-му Великому зборі українських націоналістів, що відбувся 30 серпня 1947 р. за кордоном, читаємо: «ОУН – це політико-революційна організована форма українського націоналізму, передовий загін українського народу в боротьбі за його національне і соціяльне визволення.

ОУН – це спадкоємець і носій духових і збройних змагань українського народу в боротьбі за здобуття і закріплення своєї суверенної і Соборної Держави».

Другий розділ присвячений очільникам та активним діячам ОУН, серед яких – Євген Коновалець, Андрій Мельник, Микола Капустянський, Олег Штуль-Жданович, Денис Квітковський, Микола Плав’юк, Павло Дорожинський. Їх ідеї, прагнення, думки та заклики ще й сьогодні залишаються актуальними. Так, ще у лютому 1969 р. Денис Квітковський зазначав: «Ми і тальки ми можемо предложити світові нашу автентичну, правдиву, несфальшовану метрику нашого народження як нації і доказати наше існування як дорослої уже, здібної до самостійного життя національної громади. Це тяжка, затяжна, й мабуть кривава боротьба. Але без неї нам не обійтися».

Документи третього розділу висвітлюють важливі події та заходи, ювілейні дати в історії цієї організації.

Учасники І-го Конгресу українських націоналістів, [1929 р.]
ЦДАЗУ, з колекції Павла Дорожинського, на етапі науково-технічного опрацювання
Фрагменти засад Організації українських націоналістів, виголошені на 1-му Великому зборі українських націоналістів (ВЗУН), [1940] р.
ЦДАЗУ, ф. 59, оп. 1, спр. 1, арк. 1, 1 зв., 2
Обкладинка «Програми Організації українських націоналістів», затверджена на III-у ВЗУН, 30 серпня 1947 р.
ЦДАЗУ, ф. 59, оп. 1, спр. 2, арк. 1
Фрагмент «Програми Організації українських націоналістів», затверджена на III-у ВЗУН, 30 серпня 1947 р.
ЦДАЗУ, ф. 59, оп. 1, спр. 2, арк. 2, 3, 3 зв.
Обкладинка «Резолюції III-го Великого збору українських націоналістів», 1947 р.
ЦДАЗУ, ф. 59, оп. 1, спр. 3, арк. 1
«Резолюції III-го Великого збору українських націоналістів», 1947 р.
ЦДАЗУ, ф. 59, оп. 1, спр. 3, арк. 2, 2 зв.
Обкладинка брошури «Устрій Організації українських націоналістів», 1947 р.
ЦДАЗУ, з колекції Павла Дорожинського, на етапі науково-технічного опрацювання
Фрагмент «Устрою Організації українських націоналістів», 1947 р.
ЦДАЗУ, з колекції Павла Дорожинського, на етапі науково-технічного опрацювання
Комунікат із зверненням до членів ОУН, 10 лютого 1948 р.
ЦДАЗУ, ф. 59, оп. 1, спр. 8. арк. 11–11 зв.
«Деклярація Проводу українських націоналістів», 1954 р.
ЦДАЗУ, ф. 59, оп. 1, спр. 6, арк. 24–25
Декалог «10 заповідей українця-націоналіста», б/д
ЦДАЗУ, ф. 59, оп. 1, спр. 12, арк. 3
Фрагмент проекту «Деклярації Дев’ятого Великого Збору Українських націоналістів», б/д
ЦДАЗУ, ф. 59, оп. 1, спр. 3, арк. 19–19 зв.

