Архівний Фонд 37

Фонд № 37. Український визвольний фонд (УВФ)


Опис № 1

 

п/п

Заголовок справи

Крайні дати документів справи

Кількість аркушів у справі

І. Документи УВФ з основної діяльності

1.1 Документи організаційно-управлінської діяльності УВФ

  1

Статут та проект статуту Українського визвольного фонду в Канаді.

Варіанти.

Друк типогр., маш., маш. з прав., рук.

31 вересня 1958,

11 жовтня 1981

32

***

  2

Протоколи спільного засідання КЕ УНО та КК Одноцентового фонду, засідань КК УВФ, крайових з’їздів УВФ тощо.

Маш., рук.

6 серпня 1942 –

11 жовтня 1981

45

***

  3

Звіти Одноцентового фонду, КК УВФ, річні звіти зв’язкових УВФ тощо.

Друк типогр, маш., рук.

18 березня 1937 – 1956, б/д

195

  4

Те саме.

Маш., рук.

1956 – жовтень 1985, б/д

230

***

  5

Документи (запрошення, порядок нарад, резолюції тощо) щодо проведення конференцій та з’їздів УВФ.

Вир. з газ., маш., ксерокопії, рук.

25 серпня 1938 –

2 квітня 1992

91

***

  6

Збірник документів відділу УВФ в Торонто (протоколи засідань Комітету УВФ, звіт зв’язкового Одноцентового фонду тощо).

У справі є автографи Селешка М.

Маш., рук.

15 лютого 1950 – 29 січня 1955

62

***

  7

Обіжні листки КК Одноцентового фонду (УВФ) в Канаді про нагороди пропам’ятними перснями, кампанію приєднання нових членів, місячні звіти тощо.

У справі є обіжні листки УНО Канади, обіжник Українського золотого хреста в США.

Маш., рук.

25 серпня 1938 – 27 грудня 1969, б/д

51

  8

Обіжні листки УВФ в США з поіменними списками жертводавців, порядком нарад річних з’їздів УВФ в США тощо.

У справі є обіжники УВФ в Канаді.

Гектогр.

18 січня 1971 –

14 грудня 1979

169

  9

Обіжні листки УВФ в США про 7-й звичайний з’їзд УВФ в США, пожертви, збірки коштів тощо.

У справі є Обіжник Братства Вояків I УД УНА Станиці в Торонто.

Гектогр.

18 березня 1980 – 5 січня 1988

146

1.2 Листування УВФ з організаціями та установами

10.

Листування з УСГ щодо 27-го Крайового з’їзду УСГ в Канаді, пожертв на УВФ тощо.

Ксерокопії, маш., рук.

22 квітня 1938 – 27 квітня 1988

67

11.

Листування з УНО стосовно членства УВФ, пожертв на УВФ тощо.

У справі є листування КЕ УНО з філіями УНО щодо збірки на УВФ тощо.

Англ., укр.

Гектогр., друк типогр., маш., рук.

26 вересня 1938 – 5 жовтня 1988,

б/д

226

12.

Листування з ПУН про переказ коштів, співпрацю тощо.

У справі є листування ПУН з УНО.

Друк типогр., ксерокопії, маш., рук.

25 квітня 1939 –серпень 1983

96

13.

Листування з ОУКО відносно виділення стипендії УВФ для української молоді, позички ОУКО.

Маш., рук.

9 лютого 1945,

20 вересня 1955

4

14.

Листування з видавництвом газети «Новий шлях» про загальний контест популярності «Нового шляху», проект книжечки УВФ, ювілейний фонд «Нового шляху» на честь його 30-ліття.

У справі є листування «Нового шляху з КЕ УНО, ПУН.

Друк типогр., маш., рук.

21 січня 1950 –

16 травня 1988

25

15.

Листування з ОДВУ щодо пожертв на УВФ, діяльності УВФ тощо.

Маш., рук.

2 червня 1951 –

5 червня 1980

10

16.

Листування з редакцією газети «Українське слово» відносно переказу коштів на видання книги Чорновола В. «Лихо з розуму», отримання коштів на ювілейний фонд «Українського слова» тощо.

У справі є листи щодо покупки книг       Чорновола В.  «Лихо з розуму», «Я нічого у Вас не прошу; сценічний монтаж за збірником матеріалів Чорновола В. «Лихо з розуму»

Друк типогр., ксерокопії, маш., рук.

