Архівний Фонд 17

Фонд № 17. Колекція картографічних матеріалів

Опис № 1

 

п/п

Заголовок справи

Крайні дати документів справи

Кількість аркушів у справі

I. Географічні карти

1.

Австрія.

«AVCTPIA».

Вид-во: накладъ школьныхчъ книжок въ Видни.

63х49

Друк типогр.

б/д

1

2.

Європейська частина Росії.

«Columbus-Karte: Europaischess Russland».

Вид-во: Columbus-Karte.

65×45

Нім.

Друк типогр.

б/д

1

3.

Карта України.

«Carte de L’Ukraine».

Поштівка.

Вид-во: «Nasus», Бельгія.

14×9

1: 20 000 000

Англ., нім., фр.

Друк типогр.

б/д

1

4.

Краків, Перемишль, Ярослав,

Кошице, Левоча.

«Krakau, Przemysl, Jaroslau,

Kaschau, Leutschau».

40×35

1: 750 000

Нім.

Друк типогр.

[1882]

5

5.

Моравія та Сілезія.

«Morava a Slezsko».

42×35

1: 750 000

Чес.

Друк типогр.

1924

1

6.

Найдешевша карта

центральної Чехії за 1 крону.

«Nejlevnejsi mapa strednich

Cech za Kc 1».

62×40

1: 20 000

Чес.

Друк типогр

б/д

1

7.

Підручна карта Словаччини.

«Prirucna Mapa Slovenska».

63×37

1: 750 000

Чес.

Друк типогр.

1946

1

8.

Підручна карта Румунії.

«Handkarte von Rumanien».

85×71

1: 1 000 000

Видавець: Karl Klammer.

Нім.

Друк типогр.

1930

1

9.

Словаччина. Братислава.

«Zeme Slovenska. Bratislava».

94×47

1: 18 000

Нім., угор., чес.

Друк типогр.

б/д

1

10.

Україна.

«Ukrajina».

Виконав: C. Єрмоленко.

Друк: В. Ярковський.

82×58

Чес.

Друк типогр.

1928

1

11.

«Фізична карта

Чорноморських країв».

Укладачі: В. Кубійович,

М. Кулицький.

94×54

1: 2 500 000

Друк типогр.

б/д

1

12.

Центральна Європа.

«Stredni Evropa».

Видавець: Karel Kuchar.

55×44

1: 3 000 000

Чес.

Друк типогр.

б/д

1

13.

Чехія.

«Cechy».

40×35

1: 1 000 000

Чес.

Друк типогр.

1924

1

14.

Чехословацька республіка.

«Ceskoslovenska Republika».

26×15

Чес.

Друк типогр.

жовтень

1919

1

15.

Шумава ІІ.

Прахатіце-Чеськокрумловьске пeредгір’я

(Боубінський ліс).

«Sumava II. Vlastni sumavske

pasmo. Prachaticko-ceskokrumlovske

Podhuri (skupina Boubina)».

26×23

Чес.

Друк типогр.

б/д

1

16.

Карта півдня України та

п-ову Крим.

Вид-во: Россійско-

болгарское книгоиздательство.

16х24

1: 1 680 000

Друк типогр.

б/д

1

17.

Фрагмент карти Європи

(без назви).

23,5×28

Угор.

Друк типогр.

б/д

1

18.

Фрагмент карти ЧСР (без назви).

40х21

Чес.

Друк типогр.

[1921]

1

II. Етнографічно-лінгвістичні карти

19.

«Приблизні границі

бойківського говору».

30×22

1: 750 000

Друк типогр.

б/д

1

III. Історичні карти

20.

Воєнні дії в Румунії. Центральна

частина Східного фронту.

«A Romaniai Hadszinter. A Keleti

Hadszinter Kozepso Resze».

58×42

Угор.

Друк типогр.

б/д

2

21.

Європа часів хрестового походу.

(1217 р. н. е.)

«Europa a keresztes hadjaratoc

idejeben. (1217 korul Kr. u)».

Розробив: Decherven Flons.

Креслив: Kogutowicz Mano.

38×31

1: 10 000 000

Угор.

Друк типогр.

б/д

1

22.

Загальна карта

російсько-японської війни.

««Az Ujsag» Atnezeti Terkepe Az

Orosz-Japan Harczterrol».

Креслив: Kogutowicz Mano.

50×61

1: 5 500 000

Угор.

Друк типогр.

29 червня

1904

1

23.

