Архівознавча практика для студентів

2 липня в ЦДАЗУ розпочалася архівознавча практика студентів ІІ року навчання освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності «Історія та археологія», освітньої програми «Історія України, етнологія та джерелознавство» історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Заступник директора – головний зберігач фондів ЦДАЗУ Ірина Казімірова провела для студентів-практикантів вступний первинний інструктаж з протипожежної безпеки та охорони праці.

Директор ЦДАЗУ Ірина Мага ознайомила студентів з історією створення архіву та основними напрямами його роботи, провела оглядову екскурсію, у ході якої студенти ознайомилися зі специфікою роботи відділів формування Національного архівного фонду, забезпечення збереженості та обліку документів, використання інформації архівних документів.

Практичні навички роботи з писемними джерелами діячів української діаспори стануть у нагоді студентам у підготовці курсових робіт і наукових досліджень.