Стаття «В ІІ річницю Ротердаму».
«Націоналістична пресова служба», ч. 15, 8 травня 1940 р.
ЦДАЗУ, ф. 59, оп. 1, спр. 9, арк. 1
Стаття «Євген Коновалець».
«Крила», Нью-Йорк, ч. 2, 2 травня 1951 р.
ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 2022
Стаття «В ІІ річницю Ротердаму».
«Націоналістична пресова служба», ч. 15, 8 травня 1940 р.
ЦДАЗУ, ф. 59, оп. 1, спр. 9, арк. 1
Програма заходів, приурочених до 35-ї річниці смерті Євгена Коновальця, 1973 р.
ЦДАЗУ, ф. 61, оп. 1, спр. 7, арк. 46–46 зв.
Стаття «35 років тому не стало Великої Людини – Євгена Коновальця».
«Український голос», 27 травня 1973 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6570-О
Ілюстрація «Полковник Євген Коновалець (1891–1938)», б/д
ЦДАЗУ, ф. 41, оп. 1, спр. 5, арк. 8 зв.
Представники українського націоналістичного руху на могилі полковника Євгена Коновальця, серед них – Микола Капустянський, Андрій Мельник, Степан Бандера (справа наліво). Роттердам, 1958 р.
ЦДАЗУ, з колекції Павла Дорожинського, на етапі науково-технічного опрацювання
Текст «Розмови з полк. А. Мельником».
«Новий шлях», Вінніпег, ч. 96, 14 грудня 1946 р.
ЦДАЗУ, ф. 59, оп. 1, спр. 5, арк. 2–3 зв.
Запрошення від ОДВУ та інших організацій на урочистості на честь Голови ПУН Андрія Мельника, 6 липня 1957 р.
ЦДАЗУ, ф. 39, оп. 1, спр. 42, арк. 2 зв.
Фрагмент статті «На службі нації».
«Інформаційний бюлетень», ч. 1, січень-лютий 1961 р.
ЦДАЗУ, ф. 59, оп. 1, спр. 17, арк. 66–66 зв.
Стаття «Борець за українське визволення».
«ОВИД», ч. 4, жовтень-грудень 1964 р.
ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., № 2365
Андрій Мельник та Микола Капустянський, [не пізніше 1964 р.]
ЦДАЗУ, ф. 30, оп. 1, спр. 94, арк. 4
Стаття О. Штуля-Ждановича «Ідеї ОУН в історичній пробі».
«Наш шлях», р. V, 1946 р.
ЦДАЗУ, ф. 59, оп. 1, спр. 29, арк. 86 зв.–87 зв.
Повідомлення «Зустріч з Головою ПУН». «ОВИД», ч. 4, 1966 р.
ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 2373
Стаття «Життєвий шлях сл. п. Олега Штуля-Ждановича», [1978 р.]
ЦДАЗУ, з колекції Павла Дорожинського, на етапі науково-технічного опрацювання
Денис Квітковський, голова Проводу українських націоналістів, б/д
ЦДАЗУ, з колекції Павла Дорожинського, на етапі науково-технічного опрацювання
Стаття Дениса Квітковського-Квітки «Право на самовизначення», 16 лютого 1969 р.
ЦДАЗУ, ф. 59, оп. 1, спр. 62, арк. 43
Доповідь Миколи Плав’юка «Доцільність і можливість координації дії українських націоналістичних суспільно-громадських формацій поза межами України», б/д
ЦДАЗУ, ф. 59, оп. 1, спр. 7, арк. 67–68 зв.
Микола Плав’юк та Павло Дорожинський під час XIII ВЗУН. Київ, 10 травня 1996 р.
ЦДАЗУ, з колекції Павла Дорожинського, на етапі науково-технічного опрацювання
Лист Миколи Плав’юка до Павла Дорожинського із запрошенням взяти участь у роботі ХІІ ВЗУН, березень 1993 р.
ЦДАЗУ, з колекції Павла Дорожинського, на етапі науково-технічного опрацювання
Лист Миколи Плав’юка до Павла Дорожинського із запрошенням взяти участь у роботі ХІІ ВЗУН, березень 1993 р.
ЦДАЗУ, з колекції Павла Дорожинського, на етапі науково-технічного опрацювання

Розділ ІII

Вірш [Олеся Бабія] «Марш Українських Націоналістів», б/д
ЦДАЗУ, ф. 59, оп. 1, спр. 27, арк. 88
Бланк грамоти Проводу Організації українських націоналістів, [1930-ті рр.]
ЦДАЗУ, ф. 59, оп. 1, спр. 5, арк. 1
Афіша концерту Вінніпезького відділу Молодих українських націоналістів, 7 грудня 1947 р.
ЦДАЗУ, ф. 41, оп. 1, спр. 44, арк. 43
«Листівка у 25-ліття ОУН, видана у Франції», [1954 р.] «ОУН 1929–1954», 1955 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 87-О
Мелодія і текст пісні на слова Олега Ольжича «Розкрийте зіниці», б/д «ОУН 1929–1954», 1955 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 87-О
«Молитва українського націоналіста», [не раніше 1955 р.] «Інформатор», ч. 1, 6 листопада 1956 р.
ЦДАЗУ, ф. 59, оп. 1, спр. 17, арк. 58 зв.
Обкладинка до статті «ХХХ-річчя Першого Конґресу українських націоналістів», 19 лютого 1959 р.
ЦДАЗУ, ф. 59, оп. 1. спр. 9, арк. 92
Стаття «ХХХ-річчя Першого Конґресу українських націоналістів», 19 лютого 1959 р.
ЦДАЗУ, ф. 59, оп. 1. спр. 9, арк. 92 зв.–93 зв.
Лист Дениса Квітковського до Євгена Мастикаша щодо підготовки «Здвигу українців Америки і Канади з 40-річчя ОУН». Детройт, 15 червня 1969 р.
ЦДАЗУ, ф. 39, оп. 1, спр. 12, арк. 11