«Від Подебрад до Нью-Йорка: українська науково-технічна інтелігенція за кордоном»

Центральний державний архів зарубіжної україніки презентує документальну онлайн виставку «Від Подебрад до Нью-Йорка: українська науково-технічна інтелігенція за кордоном».

Перша світова війна, події Української революції 1917–1921 рр. та поразка у визвольних змаганнях призвели до масової еміграції українців. Серед тих, хто був змушений шукати кращої долі в інших країнах, значний відсоток становила наукова інтелігенція. Саме завдяки їх ініціативі вже у першій половині 1920-х рр. постали потужні українські закордонні наукові та навчальні центри і різноманітні професійні організації.

З історією створення та діяльністю Українського вільного університету, Української господарської академії, Українського технічно-господарського інституту – осередками вивчення і викладання точних наук міжвоєнної та повоєнної Європи – знайомлять документи першого розділу виставки.

Другий розділ містить документи, що висвітлюють активну наукову діяльність представників української науково-технічної інтелігенції, зокрема: участь в українських наукових з’їздах, що відбувалися у Празі в 1926 та 1932 рр.; публікації наукових праць у профільних друкованих виданнях; доповіді найрізноманітнішої спрямованості та публічні виступи їх авторів під час наукових конференцій, симпозіумів тощо.

Висвітлюють експоновані документи й діяльність окремих профільних організацій (Союз організацій інженерів-українців на еміграції (Подебради), Товариство українських інженерів у ЧСР та ін.), що створювалися ще у 1920-х–1930-х рр. в Європі. Учасники З’їзду представників організацій інженерів-українців на еміграції, що відбувся 15–17 листопада 1930 р., зазначали:

«Скликаний З’їзд ставив собі виключно орґанізаційні завдання:
1) об’єднати орґанізації інженерів українців на еміґрації в постійний професійний аполітичний союз і
2) підготовити справу Всеукраїнської орґанізації інженерів з участю всіх з українських земель, крім Радянської України». 

Втілювали у життя цю ідею українські науковці й у другій половині ХХ ст. Чимало зусиль до цього доклали члени Українського технічного товариства Канади та Товариства українських інженерів Америки. Документи останнього надійшли до ЦДАЗУ у 2017 р. і на виставці експонуються вперше. Серед представлених документів – Статут Федерації товариств українських інженерів, яка, пройшовши ряд реорганізацій, у 1988 р. стала відомою під назвою «Світова федерація українських інженерних товариств».

Висвітлюючи окремі історичні етапи та діяльність вищезазначених наукових закладів та профільних організацій, автори виставки намагалися привернути увагу й до відомих представників української науково-технічної інтелігенції. Саме тому на виставці представлені документи, листи, наукові праці тощо Івана Горбачевського, Бориса Іваницького, Полікарпа Герасименка, Василя Іваниса, Віктора Доманицького та інших.

Хронологічно документи виставки охоплюють період з 1924 по 1999 рр.

Технічні науки в українських навчальних закладах за кордоном

Український вільний університет (УВУ)

Програма викладів природознавчо-математичного відділу філософського факультету Українського університету в Празі. Прага, 1924 р.
ЦДАЗУ, ф. 3, оп. 1, спр. 21, арк. 1, 3
Фрагмент статті Андрія Яковліва «Український Університет в Празі», присвяченої 10-річчю закладу. «Тризуб», ч. 42, 1931 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 130, арк. 115 зв.–116
Стаття, присвячена 80-річчю Івана Горбачевського (ректор УВУ в 1923–1924 та 1931–1935 рр.), [не раніше 1934 р.].
ЦДАЗУ, ф. 13, оп. 1, спр. 4, арк. 1, 3
Лист до Полікарпа Герасименка з підтвердженням присвоєння йому звання надзвичайного професора фізичної хімії за підписом декана філософського факультету УВУ Августина Волошина, 6 липня 1940 р.
ЦДАЗУ, ф. 53, оп. 1, спр. 24, арк. 3
Посвідчення професора хімії УВУ Полікарпа Герасименка. Аугсбург, 2 грудня 1946 р.
ЦДАЗУ, ф. 53, оп. 1, спр. 24, арк. 5 зв.–6
Лист Полікарпа Герасименка Сенату УВУ щодо створення в університеті природничого факультету, червень 1946 р.
ЦДАЗУ, ф. 53, оп. 1, спр. 25, арк. 1–1 зв.