Історико-географічний

шкільний атлас.

«Historisch-Geographischer Schul-Atlas».

Укладач: Dr. K. von Spruner.

Вид-во: Gotha und Wien. Justus Perthes.

22 кольорові карти.

25,5×21

Нім.

Друк типогр.

Карти атласу:

– Європа після 476 року. – Королівство остготів.

«Europa nach dem Jahre 476. – Reich der Ostgothen ( 493-553)».

1: 23 000 000

– Німецькі землі від часів Меровінгів до 752 р. –

Королівство франків в 550 р.

«Die germanischen Lander zur

Zeit der Merovinger bis 752. – Die Reiche der Franken um 550».

1: 12 000 000

– Центральна Європа в часи Каролінгів, з 752 р. по 911 р.

«Mittel-Europa in den Zeiten der Karolinger, 752 bis 911».

1: 10 000 000

– Центральна Європа часів саксонських та франкських королів, з 911 до 1137.

«Mittel-Europa zur Zeit der sachsischen u. frankischen Kaiser, 911 bis 1137».

1: 10 000 000

– Халіфат в середині VIII ст. – Межиріччя Тигру та Євфрату.

«Das Reich der Kalifen in der Mitte des VIII. Jahrh. – Das Mundungsland des Euphrat

und Tigris».

1: 8 750 000 000

– Поділ Халіфату з IX до XIII ст. – Імперія Сельджуків).

«Die Teilungen im Reiche der Kalifen vom IX bis in das XIII. Jahrh. – Reiche der Seldschuken».

1: 21 000 000

– Південна Європа та Західна Азія під час хрестових походів. – Єрусалимське королівство.

«Sud-Europa u. Vorder-Asien zur Zeit der Kreuzzuge. – Kgr. Jerusalem».

1: 7 500 000

– Німеччина під Гогенштауфенами.

«Deutschland unter den Hohenstaufen».

1: 6 500 000

– Західна Європа в часи Гогенштауфенів –Північна та центральна Італія в XII. та

XIII ст.

«West-Europa zur Zeit der Hohenstaufen. – Ober-und Mittel- Italien im XII. und XIII. Jahrhundert».

1: 12 000 000

1: 48 000 000

– Держава монголів в XIII. та XIV. ст.

«Die Reiche der Mongolen im XIII. und XIV. Jahrhundert».

1: 47 000 000

– Західна Європа в кінці XIV століття і до 1415 р.

«West-Europa am Ende des XIV Jahrhunderts und bis 1415».

1: 12 000 000

– Власність іспанців та португальців в XVI. ст., та

перші великі відкриття. –

Західне узбережжя Африки. – Мексика1519 – Декан 1520.

«Die Besitzungen der Spanier und Portugiesen im XVI. Jahrh., und die ersten grossen Entdeckunsreisen. – Westkuste

von Afrika. – Mexico 1519. – Dekan um 1520».

– Західна Європа в середині XVI. століття.

«West-Europa im die Mitte des XVI. Jahrhunderts».

1: 12 000 000

– Північна та східна Європа на початку XIV століття.

«Nord- und Ost-Europa im Anfange des XIV. Jahrhunderts».

1: 14 000 000

– Німеччина під час Тридцятилітньої війни та її політичний устрій під кінець війни.

«Deutschland wahrend des drei?igjahrigen Krieges und seine politische Gestaltung am Ende desselben».

1: 6 500 000

– Османська імперія після її розширення у XVII ст.

«Das osmanische Reich nach

seiner grossten Ausdehnung im XVII. Jahrhundert».

1: 12 000 000

– Франція та Англія під час внутрішніх війн у XVI. та

XVII ст.

«Frankreich und England wahrend der inneren Kriege im XVI. Und XVII. Jahrhundert».

1: 9 000 000

– Центральна Європа до початку французької революції 1788. – Нідерланди.

«Mittel-Europa bis zum Ausbruche der franzosischen Revolition 1788. – Die Niederlande».

1: 10 000 000

– Поступове формування Російської держави з середини XV. ст.

«Die allmachlige Bildung des Russischen Reiches seit der Mitte des XV. Jahrhunderts».

1: 40 000 000

– Північно-Cхідна Європа до останнього поділу Польщі 1795.

«Nord- und Ost-Europa bis zur letzten Theilung Polens 1795».

1: 14 000 000

– Європа в часи Наполеона. – Єгипет.

«Europa im Zeitalter Napoleon’s. – Aegypten».

