Архівний Фонд 36

Фонд № 36. Світовий конгрес вільних українців (СКВУ)

 

Опис № 1

 

п/п

Заголовок справи

Крайні дати документів справи

Кількість аркушів у справі

І. Документи з основної діяльності

1.1. Документи з приводу підготовки скликання та проведення СКВУ

1.

Документи громадсько-політичних організацій (листи, комунікати, звідомлення, резолюції, звернення, нотатки для пам’яті, правильники, проекти статуту, плани роботи, вир. з газ. та ін.) з організації та проведення СКВУ.

Варіанти.

Друк типогр., маш., маш. з прав., рук.

липень 1948 – 30 червня 1965,

б/д

242

2.

Документи (пояснення, комунікати, засади, маніфест, начерк програми, конституції, доповіді, звернення, резолюції) програмової комісії підготовчого комітету ПАУК, листи УНОК, вир. з газ., замітки, повідомлення щодо скликання СКВУ.

Англ., укр.

Друк типогр., маш. з прав.

Ксерокопії.

грудень 1965 – 19 листопада 1967,

б/д

168

3.

Документи (маніфест, звернення, проект резолюції, програми, вир. з газ. щодо перебігу конгресу) Першого СКВУ.

У справі є оголошення про скликання Світового конгресу української вільної науки.

Друк типогр., маш.

Ксерокопії.

20 вересня – 15 листопада 1967,

б/д

16

4.

Документи (протокол наради підготовчого комітету, програма, списки організацій, делегатів, представників ЗМІ, правильники нарад, статут, протокол, фінансові звіти, резолюції, списки членів Секретаріату, комюніке, газ. статті про перебіг конгресу, проект збірника матеріалів та ін.) Другого СКВУ.

Варіанти.

Англ., укр.

Друк типогр., маш., маш. з прав., рук.

Ксерокопії.

14 квітня 1973 – 30 вересня 1985,

б/д

198

5

Документи (листи, уповноваження, інформативні листи, комунікати, запитники, вир. з газ. та ін.) з приводу підготовки та проведення Третього СКВУ.

Англ., укр.

Друк типогр., маш., маш. з прав., рук.

Ксерокопії.

25 січня 1977 – 20 вересня 1978

212

6.

Документи (листи, звернення, уповноваження, ділові записки, повідомлення, статті, вир. з газ. та ін.) з приводу підготовки та проведення Третього СКВУ.

Англ., укр.

Друк типогр., маш., маш. з прав., рук.

Ксерокопії.

25 серпня – 9 жовтня 1978,

б/д

163

7.

Документи (листи, уповноваження, програма, заклики, пропозиції, текст інтерв’ю Плав’юка М., вир. з газ. та ін.) з приводу підготовки та проведення Третього СКВУ.

Англ., укр.

Маш., рук.

Ксерокопії.

8 жовтня –

25 листопада 1978,

б/д

152

8.

Документи (протоколи нарад підготовчого комітету, проект рамової програми, програма, запрошення, списки почесної Президії, Секретаріату, запрошених, звернення, тексти виступів та ін.) Третього СКВУ.

Варіанти.

Англ., укр.

Маш., маш. з прав., рук.

Ксерокопії.

25 лютого –

28 листопада 1978,

б/д

170

9.

Документи (статут, резолюції, проект сесії, програма конференції, резолюції Комісії прав людини та ін.) Третього СКВУ.

Варіанти.

Маш., маш. з прав., рук.

Ксерокопії.

22–26 листопада 1978,

б/д

93

10.

Документи (листи-пропозиції, відозви, листи-подяки до учасників конгресу, звідомлення, доповідь, пресові комунікати, матеріали про роботу з’їзду СР Суспільної служби та ін.) Третього СКВУ.

Англ., укр.

Маш., маш. з прав., рук.

Ксерокопії.

2 грудня 1978 – 15 квітня 1979

121

11.

Документи (статут, протокол, списки організацій, репортажі Радіо Свобода, квартальник “За нашу майбутність”, вир. з газ. та ін.) Четвертого СКВУ.

Англ., укр.

Друк типогр., маш., рук.

Ксерокопії.

12 лютого 1982 – 30 серпня 1984,

б/д

77

12.

