Архівний Фонд 10

Фонд № 10. Зленко Петро Андрійович (1891-1954), український бібліограф та громадський діяч


Опис № 1


п/п

Заголовок справи

Крайні дати документів справи

Кількість аркушів у справі

1. Документи творчої діяльності

1.1. Бібліографія, бібліографічні покажчики

1.

Бібліографія видань РУП, представлена на виставці у Празі 11лютого 1930 р.

Гектогр. із невстановленого видання.

1930

5

2.

«Зимовий похід».

Бібліографія та матеріали для бібліографічного покажчика.

Друк., відбиток.

1935,

1930-і

11

3.

«Крути».

Бібліографічний покажчик.

Друк.

1930-і

1

4.

«Твори Симона Петлюри».

Рос., укр.

Матеріали для бібліографічного покажчика.

Чорновий варіант.

Автограф, маш.

1930-і

52

5.

«Староруські й литовські літописи».

Бібліографічний покажчик.

Чорновий варіант.

Автограф.

1930-і

95

6.

«Українська мемуаристика».

Бібліографічний покажчик.

Чорновий варіант.

Автограф.

1930-і

186

7.

«Бібліографія технічної та господарської літератури», «Бібліографія технічної та господарської новітньої української літератури, виданої поза СРСР».

Нім, укр., фр., чес.

Автограф, друк.

Окремі сторінки з ж. «Технічно-господарський вісник», вир. з невстановленого ж.

1940–

1941

21

8.

Список української преси, що розповсюджувалась у окремих містах Польщі і Чехословаччини.

Чес.

Автограф.

1930-і

2

9.

«Чорне, Каспійське та Озівське моря й їх узбережжя. Бібліографія за 1920-1943 рр.».

Чорновий варіант.

Автограф.

1944

292

10.

Бібліографія з права, освіти і науки до невстановленої праці.

Уривок із додатками.

Чорновий варіант.

Автограф.

б/д

49

11.

«Бібліотеки гетьмана Івана Самойловича та його синів».

Бібліографічний покажчик.

Чорновий варіант.

Автограф.

б/д

193

1.2. Наукові дослідження, розвідки, нариси

12.

«Popis knihy: gramatika Bohemika od Mateuse Benesovskeho».

[Дослідження].

Чес.

Чорновий варіант.

Автограф.

3 листопада 1926

3

13.

« Празькі видання Ф. Скорини».

[Дослідження].

Рос, укр., чес.

Чорновий варіант.

Автограф.

[1926]

60

14.

«Prazska vydani Fr. Skoriny».

[Дослідження].

Церковнослов’ян., чес.

Автограф, друк.

Зброшурований примірник.

Друк.

[1926]

15

15.

«Приватні бібліотеки на Україні в

XVII-XIX ст.».

Історичний нарис.

Чорновий варіант.

Автограф.

[1937]

249

16.

«Приватні бібліотеки на Україні».

Історичний нарис із екслібрисом

Зленка П. А.

Відбиток видання з ж. «Українська книга».

Друк. з авт. правкою.

1938

35

17.

«Що читали наші предки».

Нарис.

Чорновий варіант.

Автограф.

1939

30

18.

«Бібліотека Київського університету».

Дослідження .

Додаються виписки з періодичної преси.

Чорновий варіант.

Автограф.

1930-і

34

19.

«Фізичне виховання в ЧСР».

Дослідження.

Чорновий варіант.

Автограф.

1930-і

78

20.

«Книга в українських приповідках, легендах та піснях».

Дослідження.

Чорновий варіант.

Автограф.

1930-і

88

21.

«Місце бібліографії в класифікації наук

Т. Г. Масарика».

Нарис.

Укр., чес.

Чорновий варіант.

Автограф.

1930-і

25

22.

«Українське бібліотечне шкільництво».

Наукове дослідження видане на правах рукопису.

Гектогр.

1941

6

23.

«Тріc дь цвътная Міхайла Сатo?ки tvпоґрафа Лвовського (1642-11.III.-1942)».

Дослідження.

Рос., укр., церковнослов’ян.

Додаються виписки з періодичної преси.

Автограф, друк.

1942

168

24.

«Безпосередньо з полиць книг…».

Підручник по бібліотекознавству.

Чорновий варіант.

Автограф.

б/д

27

1.3. Статті про розвиток бібліотечної справи

25.

«Празькі видання Франциска Скорини».

Чорновий варіант.

Автограф.

грудень

1926

8

26.

«Книголюб» кн. 1, 2, 4.

Журнал на правах рукопису з публікаціями статей Зленка П. А. «Друки української еміграції в Ч.С.Р.», «Ненаукова бібліографія наукових праць», «Скалічений Стефаник».

Гектогр.

1930-1931

93

27.

«Бібліографія видань української еміграції в C.S.R. за 1920-1930 рр.».

