Семінар з питань фондування документів української діаспори

Семінар з питань фондування документів української діаспори

 

 

Незважаючи на існування нормативної і методичної бази, що регулює роботу архівних установ, завжди на практиці виникають питання, які виходять за рамки правил. Прикладом цього є формування архівних фондів зарубіжного українства.

«Специфіка і особливості фондування документів української діаспори», саме за такою темою 14 червня в ЦДАЗУ пройшов спільний з Українським науково-дослідним інститутом архівної справи та документознавства практичний семінар для працівників Центрального держаного архіву зарубіжної україніки. У ньому брали участь директор УНДІАСД Олександр Гаранін та провідні вчені інституту: Людмила Приходько, автор методичних рекомендацій з фондування документів НАФ і Наталя Христова, упорядник методичних рекомендації щодо застосування ДСТУ 4331:2004 «Правила описування архівних документів».

Метою семінару було обговорення питань, пов’язаних з формуванням фондів установ та організацій зарубіжного українства, фондів особового походження у тому числі родинних (родових). Адже специфіка ЦДАЗУ (нестабільність документообігу фондоутворювачів, надходження документів у розсипу та ін.) зумовила необхідність проведення подібного заходу. Враховуючи те, що на сьогоднішній день процес фондування документів зарубіжної україніки ще не до кінця унормований, під час семінару були узгоджені теоретико-методологічні позиції щодо підготовки методичних рекомендацій з впорядкування фондів української діаспори. Обговорювалися особливості формування справ, специфіка складання назв, анотування, визначення їх хронологічних меж та інші питання.

Жвава та ефективна дискусія тривала більш ніж дві години. А її практична користь навела на думку про подальші зустрічі у форматі «круглих столів» чи семінарів з проблем теорії і практики архівної справи.