Архівний Фонд 6

Фонд № 6. Артимович Агенор Васильович (1879–1935), визначний український мовознавець та культурно-освітній діяч

 

Опис № 1

 

п/п

Заголовок справи

Крайні дати документів справи

Кількість аркушів у справі

 

I. Документи творчої діяльності

 

 

1.

Власний відбиток статті Артимовича А. “FREMDWORT und SCHRIFT”.

Вид. “Пражського лінгвістичного гуртка”. Прага.

Нім., лат., чес.

Друк типогр.

1932

3

 

II. Листи до Артимовича А.

 

 

2.

Лист невстановленої особи за підписом “Дора”. Чернівці.

9 жовтня 1927

2

 

III. Документи до біографії Артимовича А.

 

 

3.

 

Студентські свідоцтва Артимовича А. про закінчення колоквіумів та курсів з різних дисциплін філософського факультету Чернівецького університету.

Нім.

Друк типогр., рук.

1897 – 1901

48

4.

Свідоцтво Артимовича А. про закінчення філософського факультету Чернівецького університету.

Нім.

Друк типогр., рук.

1906

3

5.

Фінансовий документ № 3213 Буковинського навчального округу на ім’я Артимовича А. Чернівці.

Нім.

Рук.

Примітка: Артимович А. – проф. I чернівецької гімназії.

4 квітня 1907

1

6.

Довіреність на ім’я Артимовича А.

Нім.

Друк типогр., рук.

Примітка: довіреність подовжено у 1910 р.

9 листопада 1909

4

7.

Розпорядження № 1579 навчального округу м. Кіцмань до Артимовича А.

Нім.

Примітка: Артимович А. – директор української гімназії в м. Кіцмань.

1910

1

8.

Витяги з службових характеристик на Артимовича А., даних професорами Смаль-Стоцьким С. та Гільбергом І.

Копія.

Нім., чес.

Маш.

10 лютого 1910,

24 жовтня 1930

1

9.

Посвідчення особи, видане на ім’я Артимовича А. для проїзду залізницею. Чернівці.

Нім.

[Автограф], друк типогр., рук.

Примітка: посвідчення подовжено до 1919 р.

1913

9

10.

Свідоцтво про приналежність Артимовича А. до громади м. Великія Лучки.

Укр., чес.

Рук.

14 квітня 1920

3

11.

Програма викладів Українського Вільного університету, де викладав проф. Артимович А. Прага.

Укр., чес.

Друк типогр., рук.

1921,

1925 – 1928,

1932 – 1935

98

12.

Посвідчення “Леґітимація. Дуплікат” про те, що Артимович А. є професором Українського Вільного Університету в Празі.

Укр., чес.

Маш., рук.

11 березня 1922

1

13.

Постанова Сенату Українського Педагогічного інституту ім. М. Драгоманова про призначення Артимовича А. директором української реформованої реальної гімназії в Ржевницях. Прага.

Укр., чес.

Маш., рук.

3 лютого 1928

1

14.

Протокол надзвичайної конференції У.Р.Р.Г. за підписом Артимовича А. про вибори та затвердження керівних посад та заява проф. Майстренка І. про порушення під час виборів. Ржевниця.

Автограф, маш., рук.

25 лютого 1929

3

15.

Лист від в-ва “УЗЕ” зі списком примірників, призначених для співробітників видавництва у Празі та Національного музею Визвольної Боротьби. Коломия.

Маш., рук.

22 вересня 1934

1

16.

Листи від в-ва “УЗЕ” з визначенням авторських гонорарів за матеріали до гасла “Україна”, про виплату авторських гонорарів за співпрацю та поштовий переказ до них. Коломия.

Укр., пол.

Маш., рук.

18 березня 1935 –

26 вересня 1935

4

17.

Лист до Артимовича А. від ректора Українського Вільного університету Колесси О. про надання йому відпустки на зимовий семестр 1935/36 р. Прага.

Маш., рук.

5 жовтня 1935

1

18.