Чорновий і машинописний варіанти.

Автограф, маш.

1931

11

28.

[«1918 р. не приніс Галиччині…]»

Про видавничий рух і бібліотечну справу.

Чорновий варіант.

Автограф.

[1937]

13

29.

«Вимушена відповідь на одну «рецензію»», «Д-р Карел Чапек».

Чорнові варіанти.

Автограф.

1938

10

30.

«Карпатська Україна мусить мати свою національну бібліотеку», «Україніка в хорватській енциклопедії», «Що про Україну знала Європа» та ін.

Вир. з газ. «Краківські вісті», «Нова свобода» та ін.

1939-1943

19

31.

«Книга в життю великих людей», «Папір».

Чорнові варіанти.

Автограф.

1930-і

12

32.

«Потребуємо фахових бібліотекарів»,

«Каталогізування поліграфії».

Чорнові варіанти.

Автограф.

1930-і

4

33.

«Одеська Державна громадська бібліотека (до 110-ліття існування)».

Чорновий варіант.

Автограф.

1930-і

7

34.

«Бібліографічні нотатки», «З нових видань».

Вир. з газ. «Краківські вісті».

Друк.

23 грудня 1942

7

35.

[«Бібліографія краєзнавства України…»], «Систематичний покажчик літератури з українського краєзнавства».

Чорнові варіанти.

Автограф.

1943, б/д

10

1.4. Статті про книгодрукування

36.

«До справи й з приводу справи щоденної газети…».

Для часопису «Український емігрант».

Маш. з авт. правкою.

10 травня 1928

6

37.

«Старий закон».

Про законодавство щодо друку в ЧСР.

Чорновий варіант.

Автограф.

[1936]

9

38.

«Книга-мучениця», «Словацький голос у роковини Т.Шевченка», «Україніка».

Вир. з газ. «Діло», Львів.

28 травня, 28 липня 1939, б/д

14

39.

«Українська книга за 20 літ (1917-1937)».

Чорновий варіант.

Автограф.

1930-і

23

40.

«Українські видавництва на еміграції», «Карпатська Україна».

Чорнові варіанти.

Автограф.

1930-і

8

41.

«Український видавничий рух».

Чорновий варіант.

Автограф.

1930-і

41

*   *     *

42.

Рецензії на збірник «Книгознавство в «Українській загальній енциклопедії»».

Додаються замітки, нотатки.

Чорновий варіант.

Автограф.

1930-і

15

43.

Рецензії на працю «Слов’янський   збірник» Єлінки Е., та огляд «Преса Карпатської України» Животка А. П.

Чорнові варіанти.

Автограф.

1940-і

2

1.5. Інші творчі документи

44.

«Заклик», «Ніч» та ін.

Вірші.

Укр., чес.

Чорнові варіанти.

Автограф.

2 квітня–

11 грудня 1926

7

45.

«Математичні взори. – Тригонометрія».

Збірник складений Зленком П. А.

Брошура.

Гектогр.

1926

8

46.

«Драмована історія України середини

XVII століття».

Тези доповіді професора Колесси О. в УВУ.

Автограф.

Друк, маш.

1930-і

2

47.

Обіжчик (цінник) на книги, збірники, програми, журнали.

Автограф.

1930-і

33

48.

Картки, виписки, замітки з друкованих джерел про бібліотеку Смирдіна О.

Рос. укр., чес.

Чорновий варіант.

Автограф.

1930-і

23

49.

Виписки, замітки з друкованих видань про діяльність бібліотек різних країн світу.

Укр., чес.

Чорновий варіант.

Автограф.

Зошит.

1930-і

19

50.

Виписки, замітки, нотатки з друкованих видань і періодичної преси про побудову пам’ятників українцям-воїнам у Чехії.

Чорновий варіант.

Автограф.

1930-і

9

51.

Виписки, замітки з газети

«Университетские известия» за

1873 р. про правила користування в університетській бібліотеці.

Рос.

Чорнові варіанти.

Автограф.

1930-і

12

52.

Виписки, замітки з друкованих видань про діяльність Липинського В. К.

Чорнові варіанти.

Автограф.

1930-і

10

53.

Виписки з газ. «Діло» ч.6 , Львів за

1915 р. про українські організації в Празі.

Укр., чес.

Чорновий варіант.

Автограф.

1930-і

2

54.

Виписка з програми курсу «Організація книжкових каталогів», К. 1939, яку склав Комський С.

Автограф.

1930-і

17

55.

Виписки, замітки з друкованих видань про діяльність державних бібліотек та бібліотек при монастирях, музеях, високих школах в Україні.

Рос., укр.

Чорнові варіанти.

Автограф.

1930-і

37

56.

«Українські книги, бібліотеки, читальні. Конспект популярних викладів у Празі в

1941 р.».

Чорновий варіант.

Автограф.

