Архівний Фонд 8

Фонд № 8. Захарченко Микола Іванович, український громадський діяч на еміграції, інженер-економіст

 

Опис № 1

 

п/п

Заголовок справи

Крайні дати документів справи

Кількість аркушів у справі

 

І. Листи Захарченка М. І.

 

 

1.

Ніщеменкові К.С.

Автограф.

30 грудня 1927

1

 

ІІ. Листи до Захарченка М. І.

 

 

2.

Безпалка О.І.

Рук.

30 червня 1926

1

 

ІІІ. Документи до біографії Захарченка М. І.

 

 

 

1. Документи про навчання в УГА в ЧСР

 

 

3.

 

Конспекти лекцій ч. 1-4 та білети для здачі іспитів з історії політичної економії.

Автограф.

1920-і

 

136

 

4.

 

Конспекти лекцій з новітньої історії,основ хімії та загального хліборобства; адміністративного та торгівельного права; із курсу фінансової науки, міжнародної торгової політики і хлібної торгівлі.

Автограф.

1920-і

 

128

 

5.

 

«Програма по оціночній статистиці»

Захарченко М. І. – студент УГА в ЧСР.

Автограф.

1920-і

 

2

6.

 

«Скотарство на Україні»,

«Фармерський кредит в США».

Реферати.

Автограф.

1920-і

 

66

 

7.

 

«Стан валюти в СРСР по реформі 1924 року».

Дипломна робота.

Маш. з правкою.

1931

 

64

 

 

2. Службова та громадська діяльність 

 

 

8.

 

Документи (подяки, запрошення, списки внесків, інформаційні листки, програми та ін.) про проведення вечорів, концертів, вистав, масових заходів та збору коштів на

благочинність при Українській академічній громаді в ЧСР та Комісії допомоги українському студентству у Празі, де згадується прізвище Захарченка М. І.

Укр., чес.

Друк., маш., рук.

9 квітня 1922 –

6 квітня 1944

 

60

 

9.

Запрошення та програми концертів, що відбулись при УГА в Подєбрадах (ЧСР).

Укр.,чес.

Друк., маш.

27 грудня 1923 –

16 травня 1928, 1932

4

10.

Документи (запрошення, програми, повідомлення та ін.) організаційних комітетів про проведення урочистих заходів присвячених пам’яті української державності та чесько-українських вечорів у Празі.

Укр., чес.

Друк., маш.

18 грудня 1924 –

29 грудня 1934

11

11.

Документи (запрошення, програми, повідомлення та ін. про проведення урочистих зборів, вечорів, концертів Українського республікансько-демократичного клубу у Празі.

Укр., чес.

Друк., маш.

6 березня 1926 –

6 грудня 1933,

1930-і

36

12.

 

Документи (запрошення, програми, оголошення, повідомлення та ін.) Комітету по вшануванню пам’яті С. В. Петлюри в Подєбрадах (ЧСР), Українського республікансько-демократичного клубу у Празі, Українського воєнно-історичного товариства у Польщі та ін. про увічнення пам’яті Петлюри С. В. за участю Захарченка М. І.

Укр.,чес.

Друк., маш., рук.

1926 – 1932

12

13.

Запрошення, програми вечорів і концертів в Українському високому педагогічному інституті ім. М. Драгоманова у Празі.

Друк., маш.

14 березня 1927 –

30 січня 1929

3

14.

Запрошення на 5-й югославський представницький бал, організований чехословацько-югославським об’єднанням у Празі.

Чес.

Друк.

25 січня 1929

4

15.

Повідомлення управи Українського   республікансько-демократичного клубу у Празі про чергові і річні загальні збори із запрошенням взяти участь в їх роботі.

Друк., маш.

1929 – 1937,

1930-і

32

16.

Документи (запрошення, програми, повідомлення та ін.) про концерти, вечірки, масові заходи в Українському товаристві «Єдність» у Празі.

Укр., чес.

Друк.

26 лютого 1930 –

8листопада 1938, б/д

48

17.

