Український народний театр у Пряшеві

Розум людський ніколи не винаходив нічого шляхетнішого за театральні дійства як для вдосконалення, так і для очищення людської натури.
Вольтер

До Всесвітнього дня театру Центральний державний архів зарубіжної україніки представляє документальну онлайн виставку «Український народний театр у Пряшеві», що дає можливість зануритись у творчу атмосферу українського театру в діаспорі другої половини ХХ ст., який органічно поєднав кращі традиції та надбання світової та національної культури. Він був і залишається могутнім засобом утвердження загальнолюдських цінностей, джерелом високої духовності і натхнення.

Вагомим внеском у розвиток українського театрального мистецтва у діаспорі в повоєнний період стало створення у листопаді 1945 р. Українського народного театру (УНТ) у Пряшеві (Чехословаччина). Ця подія стала не лише великим культурно-історичним явищем у житті потужної української спільноти Пряшева, а й своєрідною національною платформою, що дала можливість зберегти свою ідентичність, історичну пам’ять та рідне українське слово в умовах іншої країни та тоталітарної соціалістичної системи.

Представлені на виставці документи висвітлюють історію створення та окремі етапи розвитку УНТ у Пряшеві, визнаного як українськими, так і словацькими та чеськими глядачами. Цей процес відбувався в умовах чималих труднощів: відсутність власного приміщення (отримав його лише у 60-х роках ХХ ст.), оркестру, акторів, танцівників, співаків, допоміжного персоналу тощо. Але врешті становлення театру відбулося.

Своєму розквіту театр завдячував наполегливій та натхненій праці його директорів, режисерів, художніх керівників, серед яких назвемо Івана Гриця-Дуду, Варфоломія Баволяра, Йосифа Фельбабу, Івана Пиханича, Ярослава Сисака, які формували не тільки колектив театру, але і його репертуар.

Першою виставою новоствореного театру стала п’єса М. Старицького «Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці», прем’єра якої відбулася 2 березня 1946 р. Її режисером був директор-засновник УНТ І. Гриць-Дуда. Саме ця вистава у подальшому стала візитівкою практично усіх театральних сезонів театру.

Спочатку вистави УНТ являли собою симбіоз музичної комедії (водевілю) і оперети, згодом репертуар театру збагатився виставами за відомими драматичними творами української та зарубіжної класики. Над постановками вистав працювала велика група режисерів, серед яких були Юрій Шегерій, Варфоломій Баволяр, Йосиф Фельбаба, Іван Іванчо, Микола Гойда та ін. Виросла і сформувалась разом із театром у світлі рампи, проходячи шлях від аматорів-початківців до професіоналів сцени ціла плеяда акторів УНТ, серед яких були Ганна Біттнер, Віктор Гайний, Йосиф Корба, Микола Ляш, Ганна Симко, Павло Симко, Варвара Попович, Алена Фабіян та багато інших. Особливим і водночас позитивним явищем в історії УНТ стало те, що значна частина його акторів, стажистів здобувала професійну освіту, гранила свій талант у стінах Київського державного інституту театрального мистецтва ім. І. К. Карпенка-Карого (УРСР).

Хронологічно документи виставки охоплюють період 1946–2010 рр. та утворюють три розділи. Перший розділ містить добірку публікацій з програм театральних вистав, ювілейних бюлетенів УНТ, українських періодичних видань, за якими можна простежити історію становлення та розвитку театру, склад трупи та її зростання.

Документи другого розділу розкривають особливості репертуару УНТ починаючи з другої половини 1940-х до 1980-х рр. Найбільш популярними у репертуарі театру були вже згадувана п’єса М. Старицького «Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці», вистави за творами Т. Шевченка «Назар Стодоля», І. Франка «Украдене щастя» та «Перехресні стежки», Л. Українки «Лісова пісня», С. Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм», І. Карпенка-Карого «Суєта», «Мартин Боруля», М. Гоголя «Одруження», В. Шекспіра «Отелло», Ж.-Б. Мольєра «Скупий», Б. Шоу «Пігмаліон», Ф. Шиллера «Марія Стюарт» та багато інших.

Гармонійним доповненням інформаційної складової розділу стала добірка фотодокументів, що містять сцени з вистав, у яких можна побачити миттєвості гри акторів, відчути їх емоції, переживання героїв тієї чи іншої п’єси.