1941

4

57.

Список грошових знаків царського і радянського періодів, УНР та Польщі з їх номіналами і серіями.

Автограф.

б/д

2

58.

Виписки, замітки із періодичної преси про бібліотекознавство.

Чорнові варіанти.

Автограф.

б/д

25

59.

«Методи вирахування добової пересічної температури на основі трьох метеорологічних спостережень».

Наукова розвідка Зленка П. А.

Чорновий варіант.

Автограф.

б/д

2

2. Листи до Зленка П.А.

60.

Безушка В.

Рук.

4 травня 1941

1

61.

Галагана М.

Рук.

1 березня 1932

1

62.

Германа Г.

Чес.

Рук.

4 серпня

1929

1

63.

Горницького П.

Додається список друкованих праць.

Нім., укр.

Маш., рук.

10 травня 1941

3

64.

Добриловського М.

Укр., чес.

Рук.

19 травня 1942

1

65.

Животка А. П.

Маш., рук.

11 вересня 1934–

7 жовтня 1944

2

66.

Коваліва П.

Нім., укр., фр.

Рук.

25 квітня 1941

1

67.

Пеленського Є. Ю.

Маш. з правкою.

6-28 жовтня 1943

7

68.

Туркевича М.

Пол., укр.

Рук.

28 квітня 1941

1

3. Дарчі написи Зленка П. А.

69.

Лист ВУАН до Зленка П. А. із питань видавничої діяльності та дарчий напис

Зленка П. А. Всеукраїнській академії наук на першому аркуші власних матеріалів для бібліографічного покажчика «Зимовий похід».

Укр., фр.

Друк., маш.

19 червня 1929, 1935

10

4. Дарчі написи Зленку П. А.

70.

Беркопеца О. на першому аркуші власної статті «Die Anfange des Buchdruckes beiden Sudslaven».

Нім.

Відбиток з ж. «Slavische Rudschav».

1940

12

71.

Богацького П. О. на першому аркуші власного бібліографічного покажчика «Ucrainica з журналу «Casopis Ceskeho Museum» від початку його існування по 1926 рік (1827-1925)».

Укр., чес.

Відбиток.

1927

6

72.

Вісковатого К. на титульному аркуші власної статті «Polnische Enzyklopadien».

Нім.

Відбиток з ж. «Slavische Rundschau».

1937

4

73.

Гайманівського О. М. на титульному аркуші власної рецензії на монографію

Grekov V.D. «Feodal’nye otnocenija v kievskom gosudarstve».

Чес.

Відбиток.

1937

3

74.

Галущинського М. М. на титульному аркуші власної статті «Українські народні бібліотеки і праця над поширенням книжки».

Укр., фр.

Відбиток.

1926

8

75.

Голуба І. на титульних аркушах власних нарисів «Kniha v dobe krise literarni produkce Ceckoslovenske republiky 1929-1935», «Ruske tiskove organy slovanske myslenky».

Чес.

Відбитки.

1937

38

76.

Думіна О. на титульному аркуші власної статті «Deutscke in der Ukrainischen Armee 1917-1920».

Нім.

Відбиток із видання НТШ у Львові.

1941

8

77.

Омельченка Г. В. на першому аркуші власної рецензії «Prvni tri redakce > Krtu sv. Vladimira< Karla Havlicka-Borovskeho».

Чес.

Відбиток.

1930

12

78.

Омельченка Г. В. на першому аркуші власної статті «Ян Православ Ковбек і його українські симпатії».

Укр., чес.

Брошура.

1933

14

79.

Сірополка С. на титульному аркуші власної статті «Українська бібліографія та бібліографія україніки в галузі фільольогії».

Відбиток із збірника праць 1-го з’їзду слов’янських філологів.

1931

5

80.

Січинського В. Ю. на титульному аркуші власної статті «Die Zeitgenosische Ukrainische Bubhchgraphik» («Сучасна українська книжкова графіка»).

Нім.

Відбиток.

1929

9

5. Документи до біографії Зленка П.А.

5.1. Службова та громадська діяльність

81.

«Mezinarodni sjezd knihovniku a pratel knihy v Praze 1926».

Збірник матеріалів та регламент роботи Міжнародного бібліотечного з’їзду у Празі.

Зленко П. А. – учасник з’їзду.

Фр.,чес.

Відбитки.

1926

15

82.

Протокол загальних зборів «Українського   об’єднання в ЧСР».

Зленко П. А. – член ревізійної комісії об’єднання.

Маш.

25 січня 1930

3

83.

Протест та резолюція віче української колонії в Подєбрадах (ЧСР), надіслані

Зленку П. А. із пропозицією їх надрукувати.

Маш.

1 листопада 1930

4

84.

Документи (запрошення, оголошення, квиток та ін.) на вечори, виставку праць

Мелянтріха Ї., та інші масові заходи проведені громадськими організаціями у Празі.