Українська господарська академія в Подебрадах (УГА)

Фрагмент статті з брошури «Українська господарська академія». Прага-Подебради, 1932 р.
ЦДАЗУ, ф. 12, оп. 1, спр. 34, арк. 34–34 зв.
«Схема організації Української Господарської Академії в ЧСР». Прага, [не раніше 1927 р.]
ЦДАЗУ, ф. 12, оп. 1, спр. 37, арк. 36
«Основні плани навчання та правила про проходження курсу в Українській Господарській Академії у Чехословаччині». Прага, [не раніше 1927 р.]
ЦДАЗУ, ф. 12, оп. 1, спр. 37, арк. 21, 22
Кабінет хліборобства в УГА. «Українська Господарська Академія». Прага-Подебради, 1932 р.
ЦДАЗУ, ф. 12, оп. 1, спр. 34, арк. 42
Фрагмент праці Левка Биковського «Кабінет Народнього Господарства та економічні семінари Української господарської академії в Ч.С.Р.». Подебради, 1925 р.
ЦДАЗУ, ф. 12, оп. 1, спр. 34, арк. 1, 3, 3 зв.
Звернення ректорату УГА та представників Товариства прихильників Української господарської академії «До українського громадянства всіх українських земель та закордону». Прага-Подебради, 1 жовтня 1931 р.
ЦДАЗУ, ф. 12, оп. 1, спр. 34, арк. 30
Лекторський склад УГА в 1932 р. Подебради, 1932 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 172, арк. 47

Український технічно-господарський інститут (УТГІ)

Оголошення про відкриття Українського технічно-господарського інституту позаочного навчання (УТГІ) при Українській господарській академії в Подебрадах, 1932 р.
ЦДАЗУ, ф. 8, оп. 1, спр. 58, арк. 3
Повідомлення ректора УТГІ Бориса Іваницького «Український Технічно-Господарський Інститут позаочного навчання при Українській Господарській Академії в ЧСР». Подебради, 5 вересня 1932 р.
ЦДАЗУ, ф. 12, оп. 1, спр. 95, арк. 1, 2
Обкладинка запрошення на урочисті заходи, присвячені 20-літтю УГА та 10-літтю УТГІ. Прага, 1942 р.
ЦДАЗУ, ф. 12, оп. 1, спр. 34, арк. 72
Акт Ревізійної комісії Спілки професорів УГА, 8 грудня 1945 р. 
ЦДАЗУ, ф. 64, оп. 1, спр. 35, арк. 3
«Статутарні засади чинности Українського Технічно-Господарського Інституту», б/д 
ЦДАЗУ, ф. 64, оп. 1, спр. 1, арк. 3–3 зв.
Повідомлення «За Українську Національну Політехніку!». Регенсбург, 8 вересня 1949 р.
ЦДАЗУ, ф. 64, оп. 1, спр. 16, арк. 34–34 зв.
«Ювілейні врочистості з нагоди 25-ліття Української Господарської Академії – Українського Технічно-Господарського Інституту (УТГІ)». Регенсбург, 1947 р.
ЦДАЗУ, ф. 64, оп. 1, спр. 36, арк. 32
Лист ректора УТГІ Бориса Іваницького до консультанта головного директора ЮНЕСКО В[…] Томсона з обґрунтуванням причин неможливості повернення професорсько-викладацького складу УТГІ в Україну. 8 березня 1949 р.
ЦДАЗУ, ф. 64, оп. 1, спр. 11, арк. 33–33 зв.
Повідомлення «З життя українських наукових та високошкільних установ на еміграції» про публікації праць представників професорсько-викладацького складу УТГІ у виданнях «Науковий бюлетень» та «Наукові записки» за 1949–1950 рр.
ЦДАЗУ, ф. 64, оп. 1, спр. 33, арк. 71–71 зв.
Лист Бориса Іваницького до Сенату УТГІ щодо тимчасової передачі його повноважень ректора УТГІ іншим особам. Мюнхен, 4 лютого 1952 р.
ЦДАЗУ, ф. 64, оп. 1, спр. 12, арк. 48
Звернення очільників УТГІ до членів інституту із закликом спільного вирішення його подальшої долі, [не раніше 1972 р.].
ЦДАЗУ, ф. 64, оп. 1, спр. 13, арк. 44–44 зв.
Звернення ректорату УТГІ «Перспективи Українського технічно-господарського інституту – УТГІ», [не пізніше 1982 р.].
ЦДАЗУ, ф. 64, оп. 1, спр. 13, арк. 48
Обіжник Українського технічно-господарського інституту. Торонто, ч. 2, січень 1988 р.
ЦДАЗУ, ф. 64, оп. 1, спр. 13, арк. 49–49 зв.
Проект концепції встановлення та розвитку ділових відносин між УТГІ та Міністерством освіти України, розроблений В. Прохоренком, професором УТГІ та Львівського політехнічного інституту, 24 травня 1992 р.
ЦДАЗУ, ф. 64, оп. 1, спр. 13, арк. 53–53 зв.

