Театральне життя українців за кордоном

Документальна виставка «Театральне життя українців за кордоном»

Всесвітній день театру (World Theatre Day) встановлений в 1961  році IX конгресом Міжнародного інституту театру (International Theatre Institute, ITI) і щорічно 27 березня відзначається Центрами ITI і міжнародними театральними товариствами.

Слово «театр» (греч. theatron, місце для видовищ, видовище) – рід мистецтва, а також будівля, призначена для представлення драматичних творів перед публікою. Традиційно включає сцену – майданчик, де відбувається дія, – і зал для глядачів.

Запропонована документальна виставка охоплює період з 1914 по 1995 рр., ілюструє становлення та розвиток театрального життя українців за кордоном. Виставка складається з трьох розділів.

У першому розділі представлені документи, які демонструють зародження театрального життя у військових таборах, в яких опинились українці під час та після завершення українських визвольних змагань. Зокрема, на виставці представлені матеріали, що відображають існування численних драматичних товариств і театрів у Фрайштадті, Ланцуті, Щипіорно, Німецькому Яблонному. У таборових часописах розповідається про вистави, які ставились на сценах, багато приділено уваги позитивам та недолікам організації театрального життя.

Другий розділ виставки присвячений Українському народному театру у Пряшеві. Зокрема, його робота ілюстрована програмками вистав, фотографій театрального життя. Цінним є документ, в якому висвітлено підсумок роботи театру за 10 років його існування. Крім того, вміщено машинопис драми «Золоті ключі срібної землі» (1955) Василя Степановича Ґренджі-Донського (1897–1974), видатного українського письменника та драматурга, який з кінця 1939 р. жив і творив у еміграції в Словаччині.

Третій розділ виставки знайомить із театральним життям українців у Канаді та США. Театральне мистецтво у вигляді аматорських гуртків в цих країнах зародилось на межі ХІХ-ХХ ст. У середині ХХ ст. українське театральне життя пожвавилось завдяки прибуттю нових творчих сил. На чолі театральних колективів стояли вже професійні актори та режисери. Серед них – Володимир Блавацький, подружжя Йосип Гірняк та Олімпія Добровольська та ін., про діяльність яких розповідають документи виставки.

Історія розвитку українського театру на еміграції, творчість окремих його представників стали темами досліджень театральних критиків В. Ревуцького, Н. Ґеркен-Русової, Ю. Шереха та ін.

Розділ 1

1. Посвідчення С. Антоненка як члена «Драматичного товариства ім. Івана Котляревського» у таборі для військовополонених у Фрайштадті. 1915 р. ЦДАЗУ, ф. 7, оп. 1, спр. 4, арк. 3.

Посвідчення С. Антоненка як члена «Драматичного товариства ім. Івана Котляревського» у таборі для військовополонених у Фрайштадті. 1915 р. ЦДАЗУ, ф. 7, оп. 1, спр. 4, арк. 3.
2. Сцена Драматичного театру ім. Івана Котляревського Фрайштадт, 1915–1917 рр. ЦДАЗУ, ф. 7, оп. 1, спр. 6, арк. 3

Сцена Драматичного театру ім. Івана Котляревського Фрайштадт, 1915–1917 рр. ЦДАЗУ, ф. 7, оп. 1, спр. 6, арк. 3
3. Сценка з вистави Драматичного театру ім. Івана Котляревського Фрайштадт, 1915–1917 рр. ЦДАЗУ, ф. 7, оп. 1, спр. 6, арк.27.

Сценка з вистави Драматичного театру ім. Івана Котляревського Фрайштадт, 1915–1917 рр. ЦДАЗУ, ф. 7, оп. 1, спр. 6, арк.27.
4. Повідомлення про театр української бригади ім. Винниченка у таборі Німецьке Яблонне, «Голос табора», ч. 5, 1919 р. ЦДАЗУ, ф. 12, оп. 2, спр. 57, арк. 22 зв.

Повідомлення про театр української бригади ім. Винниченка у таборі Німецьке Яблонне, «Голос табора», ч. 5, 1919 р. ЦДАЗУ, ф. 12, оп. 2, спр. 57, арк. 22 зв.
5. Театральні новини у таборі Німецьке Яблонне, «Голос табора», № 5, 1920 р. ЦДАЗУ, ф. 12, оп. 2, спр. 57, арк. 70.