Втілити у життя даний виставковий проект стало можливим завдяки передаванню у 2014 р. до ЦДАЗУ комплексу документів Павлом Маскаликом – актором УНТ, письменником, поетом, публіцистом, активним громадським діячем. Про його життя та багатогранну творчість як актора театру, кіно і радіо, режисера, драматурга, поета, письменника, перекладача розповідають документи останнього розділу.

Становлення Українського народного театру в Пряшеві

Протокол установчих зборів Українського народного театру в Пряшеві, опублікований у ювілейному виданні «25 Українському народному театру», 1971 р.
ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 1534
Уривок статті Олени Рудловчак «До вершин», опублікованої в ювілейному виданні «25 Українському народному театру», 1971 р.
ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 1534
Будинок УНТ у Пряшеві, 1977 р.
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 106, арк. 13
Глядацька зала УНТ у Пряшеві, [1966 р.]
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 107, арк. 16 зв.
Михайло Старицький. «Ой, не ходи, Грицю, та й на вечорниці». Обкладинка програми, дійові особи та виконавці, 1946 р.
ЦДАЗУ, ф. 16, оп. 1, спр. 11, арк. 1
Варфоломій Баволяр, директор та режисер УНТ у Пряшеві, [не пізніше 1947 р.]
ЦДАЗУ, ф. 16, оп. 1, спр. 11, арк. 34 зв.
Юрій Шерегей, режисер УНТ у Пряшеві, [не пізніше 1957 р.]
ЦДАЗУ, ф. 16, оп. 1, спр. 14, арк. 23
Йосип Фельбаба, художній керівник УНТ у Пряшеві, [не пізніше 1971 р.]
ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 1534
Обкладинка ювілейної програми до 10-річчя УНТ у Пряшеві, списки засновників та осіб, причетних до діяльності театру, [1956 р.]
ЦДАЗУ, ф. 16, оп. 1, спр. 13, арк. 49
Плакат «Український народний театр, Пряшів (з нагоди 100-ї прем’єри та 15-річчя заснування театру)» з добіркою фотографій очільників та акторів театру, 1961 р.
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 106, арк. 7
Обкладинка програми до 20-річчя діяльності УНТ у Пряшеві, [1966 р.]
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 107, арк. 13
Іван Франко. Програма вистави драматичної поеми-казки «Сон князя Святослава» до відзначення 20-річчя театру, 26 березня 1966 р.
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 102, арк. 76 зв.–77
Іван Франко. «Сон князя Святослава». Сцена із вистави, [1966 р.]
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 108, арк. 74
Стаття Аделії Кундрат «До чого прямує наш театр?», присвячена 30-річчю УНТ, [1976 р.]
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 105, арк. 14
Стаття Івана Гриця-Дуди «В добру тобі путь, мій театре!», опублікована у газеті «Нове життя» (Пряшів), [1980-ті р.]
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 105, арк. 11 зв.
Обкладинка програми вистави за твором Михайла Старицького «Ой, не ходи, Грицю, та й на вечорниці» у 40-річчя діяльності УНТ у Пряшеві, [1986 р.]
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 107, арк. 74
Стаття Ярослава Сисака «УНТ – 40», [1986 р.]
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 107, арк. 76–76 зв.
Список очільників, акторів та інших осіб, причетних до діяльності УНТ у Пряшеві, [1986 р.]
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 107, арк. 94 зв.–95.
Колектив УНТ у Пряшеві біля театру, б/д
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 106, арк. 1
Фрагмент бібліографічного покажчика Олени Пажур «Український народний театр в Пряшеві (1945–1965). Бібліографія», 1968 р.
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 103, арк. 8

