Стародруки в зібраннях ЦДАЗУ

Стародруки в зібраннях ЦДАЗУ

 

 

Стародруковані книги, які з’явилися в період від початку друкарства до 1830 р., займають чільне місце у багатьох бібліотеках, музеях та архівах світу. Вони є унікальним джерелом вивчення історії, мови, літератури, мистецтва. Унікальність стародруків продиктовано самою природою давньої книги. Від видань нового часу вони відрізняються тим, що їх тираж часто багатоваріантний. Коректорська і редакторська робота продовжувалась протягом усього друкарського періоду, що тривав від кількох місяців до кількох років. За цей час змінювались обставини і мета видання, відповідно змінювались передмови, присвяти, герби. Допускалася заміна граверних дощок, ілюстрацій та орнаментів. Тому кожен примірник стародруків, що зберігся до наших днів є цінним та цікавим.

На виставці представлені українські та латинські стародруки XVI-XVIII століть з колекції, що була зібрана українською діаспорою в Словаччині та передана в 2008 р. на держане зберігання до ЦДАЗУ. Репрезентована колекція містить видання надруковані латинською та церковнослов’янською мовами у Львові, Почаєві, Уніві, Будапешті, Кельні, Відні та ін. містах України та Європи.

Українські книжкові пам’ятки, що представлені в експозиції, церковними стародруками відрізняються високим рівнем опрацювання тексту, майстерністю поліграфічного виконання. Багате оздоблення, а саме чисельні прикраси – заставки, кінцівки, художні ініціали, фігурні гравюри, що перекликаються з узорами прикладного мистецтва, надовго визначили своєрідність української друкованої книги, її особливий принцип художнього конструювання, який став взірцем для наступних московських видань.

Латинські стародруки, що відклались у колекції, мають західноєвропейське походження. Найдавнішим примірником є представлена на виставці богословська праця захисника католицизму Іоганна Екка, видання 1554 р. (Homiliarum doctissimi viri D.Iohannis Eckii…). Також серед давніх пам’яток друкарства презентується книга (Phrisii de inventione dialectica libri omnes) голландського вченого Рудольфа Агріколи, відомого представника раннього німецького гуманізму. Цікавими виданнями, серед експонованих латинських стародруків, є роботи з медицини та фармакології – довідник Dispensatorium pharmaceuticum viennense (1774), виданий у Відні та медична праця доктора Хакела Андреаса Compendium medicinae pastoralis (Кошиця, 1843 р., Словаччина). Крім того на виставці представлені Порівняльні життєписи Плутарха, Звичаї римлян (Rituum, qui olim apud Romanos), твори Горація (Q. Horatii Flacii, Opera), Різні історії (Variæ historiæ) римського автора та вчителя риторики Клавдія Єліана, які є яскравим прикладом зацікавлення античністю в часи Відродження.

З виникненням друкарських верстатів швидко зростає виробництво паперу, з’являються різні типи шрифту, тиражовані книжкові гравюри тощо. Друкарство дає новий поштовх ґенезі графічного мистецтва. Саме тому запропонована виставка є чудовим прикладом розвитку, як західноєвропейського так і вітчизняного книжкового мистецтва XVI-XVIII століть.

1. Октоїх. – Львів: Друкарня Михайла Сльозки, 1640р. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 1, спр. 1

Октоїх. – Львів: Друкарня Михайла Сльозки, 1640р. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 1, спр. 1
2. Тріодь цвітна. – Львів: друкарня Михайла Сльозки, 1666 – 1667рр. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 1, спр. 3.

Тріодь цвітна. – Львів: друкарня Михайла Сльозки, 1666 – 1667рр. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 1, спр. 3.
3. Анфологіон, сирьч цветослов, или Трифолог. – Львів, друкарня Старопігіївського Успенського братства, 1694 р. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 1, спр. 4.

Анфологіон, сирьч цветослов, или Трифолог. – Львів, друкарня Старопігіївського Успенського братства, 1694 р. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 1, спр. 4.
4. Служебник (Літургікон си есть Служебник). – Львів, друкарня Старопігіївського Успенського братства, 1702р. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 1, спр. 7.

Служебник (Літургікон си есть Служебник). – Львів, друкарня Старопігіївського Успенського братства, 1702р. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 1, спр. 7.
5. Гравюра: Розп’яття. Літургіаріон или Служебник. –Почаїв, 1755р. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 1, спр. 17.