Українські науково-технічні осередки за кордоном

Європа у міжвоєнний період

Розклад праць 1-го Українського наукового з’їзду в Празі, 1926 р.
ЦДАЗУ, ф. 13, оп. 1, спр. 2, арк. 2
Розклад праць секцій природничих та технічно-математичних наук 1-го Українського наукового з’їзду в Празі, 1926 р.
ЦДАЗУ, ф. 13, оп. 1, спр. 2, арк. 6 зв., 7, 8
Повідомлення Організаційної комісії Українського академічного комітету щодо скликання 2-го Українського наукового з’їзду в Празі. 30 червня 1931 р.
ЦДАЗУ, ф. 13, оп. 1, спр. 2, арк. 11
Комунікат Українського академічного комітету для міжнародної інтелектуальної співпраці при Лізі Націй щодо підготовки 2-го Українського наукового з’їзду в Празі, ч. 2, 23 листопада 1931 р.
ЦДАЗУ, ф. 13, оп. 1, спр. 2, арк. 12
Список опублікованих в еміграції наукових праць Василя Іваниса, підготовлений для включення до «Виставочно-бібліографічної підкомісії 2-го Українського наукового з’їзду в Празі», 1932 р.
ЦДАЗУ, ф. 14, оп. 1, спр. 25, арк. 13
Повідомлення К. Н. «З’їзд представників організацій інженерів українців на еміграції», [1930 р.].
ЦДАЗУ, ф. 12, оп. 1, спр. 25, арк. 1–2
Фрагмент «Інформаційного бюлетеня» Головної управи Союзу організацій інженерів-українців на еміграції, ч. 1, 31 жовтня 1931 р.
ЦДАЗУ, ф. 12, оп. 1, спр. 24, арк. 1–2
Обкладинка журналу «Український інженер» друкованого органу Союзу організацій інженерів-українців на еміграції. Подебради, ч. 4, 1932 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 172, арк. 3
Фрагмент статті голови Союзу організацій інженерів-українців на еміграції Василя Іваниса «Одержання бензини із солярового олію». «Український інженер», ч. 4, 1932 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 172, арк. 3 зв.–4
Бланк заяви про вступ до Товариства українських інженерів у ЧСР, 1930-ті рр.
ЦДАЗУ, ф. 12, оп. 1, спр. 30, арк. 1
Фрагмент Комунікату Товариства українських інженерів у ЧСР. Прага, ч. 1, 30 січня 1936 р.
ЦДАЗУ, ф. 12, оп. 1, спр. 28, арк. 1, 3
Фрагмент Комунікату Товариства українських інженерів у ЧСР. Прага, ч. 3, 20 травня 1936 р.
ЦДАЗУ, ф. 12, оп. 1, спр. 28, арк. 4
Фрагмент доповіді Віктора Доманицького «Нові засади аґрарного законодавства». Прага, 1936 р.
ЦДАЗУ, ф. 12, оп. 1, спр. 73, арк. 1, 4
Обкладинка «Технічно-господарського вісника» – часопису українських інженерів, техніків й економістів, що видавався секцією українських інженерів і техніків при Українському національному об’єднанні. Прага, 1941 р.
ЦДАЗУ, ф. 10, оп. 1, спр. 7, арк. 8

Америка у другій половині ХХ ст.

