Нормативна база

1. Закони України
2. Постанови та розпорядження Верховної Ради України
3. Укази, розпорядження та доручення Президента України
4. Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України
5. Накази Міністерства юстиції України
6. Накази Державного комітету архівів України
7. Нормативно-правові акти інших центральних органів виконавчої влади
8. Колективний договір
Закони України
1. Закон України “Про Національний архівний фонд і архівні установи”
2. Закон України “Про засади запобігання та протидії корупції” ( від 07 квітня 2011 р. № 3206-VI )
3. Закон України “Про державну службу” ( від 10 грудня 2015 р. № 889-XIІI )
4. Закон України “Про запобігання корупції” ( від 14 жовтня 2014 № 1700-VII )
Постанови та розпорядження Верховної Ради України
1.  Постанова Верховної Ради України “Про Рекомендації парламентських слухань на тему: “Закордонне українство: сучасний стан та перспективи співпраці” (19 січня 2010 р. № 1807-VI)
2. Постанова Верховної Ради України “Про Рекомендації парламентських слухань “Українська культура: стан та перспективи розвитку” (26 грудня 2002 р. № 405-IV)
Укази, розпорядження та доручення Президента України
1. Указ Президента України “Про першочергові заходи щодо збагачення та розвитку культури і духовності українського суспільства (від 24 листопада 2005 р. № 1647/2005)
Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України
1.  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. № 279-р “Про утворення Центрального державного електронного архіву України та центрального державного архіву зарубіжної україніки
2. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів”
3. Постанова Кабінету Міністрів України “Про схвалення Концепції розвитку електронної демократії в Україні та плану заходів щодо її реалізації”
Накази Міністерства юстиції України
1. Наказ Міністерства юстиції України “Про затвердження Порядку підготовки документальних публікацій” (28 серпня 2018 № 2805/5)
2. &Наказ Міністерства юстиції України “Про затвердження Порядку користування документами Національного архівного фонду, що належать державі, територіальним громадам” (19 листопада 2013 року N 2438/5)
3.  Наказ Міністерства юстиції України “Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України“(27 червня 2018 року N 2059/5)
Накази Державної архівної служби України
1. Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються центральними державними архівними установами на договірних засадах від 6 травня 2008 р. № 82.
2. Про порядок обліку унікальних документів, що зберігаються у власників документів або уповноважених ними осіб, що перебувають у зонах комплектування архівних установ (Затверджено наказом Державного комітету архівів України № 124 від 16.08.2010. Файл в форматі PDF – 147 KB)
3. Про порядок повідомлення власником документів Національного архівного фонду державної архівної установи про намір здійснити їх відчуження та про набуття права власності на ці документи, а також придбання державною архівною установою документів Національного архівного фонду у разі їх продажу. (Затверджено наказом Державного комітету архівів України № 114 від 30.07.2007 Файл в форматі PDF (116 KB)
4. Про порядок ведення державного обліку документів Національного архівного фонду України. (Затверджено наказом Державного комітету архівів України № 43 від 11.06.2002)
5. Про порядок надання державними архівними установами допомоги юридичним і фізичним особам, які є власниками документів Національного архівного фонду, у поліпшенні умов зберігання, реставрації, консервації, створенні страхового фонду і фонду користування документами. (Затверджено наказом Державного комітету архівів України № 32 від 25.04.2002)
 6. Про порядок здійснення централізованого державного обліку документів історико-культурної спадщини, що знаходяться за кордоном, та документів іноземного походження, що стосуються історії України. (Затверджено наказом Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України № 67 від 29.11.1999)
 7. Про затвердження Положення про відомчу електронну пошту Державної архівної служби України. (від 12.01.2018 р. № 3)
Нормативно-правові акти інших центральних органів виконавчої влади
1. Перелік державних установ, закладів культури, інших організацій, яким надається право проведення державної експертизи культурних цінностей (Наказ Міністерства культури України від 31.03.2017 р. № 267).
Колективний договір
1. Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом Центрального державного архіву зарубіжної україніки на 2020–2022 роки, Лист щодо реєстрування колективного договору