До 55-річчя створення Світової координаційної ради Ідеологічно споріднених націоналістичних організацій

Документальна онлайнова виставка «До 55-річчя створення Світової координаційної ради Ідеологічно споріднених націоналістичних організацій» присвячена утворенню потужного громадського об’єднання із організацій націоналістичного спрямування під абревіатурою ІСНО, які діяли у різних країнах світу. До потужного об’єднання системи СКР ІСНО на піку його діяльності входили 35 організацій із 8 країн світу, у тому числі: громадські, жіночі, молодіжні та інші. СКР ІСНО також стояла у витоків створення Світового конгресу вільних українців (СКВУ в 1967 р., а з 1993 р. – Світовий конгрес українців), що представляє інтереси понад 20 мільйонів українців із 133 країн світу. Єдність цілей і узгодженість дій ІСНО дала можливість сформувати у зарубіжних українців спільні погляди на ідеологічні методи боротьби, зберегти розпорошені українські спільноти поза межами України, поширювати культурні надбання українського народу, здійснювати національне виховання молодого покоління, доносити правдиву інформацію про життя в Україні, проводили громадсько-політичні акції і різноманітні культурно-освітні заходи, спрямовані на координацію дій та підтримку руху на здобуття Україною незалежності.

Виставка «До 55-річчя створення Світової координаційної ради Ідеологічно споріднених націоналістичних організацій» складається з трьох розділів. Перший – «Біля витоків утворення ІСНО», присвячений підготовці та проведенню установчої конференції ІСНО (27–28 червня 1964 р.) у Вашингтоні, де було створено Координаційну раду Ідеологічно споріднених націоналістичних організацій (КР ІСНО). Ініціатором проведення установчої конференції було Українське національне об’єднання (УНО) Канади (голова – Микола Плав’юк) та Організація державного відродження України (ОДВУ) США (голова – Богдан Гнатюк), які разом з іншими націоналістичними організаціями Європи та Америки, що мали спільну мету, програми та методи боротьби по досягненню ними поставлених завдань націоналістичного руху. Між цими організаціями, що прагнули до об’єднання, було налагоджено постійне листування, пояснення та поширення програмних завдань, влаштування студійних конференцій, ідеологічних семінарів тощо. Так, у листі Президії УНО Канади до проводів ІСНО (30 грудня 1963 р.) йдеться про «вияв всесторонної піддержки від заінтересованих організацій» у справі проведення установчої конференції ІСНО.

У другому розділі «Діяльність КР (СКР) ІСНО» представлена добірка документів, що розкриває багатогранну діяльність ІСНО, а саме: як Координаційної ради ІСНО (КР ІСНО) в 1964–1982 рр., а з 1982–1991 рр. – Світової координаційної ради ІСНО (СКР ІСНО). Серед документів – програми, протоколи засідань Президії та Екзекутиви ІСНО, постанови, рішення конференцій та нарад ІСНО, листування, комунікати, обіжні листи, фотографії очільників організації тощо. Документи розкривають роль і значення керівних та виконавчих органів СКР ІСНО для координації дій як у внутрішньому середовищі політичної еміграції, так і у боротьбі за відновлення незалежності України.

Третій розділ «Внесок ІСНО у збереження національної пам’яті українського народу» розповідає про відзначення видатних дат та вшанування пам’яті визначних діячів української діаспори (Євгена Коновальця, Андрія Мельника, Олега Ольжича, Олени Теліги та ін.) шляхом проведення різноманітних культурно-просвітницьких заходів за участі української громадськості. До розділу увійшло листування Президії СКР ІСНО із націоналістичними організаціями та окремими особами (1979–1991 рр.) щодо організаційних моментів проведення таких заходів, некрологи, статті, спогади, присвячені вшануванню громадсько-політичних діячів, що проводило об’єднання ІСНО.

Основу виставки склали 55 документів №№ 37, 38, 39 із архівних фондів ЦДАЗУ, довідково-інформаційного (бібліотечного) фонду та документів із колекції Павла Дорожинського, фонду № 75, що наразі перебуває на етапі науково-технічного опрацювання. Хронологічно документи виставки охоплюють період 1963–1991 рр.