Документи (доповіді, нотатки та ін.) П’ятого СКВУ.

У справі є афіша ювілейного концерту з нагоди проведення П’ятого СКВУ.

Автограф, друк типогр., маш., рук. з прав.

1.2. Документи Секретаріату СКВУ

15 листопада 1987 – січень 1989,

б/д

32

13.

Марунчак М. “Українці в Румунії, Чехословаччині, Польщі та Югославії”.

Доповідь на Пленумі Секретаріату 21 грудня 1968 р.

Маш.

Ксерокопія.

21 грудня 1968

25

14.

Документи (протоколи VIII Пленарної сесії Пленуму Секретаріату (5 листопада 1973 р.), протоколи IХ (1–2 лютого 1975 р.), ХI (19–20 березня 1977 р.), ХII (12–13 листо­пада 1977 р.) Пленарних сесій Секретаріату, зауваги, вир. з газ. та ін.

Варіанти.

Англ., укр.

Маш., маш. з прав., рук.

Ксерокопії.

5 листопада 1973 –

13 листопада 1977

113

15.

Документи (протоколи, звіт, звіти з діяльності комісій, плани роботи, персональні звіти та ін.) ХIV Пле­нарної сесії (28–29 червня 1980 р.).

Англ., укр.

Маш. з прав., рук.

Ксерокопії.

червень 1980

121

16.

Документи (лист-повідомлення, стенограма) ХVI Пленарної сесії

(23 квітня 1983 р.).

Англ., укр.

Маш.

Ксерокопії.

15 березня –

23 квітня 1983

136

17.

Документи (протоколи, листи з організаційних питань, проекти, плани роботи, розподіл обов’язків та ін.) Президії Секретаріату.

Варіанти.

Англ., укр.

Маш., маш. з прав., рук.

Ксерокопії.

17 листопада 1972 –

28 грудня 1978,

б/д

211

18.

Документи (протоколи, порядок нарад, проекти, розподіл обов’язків, листи з організаційних питань та ін.) Президії Секретаріату.

Варіанти.

Англ., укр.

Друк типогр., маш., маш. з прав., рук.

Ксерокопії.

2 січня 1979 – 27 березня 1987,

б/д

277

19.

Звіти про діяльність Президії Секретаріату, уривок зі звіту про виконання рішень протоколів та ін.

Маш., рук.

Ксерокопії.

1973 – 30 червня 1978

119

20.

Звіти про діяльність Президії Секретаріату, листи щодо підготовки звітів комісій.

Англ., укр.

Маш., маш. з прав., рук.

Ксерокопії.

10 березня 1978 – 23 листопада 1988

108

21.

Персональний звіт про діяльність Генерального секретаря, заступників Президента, членів Президіуму, голів комісій СКВУ.

Варіанти.

Англ., укр.

Маш., рук.

Ксерокопії.

10 липня 1973 – 31 грудня 1981,

б/д

68

22.

Листування Президії та Секретаріату з організаційних питань, комунікати, звернення та ін.

Англ., укр.

Друк типогр., маш., рук.

Ксерокопії.

1.3. Документи щодо співпраці з українськими церквами (конфесіями), з громадсько-політичними організаціями, що входили до складу чи співпрацювали зі СКВУ

13 квітня 1973 – 13 червня 1989

205

23.

Документи (листи, запрошення, бюлетені, звернення, пресові комунікати, повідомлення, обіжні листки, статті, вир. з газ. та ін.) щодо співпраці СКВУ з українськими церквами (конфесіями).

Англ., укр.

Друк типогр., маш., маш. з прав.

Ксерокопії.

17 вересня 1973 – 31 грудня 1979,

б/д

226

24.

Документи (листи, запрошення, бюлетені, звернення, повідомлення, обіжні листки, послання, статті та ін.) щодо співпраці СКВУ з українськими церквами (конфесіями).

Англ., укр.

Друк типогр., маш., рук.

Ксерокопії.

11 січня 1980 – вересень 1994,

б/д

199

25.

Документи (листи, статути, правильники, декларації, протоколи засідань, звіти, постанови, доповіді, вир. з газ. та ін.) громадсько-політичних організацій, що входили чи співпрацювали з СКВУ.

Англ., укр.

