Публікації

 

Решетченко Д. В. Державний центр Уераїнської Народної Республіки в екзилі: предумови реорганізації (1945–1948 рр.) // «Український історичний журнал». – 2018. – Випуск 3 – С. 112–123

Романова К. В. Українська поезія першої половини ХХ століття у періодичних виданнях української діаспори (за документами ЦДАЗУ) // «Архіви України». – березень–червень 2018. – Випуск 2–3 (313–314). – С. 126–156

 

Ващук Л. В. Творчість українських митців за кордоном: джерелознавчий огляд документів ЦДАЗУ // «Архіви України». – січень – лютий 2018 . – Випуск 1 (312). – С. 118 – 134

 

Решетченко Д. В. Історія Організації українських націоналістів (за фондами ЦДАЗУ) //«Архіви України». – січень – лютий 2018 . – Випуск 1 (312). – С. 153 – 167

 

Романова К. В. Життя Києва 1920–1930-х років за матеріалами періодичних видань української еміграції //«Архіви України». – вересень – грудень 2017 . – Випуск 5-6 (310-311). – С. 232 – 245

 

Мага І. ДУХОВНА СКАРБНИЦЯ ЗАКОРДОННОГО УКРАЇНСТВА (до 10-ї річниці Центрального державного архіву зарубіжної україніки) // Архіви в сучасному світі

 

Ващук Л. Петро Іванович Холодний: постать митця (за документами Центрального державного архіву зарубіжної україніки) // «Архіви України». – вересень – грудень 2016 . – Випуск 5-6 (304-305). – С. 252 – 262

 

Горбунова Г. Епістолярна спадщина як джерело інформації про життя та діяльність митрополита УАПЦ Полікарпа Сікорського // «Архіви України». – травень – серпень 2016 . – Випуск 3-4 (302-303). – С. 125 – 140

 

Тихенко В. Документи з історії Світового Конгресу Українців // «Архіви України». – травень – серпень 2016 . – Випуск 3-4 (302-303). – С. 206 – 212

 

Решетченко Д. “ШЛЯХЕТНИЙ ДАР БАТЬКІВЩИНІ”: створення архівного фонду українського громадсько-політичного діяча, публіциста, журналіста Павла Дорожинського // «Архіви України». – травень – серпень 2016 . – Випуск 3-4 (302-303). – С. 282 – 287

 

Романова К. Європейські шляхи української освіти: Український вільний університет // Слово Просвіти – 15.09.2016

 

Решетченко Д. Візит Ляриси Струк на виставку свого батька // Новий шлях – 07.09.2016

 

Бичек С., Ващук Л. Як боролася за незалежність українська діаспора // Медіапортал української діаспори “VIDIA” – 25.08.2016

 

Решетченко Д. Шляхетний Дар Батьківщині – презентація колекції документів Павла Дорожинського // Новий шлях – 23.08.2016

 

Ващук Л. «Амбасадор українського поневоленого народу». Українська діаспора і уряд Канади // «Історична правда» – 11.07.2016

 

Романова К. Союз українського сокільства за кордоном: джерелознавчий аспект (1930-ті роки) Савіцький Р. П. Нацистська окупація Галичини в 1941–1944 рр. (джерелознавчі студії радянського періоду) // «Архіви України». – березень-квітень 2016 . – Випуск 2 (301). – С. 87 – 96

 

Ващук Л. Внесок ученого, історика, дипломата Сергія Шелухина у розвиток українського правництва (за документами Центрального державного архіву зарубіжної україніки) // «Архіви України». – березень-квітень 2016 . – Випуск 2 (301). – С. 40 – 48

 

Шереметьєва В. “Євген Коновалець про військовий вишкіл молоді” // «Слово Просвіти» – 16.06.2016

 

Майоров М. “Найпопулярніша воячка українського роду…” Лейтенант і волонтер Анна Храплива // «Історична правда» – 9.05.2016

 