Укр, чес.

Друк.

23

листопада

1930 –

12-13 листопада

1937

16

85.

Звернення Правління чехословацько-українського товариства до українців в еміграції про вступ до товариства та взаємодопомогу; листи дирекції Української гімназії в Модржанах і Комісії допомоги українському студентству із зверненням до

Зленка П. А. про надання матеріальної допомоги учням та студентам.

Додається бланк платіжного документа.

Укр., чес.

Друк.

1931, 1940,

1944

6

86.

Довідки та оголошення про роботу бібліотеки Українського високого педагогічного інституту

ім. М. Драгоманова у Празі.

Зленко П. А. – співробітник б-ки.

Чес.

Автограф, маш.

[1932],

1930-і

3

87.

Лист до Українського економічного бюро у Варшаві про вихід в ЧСР видань присвячених українській справі та рекламний проспект видання Українського статистичного річника.

Зленко П. А.- редактор річника.

Автограф, друк.

5 грудня 1933,

1930-і

3

88.

Щорічні звіти Слов’янської бібліотеки у Празі.

Зленко П. А.- співробітник б-ки.

Чес.

Друк.

1933– 1938

31

89.

Документи (бланки заяви і зобов’язання, членський квиток Тицякової М. та ін.) про роботу УТПК у Празі та читальні Товариства «Просвіта».

Зленко П. А.- секретар товариства.

Друк., маш.

1934,

1930-і

5

90.

Звіт Українського товариства прихильників книги у Празі за 1934 рік із логотипом товариства та екслібрисом Зленка П. А.

Варіанти.

Зленко П.А.- секретар товариства.

Гектогр.

1935

30

91.

Документи (анкета на замовлення, підтвердження про прийом, інформаційні картки книг, довідка та ін.) про роботу у Слов’янській б-ці складені Зленком П. А.

Нім., чес.

Автограф, друк.

28 червня 1936 –

26 серпня 1942,

1940-і

7

92.

Статистика науково-технічного опрацювання бібліотечних фондів складена Зленком П. А.

Автограф.

1936

13

93.

Інформаційний лист і довідка Спілки українців в Німеччині до редактора і видавця «Українського тижня»

Зленка П. А. із проханням повідомити у пресі про їх діяльність.

Нім, укр.

Друк.

травень 1937

3

94.

Листи адміністрації УТГІ позаочного навчання(м. Подєбради ЧСР) із питань друку праць в часописі «Український тиждень».

Зленко П. А.- редактор видання.

Укр., чес.

Друк., маш.

8 грудня 1937–

5 березня

1942

10

95.

Звернення Зленка П. А. до керівництва Українського високого педагогічного

інституту ім. М. Драгоманова про підтвердження його трудового стажу.

Укр., чес.

Автограф.

1 квітня 1938

1

96.

«Dnes oslavujeme nejvyznavcnejsiho basnika…».

Текст доповіді присвячений пам’яті

Т. Шевченка.

Чес.

Маш. з авт. правкою.

1930-і

2

97.

Титульні аркуші ж. «Український тиждень».

Зленко П. А. – редактор і видавець.

Варіанти.

Укр., чес.

Друк.

1930-і

2

98.

Бібліотечно-бібліографічні картки із питань історії та культури.

Зленко П. А.- співробітник б-ки.

Англ., рос., укр., чес.

Автограф, маш.

1930-і

33

99.

Бібліотечно-бібліографічні картки на науково-технічну літературу.

Зленко П. А.- співробітник б-ки.

Англ, рос., укр., фр.,чес.

Автограф, маш.

1930-і

25

100.

[ Бібліографічні шифри на авторів книг і періодичних видань, а також на галузі науки і народного господарства], складені Зленком П. А.

Без кінця.

Укр., чес.

Автограф.

1930-і

6

101.

Розписки про те, що невстановлені особи взяли у Зленка П.А. кліше у тимчасове користування.

Рук.

29 липня 1941–

28 січня 1943

3

102.

Листи ювілейного комітету святкування

60-річчя від дня народження владики Іларіона (Огієнка І. І. ) Зленку П. А. із питання підготовки статті до збірника.

Маш., рук.

20 січня-

27 липня 1942

2

103.

Інформаційні листки Українського мішаного хору секції Української академічної громади філії НОУС в Празі із запрошенням відвідати їх концерти та її запрошення на відзначення 25-ї річниці бою під Крутами.

Номери та запрошення надіслані

Зленку П. А.

Друк.

22 вересня 1942–

1 березня 1943

24

104.

«Pohotovostni sluzba v Klementinu».

Про черговий підрозділ в бібліотеці та його внутрішній розпорядок роботи.

Чес.

Друк.

1940-і

4

*   *     *

105.