27-28 квітня 1952 – 25 листопада 1981

35

17.

Листування з УВФ в США відносно 2-го річного з’їзду УВФ в США, пожертв на УВФ тощо.

Друк типогр., ксерокопії, маш., рук.

20 жовтня 1958 –

1 липня 1982,

б/д

41

18.

Листування з ОУК ім. Ольги Басараб щодо переказу коштів на УВФ.

У справі є лист УНО до ОУК стосовно одноразової збірки на УВФ.

Маш., рук.

30 листопада 1962 – 25 травня 1988

47

19.

Листування з ГФК ПУН щодо отримання пожертв від УВФ, покриття коштів на вшанування пам’яті полковника Коновальця, розповсюдження книжок «Євген Коновалець і його доба».

У справі є листи ГФК ПУН до президії УНО.

Друк типогр., ксерокопії, маш., рук.

11 січня 1969 –

26 квітня 1988, б/д

86

20.

Листування з Українською національною кредитовою спілкою відносно пожертв на УВФ тощо.

У справі є списки депозитів УВФ в Українській національній кредитовій спілці.

Англ., укр.

Друк типогр., ксерокопії, маш., рук.

1 червня 1971 –

1 грудня 1987, б/д

77

21.

Листи від Комітетів будови пам’ятника Тарасові Шевченкові в м. Буенос-Айрес (Аргентина) та м. Прудентополіс (Порано, Бразилія): запрошення на відкриття пам’ятника , прохання внести пожертви на побудову пам’ятника.

Португ., укр.

Друк типогр., ксерокопії, маш., рук.

18 вересня 1971 – 23 травня 1988

4

22.

Листування з банком «Generale du Luxemburg» щодо депозитного вкладу УВФ.

Англ.

Друк типогр., ксерокопії, маш., рук.

21 березня 1973 – 9 грудня 1977

34

23.

Листування зі СКВУ стосовно Конгресів СКВУ, членських внесків до СКВУ тощо

У справі є прес-релізи СКВУ, вісник СКВУ   (листопад 1978 № 1 (7))

Англ., укр.

Гектогр., друк типогр., ксерокопії, маш., рук.

23 березня 1973 – 7 листопада 1988

205

24.

Листування з «Karpatia Holding Company Limited» щодо позички «Karpatia Holding Company Limited».

У справі є список відсотків, сплачених «Karpatia Holding Company Limited» та її боргове зобов’язання.

Англ., укр.

Ксерокопії, маш., рук.

25 квітня 1973 –

21 квітня 1982

14

25.

Листування з Українським Товариством «Відродження» в республіці Аргентині з приводу пожертв на тижневик «Наш клич», 50-ліття товариства «Відродження».

Маш., рук.

вересень 1975 – квітень 1985

8

1.3 Листування УВФ з відомими діячами української діаспори

26.

Листування з Квітковським Д.

У справі є некрологи на смерть Квітковського Д., документи щодо збору коштів УВФ на поминки Квітковського Д.

Ксерокопії, маш., рук.

28 липня 1973 – 27 лютого 1980

24

27.

Листування з Книшем З. (Михайлю-

ком Б.).

У справі є стаття Книша З. «На свято книжки».

Автограф, маш., рук.

22 листопада 1950 – 17 листопада 1983, б/д

16

28.

Листування з Мельником А. та

Мельник С.

Автограф, маш., рук.

21 квітня 1959 – 16 серпня 1982

21

29.

Листування з сенатором Юзиком П.

Автограф, маш., рук.

16 листопа-

да 1971 –

24 листопада 1971

2

***

30.

Повідомлення про вихід першого тому «Дипломатичної історії України доби визвольних змагань Євгена Деслава».

Автограф, маш.

б/д

1

1.4 Листування КК УВФ з членами та зв’язковими УВФ

31.

Листування з членами та зв’язковими УВФ з фінансових та організаційних питань.

Друк типогр., маш., рук.

17 жовтня 1934 – 26 грудня 1943

235

32.

Те саме.

Англ., укр.

Друк типогр., маш., рук.

4 січня 1944 –

5 грудня 1958

231

33.

Те саме.

Англ., укр.

Друк типогр., ксерокопії, маш., рук.

22 березня 1959 –

9 грудня 1971

249

34.

Те саме.

