МИ ВІЛЬНІ І МИ РАЗОМ

До 27-ї річниці проголошення незалежності України Центральним державним архівом зарубіжної україніки підготовлено документальну онлайн виставку «Ми вільні і ми разом!».

На виставці представлено документи майже 30-ти українських закордонних громадсько-політичних організацій Австрії, Аргентини, Великої Британії, Італії, Канади, Німеччини, США, Франції, Чехословаччини, діяльність яких була спрямована на ідеологічну та фінансову підтримку визвольного руху на рідних землях, що перебували у складі СРСР, сприяння патріотичному вихованню української молоді за кордоном, об’єднання українства незалежно від політичних поглядів.

Надійним тилом українського народу у визвольній боротьбі за незалежність стало українське жіноцтво за кордоном. Так само прагнули до здобуття незалежної Української держави члени молодіжних організацій.

Поширення правдивої інформації про злочини радянської влади в Україні, проведення заходів, спрямованих на визволення українських земель від окупантів та підтримку визвольного руху на Батьківщині, були основними напрямами діяльності численних українських закордонних організацій. Серед них, зокрема, Організація державного відродження України, Українське національне об’єднання Канади, Український визвольний фонд, Український конгресовий комітет Америки, Союз українок Франції, Товариство українських жінок ім. Олени Теліги у Великій Британії, Український золотий хрест, Організація українок Канади ім. Ольги Басараб, Об’єднання жінок Ліги визволення України, Українське академічне товариство «Зарево», Світова федерація українських жіночих організацій, Світовий конгрес вільних українців. Саме про внесок цих та деяких інших закордонних об’єднань українців розповідають документи виставкового проекту «Ми разом і ми вільні!».

Хронологічно документи виставки охоплюють період 1924–1991 рр.

Українські громадсько-політичні організації за кордоном

Фрагмент статті «Від т. ч. Управи Союзу Українських Еміґрантських Орґанізацій в Ч. С. Р.». «Вістник Союзу українських Еміґрантських орґанізацій в ЧСР», ч. 1, липень 1930 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 137, арк. 1–2 зв.
Стаття М. Галагана «В справі об’єднання». «Вістник Союзу Українських Еміґрантських Орґанізацій в ЧСР», ч. 9, березень 1932 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 137, арк. 92–92 зв.
Фрагмент «Резолюцій Другого Здвигу Українців в Німеччині». «Бюлетень Центрального представництва української еміґрації в Німеччині», ч. 2, травень–жовтень 1965 р.
ЦДАЗУ, ф.& 27, оп. 2, спр. 31, арк. 18
Лист очільників Українського комітету у Великій Британії до секретаря Об’єднання українців у Великій Британії в Лондоні А. Коханівського щодо участі українців Великої Британії в акціях проти політики русифікації в Україні, 15 серпня 1959 р.
ЦДАЗУ, ф. 61, оп. 1, спр. 3, арк. 77
Повідомлення управи відділу Об’єднання українців у Великій Британії в Бредфорді про вечір «Пам’яти Листопадових роковин, героїв Базару і борців за Україну та останньої жертви – Василя Стуса», листопад 1985 р.
ЦДАЗУ, ф. 61, оп. 1, спр. 10, арк. 27
Лист Крайового комітету Одноцентового фонду із закликом надати фінансову допомогу для інформування демократичного світу про Україну, 20 вересня 1939 р.
ЦДАЗУ, ф. 37, оп. 1, спр. 31, арк. 79
Інформації Крайового комітету Українського одноцентового визвольного фонду в Канаді, б/д
ЦДАЗУ, ф. 37, оп. 1, спр. 54, арк. 34
Фрагмент статуту Українського визвольного фонду в Канаді, 31 вересня 1958 р.
ЦДАЗУ, ф. 37, оп. 1, спр. 1, арк. 1
Звернення Крайової екзекутиви Українського національного об’єднання Канади з нагоди 30-річної діяльності, березень 1962 р.
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 1, спр. 2, арк. 186
Обіжник Крайової екзекутиви Українського національного об’єднання Канади щодо участі у Всеукраїнській маніфестації з нагоди «Дня солідарності з українським народом», 4 квітня 1968 р.
ЦДАЗУ, ф. 50, оп. 1, спр. 2, арк. 231
Лист Миколи Плав’юка до членів керівних органів Організації українських націоналістів та українського націоналістичного руху, січень 1990 р.
ЦДАЗУ, ф. 59, оп. 1, спр. 21, арк. 65–65 зв.
Звернення Центральної управи Організації державного відродження України щодо збору коштів на потреби визвольної боротьби, 1934 р.
ЦДАЗУ, ф. 39, оп. 1, спр. 20, арк. 1–2
Запрошення на ХV-річний з’їзд Організації державного відродження України, вересень 1949 р.
ЦДАЗУ, ф. 39, оп. 1, спр. 2, арк. 2
Фрагмент проекту статуту Організації державного відродження України, запропонованого до схвалення з’їздом організації 16–17 вересня 1972 р.
ЦДАЗУ, ф. 39, оп. 1, спр. 1, арк. 11–12
Фрагменти брошури «П’ятий Конгрес американських українців», 1952 р.
ЦДАЗУ, ф. 27, оп. 2, спр. 51, арк. 37, 41
Проект загальноукраїнської світової акції проти русифікації України, підготовлений Головною управою Спілки визволення України, 4 вересня 1965 р.
ЦДАЗУ, ф. 27, оп. 2, спр. 16, арк. 1–2
Запрошення Українського конгресового комітету Америки на захід, присвячений Акту проголошення 22 січня 1918 – 22 січня 1919 рр. самостійності та соборності України, 22 січня 1989 р.
ЦДАЗУ, ф. 27, оп. 2, спр. 51, арк. 37, 41

