Архівний Фонд 43

Фонд № 43. Українські студентські організації в Австрії

Опис № 1 справ постійного зберігання за 1945 – 1954 роки

п/п

Заголовок справи

Крайні дати документів справи

Кількість аркушів у справі

І. Документи Українського студентського об’єднання в Австрії (УСОА), Представництва українських студентських товариств Австрії (ПУСТА) та інших українських студентських організацій в Австрії

1.1. Організаційно-розпорядчі документи:

1. Статут Українського студентського об’єднання в Австрії (УСОА).

В справі є афіша Першого конгресу українського студентства в Австрії.

Варіанти.

Друк типогр., маш.

червень 1945

– 23 вересня 1945

7

2.

Правильники Представництва українських студентських товариств Австрії (ПУСТА) та Комісії допомоги українському студентству в Австрії (КоДУС).

Варіанти.

Маш., маш. з прав.

26 жовтня 1947,

б/д

8

1.2. Документи з основної діяльності українських студентських організацій в Австрії:

3.

Протоколи конференцій представників студентських організацій в Австрії.

Варіанти.

Маш., маш. з прав., рук.

20 серпня 1947 – 24 березня 1950

66

4.

Звіти з діяльності референтури зовнішніх зв’язків при ПУСТА, з праці КоДУСу, референтури Комісії допомоги ПУСТА, голови ПУСТА, по діяльності українського студентського товариства «Січ» в Граці та ін.

Маш., маш. з прав., рук.

6 серпня 1948 –

29 липня 1954

22

1.3. Листування

5.

Листування українських студентських організацій Австрії з Центральним союзом українського студентства (ЦЕСУС), Українським центральним допомоговим об’єднанням в Австрії (УЦДОА) та іншими українськими організаціями та приватними особами з приводу організації конференції, видання студентського збірника та ін.

Варіанти.

Укр., нім.

Маш., маш. з прав., рук.

26 серпня 1947 – 25 серпня 1954

84

6.

Листування Жуковського А. – голови ПУСТА з приводу проведення конференції в Зальцбурзі в грудні 1947 р. представників українських студентських організацій, з приводу випуску «Студентського прапора» – друкованого органу ПУСТА тощо.

Укр., нім.

Маш., рук.

21 листопада 1947 – 11 квітня 1949,

б/д

18

***

7.

Статистичні дані про кількісний склад та списки членів українських студентських організацій в Австрії.

Маш., рук.

20 вересня 1948 – 18 березня 1950, б/д

13