Архівний Фонд 14

Фонд №14. Колекція друкованих бібліографічних матеріалів, виданих в Україні та за її межами (1907 – 1970 рр.)


Опис №1


п/п

Заголовок справи

Крайні дати документів справи

Кількість аркушів у справі

І. Каталоги

1.

Каталоги видань книгарні Наукового Товариства ім.Шевченка у Львові різного спрямування.

Варіант.

Англ., лат., нім., пол., укр., фр.

1922, 1929, 1937

98

2.

Те саме, для дітей і молоді.

Друк типогр.

1924-1925, 1927, 1933

50

3.

Те саме, з художньої літератури.

Лат., укр., фр.

Друк типогр.

1924-1927, 1930

111

4.

Те саме, з наукової та мистецької літератури.

Лат., нім., пол., укр., фр.

Друк типогр.

1925,1926, 1936

89

5.

Каталоги видань видавництв «Пламя» (Прага), «Рух» (Харків), «Слово», «Сяйво» (Київ) та ін. із різноманітної тематики.

Болг., ідіш, нім., пол., рос., укр., чес.

Маш., гектограф, друк типогр.

1924, 1927-1929, 1932, 1936, 1940, 1941, б/д

209

6.

Каталоги видань «Державного Видавництва України» (Харків) з питань літератури та мистецтва.

Варіант.

Рос., укр.

Друк типогр.

1925, 1927, 1928, б/д

167

7.

Те саме, з наукових та соціальних питань.

Болг., ідіш, нім., пол., рос., укр.

Друк типогр.

1927-1930

189

8.

Каталог видань «Державного Видавництва України» (Харків) з різногалузевих питань.

Ідіш, пол., рос., укр.

Друк типогр.

1930

70

9.

Каталоги видань Кооперативного видавничого товариства письменників «Плужанин» (Харків), книгарсько-видавничої спілки «Червона калина» (Львів), Українського Громадського Видавничого Фонду (Прага) та ін. із різногалузевих питань.

Гектограф, друк типогр.

1928-1930, 1932, 1936, б/д

146

10.

«Щотижневий бюлетень нових книжок Державного Видавництва України»,Харків, ч.21-22, 31 грудня 1925р.; ч.2-3, 1 лютого 1926р.; ч.4-5, 15 лютого 1926р.; №7, 1 березня 1926р.

Лат, пол., укр.

Друк типогр.

1925, 1926

24

11.

Каталоги видань «Книгоспілки» (Харків) із кооперативної та сільськогосподарської літератури.

Пол., рос., укр.

Друк типогр.

1927-1928

151

12.

«Літопис українського друку» – журнал Української книжкової палати, Харків, №№ 3-4, 16-20, 33, 52, січень, квітень-травень, серпень 1927р.; б/н, 1929р.

Друк типогр.

1927, 1929

94

13.

Каталоги видань видавництва «Культура» Державного тресту «Київ-друк» із белетристики, методики, критики, економіки, техніки та дитячої літератури.

Рос., укр.

Друк типогр.

1928-1930

33

14.

«Бюлетень Державного Видавництва України», Харків,

№ № 2-4, лютий-квітень, № 11, листопад 1928р.

Друк типогр.

1928

60

15.

«Книжкові новини УСРР» – додаток до журналу «Радянський книгар», Харків, №№ 19-20, 1930р.; №№1,4-5, 7-11, 14-22, 24, 30, 35, 1931р.

Болг., молд., ідіш, нім., пол., рос., укр.

Друк типогр.

1930-1931

109

16.

Те саме, №№ 6-9, 12, 13, 19, 22-26, 30, 32-34, 1932р.

Болг., молд., ідіш, нім., пол., рос., укр.

Друк типогр.

1932

115

17.

Рекомендаційні списки видань-додаток до журналу «Радянський книгар», Харків, №№4, 9, 19-20 1930р.; №№ 1-2, 4-5, 7-9, 10-11, 14-16, 18-19 1931р.; №№ 35-36 б/д.

Нім., рос., укр.

Друк типогр.

1930, 1931, б/д

43

18.

«Бюлетень рецензій на книжково-журнальну продукцію» – додаток до журналу «Радянський книгар», Харків, №1, 25 лютого 1932р.

Друк типогр.

1932

7

19.

«Щодекадний бюлетень видавництв УСРР» – систематичний покажчик видань, зданих до друку, Харків, №№ 6-9, 1932р.

Друк типогр.

1932

18

20.

Каталоги видань видавництва ВО «Международная книга» (Москва) з антикварної та технічної літератури.

Рос., укр.