Романова К. Український вільний університет: голос поневоленої країни (документальна он-лайн виставка Центрального державного архіву зарубіжної україніки) // «Архіви України». – січень-лютий 2016 . – Випуск 1 (300). – С. 211-218

 

Гуменюк О. Джерельна база дослідження українського молодіжного руху в країнах Європи в 1920-1939 рр. // «Архіви України». – січень-лютий 2016 . – Випуск 1 (300). – С. 65-76

 

Ніколаєва Т. Діяльність “Української національної єдності у Франції” (за документами Центрального державного архіву зарубіжної україніки) // «Архіви України». – вересень-грудень 2015 . – Випуск 5-6 (299). – С. 68-75

 

Українське національне об’єднання в Канаді (УНО): документи з фондів ЦДАЗУ / Державна архівна служба України, ЦДАЗУ. – К., 2015. – 172 с.

 

– Головня Т. Архівна україніка: сучасний стан та проблеми повернення // Проблеми формування інформаційної культури особистості: зб.матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., Маріуполь, 05 листопада 2014 р. / Маріупольський державний університет; за заг. ред. Г. І. Батичко.– Маріуполь: МДУ, 2014. – С. 38-41.

 

– Лук’янченко С. Становлення українського комбатанського руху в Канаді (50–80-ті роки ХХ століття) // Військово-науковий вісник Академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. – 2015. – Вип. 23. – С. 240-252.

 

– Берковський В. Джерелознавче дослідження пергаментних документів // Архіви України. – березень-квітень 2015. – Випуск 2 (296). – С. 233-235.

 

– Решетченко Д. Українське національне об’єднання в Канаді (за документами Центрального державного архіву зарубіжної україніки) // Архіви України. – березень-квітень 2015. – Випуск 2 (296). – С. 169-177.

 

– Уткін О. Українська господарська академія в Чехословаччині: створення і діяльність // “Історія науки і біографістика” Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН. – 2015. – № 1.

 

– Ніколаєва Т. До бібліографії праць Осипа Думіна (за документами ЦДАЗУ) // Архіви України. – березень-квітень 2015. – Випуск 2 (296). – С. 154-156.

 

– Reshetchenko D. Social and Political Life of Ukrainian Diaspora and its actions in support for Ukraine in November 2013 – March 2014 // ” Penser l’Ukraine apres Maidan. La crise ukrainienne et la reconfiguration des identites politiques ” / Dymytrova V., Lamizet B. (dir.). – Les Cahiers du Sens public, n° 17-18, avril 2015. – Р. 65–74.

 

– Петриченко К. Вшанування пам’яті Т. Г. Шевченка українцями діаспори (за документами ЦДАЗУ) // Українська біографістика. – 2014. – Вип. 11. – С. 296-313.

 

– Ківшар Т. Внесок празької української еміграції у розвиток бібліотекознавства, книгознавства й бібліографії: діяльність Петра Зленка // Українська біографістика. – Вип. 10. – 2013. – С. 241–281.

 

– Мазурок О. Роль “Профорусу” у діяльності українських вищих шкіл на західноукраїнських землях упродовж 1921–1926 рр. // зб/ наук. доповідей “Тенденції, напрацювання, інновації, практика в науці”, Люблін, 2014, C. 6-12.

 

– Мазурок О. Співпраця та взаємозв’язок “Профорусу” із студентськими товариствами та організаціями за кордоном” // зб. матеріалів Всеукраїнської наукової конференції “Україна в контексті європейської історії. – Тернопіль, 2014. – C. 1–9.

 

– Мазурок О. Роль студентського суду у діяльності професійної організації українського студентсва “Профорус” на західноукраїнських землях упродовж 1921–1926 рр. // Праці молодих вчених. – 2014. – C. 314–319.

 

– Мазурок О. Взаємозв’язок та співпраця Центрального союзу українського студентства у Празі з професійною організацією українського студентства “Профус” упродовж 1921–1926 рр. // Наукові записки НТПУ ім. В. Гнатюка. – Вип. 1. – 2014. – C. 34–40.

