Нескорена церква

У рамках Року пам’яті Патріарха Йосифа Сліпого на честь 125-ї річниці від його народження Центральний державний архів зарубіжної україніки підготував документальну онлайн виставку «Нескорена церква» – сторінками історії Української греко-католицької церкви (УГКЦ), що понад 400 років була спільно зі своїм народом у боротьбі за його незалежність.

Упродовж століть УГКЦ, як народна національна церква, була провідником духовних, моральних, наукових, культурних й освітніх цінностей світогляду українського народу, виразником його потреб і надій. У ХІХ–ХХ ст. єпископи та священники УГКЦ стали безпосередніми учасниками культурного, політичного, економічного відродження українського народу. Зокрема, автором гімну України є священник УГКЦ Михайло Вербицький. Великий вклад у розбудову УГКЦ в ХІХ–ХХ ст. внесли такі відомі українські душпастирі як Андрей Шептицький, Йосиф Сліпий, Мирослав Іван Любачівський, Любомир Гузар, які прославилися не тільки своєю високою духовністю і вірністю своїй церкві, але значними внесками у розбудову культури, освіти, мистецтва тощо.

Визначальна роль відводилася греко-католицькій церкві в організації суспільної опіки над еміграцією, і передусім над українськими емігрантами в США, Канаді, Латинській Америці, хоча наприкінці ХІХ ст. єпископат ГКЦ негативно ставився до еміграції, вважаючи, що вона приводить до релігійно-морального занепаду. Як наслідок, в українських імміграційних осередках США посилився вплив Російської православної церкви. Від емігрантів в Америці, де тоді нараховувалося близько півмільйона греко-католиків з Галичини та Підкарпатської Русі, митрополит Андрей Шептицький отримував багато листів із проханням прислати їм священників з Галичини. Завдяки митрополиту Андрею Шептицькому в 1907 р. була нарешті заснована греко-католицька єпархія в США. Першим єпископом УГКЦ у США став василіянин Сотер Ортинський, ЧСВВ (Чин святого Василія Великого — один з основних чернечих орденів УГКЦ), який 28 лютого 1907 р. Папою Римським Пієм Х був номінований на єпископа для вірних греко-католицького обряду в США та отримав з рук митрополита Андрея Шептицького архієрейську хіротонію.

Його заслугою було те, що у 1911 р. він запросив до США Сестер Василіянок, відкрив сиротинець для 200 дітей-сиріт‚ організував скавтське товариство і наказав їм провадити вечірні школи, затвердив підручники букваря, Біблії й катехизму‚ дбав про вишкіл священиків‚ для майбутньої семінарії й старечого дому придбав земельну ділянку‚ сприяв створенню католицької допомогової організації «Провидіння», що об’єднувала греко-католицькі братства Америки.

У 1913 р. церковна організація греко-католиків у США стала самостійною й непідвладною латинським єпископам. За неповних дев’ять років о. С. Ортинський заснував 63 нові парафії, а для кращого управління поділив парафії на деканати. Заклав релігійні товариства «Відродження», «Апостольство Молитви», заснував часописи «Душпастир», «Америка», «Місіонер» і «Єпархіяльний вісник».

У той час як в українській діаспорі за океаном відбувалися процеси становлення греко-католицької церкви, в Україні після завершення Другої світової війни, в умовах зміни лінії кордону між Польщею та радянської Україною, одна з найдавніших єпархій УГКЦ – Перемиська, опинилася територіально розділеною. Слід зауважити, що перед початком Другої світової війни УГКЦ була однією з найсильніших інституцій, під опікою якої окрім численних парафій, діяли чоловічі і жіночі монастирі й чернечі доми, Богословська академія, три духовні семінарії, видавництва тощо.

