Архівний марафон

2 листопада директор ЦДАЗУ Ірина Мага, начальник відділу формування НАФ Дмитро Решетченко, начальник відділу використання інформації документів Галина Горбунова провели семінарське заняття у рамках заходу архівний марафон на тему: «Особливості формування НАФ та використання інформації документів зарубіжної україніки» для студентів спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» факультету менеджменту освіти та науки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. В ході семінару студентам було проведено ознайомчу екскурсію по архіву.