Друк типогр., маш., маш. з прав., рук.

Ксерокопії.

1968 – 16 грудня 1977

184

26.

Документи (листи, обіжники, комунікати, бюлетені, комюніке, статути, протоколи, звіти, вир. з газ. та ін.) громадсько-політичних організацій, що входили чи співпрацювали з СКВУ.

Англ., укр.

Друк типогр., маш., маш. з прав., рук.

Ксерокопії.

25 січня –

30 грудня 1978

182

27.

Документи (листи, обіжні листи, звернення, запрошення, повідомлення, програми, вир. з газ. та ін.) громадсько-політичних організацій, що входили чи співпрацювали з СКВУ.

У справі є некролог та біографія Кушніра В. – почесного Президента КУК та СКВУ.

Англ., укр.

Друк типогр., маш., маш. з прав., рук.

Ксерокопії.

3 січня –

31 грудня 1979

180

28.

Документи (листи, запрошення, звіти, комунікати, резолюції, обіжники, програми, вир. з газ. та ін.) громадсько-політичних організацій, що входили чи співпрацювали з СКВУ.

Англ., укр.

Маш., рук.

Ксерокопії.

1.4. Документи з приводу організації та проведення акцій СКВУ

10 січня 1980 – 25 вересня 1988, б/д

178

29.

Документи (звернення, листи, резолюції, меморандуми, плани роботи, вир. з газ. та ін.) з приводу організації та проведення акцій “Травень – місяць СКВУ”, “За деколонізацію СРСР – за визволення України”, року української дитини (1979 р.), за збереження і вживання української мови, в справі оборони Києво-Печерської лаври, 1000-річного ювілею Хрещення Русі-України та ін.

Варіанти.

Англ., укр.

Друк типогр., маш., маш. з прав., рук.

Ксерокопії.

24 грудня 1974 – 5 грудня 1979

214

30.

Документи (листи, звернення, проекти акцій, меморандуми, вир. з газ. та ін.) з приводу організації та проведення акцій “Декада української родини”, 1000-річного ювілею Хрещення Русі-України, лінгвіциду, роковини великого голоду в Україні та ін.

Варіанти.

Англ., укр.

Друк типогр., маш., маш. з прав., рук, ксерокопії.

1.5. Документи про діяльність Рад, Комісій СКВУ, бюро в Нью-Йорку, захист прав людини, дисидентів, церкви в СРСР

14 січня 1980 – 4 листопада 1988,

б/д

208

31.

Документи (призначення, протоколи нарад, доповнення і зміни до статуту та ін.) Статутової комісії СКВУ.

Варіанти.

Маш., маш. з прав., рук.

Ксерокопії.

22 квітня 1974 – 27 листопада 1983

71

32.

Документи (листи, програми, протоколи, комунікати, списки членів управи, запитники, програми, запрошення, звіти, проекти планів роботи, бюлетені та ін.) Світової ради суспільної служби СКВУ.

Варіанти.

Англ., укр.

Маш., маш. з прав., рук.

Ксерокопії.

30 червня 1977 – 4 вересня 1988, б/д

158

33.

Місячні звіти Бюро СКВУ в Нью-Йорку (листи, прес-релізи, анкети передплатників, вир. з газ. та ін).

Англ., укр.

Друк типогр., маш., маш. з прав.

Ксерокопії.

15 січня – 3 серпня 1978

116

34.

Документи (протоколи, правильники, звіти, листування з організаційних питань, запрошення та ін.) Світової координаційної виховно-освітньої ради.

Варіанти.

Англ., укр.

Друк типогр., маш., рук.

Ксерокопії.

21 травня 1967 – 1978

144

35.

Документи (листування з організаційних та видавничих питань, запрошення, звіти, списки шкільних центрів та організацій, звернення, бюджет та ін.) Світової координаційної виховно-освітньої ради.

Варіанти.

Англ., укр.

Друк типогр., маш., рук.

Ксерокопії.

14 січня 1979 – 19 лютого 1984,

б/д

140

36.

Документи (правильник, організаційна схема ради, листи, звіти, звідомлення, резолюції, список складових організацій, запрошення та ін.) щодо діяльності Ради для справ культури.

Варіанти.

Англ., укр.