Внаслідок псевдособору у Львові у березні 1946 р. УГКЦ була ліквідована на території СРСР, значну частину її майна передано Російський православній церкві, а вірних і духовенство змушували зрікатися своєї церкви. На цей час припадає початок жорстоких переслідувань греко-католицькох церков як в Радянському Союзі, так і в усіх інших країнах-сателітах тоталітарного режиму. З цього моменту в УГКЦ настає «катакомбний період», який тривав з 1946 по 1989 р., значна кількість єпископів, священників і мирян, монахів і монахинь зазнали переслідувань, були репресовані, жорстоко закатовані та знищені у радянських тюрмах і таборах. У квітні 1945 р. радянська влада заарештувала архиєпископа Йосифа Сліпого, а УГКЦ змушена була піти у підпілля. Митрополит Йосиф Сліпий протягом довгих 18 років тюремного ув’язнення продовжував здійснювати провід УГКЦ. На категоричну відмову зради своїй вірі були замучені і жорстоко вбиті єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії Теодор Ромжа, о. Климентій Шептицький, о. Йосафат Коциловський, о. Еміліян (Омелян) Ковч та багато інших видатних постатей УГКЦ.

У 1985 р. завдяки видавництву «Смолоскип» виходить у світ «Мартирологія українських церков. Том ІІ: Українська католицька церква. Документи, матеріали, християнський самвидав України», де вперше підготували реєстр ув’язнених і замордованих українських владик і духовенства, які відмовилися перейти на російське православ’я чи прийняти латинський обряд, за що заплатили своїм життя, довгими роками ув’язнення чи заслання.

Від середини 1980-х роках в Україні розпочався процес відродження УГКЦ, і активну роль у цьому відігравали діаспорні громадсько-політичні організації і вся прогресивна світова спільнота, що закінчилося відродженням легальної структури УГКЦ.

У суспільному і громадському житті УГКЦ обстоює право українського народу на свою незалежну соборну державу та становлення в ній зрілого громадянського суспільства; реалізовує велику кількість благодійних і громадських проектів в Україні та поза її межами.

Зрозуміло, що представлена документальна виставка є лише незначною частиною джерельної бази з історії діяльності УГКЦ за період її існування і не може висвітлити всю масштабність трагедії, але яскраво свідчить про незламний дух священників і вірян УГКЦ у боротьбі за свободу і незалежність України.