Театральні новини у таборі Німецьке Яблонне, «Голос табора», № 5, 1920 р. ЦДАЗУ, ф. 12, оп. 2, спр. 57, арк. 70.
6. Повідомлення про театр ім. Т. Шевченка у таборі Ланцут, «Наша зоря», ч. 7-8, 1921 р. ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр.71, арк. 26.

Повідомлення про театр ім. Т. Шевченка у таборі Ланцут, «Наша зоря», ч. 7-8, 1921 р. ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр.71, арк. 26.
7. Ф. Крушинський «Мотря Кочубеївна», трагедія в 5 актах, «Веселка», ч. 2, 1922 р. ЦДАЗУ, ф.15, оп. 1, спр. 65, арк. 72 зв.

Ф. Крушинський «Мотря Кочубеївна», трагедія в 5 актах, «Веселка», ч. 2, 1922 р. ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 65, арк. 72 зв.
8. Афіша вистави С. Черкасенка «Казки старого млина» драматичного товариства ім. М. Садовського, 28 грудня 1922 р., Щипіорно. ЦДАЗУ, ф. 16, оп. 1, спр. 9, арк. 1.

Афіша вистави С. Черкасенка «Казки старого млина» драматичного товариства ім. М. Садовського, 28 грудня 1922 р., Щипіорно. ЦДАЗУ, ф. 16, оп. 1, спр. 9, арк. 1.

Розділ 2

1. В. А. Баволяр, директор Українського Народного Театру в Пряшеві. ЦДАЗУ, ф. 16, оп. 1, спр. 11, арк. 34 зв.

В. А. Баволяр, директор Українського Народного Театру в Пряшеві. ЦДАЗУ, ф. 16, оп. 1, спр. 11, арк. 34 зв.
2. В. А. Баволяр «Вторая годовщина УНТ». ЦДАЗУ, ф. 16, оп. 1, спр. 11, арк. 35.

В. А. Баволяр «Вторая годовщина УНТ». ЦДАЗУ, ф. 16, оп. 1, спр. 11, арк. 35.
3. Вистава «Втрачений лист» І. Л. Караджале. ЦДАЗУ, ф. 16, оп. 1, спр. 12, арк. 90 зв.

Вистава «Втрачений лист» І. Л. Караджале. ЦДАЗУ, ф. 16, оп. 1, спр. 12, арк. 90 зв.
4. Вистава «Баба Яга і прокляті брати» Є. Шварца. ЦДАЗУ, ф. 16, оп. 1, спр. 14, арк. 21 зв.

Вистава «Баба Яга і прокляті брати» Є. Шварца. ЦДАЗУ, ф. 16, оп. 1, спр. 14, арк. 21 зв.
5. Програмка з вистави М. Старицького «Ой не ходи Грицю та на вечорниці», 2 березня 1946 р. ЦДАЗУ, ф. 16, оп. 1, спр. 11, арк. 2.

Програмка з вистави М. Старицького «Ой не ходи Грицю та на вечорниці», 2 березня 1946 р. ЦДАЗУ, ф. 16, оп. 1, спр. 11, арк. 2.
6. Підсумок роботи Українського народного театру в Пряшеві за 1946 –1956 рр. ЦДАЗУ, ф. 16, оп. 1, спр. 13, арк. 56 зв.

Підсумок роботи Українського народного театру в Пряшеві за 1946 –1956 рр. ЦДАЗУ, ф. 16, оп. 1, спр. 13, арк. 56 зв.
7. В. Ґренджа-Донський «Золоті ключі срібної землі». 1955 р. ЦДАЗУ, ф. 13, оп. 3, спр. 3, арк. 1, 12.

В. Ґренджа-Донський «Золоті ключі срібної землі». 1955 р. ЦДАЗУ, ф. 13, оп. 3, спр. 3, арк. 1, 12.

Розділ 3

1. Просвітно-драматичне товариство ім. М. Заньковецької, Вінніпег, 1914 р. М. Г. Марунчак «Історія українців Канади», Т. І (Вінніпег, 1991) ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 83О

Просвітно-драматичне товариство ім. М. Заньковецької, Вінніпег, 1914 р. М. Г. Марунчак «Історія українців Канади», Т. І (Вінніпег, 1991) ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 83О
2. Титульний аркуш драми Ол. Лугового і Т. Павличенка «Віра Бабенко» (Саскатун, 1936) ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 2025О