Програмні заходи Конференції Ідеологічно споріднених націоналістичних організацій (ІСНО). Торонто, 2 листопада 1963 р.
ЦДАЗУ, ф. 38, оп. 1, спр. 3, арк. 5

Лист Президії Українського національного об’єднання (УНО) Канади до керівництва організацій ІСНО щодо організаційних заходів проведення Конференції ІСНО. Торонто, 30 грудня 1963 р.
ЦДАЗУ, ф. 38, оп. 1, спр. 3, арк. 11

Лист Голови Президії УНО Канади Миколи Плав’юка до Аркадія Жуковського з пропозиціями до програми установчої Конференції ІСНО, 31 грудня 1963 р.
ЦДАЗУ, ф. 38, оп. 1, спр. 3, арк. 13

Лист Українського товариства «Відродження» в Республіці Аргентині до Президії УНО Канади щодо участі у Конференції ІСНО. Буенос-Айрес, 6 лютого 1964 р.
ЦДАЗУ, ф. 38, оп. 1, спр. 4, арк. 43

Лист Головної управи Української національної єдності у Франції до Президії УНО Канади щодо скликання Конференції ІСНО. Париж, 7 лютого 1964 р.
ЦДАЗУ, ф. 38, оп. 1, спр. 4, арк. 45

«Особовий склад поодиноких комісій Конференції ІСНО у Вашінґтоні, ЗДА». Нью-Йорк, 19 квітня 1964 р.
ЦДАЗУ, ф. 38, оп. 1, спр. 4, арк. 111
Протокол спільної наради Президії УНО Канади та Організації державного відродження України (ОДВУ) щодо скликання Конференції ІСНО. Торонто, 9 лютого 1964 р.
ЦДАЗУ, ф. 38, оп. 1, спр. 5, арк. 1–2

Список представників організацій, запрошених до участі у Конференції ІСНО у Вашингтоні, травень 1964 р.
ЦДАЗУ, ф. 38, оп. 1, спр. 6, арк. 4
«Деклярація зібраних на Конвенції у Вашінґтоні членів Братніх Організацій», травень 1964 р.
ЦДАЗУ, ф. 38, оп. 1, спр. 4, арк. 216–217

Заяви представниць Організації українок Канади імені Ольги Басараб на підтвердження участі у Конференції ІСНО. Торонто, 12 червня 1964 р.
ЦДАЗУ, ф. 38, оп. 1, спр. 4, арк. 197
«Анкета-опитування для представників комісій Конференції ІСНО, [28 квітня 1964 р.]
ЦДАЗУ, ф. 38, оп. 1, спр. 4, арк. 135–136

Програма відкриття пам’ятника Тарасу Шевченку і Конференції ІСНО у Вашингтоні 27–28 червня 1964 р.
ЦДАЗУ, ф. 38, оп. 1, спр. 6, арк. 2
Фрагмент статті Миколи Плав’юка «Доцільність [та] можливість координації [дій] українських націоналістичних суспільно-громадських [формацій] поза межами України», присвяченої ідеї створення ІСНО. Торонто, червень 1964  .
ЦДАЗУ, ф. 38, оп. 1, спр. 6, арк. 28–29
Проект «Статуту-правильника Ідеологічно-споріднених націоналістичних організацій». Вашингтон, 27–28 червня 1964 р.
ЦДАЗУ, ф. 38, оп. 1, спр. 22, арк. 5–7