Друк типогр., маш., маш. з прав., рук.

Ксерокопії.

8 червня 1977 – 25 лютого 1989,

б/д

73

37.

Документи (протоколи засідань, звіти, пропозиції, пресові комунікати, заклики, листування з організаційних питань, вир. з газ. та ін.) Комісії прав людини.

Англ., укр.

Маш., рук.

Ксерокопії.

23 березня 1974 – 21 грудня 1978

136

38.

Документи (звідомлення, резолюції, пресові комунікати, звернення, звіт, листування з організаційних питань та ін.) Комісії прав людини.

Варіанти.

Англ., нім., укр.

Маш., рук.

Ксерокопії.

14 січня – 31 грудня 1979

119

39.

Документи (листування з організаційних питань, звіти, резолюції, проекти планів та ін.) Комісії прав людини.

У справі є стаття сен. Юзика П. “Оборона прав людини в Україні на форумах міжнародних організацій”.

Варіанти.

Англ., укр.

Маш., рук.

Ксерокопії.

8 січня 1980 – 4 листопада 1986,

б/д

205

40.

Документи (звернення, відкриті листи, матеріали до біографії та ін.) щодо діяльності Патріарха Володимира (Романюка В.).

Англ., укр.

Маш., маш. з прав., рук.

Ксерокопії.

27 листопада 1970 – 20 серпня 1982,

б/д

56

41.

Документи (листи, бюлетені, запрошення, матеріали комітету оборони Мороза В., тексти виступів, інтерв’ю, вир. з газ., ж. та ін.) щодо діяльності Мороза В.

Варіанти.

Друк типогр., маш., маш. з прав., рук.

Ксерокопії.

25 липня 1974 – червень 1984,

б/д

198

42.

Документи (листи, тексти виступів, статті, доручення, вир. з газ. та ін.) щодо діяльності ген. Григоренка П.

Англ., укр.

Друк типогр., маш., маш. з прав., рук.

Ксерокопії.

5 червня 1977 – 14 квітня 1984,

б/д

96

43.

Документи (листи, пресові повідомлення, матеріали до біографій, звернення, звіти, списки політв’язнів, вир. з газ. та ін.) щодо діяльності Руденка М., Бердника О., Тихого О., Світличних І. та Н., Лук’яненка Л., Шухевича Ю., Сенник І., Осадчого М., Караванських С. і Н. та ін.

Англ., укр.

Друк типогр., маш., маш. з прав., рук.

Ксерокопії.

2 червня 1977 – 17 серпня 1989,

б/д

141

44.

Документи (листи, списки політв’язнів, звернення, програми, звіти, вир. з газ., ж. та ін.) щодо діяльності Світличної Н., Лук’яненка Л., Шухевича Ю., Сенник І., Осадчого М., Караванського С. та ін.

Англ., укр.

Друк типогр., маш., маш. з прав., рук.

Ксерокопії.

1 січня – 31 грудня 1979

183

45.

Документи (листи, звернення, плани зустрічей, заяви, звіти, пресові повідомлення, вир. з газ. та ін.) щодо діяльності Караванських С. та Н., Шухевича Ю., Шабатури С., Чорновола В., Попадюка З., Марченка В., родини Січко та ін.

Англ., укр.

Друк типогр., маш., рук.

Ксерокопії.

5 січня 1980 – 29 липня 1989,

б/д

190

46.

Документи (інформації про історію виникнення, принципи та методи роботи, біографії членів, меморандуми, декларації та ін.) Української громадської групи сприяння виконанню Хельсінських угод.

Варіанти.

Друк типогр., маш., маш. з прав., рук.

Ксерокопії.

8 серпня 1977 – 11 грудня 1979,

б/д

203

47.

Документи (листи, прес-релізи закордонного представництва, статті, вир. з газ. та ін.) Української громадської групи сприяння виконанню Хельсінських угод.

У справі є декларація принципів Української Хельсінської спілки.

Англ., пол., рос., укр.

Друк типогр., маш., маш. з прав., рук.

10 січня 1980 – 15 лютого 1989,

б/д

216

48.

Документи (меморандуми, резолюції, декларації, звернення, листи, прес-релізи, доповідь, вир. з газ. та ін.) з приводу підготовки та проведення Белградської (1977 р.) та Мадридської (1980 р.) конференцій.