Англ., укр.

Друк типогр., ксерокопії, маш., рук.

2 лютого 1972 – 11 грудня 1973

215

35.

Те саме.

Англ., укр.

Друк типогр., ксерокопії, маш., рук.

1 січня 1974 – 31 грудня 1977

242

36.

Те саме.

Друк типогр., ксерокопії, маш., рук.

3 січня 1978 –

28 грудня 1979

133

37.

Те саме.

Англ., укр.

Друк типогр., ксерокопії, маш., рук.

16 січня 1980 –

17 серпня 1982

250

38.

Те саме.

Друк типогр., ксерокопії, маш., рук.

20 січня 1983 – грудень 1984

148

39.

Те саме.

Друк типогр., ксерокопії, маш., рук.

Англ., укр.

28 січня 1985 –

28 грудня 1985

183

40.

Те саме.

Друк типогр., ксерокопії, маш., рук.

8 січня 1986 –

31 грудня 1986

130

41.

Те саме.

Англ., укр.

Друк типогр., ксерокопії, маш., рук.

11 лютого 1987 –

8 грудня 1988

244

***

42.

Листування зі зв’язковими та членами УВФ в США з фінансових та організаційних питань.

Ксерокопії, маш.

15 серпня 1973 – 22 серпня 1981

8

1.5 Документи про організацію та проведення УВФ урочистих подій

43.

Листування УВФ з різними організаціями з приводу відзначення урочистих подій (запрошення, вітання тощо).

Англ., укр.

Ксерокопії, маш., рук.

24 березня 1950 – 11 жовтня 1988

232

44.

Документи (листування, списки прибутків і витрат, запрошення на концерт в рамках контесту УВФ, звіт з акції контесту тощо) про проведення УВФ Всеукраїнських контестів.

Англ., укр.

Друк типогр., вир. з газ., маш., рук.

24 липня 1957 – 27 червня 1960,

б/д

210

45.

Документи (запрошення на бенкет, відповіді на запрошення, список проданих квитків на ювілейний вечір, зіставлення прибутків і витрат із проведеного бенкету тощо) щодо відзначення 40-річчя УВФ у 1971 р. Англ., укр.

Друк типогр., маш., рук.

28 грудня 1970 – 20 березня 1971

179

46.

Те саме.

Гектогр., друк типогр., маш., рук.

20 березня 1971 –

30 грудня 1971

124

47.

Документи (запрошення на бенкет, відповіді на запрошення, списки осіб, яким відправлені квитки на бенкет, програма святкувань, адреси, на які вислані запрошення тощо) про відзначення 40-річчя УВФ у 1972 р.

У справі є автограф Юзика П.

Англ., укр.

Друк типогр., ксерокопії, маш., рук.

5 жовтня 1971 –

19 квітня 1972

250

48.

Те саме.

Англ., укр.

Друк типогр., ксерокопії, маш., рук.

19 квітня 1972 –

26 жовтня 1974

254

49.

Прохання внести залишену суму на бенкет, що відбувся на честь 40-річчя УВФ у 1972 р.

Англ., укр.

Гектогр., маш.

11 листопада 1974, б/д

79

50.

Документи (прохання скласти пожертви, підтвердження їх отримання тощо) про проведення VIII ВЗУН.

Друк типогр., ксерокопії, маш., рук.

червень 1974 – вересень 1975

88

51.

Документи (повідомлення, запрошення тощо) з приводу проведення УВФ та президією УНО симпозіуму «Україна в другій половині XX ст.».

Англ., укр.

Друк типогр., ксерокопії, маш., рук.

11 серпня 1976 – 21 жовтня 1976

32

52.

Документи (запрошення і відповіді на них, списки витрат на бенкет, програма відзначення тощо) щодо святкування 50-річчя ОУН.

Англ., укр.

Друк типогр., маш., рук.

24 вересня 1979 – 25 січня 1980,

б/д

233

53.

Документи (запрошення, статті про святкування, програма святкування тощо) відносно відзначення 50-річчя УВФ.

Друк типогр., ксерокопії, маш., рук.

14 квітня 1981 – 28 лютого 1982, б/д

147

1.6 Документи про УВФ та його членів

54.

Інформації про УВФ, агітаційні листки, звернення до українців тощо.

Маш.

12 жовтня 1934 – 14 грудня 1981, б/д

170

55.