Друк типогр.

1933, 1937

36

21.

Каталоги видань накладні та видавництва МатвійчукаМ. (Львів) з літературних, мистецьких та наукових питань.

Друк типогр.

1933, 1934, 1937

52

22.

Каталоги видань видавництва «Світ дитини» (Львів).

Друк типогр.

1936, б/д

10

ІІ. Проспекти

23.

«Короткий проспект Українського Акційного Видавничого Товариства «Земля»»,

Київ-Відень-Львів

Укр., чес.

Друк типогр.

б/д

2

ІІІ. Бібліографія

24.

Бібліографічні видання з різних галузей науки, культури, мистецтва, літератури та релігії.

Книга, лист, частина.

Англ., нім., пол., рос., укр., чес.

Друк типогр., маш. з прав.

1930,

1940-і, 1936, б/д

112

25.

Матеріали до «Виставочно-бібліографічної підкомісії ??-го Українського наукового з’їзду» (бібліографічні відомості, заяви, тези доповіді), Прага.

Нім., укр., фр., чес.

Автограф, авториз. маш. з прав., маш., маш. з прав., рук.

1932

13

26.

Бібліографія наукових праць Др. В.Січинського, М.Антоновича, Д.Дорошенка.

Лат., нім., укр., фр., чес.

Автограф, рук.

1933, 8 травня 1941, 1943

6

27.

ДумінО. «Спис моїх публікацій (праць, нарисів, причинків, спогадів, рецензій, некрологів і заміток)» і «Мій життєпис».

Брошура.

Нім., укр.

Маш. з прав.

1941

17

28.

МолнарМ. «K slovensko-ukrajinskym literarnum vztanom do roku 1945 », Мартін.

Брошура.

Чес.

Друк типогр.

1970

22

ІV. Бюлетені

29.

Бюлетені «Беларуской кніжнай палаты і Беларускага бібліографічнага бюро» (Мінськ), видавництва «Пламя» (Прага) з питань книговидання.

Біл., ідіш, нім., пол., рос., укр., чес.

Друк типогр., маш.,

маш. гектограф.

1929, б/д

10

V. Рекламні листи

30.

Рекламні листи Української Книжкової Палати (Харків), книгарні «Літературно-Наукового Вістника» (Київ), видавництва «Варяг» (Варшава) та ін. організацій із закликами про передплату на періодичні видання та картковий репертуар.

Англ., рос., укр., чес.

Друк типогр.

1912, 1916,1923, 1926, 1928, січень 1935, 1936, б/д

13

31.

Рекламні листи видавництв «Світ дитини», «Українське слово» (Львів), «Чесько-українська книга» (Прага) та ін. із закликами про замовлення та купівлю наукової та художньої літератури.

Рос., укр., чес.

Друк типогр., маш. гектограф.

25 лютого 1923, 1923, 1930, 1938, б/д

22

32.

Рекламні листи накладні «Торбан», Української Книгарні і Антикварні (Львів), Українського Громадського Видавничого Фонду (Прага) та ін. із закликами про замовлення та купівлю різногалузевої літератури.

Нім., рос., укр., фр., чес.

Друк типогр.

1923, після 1935, б/д

19

33.

Рекламні листи товариств: «Українського Видавничого Товариства при Українській Господарській Академії», «Сіяч» (Прага), «Дзвін», «Просвіта» (Львів), «Українського музичного товариства» із закликами про замовлення та купівлю художньої, шкільної літератури, збірок випусків пісень.

Англ., нім., укр., чес.

Друк типогр.

1926, б/д

9

VІ. Цінники

34.

Цінники накладні МатвійчукаМ., видавництва «Ізмаград» (Львів), книгарні видавництва «Бистриця» (Станіславів) та ін. на книжки, періодику з релігійної, художньої, наукової, господарської тематики.

Нім., рос., укр., фр., чес.

Друк типогр.

1913, 1925, 1926, 1929, 1930, 1931, 1936, б/д

111

35.

Цінники книгарні Наукового Товариства ім.Шевченка (Львів), книгарні Лаврова С., видавництва і книжкової торгівлі «Пламя» (Прага) та ін. установ, організацій із повідомленнями про знижки, розпродажі книг, нот, періодики.

Рос., укр., чес.

Друк типогр.

1 червня 1925, 1927, 1928, 1935, лютий 1936

11

VІІ. Палітурки до книг

36.

Палітурки до книг, виданих Книгоспілкою (Харків), видавництвами «Обрій» (Подєбради), «Українське слово» (Берлін) та ін.

Англ., нім., рос., укр., чес.