Варіанти.

Англ., ісп., нім., укр.

Друк типогр., маш., маш. з прав., рук.

Ксерокопії.

13 червня 1977 – вересень 1980

130

49.

Те саме.

8 жовтня 1980 – березень 1988,

б/д

162

50.

Статті, окремі глави з книг та ін., присвячені правам людини, політичним дисидентам в Україні та ін. республіках СРСР.

Англ., нім., пол., рос., укр.

Друк типогр., рук.

Ксерокопії.

20 жовтня 1965 – травень 1984,

б/д

270

51.

Документи (листи, газ. статті, інформаційні листки, повідомлення, вир. з газ. та ін.) відносно оборони прав людини, політв’язнів, церкви в СРСР.

Англ., рос., укр.

Друк типогр., маш., маш. з прав., рук.

Ксерокопії.

квітень 1968 – 29 жовтня 1988

147

52.

Документи (листи, бюлетені, інформаційні повідомлення, статті та ін.) відносно оборони прав людини, політв’язнів, церкви в СРСР.

У справі є статті Боцюрківа Б., Прокопа М., Семотюка А.

Англ., рос., укр., фр.

Маш., маш. з прав., рук.

Ксерокопії.

19 січня 1979 – 1 червня 1988,

б/д

226

53.

***

Документи (заяви, довідки, запити) Сивицького М., Хранюк Г. з приводу порушення прав людини в ПНР.

Варіанти.

Пол., рос., укр.

Копії.

19 січня 1979 – 11 лютого 1980

72

1.6. Видавнича та пресово-інформаційна діяльність СКВУ

54.

Документи (листи, листи-замовлення, статті, плани діяльності, вир. з газ., ж. та ін.) видавничої та пресово-інформаційної діяльності СКВУ та ін. організацій.

Варіанти.

Англ., словен., укр.

Маш., маш. з прав., рук.

Ксерокопії.

3 січня 1974 – 28 грудня 1978

120

55.

Те саме.

грудень 1978 – 31 грудня 1979

122

56.

Те саме.

1 січня 1980 – 28 жовтня 1985,

б/д

108

57.

Листи, тексти до радіопередач, інтерв’ю, сценарій телепередачі “Радянська психіатрія”, бізнес-план щодо створення радіо СКВУ та ін.

У справі є листи, що висвітлюють дискусію навколо фільму “Голокост”.

Англ., укр., фр.

Маш., маш. з прав., рук.

Ксерокопії.

15 серпня 1977 – 15 лютого 1989,

б/д

126

1.7. Листи з пропозиціями вдосконалення роботи, критикою діяльності СКВУ

58.

Листи окремих осіб до СКВУ з критикою та пропозиціями щодо вдосконалення роботи.

Англ., укр.

Маш., рук.

Ксерокопії.

22 квітня 1975 – 28 квітня 1986,

б/д

145

1.8. Документи про життя та діяльність очільника СКВУ – Плав’юка М.

59.

Документи (листи, представлення, звіт та ін.) про діяльність Плав’юка М.

У справі є автографи Кубійовича В., митрополита Мстислава (Скрипника С.).

Англ., укр.

Маш., маш. з прав., рук.

Ксерокопії.

7 грудня 1971 – 28 жовтня 1979

142

60.

Документи (листи-протести проти об’єднання двох посад, біографічні інформації, статті, вир. з газ. та ін.) про діяльність Плав’юка М.

Англ., укр., фр.

Автограф, маш., рук.

2 жовтня 1979 – 23 листопада 1988,

б/д

140

ІІ. Фінансово-господарська діяльність

2.1. Листування з фінансових питань, звіти, розрахунки, відомості про прибутки, витрати

61.

Листи про перерахування членських внесків, про видатки, прохання про зниження членських внесків, річні, квартальні розрахунки, подяки, чеки, обіжні листки та ін.

Англ., нім., укр.

Маш., маш. з прав., рук.

Ксерокопії.

4 лютого 1974 – 2 жовтня 1979

172

62.

Листи про перерахування членських внесків, прохання про зниження членських внесків, посвідки, подяки, рахунки та ін.