Повідомлення «Конференція Ідеологічно споріднених націоналістичних організацій». «Новий шлях», 18 липня 1964 р.
ЦДАЗУ, ф. 38, оп. 1, спр. 35, арк. 49
Постанови установчої Конференції ІСНО. Вашингтон, червень 1964 р.
ЦДАЗУ, ф. 38, оп. 1, спр. 6, арк. 38–39
Микола Плав’юк, Голова Президії КР ІСНО, 1960-і рр.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 64-О
Лист Голови КР ІСНО Миколи Плав’юка до невстановленої особи щодо підготовки Світового конгресу українців, 1 січня 1965 р.
ЦДАЗУ, ф. 39, оп. 1, спр. 28, арк. 1
Пропозиції Президії Координаційної ради Ідеологічно споріднених націоналістичних організацій щодо підготовки і проведення Світового конгресу українців, 1965 р.
ЦДАЗУ, ф. 39, оп. 1, спр. 28, арк. 4–5
Доповідь Голови Комісії молоді КР ІСНО Ольги Репетило «Завдання Комісії Молоді Координаційної ради ІСНО». Клівленд, 27 лютого 1966 р.
ЦДАЗУ, ф. 37, оп. 1, спр. 36, арк. 24–26
Повідомлення «Наради представників ІСНО в Клівеленді, ЗДА». «Бюлетень Координаційної ради Ідеологічно споріднених націоналістичних організацій», ч. 2, березень 1966 р.
ЦДАЗУ, ф. 38, оп. 1, спр. 36, арк. 15–19
Повідомлення «Інформації про наради підготовчого комітету ПАУК для скликання Світового конґресу українців». «Бюлетень Координаційної ради Ідеологічно споріднених націоналістичних організацій», ч. 3, червень 1966 р.
ЦДАЗУ, ф. 38, оп. 1, спр. 36, арк. 27–28
Інформаційне повідомлення «Відбуття Світового конґресу вільних українців у зв’язку з прого[ло]шенням маніфесту про його скликання». «Бюлетень Координаційної ради Ідеологічно споріднених націоналістичних організацій», ч. 4, лютий 1967 р.
ЦДАЗУ, ф. 38, оп. 1, спр. 35, арк. 35–36
Заява очільників Президії КР ІСНО Богдана Гнатюка та Євгена Мастикаша щодо нового складу Президії КР ІСНО та збору коштів для українських політичних в’язнів в СРСР. Обіжний лист, ч. 1, січень 1968 р.
ЦДАЗУ, ф. 38, оп. 1, спр. 10, арк. 4
Лист очільників Президії КР ІСНО Богдана Гнатюка та Євгена Мастикаша щодо створення Комітету допомоги і оборони українських політичних в’язнів у СРСР. Обіжний лист, ч. 2, 15 березня 1968 р.
ЦДАЗУ, ф. 38, оп. 1, спр. 10 , арк. 5
Звернення очільників Президії КР ІСНО Богдана Гнатюка та Євгена Мастикаша до Крайових осередків ІСНО щодо координації дій для допомоги українським політичним в’язням у СРСР, участі української делегації у Міжнародній конференції з прав людини в Тегерані, 2 квітня 1968 р.
ЦДАЗУ, ф. 37, оп. 1, спр. 4, арк. 13
Резолюції учасників маніфестації «За права людини». Нью-Йорк, Торонто, 1968 р.
ЦДАЗУ, ф. 37, оп. 1, спр. 4, арк. 14–17
Фрагмент доповіді секретаря Президії КР ІСНО Євгена Мастикаша «Роля і місце наших організацій ІСНО у країнах нашого поселення» на Конференції ІСНО. Буенос-Айрес, грудень 1971 р.
ЦДАЗУ, ф. 38, оп. 1, спр. 12, арк. 10–13

Лист Голови Президії КР ІСНО Леоніда Філя до Центральної управи ОДВУ з нагоди відкриття пам’ятника Тарасові Шевченкові у Парагваї, 18 жовтня 1976 р.
ЦДАЗУ, ф. 39, оп. 1, спр. 28, арк. 9
Фрагмент доповіді секретаря Президії КР ІСНО Євгена Мастикаша «Роля і місце наших організацій ІСНО у країнах нашого поселення» на Конференції ІСНО. Буенос-Айрес, грудень 1971 р.
ЦДАЗУ, ф. 38, оп. 1, спр. 12, арк. 10–13

