Підсумки роботи ЦДАЗУ у 2012 та пріоритети розвитку на 2013

4 березня відбулося розширене засідання колегії Центрального державного архіву зарубіжної україніки. У дискусійному форматі були обговорені питання роботи архіву у минулому році, діяльність дорадчих органів ЦДАЗУ, проблеми, досягнення колективу і пріоритети на поточний рік.

Підсумки роботи ЦДАЗУ у 2012 та пріоритети розвитку на 2013


4 березня відбулося розширене засідання колегії Центрального державного архіву зарубіжної україніки. У дискусійному форматі були обговорені питання роботи архіву у минулому році, діяльність дорадчих органів ЦДАЗУ, проблеми, досягнення колективу і пріоритети на поточний рік.


Протягом 2012 року ЦДАЗУ поповнився документами українських установ та організацій таких як: Антибільшовицька ліга Освободження народів, Центральне представництво української еміграції в Німеччині, Конференція українських політичних партій і організацій, Фундація для дослідів життя і діяльності полк. Є. Коновальця та ін.; документами письменника Олександра Деко (Ізраїль), громадських та політичних діячів: А. Жука (Канада), П. Голубенка (Шатуна) (США), Н. Пазуняк (США), О. Сулими-Блохіної (Німеччина), М. Моти (Канада), В. Кубійовича (Франція), а також аудіоколекція Богдана Гука (Канада). Крім того, на зберігання було прийнято 2395 друкованих видань української діаспори за 1918–2012 рр.

 

Минулого року активізувалася присутність ЦДАЗУ у соціальних мережах Facebook і Twitter, а також у світовому медійному просторі. Була опублікована значна кількість матеріалів, присвячених поповненню новими документами, проведенню документальних виставок, окремим збіркам документів архіву у газеті «Свобода» (США), «Хлібороб» (Бразилія), «Українська думка» (Велика Британія); в Інтернет-виданнях: «Газета для українців в Італії», «Портал Культура» Національного газетно-журнального видавництва.

 

Серед дорадчих органів архіву звернемо увагу на роботу науково-методичної ради. Оскільки ЦДАЗУ є координаційним центром з роботи з документами зарубіжної україніки, на засіданнях науково-методичної ради були розглянуті матеріали до друку першого випуску Вісника ЦДАЗУ, повідомлення на конференції, план-проспект збірника документів, присвяченого відомій українській письменниці зі США Ганні Черінь, рецензія на монографію, реєстр документів «Архівна україніка в Польщі. Ч.1. Центральні державні архіви», наукові статі тощо.

 

 Налагодження співпраці з зарубіжними установами та організаціями є одним з основних напрямків роботи архіву. Тому в цьому плані ЦДАЗУ вдалося у минулому році нав’язати взаємини з Товариством українців Закерзоння (Торонто, Канада), продовжити співпрацю з Українським архівом-музеєм у Клівленді (США), українськими установами Болгарії, Бразилії та Польщі. Разом з тим не можна не вказати на відсутність зацікавлення у співпраці щодо поповнення НАФ документами історико-культурної спадщини зарубіжного українства зі сторони таких провідних наукових установ діаспори, як ВУАН та НТШ.

 

Стосовно пріоритетів розвитку архіву на 2013 рік, можна відмітити подальше вдосконалення нормативно-методичної бази архіву, поповнення Національного архівного фонду документами зарубіжної україніки, забезпечення гарантованої збереженості документів НАФ та розширення доступу до архівної інформації.

 

Присутня на засіданні колегії професор Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Марина Палієнко відмітила популярність «Вісника ЦДАЗУ» серед фахівців, запропонувала деякі шляхи розвитку ЦДАЗУ. Представник Укрдержархіву, начальник відділу формування НАФ Марина Кузнєцова наголосила на потребі більш рухливого ведення методичної роботи та пообіцяла допомогу в цьому питанні з боку Державної архівної служби України. У підсумку розширеною колегією Центрального державного архіву зарубіжної україніки було схвалено звіт з роботи архіву за 2012 рік.