Характеристики відділів УВФ у містах Канади (Віндзорі, Вінніпезі, Гемілтоні, Оттаві, Торонто тощо).

Маш.

б/д

51

56.

Документи (листування, договір тощо) про нагородження членів УВФ пропам’ятними перснями, грамотами.

Англ., укр.

Друк типогр., маш., рук.

3 липня 1939 –

15 лютого 1959

17

57.

Вирізки про УВФ з газет «Канадійський фармер», «Новий шлях», «Українське слово» тощо.

У справі є листи УВФ до «Канадійського фармера», «Вільного слова».

Друк типогр., маш.

10 вересня 1949 – 5 липня 1986

95

58.

Некрологи та повідомлення про смерть членів УВФ: Біляра В., Драбатого І., Ройка О. та ін.

Ксерокопії, маш., рук.

16 квітня 1955 – 26 жовтня 1988, б/д

21

1.7 Документи з особового складу УВФ

59.

Списки членів Одноцентового фонду, УВФ у містах Канади.

Маш., рук.

Англ., укр.

1933 – 1971

191

60.

Списки членів УВФ, списки членів філії УНО, адреси членів УВФ.

Маш., рук.

Англ., укр.

1971, б/д

246

***

61.

Реєстр членів УВФ в Канаді.

Маш., рук.

1934 – 1971

259

62.

Членська книжка відділу УВФ у м. Саскатун (Саскачеван, Канада).

Рук.

1950 – 1971

20

***

63.

Членські книжки УВФ Атаманчука В.

Друк типогр., рук.

1950 – 1955

247

64.

Членські книжки УВФ Атаманчука В.

Друк типогр., рук.

1956 – 1976

242

65.

Членські книжки УВФ Атаманчук М.

Друк типогр., рук.

1962

211

66.

Членські книжки УВФ Атаманчука Т.

Друк типогр., рук.

1964 – 1976

147

67.

Членська книжка УВФ Варки М.

Маш., рук.

1978 – 1981

29

68.

Членська книжка УВФ Селешка М.

Друк типогр., рук.

1959

17

***

69.

Заяви окремих осіб та організацій про вступ до УВФ (за алфавітом) та списки їх членських внесків до УВФ.

Літери А-Б.

Англ., укр.

Маш., рук.

1935 – 1971

250

70.

Те саме. Літери Б-В.

Англ., укр.

Маш., рук.

1935 – 1970

249

71.

Те саме. Літера В.

Англ., укр.

Маш., рук.

1934 – 1970

219

72.

Те саме. Літера Г.

Англ., укр.

Маш., рук.

1935– 1971

206

73.

Те саме. Літера Г.

Англ., укр.

Маш., рук.

1935 – 1972

250

74.

Те саме. Літери Г- Ґ.

Англ., укр.

Маш., рук.

1935 – 1971

118

75.

Те саме. Літера Д.

Англ., укр.

Маш., рук.

1935 – 1971

250

76.

Те саме. Літери Д-Ж.

Англ., укр.

Маш., рук.

1935 –1971

229

77.

Те саме. Літери Літери З-Й.

Англ., укр.

Маш., рук.

1935 – 1972

236

78.

Те саме. Літера К. (Каб.-Коб.).

Англ., укр.

Маш., рук.

1935 – 1972

249

79.

Те саме. Літера К (Ков.-Кос.).

Англ., укр.

Маш.. рук.

1934 – 1972

249

80.

Те саме. Літера К ( Кос.-Кульч.).

Англ., укр.

Маш., рук.

1935 – 1972

249

81.

Те саме. Літери К-Л.

Англ., укр.

Маш., рук.

1935 – 1971

249

82.

Те саме. Літери Л-М.

Англ., укр.

Маш., рук.

1935 – 1971

200

83.

Те саме. Літера М (Ман.-Маш.).

Англ., укр.

Маш., рук.

1935 – 1971

116

84.

Те саме. Літера М (Мед.-Мур.).

Англ., укр.

Маш., рук.

1935 – 1971

256

85.

Те саме. Літери М-О.

Англ., укр.

Маш., рук.

1935 – 1972

250

86.

Те саме. Літери О-П.

Англ., укр.

Маш., рук.

1936 – 1971

251

87.

Те саме. Літера П.

Англ., укр.

Маш., рук.