Від водевілю до драми

Фрагменти переліку прем’єр УНТ у Пряшеві за період 1946–1960 рр.
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 102, арк. 1, 5 зв., 7
Портрет Тараса Шевченка, вірш «Заповіт» та програма вистави за п’єсою «Назар Стодоля» (українською та словацькою мовами), Пряшів, березень 1961 р.
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 102, арк. 11, 12 зв.–13 зв.
Актори УНТ у Пряшеві – виконавці вистави Михайла Старицького «Ой, не ходи, Грицю…», 1946 р.
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 107, арк. 20 зв.
Семен Гулак-Артемовський. «Запорожець за Дунаєм». Сцена із вистави, 1947 р.
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 107, арк. 21 зв.
Іван Тобілевич (Карпенко-Карий), [1957 р.]
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 101, арк. 30
Іван Карпенко-Карий. «Суєта». Обкладинка програми, [1983 р.]
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 108, арк. 1
Іван Карпенко-Карий. «Суєта». Сцена із вистави, б/д Виконавці – Віктор Гайний, Катерина Текель, Йосиф Корба, Ганна Біттнер, Павло Симков.
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 112, арк. 7
Іван Карпенко-Карий. «Мárnosť». Програма вистави, [не раніше 1957 р.]
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 101, арк. 33
Портрет Івана Франка, б/д.
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 102, арк. 2
Іван Франко. «Украдене щастя». Обкладинка програми, [1980 р.]
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 108, арк. 71
Іван Франко. «Украдене щастя». Сцена з вистави, [не раніше 1956 р.]
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 101, арк. 59
Іван Франко. «Украдене щастя». Програма вистави, [не раніше 1956 р.]
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 101, арк. 57
Іван Франко. «Перехресні стежки». Програма вистави, [не раніше 1960 р.]
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 102, арк. 3 зв.
Іван Франко. «Перехресні стежки». Ескіз сцени з вистави, [не раніше 1960 р.]
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 102, арк. 3 зв.
Фрагменти переліку прем’єр УНТ у Пряшеві за період 1946–1960 рр.
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 102, арк. 1, 5 зв., 7
Іван Карпенко-Карий. «Мартин Боруля». Програма вистави, [не раніше 1972 р.]
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 102, арк. 123, 124 зв.
Інтерв’ю «Гоголь на сцені УНТ (розмова з режисером вистави Й. Фельбабою)», [не раніше 1968 р.]
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 102, арк. 175–175 зв.
Микола Гоголь. «Одруження». Обкладинка програми вистави, [не раніше 1968 р.]
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 102, арк. 170
Микола Гоголь. «Одруження». Сцена з вистави, б/д
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 111, арк. 20
Микола Гоголь. «Одруження». Ескізи сценічних костюмів до вистави, [не раніше 1968 р.]
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 102, арк. 174 зв.
Стаття Юрія Бача «Від “Гриця” до “Лісової пісні”», [не раніше 1969 р.]
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 102, арк. 187 зв., 188, 189 зв.
Олексій Коломієць. «Фараони». Обкладинка програми вистави, [не раніше 1979 р.]
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 104, арк. 101
Ольга Кобилянська. «Вовчиха». Сцена з вистави, б/д
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 112, арк. 14
Фрагмент статті «William Shakespeare a jeho doba», [не раніше 1963 р.]
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 102, арк. 47 зв.
Вільям Шекспір. «Отелло». Програма вистави, [не раніше 1963 р.]
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 102, арк. 46 зв.
Вільям Шекспір. «Отелло». Сцена з вистави, б/д Отелло – Павло Симко, Дездемона – Ганна Симко.
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 114, арк. 17
Вільям Шекспір. «Отелло». Сцена з вистави, б/д Отелло – Павло Симко.
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 112, арк. 1
Стаття Мирона Сисака «Про драму Фрідріха Шіллера “Марія Стюарт”», б/д
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 102, арк. 179 зв.
Бернард Шоу. «Пігмаліон». Програма вистави, [не раніше 1965 р.]
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 102, арк. 127 зв.
Карл Гольдоні. «Слуга двом панам». Обкладинка програми вистави, [не раніше 1971 р.]
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 104, арк. 9
Жан-Батист Мольєр. «Скупий». Сцена із вистави, б/д
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 111, арк. 3
Стаття М. Р. «Угорські п’єси на сцені УНТ», [1967 р.]
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 102, арк. 144, 145 зв.

Павло Маскалик – актор Українського народного театру в Пряшеві

Павло Маскалик, б/д
ЦДАЗУ, загл. бібл. ф., інв. №1527
Фрагменти переліку прем’єр УНТ у Пряшеві за період 1946–1960 рр.
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 102, арк. 1, 5 зв., 7
Павло Маскалик та його брат Юрій, б/д
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 60, арк. 5
Залікова книжка Павла Маскалика, студента педагогічного факультету Університету ім. П. Шафарика у Пряшеві, 30 вересня 1966 р.
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 54, арк. 4

Павло Маскалик. «Спогади», 1986 р.
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 51, арк. 1

 

Павло Маскалик. «Спогади», 1986 р.
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 51, арк. 2

 

Павло Маскалик. «Спогади», 1986 р.
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 51, арк. 1–2

