Міжнародний круглий стіл «Проблеми інформатизації архівної справи: цифровізація як засіб забезпечення потреб інформаційного суспільства (до 50-річчя ЦДНТА України)»

20–21 червня 2019 р. директор ЦДАЗУ, к. і. н., с. н. с. Ірина Мага бере участь у роботі Міжнародного круглого столу «Проблеми інформатизації архівної справи: цифровізація як засіб забезпечення потреб інформаційного суспільства (до 50-річчя ЦДНТА України)»
(м. Харків, ЦНБ ХНУ ім. В. Н. Каразіна) з доповіддю на тему «Створення системи централізованого обліку архівної україніки в умовах сучасності та в контексті доцільності».

Прочитати про подію у Facebook