Документи ( квитанції, авансові розписки, чорнові записи у блокнотах, розписки поштових витрат, звіти та ін.) про роботу Українського товариства прихильників книги у Празі.

Зленко П. А. – секретар та член товариства.

Укр., чес.

Автограф, друк., рук.

1927-1937

73

6. Документи, зібрані Зленком П. А. для роботи та з тем, що його цікавили

6.1. Бібліографія, списки видань періодичної преси, друкованих видань окремих осіб 

106.

Списки видань періодичної преси Головної книжкової палати в м. Києві.

Додаток до часопису «Книжковий Вісник».

Брошура.

1919

8

107.

Бібліографія книг і брошур виданих українською та іншими мовами в УСРР.

Ж. «Літопис українського друку».

Без початку.

Друк.

[1927]

21

108.

Автор не встановлений.

«Material k otazce slovanske bibliografie».

Бібліографічний покажчик.

Чес.

Відбиток із видання Слов’янської бібліотеки у Празі.

1930

5

109.

Список книговидавництв України.

Вир. з газ. «Народна воля».

11, 14, 16 лютого 1939

13

110.

Списки друкованих праць Биковського Л. Ю., Бочковського О. І.,

Січинського В. Ю. та ін.

Нім., пол., укр.

Друк., маш з правкою, рук.

1930-і, 1940, 1941

17

111.

Список видань УГА в ЧСР, переданих на книжкову виставку у Празі.

Рук.

[1930-і]

6

112.

«Бібліографія українських науково-технічно-господарських праць».

Укр., чес.

Вир. з невстановленого ж.

1940-і

5

6.2. Наукові праці, дослідження, нариси, огляди

113.

Тукалевський В. «Изь экономичекой литературы», «Die Bundesakademie der Wissenschaften (UdSSR)».

Бібліографічні огляди.

Нім., рос.

Відбитки.

1916, 1931

17

114.

Знавц І. «Hospodarne rizeni osvetove cinnosni vedeckych knihoven».

Нарис.

Чес.

Брошура.

1924

31

115.

Отле П., Воутерс Л. «Руководство для общественных библиотек».

Довідник.

Переклад з фр. Ломковського Н. М.

Рос.

Друк.

1924

120

116.

Рамбоусек А., Трнка Т. «Masarykuv lidovychovny ustav (svaz osvetovy)».

Дослідження.

Чес.

Друк.

1926

31

117.

Животко А. П.«Дошкільне виховання».

Лекції прочитані в Українському високому педагогічному інституті

ім. М. Драгоманова у Празі в 1923/24 рр.

На правах рукопису.

Гектогр.

1926

101

118.

Лотоцький О. «Українська книга».

Бібліографічний огляд.

Укр., фр.

Брошура.

1926

9

119.

Автор не встановлений.

«Prvych padesat roku tkvani knihtiskarny statniho nakladatelstvi».

Нарис.

Чес.

Друк.

1926

102

120.

Поцх Й. «Knihovny a citarny».

Огляд.

Чес.

Відбиток.

1927

17

121.

«Slovanska knihovna ministerstva zahranicnich veci v Praze 1925-1928».

Огляд.

Додається каталог.

Чес.

Відбитки.

1929

34

122.

«Bibljoteka publiczna w Warszawie», «Wypozyczalnia bibljoteki publicznej m. st. Warszawy» та ін.

Інформаційні бюлетені.

Пол.

Відбитки із видань публічної бібліотеки у Варшаві.

1931

12

123.

«Udostepnianie zbiorow bibljoteki publicznej m. st. Warszawy».

Збірник праць.

Пол.

Відбиток із видань публічної бібліотеки у Варшаві.

1931

10

124.

Фрінта А. «Nase tiskove organy slovaske vzajemnosti».

Нарис.

Чес.

Відбиток.

1932

31

125.

Тракало Б. «Dzwigar belkowo-rozporowy», «Rozpora jako luk trojprzegubowy», «Teoria Calkowa Parcia ziemi».

Наукові праці.

Пол.

Відбитки з ж. «Czasopisma Technicznego».

1934 – 1935, 1937

40

126.

Голуб І. «Kniha v SSSR. Nakladatelska politika a knizni produkce u zemi Sovetu».

Нарис.

Чес.

Відбиток.

1936

14

127.

Биковський Л. Ю. «Wspolczesna polityka bibljoteczna w zakresie publicznyh bibljotek oswiatowych», «W sprawie pedagogiki bibliotecznej».

Нариси.

Пол.

Брошури.

1936, 1938

36

128.

Гусин М., Ковалів П. «Les minesdecuivre du Katanga», «L’Echannillonnage et l’Evaluation des Gisemnets», «Le magnatisme remanent des roches et l’orinntation des carottes de Sondage».

Доповіді на Асоціації інженерів-дослідників при женевському університеті.

Фр.

Відбитки.