Українські жіночі організації за кордоном

Стаття «Роля жінок у національній боротьбі». «Наш світ», Варшава, ч. 9, червень 1924 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 73, арк. 52 зв.
Повідомлення Святочного комітету українських жінок при Об’єднанні українців у Великій Британії про урочисту академію, присвячену вшануванню пам’яті Олени Теліги та героїв Києва, лютий 1967 р.
ЦДАЗУ, ф. 61, оп. 1, спр. 10, арк. 49
Повідомлення Товариства українських жінок ім. Олени Теліги в Англії про захід, присвячений 100-річчю українського жіночого руху, 28 липня 1984 р.
ЦДАЗУ, ф. 61, оп. 1, спр. 10, арк. 29
Звіт Союзу українок Франції за 1984–1985 рр.
ЦДАЗУ, ф. 30, оп. 1, спр. 135, арк. 115 зв.
Лист голови Товариства українських жінок ім. Олени Теліги В. Смереки до секретаря Централі Об’єднання українців у Великій Британії П. Яким’юка про заходи щодо вшанування жертв Бабиного Яру в Києві, 4 липня 1991 р.
ЦДАЗУ, ф. 61, оп. 1, спр. 3, арк. 21
Представниці відділу Організації українок Канади ім. Ольги Басараб у Вінніпезі. «Новий шлях», ч. 5, 4 лютого 1936 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6001-О
Оголошення Організації українок Канади про виступ Олександри Сулими-Бойко з доповіддю «Повоєнний стан України та приїзд Хрущова до США», 1959 р.
ЦДАЗУ, ф. 41, оп. 1, спр. 5, арк. 18
Запрошення відділу Організації українок Канади ім. Ольги Басараб в Західному Торонто на «Бінго з чайним прийняттям», організованого з метою збору коштів для допомоги та оборони українських політичних в’язнів у СРСР, 1972 р.
ЦДАЗУ, ф. 41, оп. 1, спр. 47, арк. 7
Титульний аркуш програми заходу «Святковий вечір на пошану героїнь», організованого відділом Комітету українок Канади в Торонто, 1972 р.
ЦДАЗУ, ф. 41, оп. 1, спр. 47, арк. 4
Лист Об’єднання жінок Ліги визволення України до Світового конгресу вільних українців з інформацією про свою діяльність, 15 червня 1978 р.
ЦДАЗУ, ф. 36, оп. 1, спр. 26, арк. 75–76
Звернення Українського золотого хреста до громадськості щодо допомоги українцям, вересень 1941 р.
ЦДАЗУ, ф. 39, оп. 1, спр. 52, арк. 1
Лист Організації українок «Відродження» в Аргентині до Українського золотого хреста з організаційних питань, 28 вересня 197 р.
ЦДАЗУ, ф. 39, оп. 1, спр. 52, арк. 68
Звіт про діяльність Союзу українок Америки за період 1 грудня 1974 – 31 липня 1978 рр.
ЦДАЗУ, ф. 36, оп. 1, спр. 26, арк. 101-102
Обіжник Українського золотого хреста, вересень 1980 р.
ЦДАЗУ, ф. 36, оп. 1, спр. 28, арк. 67
Стаття «50-ліття 1-го Українського Жіночого Конґресу в ЗСА». «Народна воля», ч. 22, 3 червня 1982 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6334-О
Резолюції Світового конгресу українського жіноцтва, 12–13 листопада 1948 р. «Новий шлях», 25 грудня 1948 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6011-О
Запрошення Комітету Світової федерації українських жіночих організацій на зустріч з Іриною Пеленською (Австралія) та Олександрою Сулимою (Німеччина), 1959 р.
ЦДАЗУ, ф. 30, оп. 1, спр. 141, арк. 30
Повідомлення Стефанії Савчук і Володимири Ценко «1977 – рік СФУЖО». «Новий шлях», лютий 1977 р.
ЦДАЗУ, ф. 27, оп. 2, спр. 36, арк. 3
Лист представниць Світової федерації українських жіночих організацій до Олександри Бойко-Сулими, 6 квітня 1977 р.
ЦДАЗУ, ф. 27, оп. 2, спр. 36, арк. 5
Обкладинка бюлетеня «Українка в світі» та повідомлення Миколи Плав’юка, Лідії Бурачинської та Ірини Пеленської «У справі УРД». «Українка в світі», ч. 1, січень–березень 1979 р.
ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 1037

