Архівний Фонд 9

Фонд № 9. Попель-Сулима Іван Михайлович (1891 – ?), український юрист та мовознавець на еміграції


Опис № 1


п/п

Заголовок справи

Крайні дати документів справи

Кількість аркушів у справі

І. Документи творчої діяльності Попеля-Сулими І.М.

1.

Виписки з невстановлених друкованих джерел про розшифрування давнього письма майя та ін.

Нім., рос., чес., укр.

Автограф.

б/д

14

ІІ. Листи до Попеля- Сулими І.М. 

 

 

2.

Від родичів: Попеля-Сулими М., батька, Попель-Сулими М., матері, Жуковської О., сестри, Жуковсь-кої М., небоги.

Рук.

18 серпня 1920 –

4 листопа-да 1930

59

3.

Від священиків про упорядкування могил та метричні витяги родичів Попеля-Сулими І.М.

Рук.

10 липня 1939 –

03 грудня 1942

 

4

4.

Невстановленої особи з підписом «Ярослава».

Рук.

б/д

 

4

ІІ. Документи до біографії Попеля-Сулими І.М.

Особисті документи

 

 

5.

Свідоцтво про народження.

Копії.

Лат., укр., чес.

Рук.

7 липня 1901

4

6.

Документи про навчання в гімназіях у

м.Сянок та м.Перемишль (атестат зрілості), Львівському та Карловому університетах (свідоцтва про складання державних іспитів, дипломи та ін.).

Оригінали, переклад, копії.

Лат., пол., укр., чес.

Автограф, друк типогр., маш., рук.

23 вересня 1911 –

17 липня 1926

 

27

7.

Легітимація для виходу у м.Німецьке Яблонне, ЧСР.

Укр., чес.

Рук.

21 липня 1919

 

1

8.

Запрошення ( на XIV загальний конгрес есперантів у м.Гельсінкі, Фінляндія, курси німецької мови у м.Прага, ЧСР.

Фін., чеc.

Автограф, друк типогр., рук.

6-12 серпня 1922 –

6 квітня 1932

 

2

9.

Посвідчення про несудимість, видане представництвом ЗУНР у Празі, ЧСР.

Чес.

Друк типогр., маш., рук.

23 грудня 1922

 

1

10.

Документи щодо отримання чехословацького громадянства (свідоцтво про благонадійність, постанови, протокол, посвідчення, підтвердження).

Оригінали, переклад, копії.

Пол., чес.

Друк типогр., маш., рук.

21 грудня 1926-

23 серпня 1957

 

15

11.

Членська книжка спілки «Студентський дім».

Чес.

Автограф, друк типогр., рук.

1930-1934

 

2

12.

Подяка від обласного цивільного суду у Празі.

Чес.

Маш., рук.

28 грудня 1931

2

13.

Документи щодо судового іспиту (постанови, посвідчення).

Чес.

Маш., рук.

3листопада 1933 –

22 лютого 1934

4

14.

Свідоцтво щодо підтвердження українського походження.

Чес.

Друк типогр., маш.

17 червня 1939

2

 

15.

Урядова посвідка про арійське походження.

Рук.

20 липня 1942

1

2. Документи службової та громадської діяльності

 

 

16.

Документи про діяльність у якості адвокатського практиканта та аускультанта (постанови про призначення, звільнення, переведення, додатки до постанов).

Чес.

Маш., рук

30 січня 1925–

23 березня 1934

24

17.

Таблиця та довідка щодо трудового стажу.

Чес.

[Автограф], друк типогр., маш.

1926-1948

3

18.

Постанови про призначення відпусток.

Чес.

Маш., рук.

26 червня

1929 –

4 серпня 1933

 

3

19.

Документи про діяльність на посаді судді в м.Гумполець, м.Кашперски Гори, м.Колін, ЧСР.

Чес.

Друк типогр., рук.

7 травня

1934 –

5 червня 1948

 

 

8

20.

Інформаційний листок УМХ секції Української академічної громади філії НОУС у Празі з зазначенням пожертв від Попеля-Сулими І.М. на користь цього товариства.

Друк типогр.

25 жовтня 1942

5

IV. Документи майново-господарського та побутового характеру Попеля-Сулими І.М.

 

 

21.

Свідоцтво про власність на майно.

Чес.

Друк типогр., рук.

3 липня 1926

 

1

22.

Постанови про: преміювання, надання допомоги на придбання наукових книг і посібників, заробітну плату, призначення і розрахунок пенсії; ухвала про призначення спадку Попель-Сулими М., матері; членська книжка Колінської ощадної каси.

Чес.

Автограф, друк типогр., маш., рук.

1 березня 1928 –

31 серпня 1950

24

23.

Медична довідка про стан здоров’я.

Чес.

Рук.

7 грудня 1929

 

2

24.

Постанови про: оренду житла в м.Колін, ЧСР, виселення; оскарження постанови про виселення, задоволення оскарження.

Чес.

Друк типогр., маш., рук.

16 червня 1936 –

28 лютого 1952

6

V. Зображувальні документи

 

 

 

25.

Фотографії індивідуальні

[Попеля-Сулими І.М.].

б/д

4

26.

Фотографія невідомої церкви.

б/д

1

27.

Фотографія могили Тимошенко Р., невстановленої особи.

б/д

1

28.

Фотографія невідомого інтер’єру.

б/д

1

VІ. Документи родичів

Попеля-Сулими І.М.

 

 

29.

Візитна картка Попеля М., батька.

Друк типогр., рук.

12 лютого 1922

1

30.

Витяги з метрик Попеля М. та Попель М., батьків.

Оригінал, переклад, копія.

Укр., чес.

Маш., рук.

14 червня 1939 –

3 грудня 1942

7

31.

Довідка про місце народження

Попеля-Сулими М., батька, та Монастирського Л., діда.

Маш., рук.

7 липня 1942

1

32.

Свідоцтва про смерть Монастирського Л., діда, Ільїнської М., бабусі.

Лат., укр.

Друк типогр., рук.

15 липня 1942

2

VIІ. Документи, що відклалися у фонді

 

 

33.

Листи з приводу тяжби Янишевського із Золотаренко.

Маш., рук.

18 квітня

1922 –

27 квітня

1922

3

34.

Постанова про підвищення заробітної плати окружним суддям в м.Кутна Гора, ЧСР.

Чес.

Маш.

25 листопада

1941

1

35.

Постанови щодо виплати пенсій.

Чес.

Друк типогр., рук.

1 червня

1952

2

36.

«Три брати» – стаття.

Вир. з газ.

Чес.

б/д

1