31 січня-

5 грудня

1940

15

129.

Туркевич М. «Synthesen ein,-,zwei- und dreikerniger Kohlenwasserstoffe mit 22 C- Atomen», «Die Oberflachenaktivitat einiger Natriumsulfonatlosungen und die chemische Konstitution des Kohlenwasserstoffrestes».

Наукові праці.

Нім.

Відбитки.

1940

11

130.

Герасименко П. «Elektrochevie rovnovah mezi tekutoyu oceli a struskou», «Fremdionen-Wirkungen AUF die Gleichgewichte zwischen stahl und flussigen Schlacken».

Наукові праці.

Нім.

Відбитки.

1941

7

131.

Пархоменко П. «Methoden zur Gewinnung konzentrierter Wasserstoffsuperoxyd-Losungen».

[Дослідження].

Нім.

Відбиток.

1941

2

6.3. Статті

132.

Биковський Л. Ю. «Бібліотечна справа в Чехословаччині».

Відбиток з ж. «Бібліографічні вісті»

№ 1-2.

1925

8

133.

Балика Д. «Библиотека в свете современной педагогики».

Рос.

Відбиток із наук. зб. «Библиотека».

1926

7

134.

Іванушкін В. «Проблема читачівства та її вивчення».

Брошура.

1926

18

135.

Ковалів П. «L’analyse et la Decomposition de la Cyanamide Calci?ue».

Фр.

Відбиток.

1926

33

136.

Тхон Й. «Knihovna hlav. Mesta Prahy a stavba jeji ustredni knihovny».

Чес.

Відбиток.

1926

11

137.

Тюнєєва О. «Музей книги одеської державної публічної бібліотеки».

Відбиток з ж. «Бібліографічних Вістей», №2.

1927

10

138.

Підбірка статей із питань книгознавства і розвитку бібліотечної справи в Україні та за кордоном.

Укр., чес.

Вир. з газ. та ж.

1920-і –1930-і

113

139.

Живний Л.Я. «Нове завдання книгозбірень та інформаційні установи».

Переклад з чес. Биковського Л. Ю.

Брошура.

1930

25

140.

Статті з друкованих видань про бібліотекознавство і книгодрукування.

Нім., чес.

Вир. з періодичної преси, фотокопії,

газ. «Sturm uber Osterreich».

1 грудня 1935,

1930-і – 1940-і

64

141.

Лемберг Е.«Staroceske «Jirikovo videni»».

Стаття про розвиток старочеської мови. «Zapisnicek» ч.2.

Чес.

Друк.

1938

4

142.

Гутцайт Г., Ковалів П. «Essais de flottation selective des mineraux constituant les «sables moirs»».

Фр.

Відбиток.

1939

9

143.

Тукалевський В. «Die Sovjetliteratur auf neuen Bahnen», «Umschwung in der Hochschulpolitik der Ud SSR», «Sozialistischer Realismus», «Der Buchdruck in RSFSR» та ін.

Нім.

Відбитки.

1930-і

35

144.

Автор не встановлений.

«Ukrainska Zahalna Encyklopedja…».

Чес.

Вир. з невстановленого ж.

1930-і

2

145.

Ніколаєв В. «Sovjetenzylopadien».

Нім.

Відбиток з невстановленого ж.

1930-і

4

146.

Автор не встановлений.

«Die Slavische Bibliothek des Au?enministeriums in Prag».

Нім.

Відбиток з невстановленого ж.

1930-і

2

147.

Гусин М., Ковалів П. «Sur l’analyse mineralogique de quelqus sables marins d’Anatolie», «Un minerai rare de cuivre et de cobalt provenant du gisement de Meskani (Iran)».

Фр.

Відбитки.

1940

10

148.

Автор не встановлений.

«Pedagogicky vyznam skautingu».

Чес.

Рук.

б/д

9

149.

Гутрі Ч. «W sprawie udostepnienia prac naukowych».

Пол.

Відбиток.

б/д

2

150.

Тоболка З. «O metode dejin knihtisku».

Чес.

Відбиток.

б/д

4

151.

Биковський Л. Ю. «Український науковий інститут книгознавства».

Інформація.

Літогр.

1925

26

6.4. Звернення, резолюції, збірка законів, програми, словник, довідки, газети

152.

«Sbirka zakonu a narizeni statu ceskoslovenskeho».

Чес.

Друк.

22 листо-пада1919,

16 квітня-1928-

30 грудня

1938

31

153.

Кревецький І. «Бібліотека Наукового товариства ім. Т. Шевченка у Львові».

Довідка.

Брошура.

1923

9

154.

Звернення, оголошення, повідомлення управ видавничих товариств «Сіяч», «На сторожі» (ЧСР), Українського воєнно-історичного товариства (Польща) та ін. до усіх читачів українців в еміграції про творчу співдружність, оплату внесків та надання матеріальної допомоги.

