Архівний Фонд 3

Фонд № 3. Ніщеменко Корній Семенович (1893 – нев.), український громадський діяч на еміграції, інженер- економіст

Опис № 1

п/п

Заголовок справи

Крайні дати документів справи

Кількість аркушів у справі

І. Документи творчої діяльності

1.

«З життя емігрантських осередків в ЧСР. Млада-Болеславщина», «З життя української

робітничої еміграції ЧСР на Младо-Болєславщині», «Свято 1-го листопаду в Младій-Болєславі в Чехословаччині».

Статті для публікації в газ. «Діло». Маш.

[1929]

3

2.

«З’їзд представників організацій інженерів на еміграції».

Стаття.

Маш.

б/д

2

3.

Гуморески до гумористичного журн. «Подєбрадська сплітка».

Маш.

б/д

1

ІІ. Листи Ніщеменка К. С.

4.

Невстановленій особі.

Автограф.

 

 

 

 

 

2 січня 1927

2

ІІІ. Листи до Ніщеменка К. С.

5.

Безпалка О. І.

Рук.

 

24 серпня 1927 –

28 лютого

1928

2

6.

Бочковського О. А.

Рук, маш.

9 січня 1929 –

16 червня 1930

3

7.

Василя (брата).

Рук.

15 березня 1930

2

8.

Ворончука Т.

Рук.

26 грудня 1927

3

9.

Гольдельмана С. І.

Маш.

24 серпня 1928

3

10. Ерастіва П.

Рук.

23 серпня 1926

1

11. Захарченка М.

Рук.

10 квітня 1928 –

22 грудня 1930

6

12. Кіцери О.

Друк, рук.

28 грудня [1928]

2

13. Мазепи І. П.

Рук.

11вересня 1930

1

14. Матюшенка Б. П.

Рук.

28травня – 13серпня 1926

2

15. Мухина М.

Рук.

10 вересня 1930

1

16. Няньчура Г.

Рук.

27вересня 1927 –

9 жовтня 1928

15

17. Садовського В. В.

Рук.

10 січня 1929

1

18. Шкляра В.

Рук.

1 липня 1926 – 31березня 1928

24

19. Невстановлених осіб за підписами

«Іван», «Льоня», «Микола».

Рук.

22 квітня 1925 –

9 лютого 1930

11

20. Невстановлених осіб.

Рос., укр.

Рук.

17 лютого 1926 –

27 березня 1928, б/д

9

ІV. Документи до біографії

Ніщеменка К. С.

1. Особисті документи та документи про навчання в УГА в ЧСР

21.

«Програма викладів Українського Вільного Університету в Празі».

Укр., чес.

Друк.

 

1924 – 1926

16

22.

Іспитові свідоцтва студента економічно-кооперативного факультету УГА в ЧСР.

Маш., рук.

Копії.

1925

10

23.

«Гурток українських економістів» (регуляція-проект).

Ніщеменко К. С.- студент УГА в ЧСР.

Маш.

24 листопада 1926

1

24.

Тимошенко В. П. «Програма по курсу «Гроши і банки».

Видання товариства при УГА в ЧСР.

Друк.

1926

6

25.

Іспитові свідоцтва студента економічно-кооперативного факультету УГА в ЧСР.

Маш., рук.

Копії.

1926

6

26.

Іспитові свідоцтва студента

економічно-кооперативного факультету УГА в ЧСР.

Маш., рук.

Копії.

1927

6

27.

Конспект лекцій з курсу вивчення теорії соціалізму, комунізму і анархізму.

Рук., маш.

19 червня 1928

20

28. Розклад занять на економічно-

кооперативному факультету УГА в ЧСР, де навчався Ніщеменко К. С.

Рук.

[1920-і]

1

29. Конспект лекцій з курсу історії і системи римського приватного права.

Рук.

[1920-і]

21

30. Лист декана економічно-кооперативного факультету УГА в ЧСР до професора Масека Й. з питань навчально-видавничої роботи, де згадується прізвище інженера Ніщеменка К. С.

Чес.

Маш.

8 липня 1930

2

31. Прохання Ніщеменка К. С. до

керуючого кафедрою економічної географії Садовського В.В. про схвалення його стипендіальної праці із схематичним планом. Варіанти.

Маш.

10 липня 1930

4

32. Прохання Ніщеменка К. С. до

сенатора і декана факультету права і суспільних наук Українського вільного університету у Празі про його працевлаштування.

Маш.

10 вересня 1930

2

33. Посвідчення, видані Ніщеменку К. С. деканом економічно-кооперативного факультету та скарбником УГА в ЧСР для працевлаштування.

Маш.

10 вересня 1930

2

34. Список присутніх на засіданні

семінару прикладної економії в УГА у ЧСР, складений Ніщеменком К. С. та за його участю.