 

– Гуменюк Е. А. Коммуникация в диаспоре: исторические и социокультурные аспекты развития украинской студенческой эмигрантской прессы // Социальные коммуникации и эволюция обществ : сб. ст. IV Междунар. науч.-практ. конф./ Новосиб. гос. техн.ун-т. – Новосибирск: изд-во НГТУ, 2013. – С. 84–88.

 

– Gumeniuk O. Kulturalno-oswiatowa dzialalnosc w obozach internowanych w Polsce w kontekscie ukrainskiej studenckiej emigracji // Historia i Polityka. – № 11 (18). – Torun, 2014. – S. 117–124.

 

– Nikolayeva T. Commemoration of Shevchenko by Ukrainians of Diaspora in the Interwar Period // TsDAZU.

 

– Шлепакова Т. Л. Роль діаспори в реалізації зовнішньої політики держави та єднання закордонного українства навколо шевченківського генія. // Вип.9-6. – 2014.

 

– Джус О. В. Опікунські пріоритети заснування й функціонування Української реформованої реальної гімназії при Українському високому педагогічному інституті ім. М. Драгоманова у Празі // Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (ХіХ-ХХІ ст.). – Т. 4: Збірник наукових праць. – Львів. – 2014 . – С. 189-200.

 

– Ніколаєва Т. О. Нові надходження із США та Бразилії // Архіви України. – К., 2014. – № 4-5 (292-293). – С. 300-301.

 

– Берковський В.Г. Сутність та основні завдання політики держави в архівній сфері // www.historians.in.ua. – 2014. – 28 квітня.

 

– Ніколаєва Т. О. Театральна та кінематографічна діяльність Ігоря Біра (1920-1930-і рр.) // Архіви України. – К., 2014. – № 3 (291). – С. 191-199.

 

– Гуменюк О. А. Українська студентська еміграція в країнах Європи за документами Центрального державного архіву зарубіжної україніки // Зб. Матеріалів четвертої міжнародної науково-практичної конференції (у рамках IV Міжнародного конгресу світового українства) – Львів, 2013. – С. 290 – 293.

 

– Гуменюк О. А. Світова федерація українських жіночих організацій // Україна в міжнародних відносинах. Енциклопедичний словник-довідник. – Вип. 4. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2013. – С. 172 – 173.

 

– Решетченко Д. В. Культурно-освітня діяльність УНО в Канаді // Праці Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою. – 23-24.08.13. – Львів.

 

– Гуменюк О. А. “Україна-Світ” (Товариство зв’язків з українцями за межами України) // Україна в міжнародних відносинах. Енциклопедичний словник-довідник. – Вип. 4. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2013. – С. 254 – 255.

 

– Гуменюк О. А. Українська діаспора // Україна в міжнародних відносинах. Енциклопедичний словник-довідник. – Вип. 4. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2013. – С. 256 – 259.

 

– Гуменюк О. А. Студентські корпорації у контексті міжнародної діяльності української міжвоєнної еміграції в Європі // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. – Вип. 22: Міжвідомчий збірник наукових праць. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2013. – С. 68 – 80.

 

– Тихенко В.О., Горбунова Г. А. Особливості організації прийому документів зарубіжної україніки (з досвіду роботи ЦДАЗУ) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2013. – № 2. – С. 39-43.

 

– Гуменюк О. А. Культурно-освітня діяльність української студентської еміграції в Польщі в 1920 – 1939 рр. // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Історичні науки”. – 2013. – Вип.21. – С.55–60.

 

– Гуменюк Е. А. Источники по украинской и белорусской студенческой эмиграции в странах Центрально-Восточной Европы в 1920 – 1939 гг. // Актуальные проблемы источниковедения. – 2013. – Витебск. – С. 245-248.

 

– Ніколаєва Т. О. Дослідження творчого доробку Івана Дряпаченка в працях А. Терещенка і Б. Литовченка // Архіви України. – К., 2013. – № 6 (288). – С. 175-186.