1934 – 1971

250

88.

Те саме. Літери П-Р.

Англ., укр.

Маш., рук.

1936 – 1972

192

89.

Те саме. Літера С (Саб.-Сив.).

Англ., укр.

Маш., рук.

1934 – 1972

250

90.

Те саме. Літера С (Сив.-Степ.).

Англ., укр.

Маш., рук.

1935 – 1971

249

91.

Те саме. Літери С-Т.

Англ., укр.

Маш., рук.

1934 – 1972

250

92.

Те саме. Літери Т-Ф.

Англ., укр.

Маш., рук.

1935 – 1971

250

93.

Те саме. Літери Ф-Ч.

Англ., укр.

Маш., рук.

1934 – 1970

252

94.

Те саме. Літери Ч-Ю.

Англ., укр.

Маш., рук.

1934 – 1971

249

95.

Те саме. Літери Ю-Я.

У справі є автограф Юзика П.

Англ., укр.

Маш., рук.

1935 – 1972

108

1.8 Документи фінансово-господарської діяльності УВФ

96.

Збіркові листи УВФ на допомогу українським політичним в’язням тощо.

Англ., укр.

Друк типогр., рук.

1934 – 17 лютого 1986

165

97.

Те саме.

У справі є збіркові листи на організацій-

ний фонд УНО.

Друк типогр., рук.

6 березня 1987 –10 лютого 1988

91

98.

Документи (вклади і заборгованості членських внесків, зіставлення приходів і відсотків, списки витрат членських внесків тощо) стосовно прибутків і витрат УВФ.

Друк типогр., ксерокопії, маш., рук.

Англ., укр.

1935 –

2 лютого 1981,

б/д

252

99.

Документи (інформації, списки жертводавців, балансові звіти, звіти про торгові прибутки і збитки тощо) стосовно відкриття та роботи крамниці УВФ Зеніт Фуд Маркет («Zenith Food Market») у м. Торонто.

Англ., укр.

Друк типогр., маш., рук.

травень 1953 –

13 жовтня 1957

195

  100

Документи (списки жертводавців, чеки, збіркові листи, фінансові звіти тощо) щодо оплати УВФ лікування та похорон голови ПУН Штуля-Ждановича О.

Англ., укр.

Друк типогр., ксерокопії, маш., рук.

29 червня 1967 –30 листопада 1977

185

  101

Те саме.

Англ., укр.

Друк типогр., ксерокопії, маш., рук.

2 грудня 1977 –

29 грудня 1979

195

  102

Документи щодо передплати та фінансування видання Інформаційного Бюлетеню ПУН.

У справі є Інформаційний Бюлетень ПУН про перебирання керівництва ОУН-УНР руху Плав’юком М.

Друк типогр., маш., рук.

18 січня 1972 – вересень-жовтень 1981

46

***

  103

Посвідки про підтвердження отримання збіркових листів, коштів та ін.

Маш., рук.

17 січня 1938 –

15 лютого 1980

29

***

  104

Касові книжки УВФ.

Англ., укр.

Друк типогр., рук.

17 січня 1969 –

27 липня 1981

110

  105

Те саме.

Англ., укр.

Рук.

16 квітня 1979 –

2 травня 1984

237

  106

Те саме.

Англ., укр.

Друк типогр., рук.

25 серпня 1980 –

30 грудня 1982

166

  107

Те саме.

Англ., укр.

Друк типогр., рук.

15 березня 1982 – 5 серпня 1983

177

  108

Те саме.

Англ., укр.

Рук.

31 грудня 1982 – 25 вересня 1985

170

  109

Те саме.

Англ., укр.

Рук.

30 вересня 1985 – 17 травня 1988

157

***

  110

Копії квитанцій УВФ.

Англ.

Друк типогр., рук.

22 червня 1973 – 12 грудня 1980

152

  111

Те саме.

Англ.

Друк типогр., рук.

10 жовтня 1975 – 8 жовтня 1982

183

  112

Те саме.

Англ.

Друк типогр., рук.

19 грудня 1977 –

1 грудня 1979

247

***

  113

Документи (незаповнені бланки заяв, збіркових листів, доручень, членської книжки, марки, ескізи марок), що використовувалися УВФ у фінансовій діяльності.

Друк типогр., маш.

б/д

87

1 thought on “Архівний Фонд 37

Comments are closed.