Друк типогр.

1918, 1922, 1932, б/д

22

VІІІ. Емблеми видавництв

37.

Емблеми видавництв: «Державне видавництво України» (Одеса), «Слово» (Київ), «Українська книга» (Львів) та ін.

Пол., рос., укр., чес.

Друк типогр.

1922, 1923, 1924, 1926, б/д

24

ІХ. Брошури та періодична література

38.

«Вестник народного дома» – журнал, Львів, ч. 6., червень 1907; Єфремов С. «В тісних рямцях українська книга в 1798-1916р.р.» (К.-1926); Берман Я.З. «До столітніх роковин заснування газети «Одесскій вестникь» (1827-1927)» (К.-1928) та ін. про культуру і культ українських видань книг та журналів.

Періодична література та брошури.

Англ., нім., пол., рос., укр., фр., чес.

Друк типогр.

1907, 1926, 1928, 1933, 1934, 1941, 1968

80

39.

КовалевськийЮ. «Бібліографія й Український бібліографічний інститут» (К.-1919); БиковськийЛ. «Національна бібліотека Української держави (1918-1921)», (Берлін-1922); заклик щодо збору пожертв на Українську Бібліотеку ім. С.Петлюри (Париж) та ін. про становище Українського бібліографічного Інституту та окремих бібліотек в Україні та поза її межами.

Брошури.

Нім., укр., фр., чес.

Друк типогр.

1919-1923, квітень 1931, травень 1938, б/д

39

40.

«Книжка» – неперіодичний вістник українського книжкового руху (Станіславів-травень 1921); БиковськийЛ. «Міжнародний обмін дублетами» (Прага-1926); БиковськийЛ. «Книгознавство Бібліографія та Бібліотекознавство» (Каліш-1933) та ін. для роботи майбутніх і діючих бібліотекарів.

Періодична література та брошури.

Пол., укр., чес.

Друк типогр.

травень 1921, 1926, 1933-1935, 1938, б/д

64

41.

Нілов[А.] «Полиграфическая промышленность Украины» (К.-1921); СічинськийВ. «Друкарські і видавничі знаки» (Варшава-1936).

Брошури.

Нім., пол., рос., укр., фр. чес.

Друк типогр.

1921, 1936

24

42.

БілецькийЛ. ««Отаман Зелений.» Сучасний роман Клима Поліщука.», ПоліщукК. ««Отаман Зелений» на стерниську української критики.» Вир. з газ. «Діло», Львів, ч.6, 1922р.; ч.11-14, 1922 р.

Статті.

Частини.

Рос., укр.

Друк типогр.

1922

10

43.

Матеріали щодо історії культури України та її діячів.

Статті.

Зброшуровані аркуші з «Larousse»; «Наша культура» – журнал, Варшава, кн.5, серпень 1935р.

Пол., укр., фр., чес.

Друк типогр.

1935, б/д

15

44.

ТукалевскийВ. «Kniga», Прага.

Брошура.

Чес.

Друк типогр.

1936

2

Х. Документи до виставок

45.

«Книга і преса України» (Харків – 1927); «Каталог І репрезентаційної виставки української радянської літератури в Пряшеві», 1959р.

Укр., чес.

Друк типогр.

1927, 1959,

54

***

46

Вкладний лист,1923; замовлення на підручники у видавництво та магазин [Є.І.]Лаврова,1928; запрошення Управи Українського Товариства Прихильників Книги в Празі на чайний вечір, Прага, 9квітня 1934; членський квиток, 1930-і, бланк заяви про прийняття в члени, бланк Українського Товариства Прихильників Книги в Празі.

Варіанти.

Нім., рос., укр., чес.

Графіка гектограф, друк типогр., маш.

1923, 1928, 9 квітня 1934,

1930-і, б/д

11

ХI. Документи, що ввійшли до фонду

47.

Матеріали про ЛевицькогоГ., Гуттенберг.

Зброшуровані аркуші з «Jahrbuch», 1935р.

Нім.

Друк типогр.

1936

5

48.

ПулекФ., КубелкаВ. «Das wichtigste aus der deutschen literatur», Брунн.

Брошура з відповідями на білети з німецької літератури.

Нім.

Друк типогр.

1941

28

49.

«Чековый вкладный листок почтовой касы щадничной».

Бланк.

Варіант.

Нім., рос., чес.

Друк типогр.

1934, 1935, 1944

4

50

Рекламна книга організацій, установ, товариств (США).

Фрагменти.

Англ., укр.

Друк типогр.

б/д

19

1 thought on “Архівний Фонд 14

Comments are closed.