Лист очільників СКР ІСНО Павла Дорожинського та Михайла Гереця щодо організаційних питань з підготовки проведення Конференції СКР ІСНО, 20 березня 1982 р.
ЦДАЗУ, ф. 37, оп. 1, спр. 43, арк. 139–140
Запрошення та програма Конференції Координаційної ради Ідеологічно споріднених націоналістичних організацій. Нью-Йорк, 3 липня 1982 р.
ЦДАЗУ, ф. 37, оп. 1, спр. 21, арк. 7 зв.–8
Бланк заяви учасників Конференції Координаційної ради Ідеологічно споріднених націоналістичних організацій, 1982 р.
ЦДАЗУ, ф. 37, оп. 1, спр. 43, арк. 141
Протокол засідання Президії СКР ІСНО щодо обговорення зустрічі делегації СКР ІСНО з митрополитом Мстиславом (Скрипником), Нью-Йорк, 16 жовтня 1982 р.
ЦДАЗУ, ф. 38, оп. 1, спр. 9, арк. 5а
Запрошення та програма Конференції Координаційної ради Ідеологічно споріднених націоналістичних організацій. Нью-Йорк, 3 липня 1982 р.
ЦДАЗУ, ф. 37, оп. 1, спр. 21, арк. 7 зв.–8
Повідомлення КР ІСНО «Представники українського націоналістичного руху – СКР ІСНО на авдієнції у Митрополита Мстислава», [1982 р.]
ЦДАЗУ, ф. 38, оп. 1, спр. 20, арк. 33–34
Протокол І з’їзду Українських молодіжних організацій, що діяли у складі СКР ІСНО. Гамільтон, [1983 р.]
ЦДАЗУ, ф. 37, оп. 1, спр. 7, арк. 24–25
Лист секретаря Світової координаційної ради молоді ІСНО Віри Дорожинської до Голови Проводу українських націоналістів Миколи Плав’юка щодо виходу першого примірника «Бюлетеню СКР Молоді ІСНО», 14 березня 1984 р.
ЦДАЗУ, ф. 38, оп. 1, спр. 7, арк. 28
Лист референта жіноцтва СКР ІСНО Віри Дорожинської до Голови Організації українок Канади ім. О. Басараб щодо координації дій жіночих організацій ІСНО, 1 липня 1987 р.
ЦДАЗУ, ф. 37, оп. 1, спр. 31, арк. 33
План праці СКР ІСНО на 1991–1992 рр. Торонто, 20 березня 1991 р.
ЦДАЗУ, ф. 38, оп. 1, спр. 32, арк. 1–7
Тези щодо підготовки Конференції ІСНО, б/д
ЦДАЗУ, ф. 38, оп. 1, спр. 33, арк. 15–15 зв.
Звернення очільників СКР ІСНО Павла Дорожинського та Олександера Скоценя до української спільноти в діаспорі на підтримку українських демократичних сил та проти підписання союзного договору, серпень 1991 р. ЦДАЗУ, ф. 38, оп. 1, спр. 30, арк. 11–13
Листівка із зображенням Євгена Коновальця, Симона Петлюри та Андрія Мельника, б/д
ЦДАЗУ, ф. 38, оп. 1, спр. 27, арк. 53
Комунікат очільників СКР ІСНО Павла Дорожинського та Володимира Михайліва щодо вшанування роковин від дня смерті полк. Євгена Коновальця, травень 1983 р.
ЦДАЗУ, ф. 38, оп. 1, спр. 23, арк. 7–8
Лист очільників СКР ІСНО Павла Дорожинського та Володимира Михайліва до Крайових організацій щодо відзначення річниці державності Карпатської України та вшанування пам’яті Олега Ольжича та Андрія Мельника. Обіжний лист, ч. 1/14, 20 лютого 1984 р.
ЦДАЗУ, ф. 38, оп. 1, спр. 10, арк. 19–21
Звернення Президії СКР ІСНО до української громадськості щодо вшанування пам’яті Симона Петлюри та Євгена Коновальця, березень 1991 р.
ЦДАЗУ, ф. 38, оп. 1, спр. 30, арк. 9–10
Титульний аркуш програми заходів СКР ІСНО «Святочна Академія на пошану пам’яти полк. Андрія Мельника, голови Проводу українських націоналістів у 20-і роковини його смерти», 3 листопада 1984 р.
ЦДАЗУ, ф. 38, оп. 1, спр. 29, арк. 2
Програма заходів СКР ІСНО щодо вшанування пам’яті голови ПУН Андрія Мельника, 3 листопада 1984 р.
ЦДАЗУ, ф. 38, оп. 1, спр. 29, арк. 3
Олег Штуль-Жданович, голова ПУН (1964–1977), б/д
ЦДАЗУ, із колекції Павла Дорожинського, перебуває на етапі науково-технічного опрацювання.
Денис Квітковський, голова ПУН (1977–1979), б/д
ЦДАЗУ, із колекції Павла Дорожинського, перебуває на етапі науково-технічного опрацювання.
Повідомлення очільників СКР ІСНО Леоніда Філя та Євгена Мастикаша про смерть голови ПУН Дениса Квітковського, 1979 р.
ЦДАЗУ, ф. 38, оп. 1, спр. 13, арк. 5
Звернення голови СКР ІСНО Павла Дорожинського до осередків ІСНО щодо вшанування пам’яті Олега Штуля-Ждановича, 18 жовтня 1982 р.
ЦДАЗУ, ф. 38, оп. 1, спр. 20, арк. 35–36
Афіша Президії СКР ІСНО, приурочена вшануванню пам’яті Олени Теліги, б/д
ЦДАЗУ, ф. 38, оп. 1, спр. 30, арк. 6
«Звернення «В 40-річчя смерти Олега Ольжича», [1984 р.]
ЦДАЗУ, ф. 38, оп. 1, спр. 30, арк. 1–2
Стаття Павла Дорожинського «Величній жінці – героїні Олені Телізі», б/д
ЦДАЗУ, ф. 38, оп. 1, спр. 44, арк. 18–19