Гравюра: Розп’яття. Літургіаріон или Служебник. –Почаїв, 1755р. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 1, спр. 17.
6. Псалтир. – Почаїв, 1737 р. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 1, спр. 12

Псалтир. – Почаїв, 1737 р. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 1, спр. 12
7. Літургікон си есть служебник… – Унів, друкарня Успенського монастиря, 1733 р. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 1, спр. 11.

Літургікон си есть служебник… – Унів, друкарня Успенського монастиря, 1733 р. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 1, спр. 11.
8. Євангіліє. – Львів, друкарня Старопігіївського Успенського братства,1743 р. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 1, спр. 15.

Євангіліє. – Львів, друкарня Старопігіївського Успенського братства,1743 р. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 1, спр. 15.
9. Гравюра: Успіння. Літургікон или служебник. – Почаїв, 1791 р. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 1, спр. 19.

Гравюра: Успіння. Літургікон или служебник. – Почаїв, 1791 р. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 1, спр. 19.
10. Титульний аркуш третього тому Біблії п’ятитомного видання А. Бачинського Біблія сирѣч книги свашеннаго писанїа, том 3– Будин (Будапешт), друкарня Королівського університету, 1804 р. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 1, спр. 21.

Титульний аркуш третього тому Біблії п’ятитомного видання А. Бачинського Біблія сирѣч книги свашеннаго писанїа, том 3– Будин (Будапешт), друкарня Королівського університету, 1804 р. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 1, спр. 21.
11. Проповіді Іоганна Екка. Eckius, Johannes (s. 1486-1543). Homiliarum doctissimi viri D.Iohannis Eckii, 1554. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 2, спр. 1.

Проповіді Іоганна Екка. Eckius, Johannes (s. 1486-1543). Homiliarum doctissimi viri D.Iohannis Eckii, 1554. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 2, спр. 1.
12. Твори Рудольфа Агріколи. Phrisii de inventione dialectica libri omnes … – Coloniae Agrippinae [Köln], 1570р. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 2, спр. 2.12. Твори Рудольфа Агріколи. Phrisii de inventione dialectica libri omnes … – Coloniae Agrippinae [Köln], 1570р. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 2, спр. 2.

Твори Рудольфа Агріколи. Phrisii de inventione dialectica libri omnes … – Coloniae Agrippinae [Köln], 1570р. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 2, спр. 2.
13. Довідник з фармакології. Dispensatorium pharmaceuticum viennense. – Vindobonæ [Wien], 1770. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 2, спр. 23.

Довідник з фармакології. Dispensatorium pharmaceuticum viennense. – Vindobonæ [Wien], 1770. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 2, спр. 23.
14. Збірник з медицини. Hackell, Andrea. Compendium medicinae pastoralis –Cassoviae [Košice]: Typis Ellingerianis, 1843. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 2, спр. 31.

Збірник з медицини. Hackell, Andrea. Compendium medicinae pastoralis –Cassoviae [Košice]: Typis Ellingerianis, 1843. ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 2, спр. 31.
15. Порівняльні життєписи Плутарха. Plutarchus(ca. 45-127)., XVI cт.ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 2, спр. 5.

Порівняльні життєписи Плутарха. Plutarchus(ca. 45-127)., XVI cт.ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 2, спр. 5.
16. Звичаї римлян. Nieuport, GeorgHendrikus (ca. 1670-ca.1723). Rituum, quiolimapud Romanosobtinuerunt – Budæ [Budapest]: TypisRegiæ Universitatis,1793ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 2, спр. 25.

Звичаї римлян. Nieuport, GeorgHendrikus (ca. 1670-ca.1723). Rituum, quiolimapud Romanosobtinuerunt – Budæ [Budapest]: TypisRegiæ Universitatis,1793ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 2, спр. 25.
17. Твори Горація. Horatius Flaccus, Quintus (a. ae. n.65 – 27). Operanava… – Lipsiae [Leipzig]: Sumtibusettypis Tauchnitii, 1828.ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 2, спр. 28.

Твори Горація. Horatius Flaccus, Quintus (a. ae. n.65 – 27). Operanava… – Lipsiae [Leipzig]: Sumtibusettypis Tauchnitii, 1828.ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 2, спр. 28.
18. Різні історії. Claudius, Aelianus (ca.165/170- 230/235). Variæhistoriæ. – [Genève]: excudebat IacobusStoer, 1599.ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 2, спр. 4.

Різні історії. Claudius, Aelianus (ca.165/170- 230/235). Variæhistoriæ. – [Genève]: excudebat IacobusStoer, 1599.ЦДАЗУ, ф. 2, оп. 2, спр. 4.