«До Дня Конституції України»

«До Дня Конституції України». 

 

16 років тому 28 червня 1996 р. на засіданні 5-ї сесії Верховної Ради України 2-го скликання був ухвалений основний закон нашої держави – Конституція України, яка набула чинності в той-же день. Відтоді українці щорічно відзначають цю пам’ятну дату, як державне свято – День Конституції України.

Україна має давню та цікаву історію конституційного процесу, що сягає своїм корінням ще часів Київської Русі («Руська Правда»). Цей багатовіковий процес врешті набув реального та доленосного значення для українців із поваленням самодержавства у Росії (1917) .

Запропонована документальна виставка ілюструє становлення та розвиток вітчизняного конституціоналізму ХХ ст. Зокрема на виставці репрезентовано документи, що були правовою основою уряду УНР: «Закон про тимчасове Верховне Управління та порядок законодавства в УНР» і «Закон про Державну Народну Раду», затверджені Директорією 12 листопада 1920 р. Ці акти, базуючись на законах Трудового конгресу України, передали Державній народній раді законодавчі функції та контроль над урядом УНР. Також можна ознайомитись з документами, що відображають вітчизняний законотворчий процес 20-х років ХХ ст., як в Україні так і за кордоном. Зокрема проект конституції визнаного теоретика міжнародного та адміністративного права професора О. Ейхельмана. Теоретичного оформлення цей проект набув ще на початку української революції, проте був завершений автором вже за межами України в 1921 р.

Представлений Тимчасовий закон ДЦ УНР в Екзилі від 1979 р свідчить, що закордонні українці підтримували вітчизняні конституційні традиції також і в радянський період.

Першим поштовхом, яким започатковувалися конституційні перетворення держави в 90-ті роки минулого століття, стало ухвалення 16 липня 1990 р. Верховною Радою УРСР Декларації про державний суверенітет. На виставці представлений примірник Декларації, який був надрукований в США українською та англійською мовами. Також цікавими документами початку 90-х рр. є представлені варіанти проекту Конституції України.

Запропонована виставка дає можливість зрозуміти яким важливим і важким був для України процес створення власної конституції, значну роль в якому відігравало зарубіжне українство.

 

1. Закон про тимчасове Верховне Управління та порядок законодавства в Українській Народній Республіці, 12 листопада 1920 р. ЦДАЗУ, ф. 19, оп. 1, спр. 14.

Закон про тимчасове Верховне Управління та порядок законодавства в Українській Народній Республіці, 12 листопада 1920 р. ЦДАЗУ, ф. 19, оп. 1, спр. 14.
2. Закон про Державну Народну Раду, 12 листопада 1920 р. ЦДАЗУ, ф. 19, оп. 1, спр. 14.

Закон про Державну Народну Раду, 12 листопада 1920 р. ЦДАЗУ, ф. 19, оп. 1, спр. 14.
3. Декларація уряду демократичної республіки Україна, 2 червня 1920 р. ЦДАЗУ, ф. 19, оп. 1, спр. 12.

Декларація уряду демократичної республіки Україна, 2 червня 1920 р. ЦДАЗУ, ф. 19, оп. 1, спр. 12.
4. Збір законів і розпоряджень Робітничо-селянського уряду України РСФРР, 1920 р. ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 95.

Збір законів і розпоряджень Робітничо-селянського уряду України РСФРР, 1920 р. ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 95.
5. Стаття «Про конституцію УНР (Проект конституції УНР проф. Ейхельмана)» Журнал «Наша зоря» (Франція), 1921 р. ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 71.

Стаття «Про конституцію УНР (Проект конституції УНР проф. Ейхельмана)» Журнал «Наша зоря» (Франція), 1921 р. ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 71.
6. Стаття Андрія Яковліва «Основи конституції УНР». Журнал «Тризуб» (Польща), 19 лютого 1928 р. ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 122.

Стаття Андрія Яковліва «Основи конституції УНР». Журнал «Тризуб» (Польща), 19 лютого 1928 р. ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 122.
7. Зміст книги К. Костіва «Конституційні акти відновленої Української Держави 1917-1919 р.» (Торонто, Канада), 1964 р. ЦДАЗУ, Бібл. ф. 3, ін. № 2289о.

Зміст книги К. Костіва «Конституційні акти відновленої Української Держави 1917-1919 р.» (Торонто, Канада), 1964 р. ЦДАЗУ, Бібл. ф. 3, ін. № 2289о.
8. Тимчасовий закон Державного Центру Української Народної Республіки в Екзилі від 1979 р. ЦДАЗУ, Бібл. ф. 3, ін. № 2377о.

Тимчасовий закон Державного Центру Української Народної Республіки в Екзилі від 1979 р. ЦДАЗУ, Бібл. ф. 3, ін. № 2377о.
9. Декларація про державний суверенітет України надрукована в Вашингтоні (США), 1990 р. ЦДАЗУ, Бібл. ф. 2, ін. № 327 к.

Декларація про державний суверенітет України надрукована в Вашингтоні (США), 1990 р. ЦДАЗУ, Бібл. ф. 2, ін. № 327 к.
10. Модельний проект конституції України створений Українсько-Американським Бюро захисту прав людини, 1994 р. ЦДАЗУ, Бібл. ф. 3, ін. № 2276о.

Модельний проект конституції України створений Українсько-Американським Бюро захисту прав людини, 1994 р. ЦДАЗУ, Бібл. ф. 3, ін. № 2276о.
11. Проект конституції України гуманітарного екуменічного дослідницького фонду «Рах», 1993 р. ЦДАЗУ, Бібл. ф. 3, ін. № 2377о.

Проект конституції України гуманітарного екуменічного дослідницького фонду «Рах», 1993 р. ЦДАЗУ, Бібл. ф. 3, ін. № 2377о.