Українські молодіжні організації за кордоном

Обкладинка брошури «Українське студентство в минулому й сучасному. ЦеСУС», 1938 р.
ЦДАЗУ, ф. 42, оп. 1, спр. 5, арк. 1
«Фрагмент статуту Українського студентського об’єднання в Австрії, липень-червень 1945 р.
ЦДАЗУ, ф. 43, оп. 1, спр. 1, арк. 1–2
Листівка «Перший конгрес українського студентства в Австрії», 1945 р.
ЦДАЗУ, ф. 43, оп. 1, спр. 1, арк. 7
Фрагмент проекту статуту Української студентської громади в Римі, б/д
ЦДАЗУ, ф. 47, оп. 1, спр. 1, арк. 14–15
Резолюції Конференції українських студентських громад Америки в Клівленді, 1952 р.
ЦДАЗУ, ф. 42, оп. 1, спр. 20, арк. 64
Комунікат Союзу українських студентських товариств Америки, січень 1960 р.
ЦДАЗУ, ф. 54, оп. 1, спр. 11, арк. 1
Сторінки буклету «Зарево». Нью-Йорк, 1961 р.
ЦДАЗУ, ф. 54, оп. 1, спр. 20, арк. 9, 10 зв.–11
Сторінки листа Української студентської громади в Нью-Йорку до Михайла Гереця, [не пізніше травня 1964 р.].
ЦДАЗУ, ф. 54, оп. 1, спр. 19, арк. 12–13
Лист президента Союзу українських студентських товариств Америки Богдана Футея до голови Краєвого проводу Українського академічного товариства «Зарево» Михайла Гереця, 1 квітня 1965 р.
ЦДАЗУ, ф. 54, оп. 1, спр. 15, арк. 32
Лист секретаря Товариства української студіюючої молоді ім. М. Міхновського Христини Кульчицької до голови Краєвої управи Українського академічного товариства «Зарево» Михайла Гереця, 17 квітня 1965 р.
ЦДАЗУ, ф. 54, оп. 1, спр. 15, арк. 35
Запрошення представників нью-йоркської станичної старшини Організації української молоді Пласт на посвячення українського національного прапора, 1968 р.
ЦДАЗУ, з колекції Павла Дорожинського, на етапі науково-технічного опрацювання

Світовий конгрес вільних українців

Повідомлення «Комунікат з Нарад Секретаріяту Пан-Американської Української Конференції в Торонті (Канада)», 1948 р. «Новий шлях», 3 листопада 1948 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6011-О
Фрагменти брошури «Перший маніфест до Українського Народу в Україні і поза її межами в СССР та в країнах московського бльоку», 1967 р.
ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 2929
«Звернення Секретаріяту Світового Конґресу Вільних Українців» до світової української спільноти щодо відзначення 50-ї річниці проголошення Української Народної Республіки, 15 грудня 1967 р. «ОВИД», ч. 4, листопад–грудень 1967 р.
ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 2378
Заклик Комісії прав людини Світового конгресу вільних українців щодо звільнення українських політв’язнів СРСР – членів Української гельсінської групи, 24 липня 1978 р.
ЦДАЗУ, ф. 36, оп. 1, спр. 37, арк. 107