17 січня 1931

1

35. Інформаційна картка на

Ніщеменка К. С.

Маш., рук.

б/д

1

36. «Програма студій в гурткові

студентів-економістів УГА» в ЧСР.

Маш.

б/д

1

2. Службова та громадська діяльність 

37. Списки внесків студентів і

професорів УГА в ЧСР на допомогу голодуючому населенню західних земель України, які прийняв студент Ніщеменко К. С.

 

травень-червень 1925

5

38. Протоколи засідань закордонної

делегації з представниками подєбрадської, празької та іншими місцевими організаціями УСДРП.

Ніщеменко К. С. – секретар.

23 червня

1925 –

1-16 грудня 1928, б/д

48

39. Запрошення керівництва

Українського вільного університету у Празі на святкову інавгурацію.

Укр., чес.

Друк.

29 листопада 1925

1

40. Повідомлення подєбрадської

організації УСДРП про збори.

Друк, рук.

30червня 1927 –

17 січня 1930, б/д

4

41. «Резолюції конференцій» організацій УСДРП за кордоном до сучасного моменту».

Ніщеменко К. С. – учасник роботи конференцій.

Маш.

13-14 січня 1929 –

2-3 березня 1930, б/д

11

42. Програма, запрошення УГА в ЧСР на урочисті заходи, присвячені пам’яті української державності.

Укр., чес.

Друк., маш.

4 березня 1929 –

22 січня 1931,б/д

3

43. Протокол засідання з’їзду

представників організацій інженерів українців на еміграції та запрошення на урочисте відкриття з’їзду.

Ніщеменко К. С. – учасник з’їзду.

Укр., чес.

Друк., маш.

15-17 листопада 1930

23

44. Документи (програма, повідомлення, запрошення) про проведення урочистих зборів Українського республікансько-демократичного клубу у Празі.

Укр.,чес.

Друк.

1930, б/д

4

45. Запрошення на святковий вечір-концерт українсько-литовського студентського гуртка у Празі.

Чес.

Друк.

1934

1

46. Посвідчення УГА в ЧСР про

відсутність заборгованості грошового характеру, книжок, пристроїв та ін. із позначенням прізвища

Ніщеменка К. С.

Друк.

Бланк.

1930-і

1

47. Звіт Ніщеменка К. С. про збори

подєбрадської організації УСДРП та додатки до нього.

Автограф.

б/д

7

48. Тези виступу Ніщеменка К. С. із приводу доповіді невідомого доповідача з питань соціально-економічного стану України.

Автограф.

б/д

1

49. Записи Ніщеменка К. С. розрахунків по «оплаті статниць та свідоцтв про спеціалізацію».

б/д

3

* * *
50. Розписки, рахунки, квитанції про фінансову діяльність подєбрадської організації УСДРП.

Пол., укр., чес.

Друк., маш., рук.

1923 – 1924

61

51. Розписки, рахунки, квитанції , звіт про фінансову діяльність подєбрадської організації УСДРП.

Пол., укр., чес.

Друк., рук.

1925

26

52. Розписки, рахунки, квитанції, звіти про фінансову діяльність подєбрадської організації УСДРП. Укр., чес.

Друк, рук.

1926

24

53. Розписки, рахунки, квитанції, про фінансову діяльність подєбрадської організації УСДРП.

Укр., чес.

Друк, рук.

1927

11

V. Документи, що відклались у

фонді

54. «Відозва Комісії по обороні імені С. В. Петлюри в процесі і пресі».

Друк.

 

[1926]

1

55. Лист Безпалка О.І. до Мазепи І.П.

Рук.

24 серпня 1927

1

56. Євтухів К. Є. «Гроші і банки». Короткий конспект-підручник.

Маш.

1928

15

57. «Українська господарська академія в Чехословацькій Республіці».

Довідник .

Друк.

1928

34

58. «Звернення Президії Головної еміграційної ради до української еміграції».

Друк.

2 грудня 1929

1

59. Реєстраційна картка проректора УГА в ЧСР професора Бича Л. на виліт пасажирським літаком.

Чес.

Друк, рук.

[1930]

1

60. Рекламна листівка української книгарні у Празі.

Чес.

Маш.

1930-і

1

61. Доманицький В. М. «Напрямні упромисловлення українського села».

Стаття з дарчим написом Ніщеменку К. С. від автора.

Нім., укр.

Відбиток з наукового збірника т.3

Українського Вільного Університету у Празі.

1942

14

62. Проспект видання Українського статистичного річника, надісланий Ніщеменкові К. С.

Маш.

б/д

1

63. Фізична карта Чехословаччини та адміністративна карта Кракова.

Пол., чес.

Друк.

б/д

2