Архів зарубіжної україніки запрошує до співпраці.

Архів зарубіжної україніки запрошує до співпраці

У травні 2012 р. опубліковано перший випуск «Вісника Центрального державного архіву зарубіжної україніки». Продовжуючи вивчення історії та архівної справи закордонного українства, ЦДАЗУ приступив до підготовки нового випуску «Вісника». До «Вісника Центрального державного архіву зарубіжної україніки» приймаються оригінальні, раніше не друковані статті за такою тематикою: 

Архів зарубіжної україніки запрошує до співпраці

У травні 2012 р. опубліковано перший випуск «Вісника Центрального державного архіву зарубіжної україніки». Продовжуючи вивчення історії та архівної справи закордонного українства, ЦДАЗУ приступив до підготовки нового випуску «Вісника». До «Вісника Центрального державного архіву зарубіжної україніки» приймаються оригінальні, раніше не друковані статті за такою тематикою:  

–         Архівознавство, архівна справа в світі

–         Документальні зібрання закордонного українства

–         Джерела з історії української еміграції

–         Документи з історії України у іноземних архівах

–         Державна політика у сфері зарубіжної україніки

–         Повернення до України культурних цінностей

–         Комплектування архівів документами закордонних українців

–         Історія та сучасність української діаспори.

 

Для публікації у «Віснику ЦДАЗУ» приймаються оригінальні статті, що відповідають таким вимогам: файл у редакторі Word чи RTF, обсяг 6–10 сторінок, шрифт Times New Roman, 14 кегль, 1,5 міжрядковий інтервал. Посилання у тексті подавати посторінково, відповідно до оформлення наукових посилань; 12 кегль. До тексту статті слід додати коротку анотацію англійською мовою (заголовок статті, 2–5 рядків тексту анотації, ключові слова).

Публікація у «Віснику ЦДАЗУ» є безкоштовною. Статті слід надсилати на адресу:

 

Центральний державний архів зарубіжної україніки

03608 м. Київ, вул. Солом’янська, 3

v_vid@tsdazu.gov.ua