Програма дипломної роботи студентів Київського державного інституту театрального мистецтва ім. І. К. Карпенка-Карого, Київ, 1971 р.
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 2, арк. 1

 

Програма дипломної роботи студентів Київського державного інституту театрального мистецтва ім. І. К. Карпенка-Карого, Київ, 1971 р.
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 2, арк. 1 зв.-2

 

Програма дипломної роботи студентів Київського державного інституту театрального мистецтва ім. І. К. Карпенка-Карого, Київ, 1971 р.
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 2, арк. 1–2

 

Жан-Батист Мольєр. «Хворий та й годі». Сцена з вистави у виконанні студентів КДІТМ ім. І. К. Карпенка-Карого, Київ, 1971 р. Фома Діафуарус – Павло Маскалик.
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 1, арк. 3

 

Жан-Батист Мольєр. «Хворий та й годі». Сцена з вистави у виконанні студентів КДІТМ ім. І. К. Карпенка-Карого, Київ, 1971 р. Фома Діафуарус – Павло Маскалик.
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 1, арк. 3

 

Диплом, виданий Павлу Маскалику після закінчення ним КДІТМ ім. І. К. Карпенка-Карого, 24 червня 1972 р. Переклад словацькою мовою.
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 54, арк. 45

 

Диплом, виданий Павлу Маскалику після закінчення ним КДІТМ ім. І. К. Карпенка-Карого, 24 червня 1972 р. Переклад словацькою мовою.
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 54, арк. 45

 

Іван Франко. «Украдене щастя». Сцена з вистави, б/д Староста – Павло Маскалик.
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 6, арк. 1

 

Іван Франко. «Украдене щастя». Сцена з вистави, б/д Староста – Павло Маскалик.
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 6, арк. 1

 

Повідомлення «Нові обличчя в УНТ», 1972 р.
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 104, арк. 27

 

Повідомлення «Нові обличчя в УНТ», 1972 р.
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 104, арк. 27

 

Микола Куліш. «97». Сцена з вистави, б/д Іван Стоножка – Павло Маскалик.
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 6, арк. 7

 

Микола Куліш. «97». Сцена з вистави, б/д Іван Стоножка – Павло Маскалик.
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 6, арк. 7

Іван Гриць-Дуда. «Маків цвіт». Обкладинка програми, дійові особи та виконавці, 1973 р. Василь – Павло Маскалик.
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 104, арк. 29

 

Іван Гриць-Дуда. «Маків цвіт». Обкладинка програми, дійові особи та виконавці, 1973 р. Василь – Павло Маскалик.
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 104, арк. 32 зв.–33

 

Іван Гриць-Дуда. «Маків цвіт». Обкладинка програми, дійові особи та виконавці, 1973 р. Василь – Павло Маскалик.
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 104, арк. 29, 32 зв.–33

 

Іван Гриць-Дуда. «Маків цвіт». Сцена з вистави, б/д Василь – Павло Маскалик.
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 10, арк. 9

 

Іван Гриць-Дуда. «Маків цвіт». Сцена з вистави, б/д Василь – Павло Маскалик.
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 10, арк. 9

Василь Зозуляк. «Сміх та й годі». Обкладинка програми, дійові особи та виконавці, 1981 р. Пляшка – Павло Маскалик.
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 108, арк. 97

 

Василь Зозуляк. «Сміх та й годі». Обкладинка програми, дійові особи та виконавці, 1981 р. Пляшка – Павло Маскалик.
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 108, арк. 99 зв.

 

Василь Зозуляк. «Сміх та й годі». Обкладинка програми, дійові особи та виконавці, 1981 р. Пляшка – Павло Маскалик.
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 108, арк. 97, 99 зв.

 

Ян Солович. «Обережно, ангели!». Сцена з вистави, б/д Вілковіч – Павло Маскалик.
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 8, арк. 6

 

Ян Солович. «Обережно, ангели!». Сцена з вистави, б/д Вілковіч – Павло Маскалик.
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 8, арк. 6

 

Повідомлення М. Бобака «Зустріч з актором», б/д
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 105, арк. 18

 

Повідомлення М. Бобака «Зустріч з актором», б/д
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 105, арк. 18

 

Леонід Зорін. «Незнайомець». Сцена з вистави, б/д
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 7, арк. 1

 

Леонід Зорін. «Незнайомець». Сцена з вистави, б/д
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 7, арк. 1

