Архівний Фонд 42

Фонд № 42 Центральний союз українського студентства (ЦЕСУС)

Опис № 1справи постійного зберігання за 1921 – 1967 роки

п/п

Заголовок справи

Крайні дати документів справи

Кількість аркушів у справі

І. Документи Центрального союзу українського студентства 1920-1930-х рр.

1.

Постанови [Другого] та Третього з’їздів представників українських студентських громад в Польщі.

Маш. з прав., рук.

[1921],

б/д

12

2.

Заклик до українських студентів та громадян щодо матеріальної допомоги ЦЕСУСу.

Друк типогр.

28 липня 1924

1

3.

Лист Куницького […] про [Другий] звичайний з’їзд ЦЕСУСу.

Рук. копія

[1924]

2

4.

Документи (листи, запрошення, програми, посвідчення та ін.) Ковальського М. – представника від Української студентської громади в Парижі на ІХ та Х з’їздах Міжнародної Студентської Конфедерації (С.І.Е.).

Укр., англ., італ., фр.

Друк типогр., маш., рук.

23 липня 1927 – 17 серпня 1928,

б/д

20

5.

«В роковини. Українське студентство в минулому й сучасному. ЦеСУС».

Брошура ЦЕСУСу.

Друк типогр.

1938

17

***

6.

Документи (розписка, листи) в справі повернення боргу Орелецького В. Ковальському М.

Маш., рук.

30 серпня 1928 – 21 березня 1929

8

7.

Листи про бойкот ЦЕСУСом професора Смаль-Стоцького Р. та ставлення до цього української студентської корпорації «Запороже» у Варшаві.

Маш.

7 – 30 березня 1931

3

8.

Повідомлення до Префектури поліції Парижу щодо Союзу українських студентів в Парижі.

Фр.

Друк типогр., маш.

4 червня 1938

1

9.

Комунікат ЦЕСУСу в справі арешту Барановського Я.

Маш., рук.

7 червня 1938

1

ІІ. Документи Центрального союзу українського студентства 1945 – 1967 рр.

2.1. Організаційно-розпорядчі документи

10.

Документи (комунікати, резолюції та ін.) Загального студентського з’їзду.

Маш.

3 жовтня 1946 – 30 червня 1947,

б/д

11

11.

Статути, проекти статуту ЦЕСУСу.

Варіанти.

Укр., нім.

Маш.

30 червня 1947 – червень 1967,

б/д

18

2.2. Документи з основної діяльності

12.

Документи (обіжники, звіти, комунікати та ін.), про ХІV – XVIIІ Звичайні З’їзди ЦЕСУСу.

Варіанти.

Укр., англ., фр.

Друк типогр., маш., маш. з прав., рук.

8 березня 1948 – 26 жовтня 1954,

б/д

119

13.

Протоколи засідань управи ЦЕСУСу.

Маш., маш. з прав., рук.

26 листопада 1949 – 26 червня 1951, б/д

56

14.

Фінансові документи (обіжники, звіти, аналіз видатків і баланс) ЦЕСУСу.

Маш., рук.

8 березня 1948 – 1 серпня 1953,

б/д

12

15.

Листування Жуковського А. – пресового референта з управою ЦЕСУСу з організаційних питань.

Укр., фр.

Маш., рук.

16 вересня 1949 – 1 січня 1952,

б/д

48

16.

Документи (рапорти, резолюції, звіти, статті) підготовлені та виголошені представниками ЦЕСУСу.

Варіанти.

Укр., англ., нім., фр.

Маш., маш. з прав., рук.

грудень 1949 – 13 травня 1951, б/д

131

17.

Документи (запрошення, комунікат, програма, тези доповідей) Студентського Ідеологічного конгресу, організованого ЦЕСУСом.

Друк типогр., маш., рук.

3 квітня 1948, б/д

8

18.

Повідомлення, проспекти про проведення І-го та ІІ-го Високошкільних літніх курсів українознавства, організованих ЦЕСУСом.

Друк типогр., маш.

25 травня 1952 – 20 серпня 1953

13

19.

Документи (доповідь, афіша) про проведення Ювілейного Академічного Конгресу, організованого ЦЕСУСом.

Друк типогр., маш.

23 – 26 серпня 1956

11

20.

Документи (звіти, запрошення, листування, бюлетень та ін.) організацій – членів ЦЕСУСу: Національний союз українських студентів в Бельгії, Українська студентська громада в Парижі, Союз українських студентських організацій Німеччини тощо.

В справі є статут Української служби суспільної опіки у Франції.

Укр., англ., нім., фр.

Друк типогр., маш., рук.

28 жовтня 1945 – 1 вересня 1954,

б/д

75

2.3. Друковані видання

21.

«Вісті Центрального союзу українського студентства» – неперіодичний офіційний бюлетень ЦЕСУСу.

ч.1, 1947; ч.2, 1948; ч.3, 1949; ч.2, 1953 – 1954.

Друк типогр.

вересень 1947 – 1955

44

***

22.

Нотатки членів ЦЕСУСу, списки адрес українських студентських організацій та членів управи ЦЕСУСу, бланки, конверти з печатками та ін.

Варіанти.

Укр., англ., нім., фр.

Друк типогр., маш., рук.

25 березня 1950 –

1 червня 1954,

б/д

31