Титульний аркуш драми Ол. Лугового і Т. Павличенка «Віра Бабенко» (Саскатун, 1936) ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 2025О
3. В. Блавацький – актор і режисер, б /д В. Маруняк «Українська еміграція в Німеччині і Австрії по другій світовій війні», Т. І (Мюнхен, 1985) ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 2062О

В. Блавацький – актор і режисер, б /д В. Маруняк «Українська еміграція в Німеччині і Австрії по другій світовій війні», Т. І (Мюнхен, 1985) ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 2062О
4. Перелік ролей В. Блавацького, зіграних ним на еміграції. В. Ревуцький «В орбіті світового театру» (Київ-Харків-Нью-Йорк, 1995) ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 1117О

Перелік ролей В. Блавацького, зіграних ним на еміграції. В. Ревуцький «В орбіті світового театру» (Київ-Харків-Нью-Йорк, 1995) ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 1117О
5. Стаття І. К. «”Оргія” Лесі Українки в Театральній студії Й. Гірняка», журнал «Арка» (Німеччина, 1947) ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 57, арк. 43

Стаття І. К. «”Оргія” Лесі Українки в Театральній студії Й. Гірняка», журнал «Арка» (Німеччина, 1947) ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 57, арк. 43
6. Творче подружжя Й. Гірняк та О. Добровольська, Нью-Йорк, 1950-ті рр. Й. Гірняк. «Спомини» (Нью-Йорк, 1982) ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 1074О

Творче подружжя Й. Гірняк та О. Добровольська, Нью-Йорк, 1950-ті рр. Й. Гірняк. «Спомини» (Нью-Йорк, 1982) ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 1074О
7. Титульна сторінка програмки опери А. Рудницького «Анна Ярославна» (Клівленд, 1969) ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 887

Титульна сторінка програмки опери А. Рудницького «Анна Ярославна» (Клівленд, 1969) ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 887
8. Сторінка програмки п’єси Л. Цепинського «Непереможний клич» (1975) ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 998

Сторінка програмки п’єси Л. Цепинського «Непереможний клич» (1975) ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 998
9. П’єса Г. Черінь «Свої люди», календар-альманах «Мітла», 1970 ЦДАЗУ, ф. 22, оп. 1, спр. 1, арк. 1

П’єса Г. Черінь «Свої люди», календар-альманах «Мітла», 1970 ЦДАЗУ, ф. 22, оп. 1, спр. 1, арк. 1
10. П’єса Г. Черінь «Дорога до Києва», б /д ЦДАЗУ, ф. 22, оп. 1, спр. 2, арк. 10

П’єса Г. Черінь «Дорога до Києва», б /д ЦДАЗУ, ф. 22, оп. 1, спр. 2, арк. 10
11. П’єса Г. Черінь «Чекаючи святого Миколая», б /д ЦДАЗУ, ф. 22, оп. 1, арк. 36

П’єса Г. Черінь «Чекаючи святого Миколая», б /д ЦДАЗУ, ф. 22, оп. 1, арк. 36
12. В. Ревуцький – театрознавець, педагог, театральний критик, б /д «Енциклопедія українознавства», Т. 7 (Париж – Нью-Йорк, 1973) ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 41О

В. Ревуцький – театрознавець, педагог, театральний критик, б /д «Енциклопедія українознавства», Т. 7 (Париж – Нью-Йорк, 1973) ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 41О
13. Титульний аркуш книги В. Ревуцького «П’ять великих акторів української сцени» (Париж, 1955) ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 3138О

Титульний аркуш книги В. Ревуцького «П’ять великих акторів української сцени» (Париж, 1955) ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 3138О
14. Н. Ґеркен-Русова – театральний декоратор і театрознавець, б /д «Енциклопедія українознавства», Т. 2 (Париж – Нью-Йорк, 1955-1957) ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 34О

Н. Ґеркен-Русова – театральний декоратор і театрознавець, б /д «Енциклопедія українознавства», Т. 2 (Париж – Нью-Йорк, 1955-1957) ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 34О
15. Титульний аркуш книги Н. Ґеркен-Русової «Героїчний театр» (Лондон, 1957) ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 3143О

«Титульний аркуш книги Н. Ґеркен-Русової «Героїчний театр» (Лондон, 1957) ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 3143О
16. Титульна сторінка книги Ю. Шереха «Друга черга. Література. Театр. Ідеології» (б /м, 1978) ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 1511О

Титульна сторінка книги Ю. Шереха «Друга черга. Література. Театр. Ідеології» (б /м, 1978) ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 1511О