РОЗДІЛ І. Становлення Української греко-католицької церкви в діаспорі

Єпископ Сотер Ортинський, ЧСВВ – перший єпископ Української Греко-Католицької Церкви у США (1907–1916), світлина та фрагмент передмови до книги В. Ваврика «Єпископ Сотер Ортинський, ЧСВВ – у сорокаліття його смерти». Філадельфія, 1956 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 4, інв. № 1998-В
Допис «Поширенє Апостольства Молитви» з відомостями про вихід часопису «Місіонар» українською мовою в США. «Місіонар», Філадельфія, ч. 12, грудень 1918 р.
ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 1047
Фрагмент статті о. П. Понятишина «Українська церква й У. Н. Союз». Пропам’ятна книга видана з нагоди сороклітнього ювілею Українського народного союзу, 1936 р.
ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 663
Фрагмент допису про перші українські громади і церкви в Чикаго. Пропам’ятна книга видана з нагоди сороклітнього ювілею Українського народного союзу. Нью-Йорк, 1936 р.
ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 663
Братство св. Стефана, відділ 221 УНС, Чикаго (США). Пропам’ятна книга видана з нагоди сороклітнього ювілею Українського народного союзу. Нью-Йорк, 1936 р.
ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 663
Українська Католицька Катедра св. о. Миколая, Чикаго. Ювілейна книга «Українська Католицька Епархія св. о. Миколая в Чикаго». Чикаго, 1986 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 4, інв. № 1287-В
Привітання Мирослава Івана кардинала Любачівського з 25-річним ювілеєм Української Католицької Єпархії св. о. Миколая в Чикаго. Рим, 25 серпня 1986 р. Ювілейна книга «Українська Католицька Епархія св. о. Миколая в Чикаго». Чикаго, 1986 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 4, інв. № 1287-В
Привітання Рональда Рейгана, президента США зі срібним ювілеєм Української Католицької Єпархії св. о. Миколая в Чикаго. Рим, 14 липня 1986 р. Ювілейна книга «Українська Католицька Епархія св. о. Миколая в Чикаго». Чикаго, 1986 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 4, інв. № 1287-В
«Ювілений бюлетень на пам’ятку сімдесятип’ятиріччя матерньої парафії святих Верховних Апостолів Петра і Павла у Клівленді, Огайо». Клівленд, 1 червня 1985 р.
ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 811
Перше св. Причастя дітей в червні 1912 р. з Апост. Візитатором єп. Сотером Ортинським, ЧСВВ.
ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 811
Буклет «Студити ідуть вперед» про діяльність студитського монастиря у Вудстоку, Онтаріо (Канада) зі «Словом Отця Архимандрита Любомира Гузара» до студитів і «Посланням-заповітом Патріярха Йосифа Студитам». Онтаріо, січень 1981 р.
ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 1046
Стаття «Новий студіон у Римі». 1981 р.
ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 1046
Отець архимандрит Л. Гузар і о. Д. Ковальчик на фоні монастиря Студіон, поблизу Рима, б/д
ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 1046
Стаття «Сестри Чину св. Василія Великого (1911–1961)» про історію заснування монастиря Сестер Чину св. Василія Великого (ЧСВВ) в США.[1961]. «Magnify the Lord» – пропам’ятне видання до 50-літнього ювілею Сестер Чину св. Василія Великого у Філадельфії (1911–1961). Філадельфія, 1961 р.
ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 797
Вітання місцевих органів влади Філадельфії з 50-річним ювілеєм Сестер ЧСВВ в США.[1961]. «Magnify the Lord» – пропам’ятне видання до 50-літнього ювілею Сестер Чину св. Василія Великого у Філадельфії (1911–1961). Філадельфія, 1961 р.
ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 797
Перші настоятельки Сестри Чину св. Василія Великого у Філадельфії, б/д. «Magnify the Lord» – пропам’ятне видання до 50-літнього ювілею Сестер Чину св. Василія Великого у Філадельфії (1911–1961). Філадельфія, 1961 р.
ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 797
Вихованці сиротинця Св. Василя у Філадельфії з єпископом Іваном Бучко та настоятельками – сестрами ЧСВВ. Філадельфія, б/д. «Magnify the Lord» – пропам’ятне видання до 50-літнього ювілею Сестер Чину св. Василія Великого у Філадельфії (1911–1961). Філадельфія, 1961 р.
ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 797
Вихованці сиротинця Св. Василя у Філадельфії з настоятельками – сестрами ЧСВВ у Філадельфії та митрополитом Андреєм Шептицьким, 1922 р. «Magnify the Lord» – пропам’ятне видання до 50-літнього ювілею Сестер Чину св. Василія Великого у Філадельфії (1911–1961). Філадельфія, 1961 р.
ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 797
Стаття «Місійне Товариство Св. Йосафата. Звіт за 1946 рік». «Будучність нації», Йорктон, ч. 5, 1 березня 1947 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6714-О
Братство св. Михаїла, відділ 49 УНС в Торонто (Канада). Календар УНС на 1918 рік.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 4, інв. № 1735-В
Звернення Єпархії Української католицької церкви в Торонто щодо проведення релігійно-національної маніфестації 27 червня 1971 р. Торонто, 10 червня 1971 р.
ЦДАЗУ, ф. 41, оп. 1, спр. 8, арк. 3
Стаття архиєпископа-митрополита С. Сулика «50-ліття Братства Українців Католиків у Канаді». Торонто, 24 жовтня 1982 р. «Світло», Торонто, ч. 2, 17 лютого 1983 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 4, інв. № 2484-В
Дописи «З життя церкви» та «Марійська дружина жінок в Регенсбурзі» про стан українських греко-католицьких церков в Європі. Регенсбург, 1949 р. «Христос – наша сила», ч. 1, січень 1949 р.
ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 1439