Лист та повідомлення управи групи гетьманців у Празі із організаційних питань.

Маш.

27 серпня –26 грудня

1930

5

18.

Запрошення Спілки українських військових інвалідів у ЧСР на святкове зібрання до роковин виступу Української армії у «зимовий похід» та на театральну виставу.

Укр., чес.

Друк.

8 лютого 1931 –

18 грудня 1934

2

19.

Запрошення, повідомлення та ін. про загальні збори товариства «Українського об’єднання в ЧСР» та його управи.

Захарченко М. І. – член товариства.

Укр., чес.

Друк., маш.

21 лютого 1931 –

05 листопада

1939

18

20.

Документи (звернення, запрошення, лист, повідомлення та ін.) Союзу українських емігрантських організацій в ЧСР про благочинність та проведення урочистих заходів.

Укр., чес.

Друк., маш.

4 березня –

20 серпня 1931, б/д

8

21.

Документи (звернення, звіти, подяки, списки та ін.) Допомогового комітету при Українській реальній гімназії в Ржевницях про внесення коштів на утримання учнів, згадується прізвище Захарченка М. І.

Друк., маш.

2 травня 1931 –

15 липня 1937, б/д

10

22.

Запрошення, повідомлення «Товариства св. Володимира великого князя України-Руси у Празі» про проведення лекцій Дорошенка Д. І. та Мікліка К.

Укр., чес.

Друк,. маш.

20 травня 1931, б/д

2

23.

Подяка громадського клубу Спілки українських інженерів у Празі за участь у прийомі та надіслані добровільні внески на його організацію.

Чес.

Друк.

травень 1931

3

24.

Запрошення організаційних ювілейних комітетів по вшануванню 75-річчя професора і педагога Русової С. Ф. та 60-річчя творчості письменника Черкасенка С. Ф. у Празі.

Укр., чес.

Друк.

8 червня 1931 –

30 січня 1936

4

25.

Запрошення громадських союзів, товариств, спілок, наукових установ та освітніх закладів у Празі на вечори, вистави, виставки та інші

масові заходи.

Укр., чес.

Друк, маш.

21 листопада 1931 –

1 липня 1939 б/д

20

26.

Документи (запрошення, програми, квитки та ін.) урочистих вечорів і концертів на вшанування пам’яті Т. Шевченка, організованих Комітетом емігрантських організацій в ЧСР, Товариством прихильників української пісні та іншими громадськими організаціями.

Укр., чес.

Друк., маш.

27 березня 1931 –

12 березня 1939

12

27.

Статут Товариства прихильників Української господарської академії в ЧСР та бланк заяви про вступ до нього.

Захарченко М. І. – член управи товариства.

Друк.

1932,

1930-і

2

28.

Запрошення, програма концерту української народної пісні, яку організували Спілка приятелів української пісні та Товариство прихильників української пісні у Празі.

Укр., чес.

Друк.

14 січня 1933 –

14 червня 1938

8

29.

Запрошення на відкриття 9 з’їзду Центрального союзу українського студентства (ЦЕСУС-а).

Друк.

3 лютого 1933

1

30.

Документи (запрошення, рекламна листівка, заклик та ін.) спортивного товариства «Український сокіл» у Празі на сокільські академії   та українсько-чехословацькі вечори.

Укр., чес.

Друк.

10 жовтня 1933 –

14 березня 1936

6

31.

Звернення до Захарченка М. І. управи Українського дитячого притулку в Подєбрадах (ЧСР) про внесення коштів на утримання дітей.

Маш.

 

15 листопада 1934 –

22 липня 1938

 

3

 

32.

 

Запрошення, повідомлення ТПУГА в ЧСР про засідання його управи та роботу 4-го з’їзду товариства. Захарченко М. І. – член управи.

Маш., рук.

 

9 лютого 1937 –

27 квітня 1942

 

39

 

33.

Звернення, лист управи Товариства прихильників УГА в ЧСР з питань видавничої та організаційної діяльності.

Друк., маш.

6 березня –20 квітня

1937

3

34.