Друк., маш.

1925–1935, 1930-і

18

155.

«Pohledy do nasi lidove vychovy».

Збірник виступів на Міжнародному з’їзді бібліотекарів і прихильників книги у Празі.

Чес.

Друк.

28 червня-

3 липня 1926

63

156.

Розклад засідань I Українського та статут II Українського наукових з’їздів у Празі.

Друк.

4-7 жовтня 1926 –

20-24 березня 1932

9

157.

Звернення оргбюро всесоюзного бібліотечного з’їзду до бібліотекарів СРСР та резолюція першої конференції наукових бібліотек України.

Рос, укр.

Гектогр., друк.

1926 –

14 грудня

1930

19

158.

Биковський Л. Ю. «Кабінет народного господарства та економічні семінари Української господарської академії в ЧСР».

Звіт про роботу.

Літогр.

1926

24

159.

Статут чехословацької громадської бібліотеки у Празі.

Чес.

Друк.

1930

5

160.

«Sprawozdanie bibljoteki publicznej m. st. Warszawy za rok 1929/30».

Звіт.

Пол.

Відбиток.

1931

8

161.

«Komunikat sekcji bibljotek publicznych Warszawskiego kola Zwi?zku Bibljotekarzy Polskich».

Пол.

Відбиток.

1932

2

162.

«Ceskoslovenska spolecnost knihovedna» («Чехословацька громадська бібліотека»).

Довідник.

Чес.

Брошура.

1935

10

163.

Автор не встановлений.

«Mestska knihovna v Beroune».

Звіт про роботу.

Чес.

Відбиток.

1935

8

164.

«700 літ міста Роудніц н. Лабою».

Інформаційна довідка.

Рук.

[1937]

3

165.

Биковський Л.Ю. »Naukova organizacja pracy», «Wstep do ksiegoznawstwa», «Technika pracy umyslowej» та ін.

Програми для однорічних курсів у приватних школах бібліотекарів Варшави.

Пол.

Відбитки із видань народної бібліотеки у Варшаві.

1938

10

166.

Гутрі М., Свієрковський К.,

Ярковський С. та ін. «Biblioteki Dzieciecze», «Zarys wiedzy o Prasie», «Historia ksi?zki»…

Програми для однорічних курсів у приватних школах бібліотекарів Варшави.

Пол.

Відбитки із видань народної бібліотеки у Варшаві.

1938

21

167.

Левицький В. «Порадник для бібліотекарів».

Брошура.

1938

65

168.

Монюк Т. «Критичні уваги, ідеологічні основи с. – р. академії та загальна програма викладів».

Без закінчення.

Маш.

1930-і

10

169.

«Хроника».

Відомості з питань бібліографії.

Відбитки з ж. «Голос минувшего» за 1913 р.

Рос.

[1930-і]

16

170.

Адміністративна карта Праги, де позначені місця знаходження типографій 18-20 ст. ст. із екслібрисом Зленка П. А.

Чес.

Друк.

1930-і

2

171.

Книжечка (порадник) для вивчення французької мови.

Фр.

Друк.

б/д

2

172.

Короткий німецько-чеський розмовник.

Нім., чес.

Маш. з правкою.

б/д

5

*   *     *

173.

«Ukrajisnsk? buletin» /«Український бюлетень»./

Номери надіслані Зленку П. А.

Чес.

Друк.

16

листопада 1931–

10 травня 1932

8

174.

«Український сокіл».

Часопис Союзу українського сокільства за кордоном.

Номери надіслані Зленку П. А.

Друк.

травень 1934 –

січень 1938

79

175.

«Український самостійник».

Часопис ЦСУО в ЧСР.

Номери надіслані Зленку П. А

Друк.

березень

1935 –червень-липень 1938

113

6.5. Каталоги, проспекти, проспектні листки, титульні аркуші, цінники

176.

Проспекти, проспектні листки друкованих та періодичних видань в Україні, Росії, Польщі, Німеччині та ін. країнах.

Нім., пол., рос., укр.
Друк.

1914,

1920-і – 1940-і

88

177.

Каталоги видань літератури в Україні, Росії, Польщі, ЧСР та ін. країн.

Нім., пол., рос., укр., чес.
Друк.

1915, 1925–1940, б/д

33

178.

«Катальог видавничого товариства «Вернигора» у Київі».

Видано представництвом т-ва у Відні.

Друк.

[1921]

18

179.

Обкладинки журналів, які друкувались в Україні та за рубежем.

На зворотній стороні рекламні проспекти і листки.

Укр., чес.

Друк.

1922–1938, 1930-і

19

180.

Каталоги видань книгарні Наукового Товариства ім. Т. Шевченка у Львові.

Друк.

1925–1929, 1930-і

41

181.

«Каталог української книгарні Теодор Савула у Відні».

Друк.