Фрагмент статуту Українського технічного товариства в Канаді (УТТК), 25 грудня 1954 р.
ЦДАЗУ, з колекції ТУІА, на етапі науково-технічного опрацювання
Макет емблеми Товариства українських інженерів Америки (ТУІА), [1968 р.]
ЦДАЗУ, з колекції ТУІА, на етапі науково-технічного опрацювання
Фрагмент проекту статуту Товариства українських інженерів Америки, червень 1968 р.
ЦДАЗУ, з колекції ТУІА, на етапі науково-технічного опрацювання
Фрагмент звіту Івана Мокрівського, голови управи ТУІА, щодо діяльності ТУІА за період 1975–1976 рр. Нью-Йорк, 1976 р.
ЦДАЗУ, з колекції ТУІА, на етапі науково-технічного опрацювання
Лист представників Номінаційної комісії ТУІА до членів товариства щодо виборів керівних та контролюючих органів товариства на період 1983–1985 рр. Нью-Йорк, 19 березня 1983 р.
ЦДАЗУ, з колекції ТУІА, на етапі науково-технічного опрацювання
Фрагмент протоколу пленарного засідання Головної управи ТУІА та УТТК щодо об’єднання українських інженерів, 26 жовтня 1974 р.
ЦДАЗУ, з колекції ТУІА, на етапі науково-технічного опрацювання
Фрагмент статуту Федерації товариств українських інженерів, [1974 р.]
ЦДАЗУ, з колекції ТУІА, на етапі науково-технічного опрацювання
Редакційне повідомлення щодо 25-річного ювілею ТУІА та фотографія членів управи 1972–1973 рр. «Америка», ч. 1, квітень 1973 р.
ЦДАЗУ, з колекції ТУІА, на етапі науково-технічного опрацювання
Буклет «Товариства Українських Інженерів Америки», б/д
ЦДАЗУ, з колекції ТУІА, на етапі науково-технічного опрацювання
Лист-звернення представників ТУІА до членів товариства щодо збору пожертв для побудови пам’ятника на могилі Євгена Маланюка, дійсного члена ТУІА, червень 1968 р.
ЦДАЗУ, з колекції ТУІА, на етапі науково-технічного опрацювання
Програма симпозіуму «Проблеми транспортації», організованого Головною управою ТУІА, 1972 р.
ЦДАЗУ, з колекції ТУІА, на етапі науково-технічного опрацювання
Фрагмент програми VI Міжкрайового з’їзду українських інженерів. Філадельфія, 1976 р.
ЦДАЗУ, з колекції ТУІА, на етапі науково-технічного опрацювання
Афіша відділу ТУІА у Міннесоті з інформацією про доповідь Ярослава Гординського «Людина в космічних просторах», січень 1976 р.
ЦДАЗУ, з колекції ТУІА, на етапі науково-технічного опрацювання
Обкладинка «Бюлетеня Товариства українських інженерів Америки». Нью-Йорк, ч. 1, травень 1999 р.
ЦДАЗУ, з колекції ТУІА, на етапі науково-технічного опрацювання
Лист-запрошення від Світової федерації українських інженерних товариств (СФУІТ) Олександру Полецю, голові відділу ТУІА у Міннеаполісі, щодо участі у науковій конференції «Проблеми занечищення довкілля в Україні», 21 квітня 1990 р.
ЦДАЗУ, з колекції ТУІА, на етапі науково-технічного опрацювання

1 thought on “«Від Подебрад до Нью-Йорка: українська науково-технічна інтелігенція за кордоном»

Comments are closed.