РОЗДІЛ ІІ. Голгофа Української греко-католицької церкви

Фрагмент Меморандуму Української католицької пресової служби (Канада) щодо утисків греко-католицької церкви в Україні. «Ukrainian Press Service», Онтаріо, ч. 3, (рік 1-й), 1 липня 1946 р.
ЦДАЗУ, ф. № 27, оп. 2, спр. 1, арк. 2–2 зв.
Стаття «25-ліття тернистого шляху УКЦеркви». «Мирянин», Чикаго, ч. 12–13/34–35, листопад-грудень 1969 р.
ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 2463
Супровідний лист о. Василя Гриника до збірника «Церква в рідному краю і в Польщі» з коротким викладом історії української церкви в Україні і Польщі та списком жертв переслідування УГКЦ під час Другої світової війни, надісланого до Вінніпезької митрополії УГКЦ в Канаді. Польща, 18 березня 1948 р.
ЦДАЗУ, ф. 71, оп. 2, спр. 1, арк. 1
«Промова Блаженнішого Патріярха Йосифа на трибуналі Сахарова». Рим, 27 листопада 1977 р. «Вісті з Риму», Рим, ч. 18–20, 31 грудня 1977 р.
ЦДАЗУ, заг. бібл. ф, інв. № 1891
Лист єпископа Апостольської екзархії для українців візантійського обряду у Франції М. Гринчишина (ЧНІ) до О. Зінкевича, голови правління видавництва «Смолоскип» щодо видання книги «Мартирологія українських церков. Том ІІ: Українська католицька церква» та підготовки до видання збірника декретів архиєпархіальних соборів під проводом митрополита Андрея Шептицького у 1940–1943 рр. Париж, 18 грудня 1984 р.
ЦДАЗУ, ф. 71, оп. 2, спр. 2, арк. 12
Лист предстоятеля УГКЦ Мирослава Івана кардинала Любачівського Верховного архиєпископа Львівського до видавництва «Смолоскип» з подякою за видання книги «Мартирологія українських церков. Том ІІ: Українська католицька церква». Рим, 30 вересня 1985 р.
ЦДАЗУ, ф. 71, оп. 2, спр. 2, арк. 16
Обкладинка книги «Мартирологія українських церков. Том ІІ: Українська католицька церква. Документи, матеріали, християнський самвидав України». Торонто – Балтимор, 1985 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 2, інв. № 350-К
Обкладинка книги письменника, греко-католицького дисидента Й. Терелі «Witness to Apparitions and Persecution in the USSR» та його малюнки, виконані під час перебування у радянських тюрмах і таборах. Мілфорд, 1991 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 4, інв. № 1494-В
Звернення Й. Терелі, голови Комітету захисту Української католицької церкви до Президії Верховної Ради СРСР про відмову від громадянства СРСР та до Кнесету Держави Ізраїль і президента Польщі Лєха Валенси щодо релігійних утисків в Україні. Квітень– травень 1984 р.
ЦДАЗУ, ф. 71, оп. 2, спр. 7, арк. 18 зв.–19 зв.
Блаженний преподобомученик о. Климентій Шептицький – фрагмент із хорових творів «Душі несхитні Ісусові милі», присвячених блаженним УГКЦ. Львів, 2004 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 2755-О
Блаженний священомученик о. Йосафат Коциловський – фрагмент із хорових творів «Душі несхитні Ісусові милі», присвячених блаженним УГКЦ. Львів, 2004 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 2755-О
Блаженний мученик о. Еміліян (Омелян) Ковч – фрагмент із хорових творів «Душі несхитні Ісусові милі», присвячених блаженним УГКЦ Львів, 2004 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 2755-О
Блаженний священномученик Теодор Ромжа – фрагмент із хорових творів «Душі несхитні Ісусові милі», присвячених блаженним УГКЦ. Львів, 2004 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 2755-О
Вишивка українських жінок-політв’язнів в СРСР «Церква в полум’ї» як символ нищення радянським режимом українських католицьких і православних церков, б/д
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 4, інв. № 2619-В
Звернення «Day of Prayer» Національного комітету відзначення 1000-ліття Хрещення України у Північній Пенсильванії про відзначення 1000-ліття Хрещення Київської Русі однією тисячею секунд церковного дзвону та молитвою за відродження української церкви у міжнародний «День молитви» 29 травня 1988 р. Хазлтон, травень 1988 р.
ЦДАЗУ, ф. 71, оп. 2, спр. 7, арк. 8