 

Марко Кропивницький. «Павук». Виконавці та дійові особи, 1985 р. Мартин Хандоля – Павло Маскалик.
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 108, арк. 44 зв.–45

 

Марко Кропивницький. «Павук». Виконавці та дійові особи, 1985 р. Мартин Хандоля – Павло Маскалик.
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 108, арк. 44 зв.–45

 

Іван Карпенко-Карий. «Суєта». Сцена з вистави, б/д Михайло – Павло Маскалик.
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 9, арк. 4

 

Іван Карпенко-Карий. «Суєта». Сцена з вистави, б/д Михайло – Павло Маскалик.
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 9, арк. 4

 

Договір про виконання Павлом Маскаликом ролі у кінофільмі «Ohlédnutí», 3 квітня 1968 р.
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 62, арк. 1

 

Договір про виконання Павлом Маскаликом ролі у кінофільмі «Ohlédnutí», 3 квітня 1968 р.
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 62, арк. 1

 

Павло Маскалик, Петро Симко та інші, 1967 р. Кадр із кінофільму «Погляд до минулого».
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 12, арк. 1

 

Павло Маскалик, Петро Симко та інші, 1967 р. Кадр із кінофільму «Погляд до минулого».
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 12, арк. 1

 

Леонід Зорін. «Варшавська мелодія». Сторінка з програми, 1972 р. Асистент режисера – Павло Маскалик.
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 104, арк. 43

 

Леонід Зорін. «Варшавська мелодія». Сторінка з програми, 1972 р. Асистент режисера – Павло Маскалик.
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 104, арк. 43

 

Леонід Зорін. «Варшавська мелодія». Сцена з вистави, б/д Режисер – Павло Маскалик.
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 14, арк. 1

 

Леонід Зорін. «Варшавська мелодія». Сцена з вистави, б/д Режисер – Павло Маскалик.
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 14, арк. 1

 

Дійові особи та виконавці у виставі за твором Олексія Коломійця «Фараони», поставленої у Нягівському місцевому осередку культури. Чехословаччина, 1986 р. Методист – Павло Маскалик.
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 115, арк. 121

 

Дійові особи та виконавці у виставі за твором Олексія Коломійця «Фараони», поставленої у Нягівському місцевому осередку культури. Чехословаччина, 1986 р. Методист – Павло Маскалик.
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 115, арк. 121

 

Членський квиток Союзу словацьких митців на ім’я Павла Маскалика, 13 лютого 1984 р.
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 57, арк. 4 зв.–5

 

Членський квиток Союзу словацьких митців на ім’я Павла Маскалика, 13 лютого 1984 р.
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 57, арк. 4 зв.–5

Радіовистава Павла Маскалика «Дітвак із сонцем у кишені» (до 65-річчя з дня смерті Богдана-Ігоря Антонича), [2002 р.]
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 30, арк. 2

 

Радіовистава Павла Маскалика «Дітвак із сонцем у кишені» (до 65-річчя з дня смерті Богдана-Ігоря Антонича), [2002 р.]
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 30, арк. 5

 

 

Радіовистава Павла Маскалика «Дітвак із сонцем у кишені» (до 65-річчя з дня смерті Богдана-Ігоря Антонича), [2002 р.]
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 30, арк. 6

 

Радіовистава Павла Маскалика «Дітвак із сонцем у кишені» (до 65-річчя з дня смерті Богдана-Ігоря Антонича), [2002 р.]
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 30, арк. 2, 5, 6

 

Літературний переклад Павла Маскалика твору Христо Ботева «Молитва», б/д
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 41, арк. 1

 

Літературний переклад Павла Маскалика твору Христо Ботева «Молитва», б/д
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 41, арк. 1

 

Обкладинка книги Павла Маскалика «Стежками до осені». Видавництво ЦУПЕР. Пряшів, 2010.
ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 1527

 

Обкладинка книги Павла Маскалика «Стежками до осені». Видавництво ЦУПЕР. Пряшів, 2010.
ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 1527

Бібліографія опублікованих робіт Павла Маскалика, [не раніше 2008 р.]
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 50, арк. 1

 

Бібліографія опублікованих робіт Павла Маскалика, [не раніше 2008 р.]
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 50, арк. 2

 

Бібліографія опублікованих робіт Павла Маскалика, [не раніше 2008 р.]
ЦДАЗУ, ф. 69, оп. 1, спр. 50, арк. 1–2