 

– Передерій І. Г. Український науковий інститут у Берліні та В`ячеслав Липинський // Український історичний журнал. – 2012. – С. 98-113.

 

– Горбунова Г. А. Людмила Морозова: життя і творчість // Праці центру пам`яткознавства(збірник наукових праць). Вип. 18. К., 2010.  С. 197210.

 

– Горбунова Г. А. Олександр Сухенко: сторінки життя українського емігранта // Сумський історико-архівний журнал. – 2012. – № 18-19. – С. 88-93.

 

– Горбунова Г. А. Довгий шлях на Батьківщину. Життя та творчість Людмили Морозової // Відлуння віків. – 2009. – № 1 (11). – С. 47-54.

 

– Берковський В. Одесика в фондах Центрального державного архіву зарубіжної україніки // Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею. – Вип. 10. – 2012. – С. 55-58.

 

– Горбунова Г. Постать протодиякона Василя Потієнка в історії Української автокефальної православної церкви (за документами ЦДАЗУ) // Сiверянський лiтопис. — 2011. – № 5. – С. 72-80.

 

– Ніколаєва Т. Повернення з небуття (архівні документи про українського художника Івана Дряпаченка) // Архіви України. – К., 2013. – № 4 (286). – С. 143-155.

 

– Gumeniuk O. Dzialalnosc kulturalno-oswiatowa studentow ukrainskich w Polsce w latach 1920-1939 // Przestrzen kulturowa Slowian. – Tom II. – Lublin, 2013. – S. 198 – 208.

 

– Гуменюк О. А. Центральний союз українського студентства – провідна організація української студентської еміграції в культурно-освітній сфері // Гілея. Науковий вісник. Збірник наукових праць. – Вип. 45 (3). – К., 2011. – С. 110 – 118.

 

– Ніколаєва Т. О.Документи з фондів ЦДАЗУ до ІІ Українського наукового з’їзду у Празі 1932 р. // Бібліотечний вісник. – 2013. – № 1. – С. 33–35.

 

– Осипюк А. В.Архівна система Румунії: становлення та розвиток // Архіви України. – 2012. – № 1(277). – С.230–237.

 

– Папакін А.Г. Матеріали до біографії Олександра Осецького (за документами Національного архіву Республіки Білорусь) // Архіви України. – 2011. – № 5. – С.113–124.

 

– Папакін А., Косенко О. Документи з історіїУкраїни у архівах Республіки Білорусь // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Історичні науки”. – 2010. – Вип.15. – С.261–264.

 

– Берковський В. Г. Колективізація та антиколгоспна боротьба на Славутчині: передумови та перебіг подій // Матеріали ХІІІ Подільської історико-краєзнавчої конференції: [присвяченої 80-річчю від дня народження І.С. Винокура]. – Кам-Подільський, 2010. – С. 476-486.

 

– Папакін А. Г.Документи україніки в Національному архіві Республіки Білорусь // Архіви України.– 2010 рік. – Випуск 3-4 (269): липень-вересень.

 

– Лихолоб Н. Круглий стіл “Повернення культурних цінностей в Україну” // Архіви України.– 2009 рік. – Випуск 1-2 (263): січень-квітень.

 

– Берковський В., Григорчук Н., Петрук О. Голодомор 1932–1933 років очима українців діаспори (документи з фондів ЦДАВО України) // Архіви України.– 2008 рік. – Випуск 5-6 (262): вересень-грудень.

 

– Лихолоб Н. Центральний державний архів зарубіжної україніки: перші кроки // Архіви України.– 2008 рік. – Випуск 1-2 (260): січень-квітень.

 

– Matyash I. Methodological principles of the expertise of documents’ value in the Ukrainian archives modern practice // Atlanti. – Trieste, 2008. – Vol.18.

 

– Петриченко К. В. Другий Зимовий похід генерала Тютюнника // Молода Нація.