РОЗДІЛ ІIІ. За єдність святої віри, церкви і нації: душпастирі УГКЦ

Михайло Вербицький – священник УГКЦ, композитор, хоровий диригент, автор музики державного гімну України «Ще не вмерла Україна». П. Чубинський «Ще не вмерла Україна». Київ, 1991 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 3141-О
Світлина митрополита А. Шептицького із книги С. Барана «Митрополит Андрей Шептицький. Життя і діяльність». Мюнхен, 1947 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 4, інв. № 1967-В
Лист митрополита А. Шептицького до австрійського архикнязя Вільгельма фон Габсбурга (Василя Вишиваного), полковника українських січових стрільців, щодо діяльності православної церкви на українських землях. Львів, 13 червня 1918 р. «Наш світ», Варшава, ч. 13, 14–15 листопада 1924 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 73, арк. 76
Митрополит А. Шептицький та архикнязь В. Габсбург (В. Вишиваний), 1918 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 4, інв. № 1967-В
Повідомлення про візит митрополита А. Шептицького до Парижу з нагоди відзначення 600-ї річниці Вселенського Нікейського Собору. «Тризуб», Париж, ч. 13, 7 січня 1926 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 116, арк. 29 зв.
Повідомлення про візит митрополита А. Шептицького до Української господарської академії в Подебрадах (ЧСР) 17–20 вересня 1926 р. «Тризуб», Париж, ч. 48, 10 жовтня 1926 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 118, арк. 79
Митрополит А. Шептицький з братом ігуменом Климентієм та о. мітратом Титом Войнаровським у пластовому таборі у Підлютому, 1929 р. «Альбом 50-ліття Пласту. 50 Years of Ukrainian Scouting. 1911–1961». Нью-Йорк, 1964 р.
ЦДАЗУ, нові надходження з Українського музею-архіву в Клівленді (США). Документи на стадії науково-технічного опрацювання.
Звернення митрополита А. Шептицького до української молоді щодо збереження національних традицій, травень 1932 р. У 60-річчя відновлення Гетьманської Української держави, Торонто, 1978 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 4, інв. № 569-В
Митрополит А. Шептицький з дітьми [1930-ті рр.]. «Українська школа», Львів, ч. 1–2, липень–серпень 1942 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 54, арк. 15
Повідомлення «Цінний дар митрополита Шептицького» про купівлю А. Шептицьким палацу Сапігів у Львові з метою передачі цього приміщення Українському Національному музею. «Тризуб», Париж, ч. 45, 10 листопада 1929 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 127, арк. 173 зв.
Титульний аркуш тримісячника «Богословія» з фрагментом тексту промови митрополита А. Шептицького на святковому відкритті Греко-Католицької Богословської Академії у Львові. «Богословія», Львів, кн. 1, 1930 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 11, арк. 1–3 зв.
Стаття о. Йосифа Сліпого про Петроградський синод 29–31 травня 1917 р., скликаний митрополитом А. Шептицьким. «Богословія», Львів, кн. 4, 1931 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 12, арк. 150–151 зв.
Звернення митрополита А. Шептицького з приводу вбивства І. Бабія, громадського діяча та директора Української гімназії у Львові. «Тризуб», Париж, ч. 29–30, 26 серпня 1934 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 132, арк. 43
Повідомлення про допис митрополита А. Шептицького «Значення національного мистецтва» щодо ролі музеїв у контексті розвитку української культури. «Наша культура», Варшава, кн. 1, квітень 1935 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 72, арк. 22
Допис «З большевиками не може бути компромісу! (Осторога слуги Божого Андрія перед комунізмом)». З пастирського послання митрополита А. Шептицького, 1936 р. «Шлях перемоги», Мюнхен, ч. 4, 25 січня 1981 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6106-О
«До українського народу! Пастирський лист митрополита Кир Андрея», Львів, 1 липня 1941 р. «Шлях перемоги», Мюнхен, ч. 26, 28 червня 1981 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6106-О
Фрагмент пастирського послання митрополита А. Шептицького «Як будувати рідну хату?», грудень 1941 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 2, інв. № 108-К
Стаття «Митрополит Шептицький – покровитель української культури». «Новий Шлях», Торонто, ч. 26, 19 березня 1944 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6007-О