Запрошення на вечір присвячений

19-й річниці Білоруської Народної Республіки, організований Громадою студентів білорусів при УГА в ЧСР.

Чес.

Друк.

25 березня 1937

1

35.

Комунікати Товариства українських інженерів у ЧСР надіслані Захарченку М. І.

Друк.

10 травня –

22 червня 1937

5

36.

Документи (запрошення, звернення повідомлення та ін.) про святкування 15-ї річниці заснування УГА в ЧСР.

Укр., чес.

Друк.

11-16 травня

1937

4

37.

«Бюлетень Управи Товариства прихильників Господарської Академії» №№ 6, 8.

Друк.

1937 – 1938

13

38.

Звернення і платіжний чек товариства «Українська громада в ЧСР» до Захарченка М. І. про допомогу утікачам із Карпатської України.

Друк.

березень 1939

2

39.

Звернення дирекції, професорської ради, допомогового комітету, комітету батьків Української реальної гімназії   в Модржанах до Захарченка М. І. про надання матеріальної допомоги учням.

Друк.

2 травня 1939,

1930-і

2

40.

Документи (звернення,бланки заяви і анкети) управи Української громади в Протектораті Чехія і Моравія із питання об’єднання українських емігрантів, надіслані Захарченкові М. І.

Друк.

10 травня –7 червня

1939

6

41.

Заява про прийом у члени до «Українського товариства прихильників книги» у Празі.

Бланк.

1930-і

1

42.

Лист Вирового Є. С. до Захарченка М. І. у справі видання «Кобзаря» Т. Шевченка.

Маш.

23 липня 1940

1

43.

Звернення Комітету по святкуванню

20-річчя УГА в Подєбрадах (ЧСР) із питання видання ювілейного збірника.

Маш.

3 липня 1942

1

44.

Інформаційні листки Українського мішаного хору секції Української академічної громади філії НОУС в Празі із запрошенням відвідати їх концерти.

Друк.

22 вересня 1942 –

25 березня

1944

61

45.

Запрошення управи Української громади в Німеччині (філія у Празі) на зібрання.

Маш.

12 листо-пада1942 – 24 березня 1943

3

46.

Документи (звернення, заклик, та ін.) Українського національного об’єднання у Празі про збір коштів на благочинність та запрошення на концерти української пісні.

Друк., маш.

12 березня 1941 –

14 лютого 1945

8

 

47.

Звернення, запрошення управи товариства «Музей визвольної боротьби України» у Празі про сплату членських внесків та інших організаційних питань.

Маш.

1944

2

 

*   *     *

 

 

48.

Рішення Празького окружного суду про примусове стягнення боргу за оренду житла із Захарченка М. І. на користь комунального кооперативу «Успора» у сумі 1200 чеських крон за 1 квартал 1934 р.

Чес.

Маш.

5 грудня 1933

1

ІV. Документи, зібрані Захарченком М. І. для своїх робіт та з питань які його цікавили

 

 

49.

 

Програми концертів присвячені пам’яті Лисенка М. В. та Франка І. Я.,

організовані «Українським академічним хором» та міжорганізаційним комітетом у Празі.

Друк., маш.

5 листопада 1922 –

20 травня 1933

2

50.

Галушко Д. «Фінансові обрахунки».

Конспект.

Рук.

1925 – 1926

12

51.

Запрошення та програма концерту-балу Української студентської громади у Варшаві.

Друк.

6 лютого 1927

1

52.

Галушко Д. «Грошова реформа Союзу Радянських Соціалістичних Республік».

Дипломна робота.

Маш.

1927

64

53.

Звернення і запрошення організаційного комітету першої виставки білоруської і української преси у Варшаві.

Білорус., пол., укр.

Друк.

1927

2

54.

Список української кобзарської капели при реабілітаційному відділі бази гірськолижного спорту.

Чес.

Друк.

1920-і

1

55.

Інформаційне повідомлення про мету, засади і завдання Українського руханкового товариства «Січ» при УГА в ЧСР.

Маш.

