06 березня відбулося розширене засідання колегії ЦДАЗУ

06 березня відбулося розширене засідання колегії ЦДАЗУ, порядок денний якого включав доповідь директора архіву І. Маги «Про підсумки роботи ЦДАЗУ у 2018 році та визначення пріоритетних завдань на 2019 рік». В обговоренні доповіді брали участь: в. о. завідувача сектору управління персоналом І. Невгад, начальник відділу забезпечення збереженості та обліку документів Л. Пенжуляк, в. о. начальника відділу формування НАФ О. Мажара, начальник відділу використання інформації документів Г. Горбунова.

06 березня відбулося розширене засідання колегії ЦДАЗУ, порядок денний якого включав доповідь директора архіву І. Маги «Про підсумки роботи ЦДАЗУ у 2018 році та визначення пріоритетних завдань на 2019 рік». В обговоренні доповіді брали участь: в. о. завідувача сектору управління персоналом І. Невгад, начальник відділу забезпечення збереженості та обліку документів Л. Пенжуляк, в. о. начальника відділу формування НАФ О. Мажара, начальник відділу використання інформації документів Г. Горбунова.

Пріоритетні завдання ЦДАЗУ на 2019 рік у своїй доповіді окреслила заступник директора – головний зберігач фондів І. Казімірова. В обговоренні пріоритетних завдань взяли участь: д. і. н., проф., завідувач кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки історичного факультету КНУ ім. Т. Шевченка, член колегії та ЕПК архіву М. Палієнко; д. і. н., проф. кафедри історії світового українства історичного факультету КНУ ім. Т. Шевченка, член НМР архіву О. Даниленко; к. і. н., с. н. с., директор УНДІАСД, виконавчий директор Спілки архівістів України, член НМР архіву О. Гаранін; д. і. н., проф., завідувач відділу джерелознавства новітньої історії України Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАНУ, член НМР та ЕПК архіву В. Піскун.