Повідомлення про поштові марки Канади з зображенням митрополита А. Шептицького. «Новий Шлях», Вінніпег, 24 травня 2001 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6051-О
Стаття Н. Чиж «Коли покликання стає життям», присвячена 140-й річниці з дня народження митрополита А. Шептицького. «Шлях перемоги», Київ–Мюнхен–Нью-Йорк, № 31, 3 серпня 2005 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6112-О
«Великий в’язень Совєтів – митрополит-ісповідник Йосиф. До 70-річчя Його життя і 17-річчя Його каторжних страждань». «Новий шлях», Вінніпег, ч. 8, лютий 1962 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6026–О
Обкладинка журналу «Дзвони» та редакційна стаття «Кілька слів Нашим Читачам». «Дзвони», Львів, ч. 8, листопад 1931 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 21, арк. 43–44 зв.
Допис «Голоси про “Дзвони” в чужій пресі». «Дзвони», Львів, ч. 8, листопад 1931 р.
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 21, арк. 70 зв.
Стаття митрополита Й. Сліпого «Грамота основання Українського Католицького Університету». Рим, 25 листопада 1963 р. Ювілейна книга «Верховний архієпископ Кардинал Кир Йосиф Сліпий», Чикаго, 1967 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. 2, інв. № 1823-К
Лист кардинала Йосифа Сліпого до Хвальної Управи Громадського комітету допомоги Українському католицькому університету (УКУ) і українцям у Клівленді з подякою за фінансову допомогу на УКУ. Рим, 12 вересня 1967 р.
 ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 792
Собор Святої Софії в Римі. Kardash P. Ukraine and Ukrainians. Melbourne–Montreal–Washington–London, 1988 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 4, інв. № 397-В
Звернення Патріарха і кардинала Йосифа Сліпого «Творцям і читачам “Дзвонів” мир і благословення!», 4 грудня 1976 р. «Дзвони», Рим–Детройт, ч. 1, 1977 р.
ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 2254
Стаття «Річниця визволення», присвячена 9-й річниці визволення Патріарха і кардинала Йосифа Сліпого із каторги та відзначенню дня народження із згадкою про історію заснування Й. Сліпим наукового тримісячника «Богословіє». «Вісті з Риму», Рим, ч. 1–3, 3 березня 1978 р.
ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 1892
Огляд д-ра Р. Смика «Блаженніший Патріарх Йосиф у філателістичних та пропам’ятних виданнях Помісної УКЦ. /Продовження “Огляду”/ част. ІІІ». «Вісті з Риму», ч. 1–3, 3 березня 1978 р.
ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 1892
Звернення Патріарха і кардинала Йосифа Сліпого до Президії ІІІ Конгресу СКВУ. Рим, 19 серпня 1978 р.
ЦДАЗУ, ф. 36, оп. 1, спр. 6, арк. 10–12
«Лист Папи Івана Павла ІІ до Блаженнішого Патріярха Йосифа, Української католицької ієрархії й українського народу». Ватикан, 19 березня 1979 р. «Вісті з Риму», надзвичайне видання. Рим, 24 березня 1979 р.
ЦДАЗУ, ф. 36, оп. 1, спр. 23, арк. 134–141
Стаття Патріарха і кардинала Йосифа Сліпого «Торжественне осудження т. зв. “Львівського собору” з 1946 р.». «Шлях перемоги», Мюнхен, ч. 1–2, 11 січня 1981 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6106-О
Фрагмент статті «Документ історичної ваги» з оприлюдненням «Соборного послання Священного Синоду єпископів Української Помісної Католицької Церкви…» щодо нелегальності «Львівського собору» 1946 р. «Шлях перемоги», Мюнхен, ч. 27, 5 липня 1981 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 3, інв. № 6106-О
Патріарх і кардинал Йосиф Сліпий та допис «Із завіщання». Ювілейна книга «Срібний ювілей 1961–1986. Українська Католицька Епархія св. о. Миколая в Чикаго». Чикаго, 1986 р.
ЦДАЗУ, бібл. ф. № 4, інв. № 1287-В
«Завіщання Блаженнішого Патріярха Йосифа “Моїм Духовним Дітям, Владикам, Священикам, Монахам і Монахиням і всі Вірним Української Католицької Церкви. Мир у Господі і Архиєрейське Благословення”». Рим, [грудень 1981 р.]. «Вісті з Риму», Рим, ч. 8, серпень 1984 р.
ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 1895, арк. 35–39 зв.
«Гомілія Папи Івана Павла ІІ, виголошена під час святої літургії сорокового дня по смерті св. п. Блаженнішого Патріярха Йосифа». «Вісті з Риму», Рим, ч. 10, жовтень 1984 р.
ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., № 1895, арк. 51–51 зв.
Слово отця і глави Української Греко-Католицької Церкви Блаженнішого Любомира з нагоди започаткування повернення осідку митрополита УГКЦ до Києва. 13 квітня 2004 р. Буклет «Один Божий народ у краї на Київських горах». 13 квітня 2004
ЦДАЗУ, заг. бібл. ф., інв. № 1181