1931

93

182.

Омельченко М. «Т. Г. Масарик».

Проспект книги та її зміст.

Укр., чес.

Друк.

1931

4

183.

Генеральний цінник підручників для позаочних курсів станом на 1 лютого 1934 р.; інші цінники надіслані

Зленку П. А. від УТГІ при УГА в ЧСР (Подєбради).

Друк.

1934,

1930-і

6

184.

Масарик Т. Г. «Як працювати? Виклади з 1898 р.».

Проспект книги та її зміст.

Переклад з чес. Омельченка Г. В.

Друк.

1930-і

2

185.

Повідомлення, цінники (обіжники) про розповсюдження політичної, наукової і художньої літератури, підручників серед українців-емігрантів у ЧСР.

Укр., чес.

Друк.

1930-і, 1943–1944

5

186.

«Alois Senefelder (1771-1834). Erfinder der Lithographie» («Алоїз Зенефельдер (1771-1834). Винахідник літографії»).

Буклет.

Нім.

Друк.

б/д

3

187.

Буклет про типографію «Orbis» у Празі.

Чес.

Друк.

б/д

1

188.

«Ocelove zarizeni knihoven archivu».

Буклет.

Чес.

Друк.

б/д

3

7. Зображувальні документи 

189.

«Цеглинка на придбання власного мешкання 1927 №. Власними силами до власної хати».

Художня листівка Українського клубу у Варшаві.

Друк.

1927

1

190.

«Lubka Kolessa», («Любка Колесса»).

Англ.

Фоторепродукції.

1937,

1930-і

2

191.

Групове фото невстановлених осіб.

Фоторепродукція.

б/д

1

8. Документи, що відклалися у фонді

192.

«Боротьба».

Орган закордонних та волинсько-галицьких організацій УПСР ч.1.

Журнал на правах рукопису.

Гектогр.

1921

16

193.

Звернення невстановленої службової особи до жителів Праги про вчасне придбання і транспортування вугілля для опалення на зимовий період.

Чес.

Друк.

1929

1

194.

Дорошенко Д. І. «Neues zur Ukrainischen Historiographie», «Z nejnovejsiho polskeho dejepisectvi».

Статті.

Нім, чес.

Відбиток та вир. з невстановленого ж.

1932,

1933

12

195.

Дорошенко Д. І.

Рецензії на ювілейний збірник присвячений академіку Багалію Д. І. та на публікації в «Clanek «Narodnich Listu»», z.r. 1862 v ukrajinskem preklade N. Kostomarova», «Die altrussishe Nestorhronik: Povest vremenych let».

Нім, чес.

Відбиток із ж. «Slavia» та вирізки з ж.«Casopis Narodniho musea» і «Slavische Rundschau».

1932,

1935

13

196.

Подяка комітету Чехословацької літературознавчої спілки у Празі заступнику директора державного видавництва   ЧСР Каббату К. за співпрацю.

Чес.

Друк.

1933

1

197.

Інформаційні довідки та оголошення про мету і завдання УТГІ позаочного навчання при УГА, прийом та навчання у ньому.

Друк.

1935,

1930-і

3

198.

«Радіо в педагогіці».

Тези доповіді Нагірної С. прочитаної в Українському соціологічному інституті у Празі.

Маш.

16 травня 1936

3

199.

Комунікати Музею визвольної боротьби України, ч. 1, 2 та рекламна листівка про збір коштів на будівництво Українського дому у Празі.

Друк.

1-15 грудня 1936,

1930-і

3

200.

Бланк заяви до земської установи у Празі із проханням про виїзд за кордон.

Чес.

Друк.

1938

1

201.

Антонович М. Д.

Анотації до праць Сальського В. «Ukrajinsko-moskovska vijna 1920 r.», Дорошенка Д. «Narysistoriji Ukrajiny» та Огородника Я. «Hryhorij Skovoroda und Benediktys Spinoza».

Нім.

Друк.

1930-і

1

202.

Титульний аркуш до видання «Поезії»

Олеся О. І. з екслібрисом Зленка П. А.

Друк.

1930-і

2

203.

Наріжний С. «Українська еміграція. Культурна праця еміграції між двома світовими війнами».

Зміст праці.

Друк.

1942

2

204.

Екслібрис Липи Ю.

Укр., чес.

Друк.

б/д

1

205.

Автор не встановлений.

«Генеза назви трьох Русей – Велика, Мала й Біла Русь».

Без закінчення.

Рук.

б/д

3

206.

Автор не встановлений.

«Шляхи та перспективи розвитку дрібної кустарно-ремісничої промисловості на Україні».

Рук.

б/д

16

207.

Сувенірна грамота стилізована під документ 1776 р. На ній напис «Від римлян…».

Нім.

Відбиток.

б/д

2

1 thought on “Архівний Фонд 10

Comments are closed.