1: 15 000 000

– Основні країни світу і

найбільш важливі відкриття від XVI до середини XIX ст.

«Die Hauptstaaten der Erde, und die wichtigsten Entdeckungsreisen vom XVI. Bis in die Mitte des XIX. Jahrhunderts)».

1875

27

24.

Карта італійської війни.

«Az Olasz Haboru Terkepe».

Дизайн: O. Heymer, P. Bosse,

K. Kogutowicz.

59×46

1: 1 000 000

Угор.

Друк типогр.

[1912]

3

25.

Карта італійської війни.

«Az Olasz Haboru Terkepe».

Дизайн: O. Heymer, P. Bosse.,

K. Kogutowicz.

52,5×41,5

1: 1 000 000

Угор.

Друк типогр.

[1912]

1

26.

Російський фронт. Італійський фронт. Західний фронт.

Балканський фронт.

«AZ OROSZ HARCTER.

AZ OLASZ HARCTER.

A NYUGATI HARCTER.

A BALKANI HARCTER».

Дизайн: O. Heymer та P. Bosse.

26×20,5

1:4 150 000

1: 3 000 000

1: 3 400 000

1: 3 600 000

Угор.

Друк типогр.

1914-1916

2

27.

«Схема до-Любарських подій та

прориву армії УНР до

ворожого запілля».

21х22

Гектогр.

б/д

1

28.

Сусіди ЧCР напередодні Другої

світової війни.

«Sousedstvi CSR pred

II. Svetovou Valkou».

Чес.

Друк типогр.

б/д

1

IV. Карти населення

29.

Карта країн та населення

Європи професора Дітріха Шафера.

«Lander- und Volkerkarte Europas

von Professor Dr. Dietrich Schafer».

Видавець: Heinrich Boschan.

122×90

1: 4 000 000

Нім.

Друк типогр.

листопад

1918

1

30.

Розподіл націй.

«ANEPEK ELOSZOLTSAGA».

32×24

1: 120 000 000

Угор.

Друк типогр.

б/д

1

V. Карти транспорту

31.

Залізнична карта Європи. Залізничні шляхи

Чехословацької республіки.

«Zeleznicni Mapa Evropy. Zeleznicni Trati Republiky Ceskoslovenske».

72×50

Чес.

Друк типогр.

1930

1

VI. Плани міст

32

Ілюстрований план Лондону.

«Pictorial Plan of London».

Вид-во: Geographia Ltd.

73×51

Англ.

Друк типогр.

б/д

1

33.

Останній план передмістя

Відня та його околиць.

«Neuester Plan von Wien

mit Vororten

und nachster Umgebung».

Видавець: Heinrich Boschan.

64×53

Нім.

Друк типогр.

1889

2

34.

План міста Праги.

«Plan Hlavniho Mesta Prahy».

71×53

Видав: A. Cizek.

Креслив: J. Havranek

Чес.

Друк типогр.

б/д

1

VII. Політичні карти

35.

Підручна карта маркграфства Моравії та Сілезії з політичним поділом.

«Prirucni mapa Moravy a Slezska

s politickym rozdelenim».

38,5×55

1: 450 000

Креслив: J. E. Wagner.

Чес.

Друк типогр.

б/д

2

36.

«Політичний поділ світу».

Вид-во: Економ. від. УГА в ЧСР.

1:100 000 000

Друк типогр.

березень

1923

1

VIII. Соціально-географічні

карти

37.

Організації Національної

спілки студентської

асоціації України. Тимчасової штаб-квартири у Празі. ЧСР.

Українських вузів.

«L’organisation de

l’Union Nationale des Associations d’etudiants d’Ukraine. Siege temporaire Prague . C.S.R».

«Les Hautes Ecoles Ukrainiennes».

31х23,5

1:7, 000,000

Варіанти.

Фр.

Гектогр., друк типогр.

б/д

3

38.

Релігії світу на

основі найновіших

наукових досліджень.

«A Foldkerekseg vallasai a

legujabb kutatasok alapjan».

30×20

1: 120 000 000

Угор.

Друк типогр.

б/д

1

IX. Туристичні карти

39.

Літні та зимові курорти на

висоті 3000 футів.

«Summer and Winter

Holiday Resorts at an altitude

of over 3000 feet».

Вид-во: Kartographisches

fruher Militargeographisches Institut in Wien.

40×21

1: 1 500 000

Англ., італ., нім., фр.

Друк типогр.

б/д

1