Некролог на смерть Артимовича А. Прага.

Укр., чес.

Друк типогр.

22 жовтня 1935

1

19.

Список книжок з бібліотеки Артимовича А., подарованих Національному музею Визвольної Боротьби. Прага.

Варіанти.

Нім., лат., укр.

Рук.

[сер. 30х рр. ХХ ст.]

11

20.

Автобіографія Артимовича А.

Лат., нім.

[Автограф]

б/д

2

 

IV. Документи про Артимовича А.

 

 

21.

Рахунок похоронного закладу, виписаний на ім’я Артимовича А.

Чес.

Рук.

29 травня 1923

4

22.

Стаття Поперешій В. “Наші товариства “Українське історично-філологічне товариство в Празі…”

Часопис “Тризуб” (Париж) ч. 8, грудень 1925 р.

Примітка: в статті вміщено теми докладів Артимовича А.

 

6 грудня 1925

16

23.

Грошові повідомлення та звіти Допомогового комітету при УРРГ. Ржевниця.

1930 – 1933

18

24.

В. Км. “Намісць вінка на свіжу могилу Д-ра Агенора Артимовича”, Мидловський Л. “Батько молоді…”, Олексенко Ю. “Виростають свіжі моги­ли в полі”, Рудницький Я. “Проф. А. Артимович”, Хо. “Грудка на могилу д-ра Агенора Артимо­вича” та ін.

Cтатті.

Укр., чес.

Газ. “Час” (Чернівці), “Новий Час” (Львів), “Українське слово” (Ужгород), “Український тиждень” (Прага) та ін.

жовтень –

грудень 1935

15

25.

Листи з подякою до Артимович М. за доброчинну діяльність від українських навчальних закладів, окремих осіб та розписка за одержану допомогу від учнів УРРГ.

Укр., чес.

Маш., рук.

4 травня 1937 –

26 жовтня 1940

5

26.

Листи до Артимович М. від Сірополка С., Шіяніва Г. щодо організації перепоховання праху проф. Артимовича А.

Укр., чес.

Маш., рук.

серпень –

вересень 1952

2

 

* * *

 

 

27.

Поштова картка на ім’я Артимович М. за підписом “Ольга”.

Рук.

18 серпня 1936

1

28.

Лист подружжя Шляхтиченко М. та Л. до Артимович М. Ревніце.

Рук.

9 січня 1937

2

29.

Лист Бачинської М. до Артимович М. Прага.

Укр., чес.

Рук.

10 травня 1946

1

 

V. Документи, що відклалися у фонді

 

 

30.

Свідоцтво про походження невідомої родини, завірене печаткою приходського священика.

Лат.

Рук.

12 вересня 1856

2

31.

Звіт українського академічного товариства “Союз”. Зимовий піврік.

Чернівці.

Рук., гектограф.

1913 –

1914

2

32.

Випис з рахунку. Прага.

Укр., чес.

Друк типогр., рук.

Примітка: завізовано 5.02.1935.

2 лютого 1934

1

33.

Чек про сплату внесків до Українського товариства прихильників книги від Руба Й. Прага.

Чес.

Друк типогр., рук.

6 червня 1934

1

34.

Газета “Українське слово”, вислана на домашню адресу Артимовича А. Ужгород.

Примітка: арк. 4 пошкоджено (1/2 частина відсутня).

30 травня 1935

4

35.

Підписний лист українського комітету на організацію фестивалю української пісні. Педагогічний інститут ім. М. Драгоманова. Прага.

Бланк.

Маш.

б/д

1

36.

Статут Товариства прихильників УГА в ЧСР.

Друк типогр.

б/д

1

37.

Сторінки рукописної газети “Січ”. Вид. січової Ради У.А.Г. ЧСР.

Гектограф, рук.

б/д

2

38.

Уривок з невідомого твору невстановленого автора.

Пол.

Рук.

б/д

1

 

1 thought on “Архівний Фонд 6

Comments are closed.