1920-і

 

1

 

56.

«Подєбрадська глідка» №4(39).

Гумористичний неперіодичний журнал.

Маш.

квітень 1930

2

57.

Повідомлення адміністрацій газет

«Українського тижня», «Української кореспонденції» та журналу «Сурми»; бланк заяви Товариства «Просвіта» у Львові до читачів і прихильників про передплату та збір коштів для підтримки їх діяльності.

Друк., маш.

1930 – 1931,

1930-і, б/д

5

58.

Документи (оголошення,звернення, інформаційна довідка) про відкриття УТГІ позаочного навчання при УГА в ЧСР, створення Товариства прихильників академії та відрахування коштів на їх утримання.

Друк.

1931 – 1932

3

59.

«Ukrajisnsk? bulletin»/«Український бюлетень» та звернення виконавчого бюро Українського комітету пропаганди в ЧСР до української еміграції. Номери надіслані Захарченку М. І.

Чес.

Друк.

25 травня 1932 –

15 лютого 1933

24

60.

Звіт про діяльність Українського товариства допомоги інвалідам (Львів) за 1934 рік.

Друк.

квітень 1935

1

61.

Повідомлення видавництва «Ukrajinsk? prenled»/«Український огляд» про видання українського бюлетеня із проханням про посильну грошову допомогу та бюлетені, надіслані Захарченкові М. І.

Укр., чес.

Друк.

4 червня 1935 –

31 січня 1936

33

62.

Виписка з газети «Діло» ч. 187-188 про діяльність українського національного об’єднання в еміграції.

Автограф.

квітень 1935

3

63.

«На відсіч». Бюлетень на правах рукопису Союзу гетьманців-державників у Берліні.

Друк.

жовтень 1939

5

64.

Звернення і бланк рахунку Українського допомогового бюро в Празі до українських організацій та українців на еміграції про допомогу утікачам з Карпатської України та інших українських земель.

Друк.

кінець 1930-х

2

65.

Звернення Союзу українських пластунів-емігрантів в ЧСР до українських громадян щодо збору коштів на влаштування українських пластових таборів у Карпатах.

Маш.

1930-і

1

66.

Повідомлення та бланки картки-замовлення на українську пресу, листівки, значки до Українського воєнно-історичного товариства у Польщі.

Пол.

Друк.

1930-і

2

67.

Програма виступів членів Українського військово-наукового товариства у Празі.

Маш.

[1930-і]

1

68.

Рекламка про збір коштів на будівництво католицької «Гуцульської» гімназії у

м. Великому Бочкові (ЧСР).

Друк.

б/д

1

69.

Подал Й. «Ivan Podkova», «Narodni dume o namorni vyprave Serpjahy protivtatarum» /ok.1577/, «Nahrobni pisen Serpjahovi». Переклад поеми Т. Шевченка, народної думи та пісні з української мови.

Чес.

Маш. з правкою.

б/д

3

 

*   *     *

 

 

70.

Лист невстановленої особи із зверненням «Тарасе Климовичу!».

Рук.

15 грудня 1927

1

71.

Лист Мартоса Б. М. до невстановленої особи.

Маш.

15 лютого 1944

1

72.

Лист Дементьєва О. до Маркової К. Й.

Рук.

30 березня 1955

2

 

V. Образотворчі документи

 

 

73.

Індивідуальна фотографія Захарченко О. М., дочки.

1950-і

1

74.

Групові фотографії невстановлених осіб.

1950,

б/д

2

 

*   *     *

 

 

75.

Ольга Кобилянська.

З нагоди 40-літнього ювілею

(1887 – 1927).

Фоторепродукція.

1927

1

76.

Українська реальна гімназія в

м. Модржанах.

Фоторепродукція.

1939 – 1940

1

77.

«Жертвуйте на український шпиталь імені митрополита Андрея у Львові».

Художня листівка.

б/д

1

VІ. Документи членів сім’ї: Захарченко М., дружини та Захарченко О. М., дочки, Лукасевич О., сестри.

 

 

78.