У справі є списки меценатів, фундаторів, добродіїв СКВУ.

Англ., укр.

Маш., рук.

Ксерокопії.

2 жовтня 1979 – 1 грудня 1981,

б/д

113

63.

Фінансові звіти, розрахунки бюджету, відомості про прибутки та витрати, списки організацій з визначенням щорічних членських внесків та заборгованості по них, списки жертводавців, пожертв та ін.

Англ., укр.

Маш., рук.

Ксерокопії.

15 лютого 1974 – 9 листопада 1988,

б/д

184

ІІІ. Інформаційні та друковані видання.

3.1. Брошури, буклети, журнали та ін. видання СКВУ

64.

Брошури, буклети, журнали та ін., видані СКВУ та ін. організаціями.

Англ., рос., укр., фр.

Друк типогр.

1957–1983,

б/д

260

65.

Те саме.

27 вересня 1970 – 1988,

б/д

215

3.2. Інформаційні матеріали Конгресу США, Сенату Канади, бюлетені, резолюції Північно-Атлантичної Асамблеї, огляди Радіо Свобода Європа, Радіо Свобода та ін.

66.

Документи (огляди, матеріали дебатів, спеціальні репортажі, листи, вир. з газ., ж. та ін.) Конгресу США, Сенату Канади щодо дотримання прав людини, подій в СРСР та ін.

Англ.

Друк типогр., маш.

Ксерокопії.

17 травня 1976 – 1 липня 1986

119

67.

Меморандуми ООН, присвячені деколонізації, 60-річчю СРСР та ін.

Англ.

Друк типогр., маш., маш. з прав., рук.

Ксерокопії.

11 червня 1976 – 30 грудня 1982,

б/д

106

68.

Бюлетені, проекти резолюцій Північно-Атлантичної Асамблеї.

Англ.

Маш., рук.

Ксерокопії.

листопад 1976 – 31 грудня 1979

179

69.

Бюлетені Північно-Атлантичної Асамблеї.

Англ.

Маш.

Ксерокопії.

31 березня 1980 – 31 грудня 1981

123

70.

Гайвас Я. “Наші завдання в Україні та в сателітних країнах, тактика й методика нашої праці”, Носенко В. “Селянські спомини під Різдво”, Феденко П. “Cимон Петлюра, Євген Коновалець і партійницька спекуляція” та ін.

Статті.

Маш., маш. з прав.

Ксерокопії.

6 вересня 1978 – 26 листопада 1979,

б/д

63

71.

Котлярчук Є. “Конгрес невільних”.

Брошура.

К., вид-во Товариства “Україна”, вид-во “Дніпро”.

Англ., укр.

Друк типогр., рук.

Ксерокопії.

1978, 1982

92

72.

Документи (тексти радіопередач, огляди, звіти та ін.) щодо діяльності Радіо Свобода Європа та Радіо Свобода.

Англ., пол., укр.

Друк типогр., маш., маш. з прав., рук.

Ксерокопії.

4 травня 1979 –травень 1986

193

73.

Документи (річна доповідь (1986 р.), добірки матеріалів до рубрики “Україна сьогодні”, буклет та ін.) щодо діяльності Радіо Свобода Європа та Радіо Свобода.

Англ., рос., укр.

Ксерокопії.

1 березня 1985 – 21 серпня 1989,

б/д

205

74.

Бюлетені, дайджести, інформаційні повідомлення, часописи, присвячені перебудові в СРСР.

Англ.

Друк типогр., маш.

Ксерокопії.

січень 1985 – 1987,

б/д

150

75.

Бюлетені, тексти виступів, інформації, присвячені перебудові в СРСР.

Англ.

Друк типогр., маш.

Ксерокопії.

***

серпень 1987 – січень 1991,

б/д

166

76.

Документи (звіти, програми, маніфести, комунікати та ін.), що стосуються українсько-польських стосунків, церкви в Польщі, визволення народів Східної Європи.

Англ., пол.

Маш., маш. з прав., рук.

Ксерокопії.

квітень 1978 – 6 березня 1983,

б/д

69

77.

Статистично-порівняльні таблиці розвитку України.

Англ.

Маш.

Ксерокопії.

кін. 1950-х – пер. пол. 1960-х рр.

12