Захарченко М. «Jura Sikmanuk».

Переклад твору І. Франка з української мови.

Чес.

Маш. з правкою.

1933

102

79.

Захарченко М. «Zlate srdce».

Переклад твору Н. Королеви з української мови.

Чес.

Маш. з правкою.

б/д

115

 

*   *     *

 

 

80.

Подяка Захарченко М. від Товариства

«Українська рідна школа в ЧСР» за допомогу одягом для учнів Ржевницької гімназії.

Маш.

5 лютого 1933

1

 

*   *     *

 

 

81.

Документи (листування, угоди, повідомлення та ін.) про влаштування у притулок для людей похилого віку Лукасевич О.

Чес.

Друк, маш.

28 червня 1946 – 10 квітня 1947

7

 

*   *     *

 

 

82.

Учнівські зошити із чеської мови, математики, природознавства

Захарченко О. М.

Чес.

Рук.

1951 – 1954

99

83.

Ноти невстановлених музичних творів учениці Захарченко О. М.

Чес.

1950-і

4

84.

Учнівські малюнки Захарченко О. М. та записи до них.

Пап., олів.

1950-і

18

 

VІI. Документи, що відклалися у фонді

 

 

85.

Повідомлення установ, громадських організацій, преси про смерть дипломата і вченого Лукасевича Є. К., громадського діяча Марчука П., українського поета Кандиби О. І.

Друк., маш.

29 грудня 1921 –

24 липня 1944

4

86.

Рекламна листівка про приїзд у Прагу на гастролі русинського театру з Ужгорода за участю режиссера Садовського М. К.

Чес.

Друк.

6-20 червня 1922

1

87.

«Звернення Уряду Української Народної Республіки до українського народу з приводу трагічної смерті С. В. Петлюри».

Друк.

12 червня 1926

1

88.

Звернення до спортсменів про участь в Українській олімпіаді у Подєбрадах (ЧСР).

Друк.

17-18 жовтня

[1927]

1

89.

Довідка про заснування 22 травня – «Дня річного свята Армії УНР».

Вирізка з невстановленої газети.

Друк.

[1927]

1

90.

Поштові конверти із реквізитами Пресової служби УНР та місії УНР в ЧСР із малим гербом України.

Укр., фр.

Друк.

1920-і

4

91.

Доручення Українського товариства прихильників книги у Празі на ознайомлення і отримання логотипів у поштовому відділенні для книгарні «Книголюб» та повернення їх назад.

Рук.

9 липня 1930

4

92.

Документи заклики, повідомлення, проспекти, звернення, рекламні

листівки та ін.) про видання часописів, збірок віршів, збірників книг видатних громадських діячів на еміграції Дорошенка Д. І., Золотолипи П. П., Самійленка В. І. та ін.

Друк., маш.

1930,

1930-і,

1940

9

93.

Документи (запрошення, звернення, повідомлення) «Української православної парафії у Празі» та Товариства св. Василя Великого греко-католицької парафії про проведення церковної служби та панахиди по полеглим борцям, що загинули за самостійність і соборність України.

Друк., маш.

31 березня 1939 –

14 січня 1940, б/д

3

94.

Звернення Товариства допомоги українським емігрантам у північно-східній Чехії про збір коштів на побудову пам’ятника полеглим українським воїнам у м. Пардубіце.

Чес.

Маш.

[1930-і]

1

95.

Програма заходів урочистого відкриття Української інструкторсько-підготовчої школи у Празі.

Друк.

14 червня 1941

1

96.

Адміністративна, військова, географічна та політична карти ЧСР.

Чес.

Друк.

1950

4

97.

Лист Державного землемірного картографічного інституту у Празі до Заклінської С. із повідомленням про відсутність постійної роботи для перекладача, а лише тимчасової за потребою закладу.

Чес.

Маш.

15 січня 1951

2

98.

«L’Ukraine, la Russie, la Pologne».

Стаття невстановленого автора.

Фр.

Вирізки із невідомого ж-лу.

Друк.

б/д

1